Ispis

Formatiranje

Prije pauziranja ili snimanja televizijskog programa ili spremanja aplikacija morate povezati i formatirati USB tvrdi disk. Formatiranjem će se ukloniti sve datoteke s USB tvrdog diska.

Upozorenje

USB tvrdi disk formatiran je isključivo za ovaj televizor, što znači da spremljene snimke ne možete koristiti na drugom televizoru ili na računalu. Nemojte kopirati niti mijenjati datoteke snimki na USB tvrdom disku pomoću bilo koje računalne aplikacije. Time će se snimke oštetiti. Prilikom formatiranja drugog USB tvrdog diska, sadržaj na prethodnom će se izgubiti. USB tvrdi disk koji je instaliran na televizor morat ćete ponovo formatirati kako biste ga mogli koristiti na računalu.

 

Za formatiranje USB tvrdog diska...

  1. Povežite USB tvrdi disk s jednom od USB priključnica na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte povezivati drugi USB uređaj u drugu USB priključnicu.
  2. Uključite USB tvrdi disk i televizor.
  3. Ako želite pauzirati televizijski program i snimke, odaberite Snimke. Slijedite upute na zaslonu.
  4. Sve datoteke i podaci uklonit će se nakon formatiranja.
  5. Kada se USB tvrdi disk formatira, ostavite ga stalno povezanog.