[1]

Kom godt i gang

 • Fjernbetjening Dette afsnit beskriver knapperne på fjernbetjeningen.
 • Tilslutningsstik
 • Sådan lyser LED'erne
 • Menuen Home
 • Valg af indgange
 • Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering
 • Funktioner til brugerassistance
[2] Kom godt i gang

Fjernbetjening

Vælg din fjernbetjening.

En fjernbetjening med 25 knapper.
En fjernbetjening med 45 knapper.
En fjernbetjening med 49 knapper.
[3] Fjernbetjening | Fjernbetjening

Fjernbetjeningsknapper

Den medfølgende fjernbetjening, knaplayoutet, knapnavnene og tilgængelige funktioner varierer afhængigt af model/land/område.

Klik på en knap på billedet af fjernbetjeningen for at få vist en beskrivelse.

(Strømtilslutning)
Tænder eller skifter til standby-/netværksstandbytilstand.
TV
Skift til en tv-kanal eller indgang, og få vist TV-menu. Se siden Brug af TV-menu for at få flere oplysninger.
(mikrofon)
Tal her for at bruge mikrofonen i fjernbetjeningen. Der er en LED over mikrofonen.
(Hurtige indstillinger)
Vis Hurtige indstillinger. Se siden Brug af Hurtige indstillinger for at få flere oplysninger.

Tip

 • Du kan bruge den praktiske funktion [Find fjernbetjening] til at finde fjernbetjeningen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på tv'et. Se Find fjernbetjeningen (kun modeller med indbygget summer i fjernbetjeningen) for at få flere oplysninger.
(valg af indgang)
Vis og vælg indgangskilden osv. Se siden Valg af indgange for at få flere oplysninger.
123 (Kontrolmenu)
Viser en menu på tv'et, så du kan anvende knapfunktioner, der ikke findes på fjernbetjeningen, på skærmen.
(Op) / (Ned) / (Venstre) / (Højre) / (Enter) (Navigation D-Pad)
Menunavigation og valg på skærmen.
(TILBAGE)
Vend tilbage til den forrige skærm.
(HOME)
Vis menuen Home for tv'et. Se siden Menuen Home for at få flere oplysninger.
+/- (Lydstyrke)
Juster lydstyrken.
(Google Assistent)/(Mikrofon)
Bed Google om hjælp på den store skærm. Tryk på knappen Google Assistent (eller MIC) på fjernbetjeningen for at starte.
Se siden Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen for at få flere oplysninger.
Google Assistent er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande/områder.
(Slå lyden fra)
Slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.

Tip

 • Du kan slå genveje til brugerassistance til eller fra ved at trykke på knappen (Slå lyden fra) og holde den nede.
CH +/- (Kanal)
Vælg kanalen.
(Afspil) / (Pause)
Betjen medieindhold på tv'et og tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder.
(Oversigt)
Vis den digitale programoversigt for tv'et eller kabel-/satellitboksen. Se siden Brug af programoversigten for at få flere oplysninger.
App-knapper (Onlinetjeneste)
Oplev forskellige videostreamingtjenester med et enkelt tryk. Tryk for at se den ønskede tjeneste.
[4] Fjernbetjening | Fjernbetjening

Fjernbetjeningsknapper

Den medfølgende fjernbetjening samt placeringen af knapperne og knappernes navne varierer afhængigt af model/land/område.

Klik på en knap på billedet af fjernbetjeningen for at få vist en beskrivelse.

(Vis info/tekst)
Vis oplysninger.
TV
Skift til en tv-kanal eller indgang, og få vist TV-menu. Se siden Brug af TV-menu for at få flere oplysninger.
(Strømtilslutning)
Tænder eller skifter til standby-/netværksstandbytilstand.
(Indstilling af undertekster)
Slå undertekster til eller fra (når funktionen er tilgængelig).
AUDIO
Vælg kilde for lyd på flere sprog eller dobbeltlyd for det aktuelt viste program (afhængigt af programkilde).
EXIT
Vend tilbage til den foregående skærm, eller forlad menuen. Tryk for at forlade en interaktiv programtjeneste, når en sådan er aktiv.
Nummerknap/・(prik)
Brug knapperne 0-9 til at vælge digitale kanaler.
(tekst)
Vis tekstoplysninger.
Farveknapper
Udfør tilhørende funktion på tidspunktet.
(Valg af indgang)
Vis og vælg indgangskilden osv. Se siden Valg af indgange for at få flere oplysninger.
(Hurtige indstillinger)
Vis Hurtige indstillinger. Se siden Brug af Hurtige indstillinger for at få flere oplysninger.
(Op) / (Ned) / (Venstre) / (Højre) / (Enter) (Navigation D-Pad)
Menunavigation og valg på skærmen.
(TILBAGE)
Vend tilbage til den forrige skærm.
(HOME)
Vis menuen Home for tv'et. Se siden Menuen Home for at få flere oplysninger.
123 (Kontrolmenu)
Viser en menu på tv'et, så du kan anvende knapfunktioner, der ikke findes på fjernbetjeningen, på skærmen.
+/- (Lydstyrke)
Juster lydstyrken.
(Spring)
Spring frem og tilbage mellem to kanaler eller indgange. Tv'et skifter mellem den aktuelle kanal eller indgang og den sidst valgte kanal eller indgang.
(Slå lyden fra)
Slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.

