Ispis

HDMI

 • Imajte na umu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj s HDMI uređaja.
 • Ako televizor ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, postavite neki drugi pa ponovo vratiti ovaj izvor.
 • U slučaju izobličenja slike i zvuka s uređaja koji je povezan putem HDMI veze, uređaj spojite na drugi HDMI priključak televizora te isključite i ponovo uključite izvorni uređaj.
 • Ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li postavke izlaza s HDMI uređaja ispravne.
 • Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabel, pazite da dodatni audio kabel bude priključen na AUDIO IN (samo minipriključak), ako je dostupan.

HDMI EasyLink ne radi

 • Provjerite jesu li HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. EasyLink značajke rade samo s uređajima koji podržavaju HDMI-CEC.

Ne prikazuje se ikona za glasnoću

 • Kad je povezan HDMI-CEC audio uređaj i koristite daljinski upravljač televizora za promjenu glasnoće uređaja, takvo ponašanje je normalno.

Ne prikazuju se fotografije, videozapisi i glazba s USB uređaja

 • Provjerite je li USB uređaj za pohranu postavljen na standard "Mass Storage Class" kako je opisano u dokumentaciji uređaja.
 • Provjerite je li USB uređaj za pohranu kompatibilan s televizorom.
 • Provjerite podržava li televizor audiodatoteke i slikovne datoteke.

Isprekidana reprodukcija datoteka s USB uređaja

 • Radne značajke prijenosa USB uređaja za pohranu mogu ograničavati brzinu prijenosa podataka na televizor, što dovodi do slabe reprodukcije.