In

TV tắt ngay lập tức sau khi bật lên. (chỉ các kiểu TV được trang bị tấm nền OLED)

Trong trường hợp này TV có thể ở trong chế độ thiết lập lại ảnh. Khi chế độ cài đặt lại hình ảnh được bật, TV sẽ tắt ngay khoảng 10 phút sau khi được bật, và sau đó bật lại để giảm hiện tượng lưu ảnh. Đây không phải là một trục trặc của TV.

Bật lại TV bằng điều khiển từ xa và tắt chế độ thiết lập lại ảnh.

  • Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa và chọn [Cài đặt] — [Hệ thống] — [Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ]. Tắt [Chế độ thiết lập lại ảnh].