Tip

 • Du kan slå genveje til brugerassistance til eller fra ved at trykke på knappen (Slå lyden fra) og holde den nede.
CH +/- (Kanal)
I tv-tilstand: Vælg kanalen.
I teksttilstand: Vælg (Næste) eller (Forrige) side.
HELP
Vis menuen Hjælp. Du kan få adgang til Hjælpevejledningen herfra.
(Afspil) / (Hurtigt tilbage) / (Pause) / (Stop) / (Hurtigt frem)
Betjen medieindhold på tv'et og tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder.
(Oversigt)
Vis den digitale programoversigt for tv'et eller kabel-/satellitboksen. Se siden Brug af programoversigten for at få flere oplysninger.
[5] Fjernbetjening | Fjernbetjening

Fjernbetjeningsknapper

Den medfølgende fjernbetjening samt placeringen af knapperne og knappernes navne varierer afhængigt af model/land/område.

Klik på en knap på billedet af fjernbetjeningen for at få vist en beskrivelse.

(mikrofon)
Tal her for at bruge mikrofonen i fjernbetjeningen. Der er en LED over mikrofonen.
(Strømtilslutning)
Tænder eller skifter til standby-/netværksstandbytilstand.
Nummerknap
Brug knapperne 0-9 til at vælge digitale kanaler.
(tekst)
Vis tekstoplysninger.
(Vis info/tekst)
Vis oplysninger.
App-knapper (Onlinetjeneste)
Oplev forskellige videostreamingtjenester med et enkelt tryk. Tryk for at se den ønskede tjeneste.
Farveknapper
Udfør tilhørende funktion på tidspunktet.
(Oversigt)
Vis den digitale programoversigt for tv'et eller kabel-/satellitboksen. Se siden Brug af programoversigten for at få flere oplysninger.
REC LIST
Vis optagelseslisten for USB HDD eller DVR, når du har indstillet [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks].
(Valg af indgang)
Vis og vælg indgangskilden osv. Se siden Valg af indgange for at få flere oplysninger.
(Mikrofon)/ (Google Assistent)
Tal til Google Assistent, eller brug stemmesøgning til at søge efter forskelligt indhold. Google Assistent er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande/områder.
Se siden Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen for at få flere oplysninger.
(Hurtige indstillinger)
Vis Hurtige indstillinger. Se siden Brug af Hurtige indstillinger for at få flere oplysninger.
(Op) / (Ned) / (Venstre) / (Højre) / (Enter) (Navigation D-Pad)
Menunavigation og valg på skærmen.
BACK
Vend tilbage til den forrige skærm.
HOME
Vis menuen Home for tv'et. Se siden Menuen Home for at få flere oplysninger.
TV
Skift til en tv-kanal eller indgang, og få vist TV-menu. Se siden Brug af TV-menu for at få flere oplysninger.
+/- (Lydstyrke)
Juster lydstyrken.
(Spring)
Spring frem og tilbage mellem to kanaler eller indgange. Tv'et skifter mellem den aktuelle kanal eller indgang og den sidst valgte kanal eller indgang.
(Slå lyden fra)
Slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.

Tip

 • Du kan slå genveje til brugerassistance til eller fra ved at trykke på knappen (Slå lyden fra) og holde den nede.
CH +/- (Kanal)
I tv-tilstand: Vælg kanalen.
I teksttilstand: Vælg (Næste) eller (Forrige) side.
AUDIO
Vælg kilde for lyd på flere sprog eller dobbeltlyd for det aktuelt viste program (afhængigt af programkilde).
(Indstilling af undertekster)
Slå undertekster til eller fra (når funktionen er tilgængelig).
HELP
Vis menuen Hjælp. Du kan få adgang til Hjælpevejledningen herfra.
(Spol tilbage) / (Afspil) / (Spol frem) / (Sæt på pause)
Betjen medieindhold på tv'et og tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder.
REC
Optag det program, der i øjeblikket ses, på USB HDD eller DVR, når du har indstillet [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] (afhængigt af område/land/tv-model). Ikke tilgængeligt for Italien.
EXIT
Vend tilbage til den foregående skærm, eller forlad menuen. Tryk for at forlade en interaktiv programtjeneste, når en sådan er aktiv.
[6] Kom godt i gang

Tilslutningsstik

De tilgængelige stiktyper og -former varierer afhængigt af tv'et.
Se Installationsvejledning (trykt vejledning) for placeringen af stikkene.

