In

TV của bạn không thể kết nối với máy chủ.

  • Kiểm tra kết nối không dây hoặc cáp mạng LAN tới máy chủ và TV của bạn.
  • Kiểm tra xem mạng của bạn có được cấu hình chính xác trên TV hay không.
  • Kiểm tra kết nối không dây/cáp mạng LAN hoặc máy chủ của bạn. TV có thể đã mất kết nối với máy chủ.
  • Thực hiện [Chẩn đoán máy chủ] để kiểm tra xem liệu máy chủ đa phương tiện của bạn có giao tiếp đúng cách với TV hay không. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Mạng và Internet] — [Thiết lập mạng tại nhà] — [Chẩn đoán máy chủ].