Ispis

Nema slike / izobličena slika

 • Provjerite je li antena ispravno povezana s televizorom.
 • Provjerite je li odgovarajući uređaj odabran kao izvor prikaza.
 • Provjerite je li vanjski uređaj ili izvor ispravno povezan.

Zvuk se čuje, ali nema slike

 • Odaberite druge videoizvore, a zatim se vratite na trenutačni izvor te vratite stil slike u izborniku Postavke slike ili pokrenite Tvornički reset u opciji Općenite postavke.

Loš prijem antenskih signala

 • Provjerite je li antena ispravno povezana s televizorom.
 • Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti utječu na kvalitetu prijema. Ako je moguće, pokušajte poboljšati kvalitetu prijema tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora.
 • Ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal.

Loša slika s uređaja

 • Provjerite je li uređaj ispravno povezan. Provjerite je li postavka videoizlaza uređaja na najvećoj mogućoj razlučivosti ako je to primjenjivo.
 • Vratite stil slike ili prijeđite na neki drugi stil slike.

Postavke slike mijenjaju se nakon određenog vremena

Uvjerite se kako je Način rada u trgovini isključen. Postavke možete promijeniti i spremiti u ovom načinu rada.

Prikazat će se reklamni natpis

Uvjerite se kako je Način rada u trgovini isključen. Pritisnite Brze postavke > Opcije televizora > Postavke > Preference uređaja > Način rada u trgovini i pritisnite OK

Slika ne odgovara zaslonu

 • Promijenite format slike.
 • Za Način prikaza odaberite Automatski.

Položaj slike nije ispravan

 • Slika s nekih uređaja možda neće moći ispravno stati na zaslon. Provjerite izlazni signal s povezanog uređaja.
 • Za Način prikaza odaberite Automatski.

Slika s računala nije stabilna

 • Provjerite koristi li računalo podržanu rezoluciju i brzinu osvježavanja.
 • Uvjerite se kako s HDMI videoizvora ne dolazi podržani HDR sadržaj.