StikBeskrivelse
Billede af USB HDD REC-porten
USB HDD REC
Tilslutter til USB HDD-enheden eller digitalkamera/videokamera/USB-lagermedie.
USB-HDD-optagefunktionen er kun tilgængelig i begrænsede områder/lande/TV-modeller.
Billede af AV IN-stikket
AV IN
Tilslutter til VCR/udstyr til videospil/dvd-afspiller/videokamera/ekstern boks.*1
Brug et analogt mellemkabel (medfølger ikke) til en komposittilslutning.
*1 Brug en SCART-RCA-adapter og et analogt mellemkabel til en ekstern enhed, der kun har SCART AV-udgang.
Se Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller for at få mere at vide om det analoge mellemkabels form.
Billede af hovedtelefonstik
(hovedtelefon)
Tilslutter til hovedtelefonstikket, så der kan høres lyd fra tv'et. Understøtter kun 3-polet stereoministik.

Bemærk

 • Der kan ikke udsendes lyd fra hovedtelefonerne og tv'ets højttalere på samme tid.
Billede af HDMI IN-stikket.
HDMI IN
Tilslutter til HDMI-enheden. HDMI-interfacet kan overføre digital video og lyd på et enkelt kabel. For at se 4K-indhold af høj kvalitet skal du tilslutte et Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler og følge vejledningen på skærmen for at indstille [HDMI-signalformat] for HDMI IN-porten.
Billede af HDMI IN SUPPORT 8K eller 4K 120p-porten
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Hvis du bruger en HDMI-enhed, der understøtter videoudgang i 8K eller 4K 100/120 Hz, skal du tilslutte Ultrahøjhastigheds HDMI-kabelt og følge vejledningen på skærmen for at indstille [HDMI-signalformat] for HDMI IN-porten.

Bemærk

 • Support af 4K 100 Hz afhænger af dit land/område.
Billede af HDMI IN SUPPORT 8K eller 4K 120p-porten
HDMI IN (4K 120 Hz)
Hvis du bruger en HDMI-enhed, der understøtter videoudgang i 4K 100/120 Hz, skal du tilslutte Ultrahøjhastigheds HDMI-kabelt og følge vejledningen på skærmen for at indstille [HDMI-signalformat] for HDMI IN-porten.

Bemærk

 • Support af 4K 100 Hz afhænger af dit land/område.
Billede af HDMI IN eARC/ARC-portenBillede af HDMI IN ARC-porten
HDMI IN (eARC/ARC)
For at tilslutte et lydsystem, der understøtter eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC (Audio Return Channel), skal du tilslutte til HDMI-porten mærket "eARC/ARC" på tv'et. Det er en funktion, der sender lyd til et lydsystem, der understøtter eARC/ARC, via et HDMI-kabel. Hvis lydsystemet ikke understøtter eARC/ARC, skal du forbinde med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Billede af DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stik
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tilslutter til et lydsystem med optisk lydindgangsstik.
Ved tilslutning af et lydsystem, der ikke er kompatibelt med ARC, vha. et HDMI-kabel, skal du slutte et optisk lydkabel til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) for at udsende digital lyd.
Billede af ANTENNA-stikket
(RF-indgang)
Tilslutter til kabel/antenne/ekstern boks.

Bemærk

 • Ved tilslutning af kablet til kabel-/antenneindgangen skal du kun spænde med fingrene, da for hård spænding af tilslutningen kan beskadige tv'et.
Billede af MAIN/SUB-stikket
(satellitindgang)
Tilslutter til satellitindgang.
Tilslutningstrin: SUB.MAIN → antenne.
Ved SUB.-stik skal du kun tilslutte, når du bruger twin tuner-funktion med undtagelse af Single Cable Distribution EN50494 (afhænger af model).
Billede af LAN-port
LAN
Tilslutter til en router.
Tilslutter til internettet vha. et LAN-kabel.
Billede af CAM-slot
CAM (Conditional Access Module)
Giver adgang til betalings-tv-tjenester. Se betjeningsvejledningen, der følger med dit CAM for at få flere oplysninger.

Bemærk

 • Sæt ikke smart-kortet direkte i tv'ets CAM-plads. Det skal sættes i Conditional Access Module fra en autoriseret forhandler.
 • CAM understøttes ikke i visse lande/områder. Spørg en autoriseret forhandler.
 • En CAM-meddelelse kan blive vist, når du skifter til et digitalt program efter brug af internetvideoen.
 • Fjern kun dummy-kortet og afdækningen (tilgængelighed afhænger af tv-model) fra tv'ets CAM-slot for at isætte et smart-kort monteret i CAM.
Billede af CENTER SPEAKER IN-stikket
CENTER SPEAKER IN
Hvis du vil bruge tv'ets højttaler som centerhøjttaler, skal du slutte udgangen fra din AV-modtager til CENTER SPEAKER IN på dit tv.
For at bruge tv-højttalerne som centerhøjttaler skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [Lydsystem].

