In

Mất nhiều thời gian để hiển thị hình ảnh hoặc thư mục.

  • Tùy vào kích thước hình ảnh, kích cỡ tệp và số lượng tệp trong thư mục, có thể mất chút thời gian để hiển thị một số hình ảnh hoặc thư mục.
  • Mỗi lần thiết bị USB được kết nối với TV, có thể mất vài phút để ảnh hiển thị.