Skriv ut

Öppna startsidan

Öppna startsidan och öppna ett objekt…

  1. Tryck på HOME.
  2. Välj ett objekt och tryck på OK för att öppna eller starta det.
  3. Tryck på BACK flera gånger eller tryck på HOME för att gå tillbaka till startsidan.

När du öppnar startsidan stoppas app-/innehållsuppspelningen som sker i bakgrunden. Du måste välja appen eller innehållet från startsidan för att återuppta uppspelningen.