Bemærk

 • Før tilslutning af kabler skal du fjerne netledningen fra både tv'et og AV-modtageren.
 • Hvis du ikke bruger CENTER SPEAKER IN-stikket eller S-CENTER SPEAKER IN​-indgangen, skal du ændre følgende indstillinger for at forhindre støj fra højttalerne.
  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og deaktiver [TV-center højttaler-tilstand] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].
Billede af S-CENTER SPEAKER IN-stikket
S-CENTER SPEAKER IN​
Forbinder tv'et og en lydenhed med et S-CENTER OUT-udgangsstik ved hjælp af et Kabel til TV-center højttaler-tilstand. Husk først at tage netledningen ud af tv'et og den lydenhed, der skal forbindes.
Se Brug af tv'et som en centerhøjttaler (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand) for at få flere oplysninger.

Bemærk

 • Hvis du ikke bruger CENTER SPEAKER IN-stikket eller S-CENTER SPEAKER IN​-indgangen, skal du udføre følgende trin for at forhindre støj fra højttalerne.
  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og deaktiver [TV-center højttaler-tilstand] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].
[7] Kom godt i gang

Sådan lyser LED'erne

Du kan kontrollere status for tv'et ved at se, hvordan LED'erne lyser.

Illustrationen viser LED'ernes placering. Disse er i rækkefølgen fra A og B fra venstre.

 1. LED for stemmefunktion (nederst til venstre på tv'et. Kun tv'er med indbygget mikrofon*.)
 2. LED for Driftssvar (Nederst i midten af tv'et.)

* Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/model/sprog.

LED for stemmefunktion

"Lyser" eller "blinker", når "Ok Google" registreres, og tv'et kommunikerer med serveren. Denne LED's lysmønster afhænger af status for serverkommunikation.

Bemærk

 • Du kan bruge den indbyggede mikrofon på tv'et, når Indbygget mikrofon-knap lyser. Se den Referencevejledning/Installationsvejledning, der følger med tv'et, vedrørende placeringen af kontakten til den indbyggede mikrofon.
 • Når du trykker på knappen MIC/Google Assistent på fjernbetjeningen og afslutter aktiveringen af den indbyggede mikrofon på tv'et, lyser LED'en for stemmefunktion gult, når den indbyggede mikrofon på tv'et er slukket (når den er tændt, lyser LED'en for Driftssvar gult).

LED for Driftssvar

"Lyser" eller "blinker" hvidt, når tv'et tændes, ved modtagelse af signaler fra fjernbetjeningen eller ved opdatering af softwaren vha. en USB-lagerenhed.
Når [Registrer "Ok Google"] aktiveres, lyser den gult. (kun tv'er med indbygget mikrofon*)
* Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/model/sprog.
Når Indbygget mikrofon-knap er tændt, lyser den gult. (kun tv'er med indbygget mikrofon*)
* Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/model/sprog.

[8] Kom godt i gang

Menuen Home

Den skærm, der vises, når du trykker på knappen HOME/(HOME) på fjernbetjeningen, kaldes menuen Home. Fra menuen Home kan du lede efter indhold og vælge anbefalet indhold, apps og indstillinger.

De elementer, der vises i menuen Home, afhænger af, om der er konfigureret en Google-konto for tv'et.
(Nogle funktioner er ikke tilgængelige afhængigt af model/område/land. Billederne er kun til reference. De kan afvige fra det faktiske skærmbillede).

(A) Menuen Home, når der er konfigureret en Google-konto for tv'et
Billede af menuen Home, når der er indstillet en Google-konto
(B) Menuen Home, når der ikke er konfigureret en Google-konto for tv'et
Billede af menuen Home, når der ikke er indstillet en Google-konto

Konfiguration af en Google-konto og visning af tv

Hvis du slutter tv'et til internettet og konfigurerer en Google-konto, kan du installere dine ønskede apps på tv'et, se internetvideoer og søge efter indhold ved hjælp af din stemme.

Se tv uden at konfigurere en Google-konto

Selvom du ikke konfigurerer en Google-konto, kan du se tv-udsendelser og/eller se indhold fra enheder, der er sluttet til tv'et såsom en Blu-ray-afspiller. Hvis du slutter tv'et til internettet, kan du også bruge internetstreamingtjenesterne, der vises i menuen Home.

Bemærk

 • For at konfigurere en Google-konto senere og se tv skal du konfigurere Google TV fra menuen Home eller indstillingsmenuen.
 • Hvis du sletter Google-kontoen, nulstilles tv'ets indstillinger til fabriksindstillingerne.

Tip

 • Afhængig af tv-indstillingerne vises Home-skærmen, når tv'et tændes. Hvis du ændrer følgende indstilling, kan du ændre den skærm, der vises, når tv'et tændes, til tv-udsendelseskanalen eller en ekstern indgang som f.eks. HDMI, som du så, før du slukkede tv'et.
  1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen.
  2. Vælg [Indstillinger for adfærd, når fjernsynet tændes], og vælg derefter [Den senest anvendte indgang].

  Næste gang tv'et tændes, vises den tv-kanal eller eksterne indgang som f.eks. HDMI, som du så, før tv'et blev slukket.

  Specifikationer kan ændres uden varsel.

