Skriv ut

Hjem-oppstarteren

Trykk på HOME på fjernkontrollen for å få den nye Android-startskjermen. Her kan du bestemme deg for hva du vil se på ved å bla gjennom underholdningsalternativene fra app og TV i sanntid. Hjem har kanaler som gjør at du kan oppdage flott innhold fra favorittappene dine. Du kan også legge til flere kanaler eller finne nye programmer for å få mer innhold.

«Spill neste»-kanal

Spill neste-kanalen på startskjermen gjør at du alltid vet hva det neste du skal se på, er. Med Spill neste-kanalen kan du begynne å se fra der du stoppet sist, samt få varsler om nye episoder. Trykk på og hold inne Velg på en film eller et TV-program for å legge det til i Spill neste-kanalen.

Åpne innstillinger fra hjemmesiden

Du kan åpne Innstillinger-menyen via ikonet øverst i høyre hjørne.

Tilgang til minnepinne fra Hjem

Hvis du vil vise filene fra minnepinnen, må du først legge til MMP-appen (MultiMediaPlayer) på startsiden. Trykk på HOME, og klikk på appikonet i venstre ende av appraden. Du kan legge til MMP-apper fra Apps-siden.

Systemfane på hjem-skjermen

Systemfanen øverst på hjem-skjermen inneholder følgende funksjoner.
 – Søkeknapp: for å starte Google-søk med tale eller tekst.
 – Varsler: for å få meldinger om Smart TV-systemet.
 – Inngangskilde: for å åpne listen over inngangskilder og bytte til én av de tilkoblede enhetene.
 – Innstillinger: for å få tilgang til menyen Alle innstillinger og justere TV-innstillingene.
 – Klokke: for å indikere systemklokka.