 • Se "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted for at få andre oplysninger.
  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[9] Kom godt i gang

Valg af indgange

Hvis du vil bruge enheder (f.eks. en Blu-ray/dvd-afspiller eller et USB-flashdrev), der er sluttet til tv'et, eller se tv efter brug af sådanne enheder, skal du skifte indgang.

Hvis du redigerer elementerne og tilføjer apps, kan du skifte til disse apps på skærmen til valg af indgang.

 1. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.
  Du kan også trykke på knappen (Valg af indgang), bruge knapperne (Venstre)/(Højre) til at vælg en tilsluttet enhed og derefter trykke på knappen (Enter).

Bemærk

 • Hvis ingen enheder er sluttet til en HDMI-indgang, vises HDMI-indgangen muligvis ikke i [Indgangsmenu].

Redigering af indgangselementerne

 1. Tryk på knappen (Valg af indgang).
 2. Tryk på knappen (højre) (eller knappen (venstre) afhængigt af tv'ets displaysprog), og vælg (Rediger).
 3. Vælg den app/indgang/enhed, du vil vise eller skjule.
 4. Vælg [Luk].

Tip

 • Hvis du vil ændre rækkefølgen eller skjule et vist element, skal du trykke på knappen (Op) på fjernbetjeningen med dette element fremhævet; derefter vises [Flyt] og [Skjul]. Hvis du vælger [Flyt], skal du bruge (venstre) / (højre) på fjernbetjeningen til at flytte elementet til den ønskede position og derefter trykke på knappen (Enter) på fjernbetjeningen.
 • Du kan skifte til tv-udsendelse blot ved at trykke på knappen TV på fjernbetjeningen.
[10] Kom godt i gang

Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering

Du kan korrigere lyden til den bedste akustik for det miljø, du ser tv i, ved at bruge mikrofonen på fjernbetjeningen til at måle en testlyd fra tv'et. (Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model).
Modeller, der understøtter akustisk, automatisk kalibrering har følgende indstilling.
[Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Akustisk automatisk kalibrering]

Visuel gengivelse af akustisk, automatisk kalibrering

Bemærk

 • Virkningerne af kalibreringen varierer afhængigt af de omgivelser, du ser tv i.
 • Der afspilles en høj testlyd fra tv'et under målingen.
 • Bloker ikke mikrofonåbningen i enden af fjernbetjeningen under måling.
 • Bevæg ikke fjernbetjeningen under måling. Det kan medføre forkerte målinger.
 • Udfør kalibreringen, når omgivelserne er stille. Støj kan medføre forkerte målinger.
 • Akustisk automatisk kalibrering kan ikke udføres, hvis du bruger en soundbar. Skift følgende indstilling.
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [TV-højttaler]
 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter følgende indstillinger.
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Akustisk automatisk kalibrering] — [Kalibreringsopsætning]
 2. Udfør målingen ved at følge instruktionerne på skærmen.
  Akustikken korrigeres automatisk baseret på måleresultaterne for de omgivelser, du ser tv i.
  Visuel gengivelse af udførelsen af akustisk automatisk kalibrering. Hold fjernbetjeningen i højde med brystet, og ret mikronen i enden af fjernbetjeningen mod tv'et for at måle.

Tip

Akustisk automatisk kalibrering mislykkes muligvis i følgende tilfælde.

 • Hvis fjernbetjeningen flyttes under målingen
 • Hvis der er andre lyde end testlyden (f.eks. støj) under målingen
[11] Kom godt i gang

Funktioner til brugerassistance

Dette tv har adgang til funktioner i [Hjælpefunktioner] som f.eks. en tekst-til-tale-funktion for meddelelser på skærmen, zoom for at gøre det nemmere at læse tekst og undertekster.

Bemærk

 • Nogle funktioner er ikke tilgængelige afhængigt af model/område/land.

Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [System] — [Hjælpefunktioner] for at konfigurere funktionerne til brugerassistance.

[Hjælpefunktioner] har en genvejsfunktion, så du kan slå funktionen til eller fra ved at trykke på (Mute)-knappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder.

Tip

 • Hvis du vil skifte genvejsfunktion, skal du vælge [Genvej til hjælpefunktioner] i [Hjælpefunktioner], aktivere [Aktivér genvej til Hjælpefunktioner] og ændre funktionen i [Genvejstjeneste].
 • Hvis du vælger [Guide til hjælpefunktioner] i [Hjælpefunktioner], kan du få mere at vide om funktioner til brugerassistance, der understøttes af tv'et. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model).
 • Hvis du vil bruge tekst-til-tale med Hjælpevejledningen, skal du se Hjælpevejledningen på Sony-supporthjemmesiden ved hjælp af en computer eller smartphone.
 • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger om tilgængelighed.

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/
  kode til Sonys supporthjemmeside

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/

[12]

Nyttige funktioner

 • Søgning efter indhold/betjening af tv'et med din stemme
 • Visning af foretrukne apps
 • Find fjernbetjeningen (kun modeller med indbygget summer i fjernbetjeningen)
 • Visning af sikre apps og videostreamingtjenester (Sikkerhed og begrænsninger)
 • Visning af Videokonferencekamera og -mikrofonenhed (kun BRAVIA CAM-understøttede modeller)
[13] Nyttige funktioner

Søgning efter indhold/betjening af tv'et med din stemme

 • Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen Denne funktion er tilgængelig på tv'er, hvor den medfølgende fjernbetjening har en MIC-knap.
 • Brug af den indbyggede mikrofon (kun på tv'er med indbygget mikrofon)
[14] Søgning efter indhold/betjening af tv'et med din stemme | Søgning efter indhold/betjening af tv'et med din stemme

Brug af mikrofonen på fjernbetjeningen

Fjernbetjeninger, der understøtter stemmestyring, har en Google Assistent- eller mikrofonknap og en indbygget mikrofon. Bed Google om at finde film, streame apps, afspille musik og styre tv'et – alt sammen med din stemme. Tryk på knappen Google Assistent (eller MIC) på fjernbetjeningen for at starte.

 1. Tryk på og hold knappen Google Assistent eller mikrofonknappen nede på fjernbetjeningen.
  Mikrofonen på fjernbetjeningen aktiveres, mens der trykkes på knappen, og LED'en på fjernbetjeningen lyser.
  Illustration af mikrofonknappen på fjernbetjeningen
 2. Tal ind i mikrofonen, mens du trykker på og holder Google Assistent- eller mikrofonknappen inde.
  Der kan blive vist taleeksempler afhængigt af din model.
  Illustration af tale ind i den øverste del af fjernbetjeningen
  Søgeresultater vises, når du taler ind i mikrofonen.

Tip

 • Hvis du trykker på mikrofonknappen på fjernbetjeningen og siger "Voice hints", vises oplysninger om, hvordan du skal tale og tilgængelige stemmekommandoer. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model/område/land/sprog.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge stemmesøgning.
 • Typen af fjernbetjening, der følger med TV'et, og tilgængeligheden af en fjernbetjening med indbygget mikrofon varierer afhængigt af din model/dit område/dit land. En valgfri fjernbetjening er tilgængelig for nogle modeller/områder/lande.
 • For at bruge mikrofonen på fjernbetjeningen skal du tilføje og konfigurere en Google-konto til tv'et.
[15] Søgning efter indhold/betjening af tv'et med din stemme | Søgning efter indhold/betjening af tv'et med din stemme

Brug af den indbyggede mikrofon (kun på tv'er med indbygget mikrofon)

Den indbyggede mikrofon på tv'et er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af område/land/sprog.

Se følgende Sony-supporthjemmeside for at få oplysninger om sprog, der understøtter den indbyggede mikrofonfunktion på tv'et.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR-kode til Sonys supporthjemmeside
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Tip

 • URL'en kan ændres uden varsel.

Du kan udføre mere på dit tv kun ved at bruge din stemme. Du skal blot starte med "Ok Google" for at:

 • Betjene dit tv og dine smart home-enheder
 • Afspille musik og underholdning
 • Få svar
 • Planlægge din dag og administrere opgaver

Vend dig mod tv'et, og sig "Ok Google" for at starte.

Begynd at tale, når LED'en for stemmefunktion blinker hvidt.
Illustrationen viser placeringen af LED'en på tv'et. I rækkefølgen fra A og B fra venstre.

 1. LED'en for stemmefunktion sidder nederst lige til venstre for midten af tv'et.
 2. LED'en nederst i midten på tv'et lyser orange, når håndfri betjening er tilgængelig.

Du skal aktivere følgende indstilling for at bruge den indbyggede mikrofon.

 1. Tænd på kontakten til den indbyggede mikrofon på tv'et.
  Se Referencevejledning/Installationsvejledning vedrørende placeringen af kontakten til den indbyggede mikrofon på tv'et.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge den indbyggede mikrofon på tv'et.
 • Efter aktivering af den indbyggede mikrofon på tv'et vha. kontakten skal du trykke på knappen MIC/Google Assistent på fjernbetjeningen for at gennemføre konfigurationen afhængigt af model/land/område. (Kun modeller med indbygget mikrofon)
 • Strømforbruget øges, når den indbyggede mikrofon er aktiveret, fordi den altid lytter.

Tip

 • Når den indbyggede mikrofon på tv'et er aktiveret vha. kontakten, lyser LED'en for Driftssvar gult, også selvom tv'et er slukket (du kan også indstille den til ikke at lyse).
 • Når tv'ets indbyggede mikrofon er aktiveret, kan du sige "Ok Google, Where is the remote control?" til tv'et for at afspille en lyd fra fjernbetjeningen. Dette er nyttigt, når du ikke kan finde fjernbetjeningen. Se Find fjernbetjeningen (kun modeller med indbygget summer i fjernbetjeningen) for at få flere oplysninger.
 • Tv'ets indbyggede mikrofon kan registrere lyd fra omgivelserne og reagere utilsigtet. Du kan bruge [Følsomhed af indbygget mikrofon] til at ændre mikrofonens følsomhed.

  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
  [Indstillinger] — [System] — [Følsomhed af indbygget mikrofon]

[16] Nyttige funktioner

Visning af foretrukne apps

 • Installation af apps
[17] Visning af foretrukne apps | Visning af foretrukne apps

Installation af apps

Du kan installere apps til tv'et, nøjagtig som du gør med smartphones og tablets.

Bemærk

 • Du kan kun installere apps, der er kompatible med tv-apparater. De kan være forskellige fra apps til smartphones/tablets.
 • Du skal have en internetforbindelse og en Google-konto for at installere apps.

Tip

 • Hvis du ikke har en Google-konto og ikke vil oprette en delt konto, skal du oprette en ny konto ved at gå ind på følgende hjemmeside.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Ovenstående hjemmeside kan variere afhængigt af område/land. Den kan også blive ændret uden varsel. Se Google-webstedet for at få flere oplysninger.
 • Vi anbefaler, at du opretter en Google-konto på en computer eller en mobilenhed.
 1. Tryk på knappen HOME/, og sig ved [Søg] på Home-skærmen f.eks. "Søg efter <appnavn> apps" for at søge efter apps, du vil installere. Alternativt kan du vælge indtastningsfeltet og bruge tastaturet på skærmen.
 2. Vælg en app fra søgeresultaterne, og installer den.

Tip

 • Hvis appsøgningen ikke giver det ønskede resultat: Sig "Google Play Butik", og prøv at søge efter appen på skærmen Google Play Butik.
 • Du kan også vælge en kategori under fanen Apps i menuen Home og vælge en ønsket app.

Efter download installeres og tilføjes appen automatisk. Du kan vælge [Åbn] for at starte appen.

Tip

 • For at starte en installeret app senere skal du vælge fanen Apps i menuen Home og vælge [Se alle] langs app-områdets højre kant. Vælg den installerede app for at starte den.

Om betalte apps

Der er gratis apps og betalte apps. Hvis du vil købe en betalt app, kræver det en forudbetalt Google Play-gavekortkode eller kreditkortoplysninger. Du kan købe et Google Play-gavekort hos forskellige forhandlere.

Sletning af en app

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, vælg [Indstillinger] — [Apps], vælg en app, der skal slettes, og afinstaller den.
[18] Nyttige funktioner

Find fjernbetjeningen (kun modeller med indbygget summer i fjernbetjeningen)

Fjernbetjeningen, der følger med tv'et, har en funktion, der giver dig mulighed for at finde fjernbetjeningen ved at afspille en lyd fra en indbygget summer, når du ikke kan finde den, og ikke kan huske, hvor du efterlod den (f.eks. under en pude eller gemt under en avis), eller når du ser en film i et mørkt rum.

Fjernbetjening, der afspiller en lyd under en sofa

Brug følgende fremgangsmåder til at finde fjernbetjeningen.

Brug af tænd/sluk-knappen på tv'et

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på tv'et.
  Der vises en menu på tv-skærmen.
 2. Følg vejledningen på skærmen, og vælg [Find fjernbetjening] i den viste menu.
  Fjernbetjeningen afspiller en lyd.

Brug af den indbyggede mikrofon på tv'et (kun på tv'er med indbygget mikrofon)

 1. Sig "Ok Google, Where is the remote control?" til tv'et, når tv'ets indbyggede mikrofon er aktiveret.
  Fjernbetjeningen afspiller en lyd.

Bemærk

 • Indstillingen [Find fjernbetjening], der vises, når der trykkes på tænd/sluk-knappen på tv'et, vises kun, når en fjernbetjening med en indbygget summer parres med tv'et.
 • Funktionen til at finde fjernbetjeningen ved hjælp af den indbyggede mikrofon på tv'et er kun tilgængelig i forbindelse med visse modeller/lande/områder/sprog.
 • For at finde en fjernbetjening ved hjælp af tv'ets indbyggede mikrofon skal tv'et være tændt (på visse sprog kan du finde en fjernbetjening ved hjælp af tv'ets indbyggede mikrofon, selvom tv'et er slukket).
 • Hvis dit tv er forbundet til internettet, og du har konfigureret en Google-konto, aktiveres funktionen til at finde fjernbetjeningen ved hjælp af tv'ets indbyggede mikrofon. Hvis du ikke har konfigureret en Google-konto, aktiveres denne funktion ikke. Afhængigt af modellen kan du muligvis ikke finde fjernbetjeningen, medmindre tv'et er tændt.
 • Der en grænse for den afstand, hvor du kan søge efter fjernbetjeningen fra tv'et. Summeren kan ikke afspilles af fjernbetjeningen på steder, hvor signalet ikke kan nå.
[19] Nyttige funktioner

Visning af sikre apps og videostreamingtjenester (Sikkerhed og begrænsninger)

Du kan opnå sikker brug af TV'et ved at indstille installationsbegrænsninger på apps downloadet fra ukendte kilder eller aldersbegrænsninger på programmer og videoer. (Nogle funktioner er ikke tilgængelige afhængigt af model/område/land.)

Du kan indstille følgende [Forældrekontrol]-funktioner, så det er sikkert for børn at bruge tv'et.

 • Begrænsning af tv-kanaler og brug af eksterne indgange
 • Begrænsning af installation af apps fra ukendte kilder
 • Begrænsning af brugen af apps (funktion med adgangskodelås)
 • Begrænsning af tv-tid

Du kan begrænse funktioner ved at indstille følgende.

Indstilling af aldersbegrænsninger for programmer

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter nedenstående i rækkefølge.
  [Indstillinger] — [System] — [Forældrekontrol] — [Kanaler & Eksterne indgange] — [TV-klassificering].
  Indstillingerne afhænger af model/land/område/indstillinger.

Begrænsning af apps (funktion med adgangskodelås)

Indstilles for at begrænse børns brug af apps som f.eks. internetbrowsere.

Begrænsninger indstilles i [Forældrekontrol].

Hvis dette er indstillet, skal der indtastes en PIN-kode, når en app startes.

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
  [Indstillinger] — [System] — [Forældrekontrol] — [Apps]
 2. Indstil eller indtast PIN-koden.
 3. Aktiver [Begræns apps].
 4. Vælg de apps, du vil begrænse, i listen med apps.
  Begrænsede apps ændres fra (Låst op) til (Låst). Vælg [Alle apps] for at begrænse alle apps.

Begrænsning af installation af apps fra ukendte kilder

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
  [Indstillinger] — [Privatliv] — [Sikkerhed og begrænsninger] — [Ukendte kilder] — skift indstilling i [Installer ukendte apps].

Bemærk

 • Hvis du ændrer indstillingerne [Sikkerhed og begrænsninger], bliver din enhed og dine personlige data mere sårbare over for angreb fra ukendte apps fra andre kilder end Play Store. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for eventuelle skader på din enhed eller tab af data som følge af brugen af disse apps.
 • Hvis du har glemt PIN-koden, skal du nulstille tv'et til de oprindelige fabriksindstillinger. Pas på ikke at glemme din PIN.

Tip

 • Afhængigt af appen kan andre separate begrænsninger være tilgængelige. Se hjælpen til appen for at få flere oplysninger.

Begrænsning af tv-tid

Indstilles for at begrænse børns tv-tid.

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
  [Indstillinger] — [System] — [Forældrekontrol] — [Skærmtid]
 2. Indstil eller indtast PIN-koden.
 3. Aktiver [Begræns skærmtid] for at starte begrænsningen.
  Begrænsningsindstillingen vises under [Begræns skærmtid]. Indstillingen kan ændres i [Grænse for brugstid] eller [Begrænset tidspunkt].
[20] Nyttige funktioner

Visning af Videokonferencekamera og -mikrofonenhed (kun BRAVIA CAM-understøttede modeller)

Du kan slutte den medfølgende Videokonferencekamera og -mikrofonenhed (CMU-BC1M) eller valgfrie Videokonferencekamera og -mikrofonenhed (CMU-BC1) til tv'et for at se videochat eller indstille den optimale billed- og lydkvalitet til brugerens betragtningsposition.

Montering og afmontering af Videokonferencekamera og -mikrofonenhed

Tilslutning

Slut den medfølgende Videokonferencekamera og -mikrofonenhed til kamerastikket på bagsiden af tv'et. Du kan justere vinkel og lodret position for Videokonferencekamera og -mikrofonenhed.

Tilslutning af det medfølgende kamera

Afmontering

Drej den medfølgende Videokonferencekamera og -mikrofonenhed lidt som vist i illustrationen herunder for at lette afmonteringen.

Afmontering af det medfølgende kamera

Tip

 • Den valgfri Videokonferencekamera og -mikrofonenhed (CMU-BC1) skal monteres på tv'et som vist i den vejledning, der følger med CMU-BC1.

Bemærk

 • Det kan være nødvendigt at opdatere tv-softwaren for at bruge funktionerne i Videokonferencekamera og -mikrofonenhed. Opdater, hvis der vises en meddelelse om softwareopdatering.

Indstilling af Kameraets registreringsfunktioner

Konfigurer indstillinger relateret til sensoren i Videokonferencekamera og -mikrofonenhed.

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg i følgende rækkefølge.
  [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [BRAVIA CAM] — det ønskede element

Tilgængelige indstillinger

[Justér automatisk billede og lyd]* (kun BRAVIA XR-modeller)
Videokonferencekamera og -mikrofonenhed registrerer brugerens betragtningsposition og justerer automatisk skærmens lysstyrke, lydstyrke og lydbalance.
[Lys]
Justerer automatisk lysstyrken i henhold til betragtningsafstanden for at gøre farver tydeligere.
[Stemmefremhævning]
Justerer automatisk lydstyrken til betragtningsafstanden. Hvis du befinder dig langt fra tv'et, bliver lyden lettere at høre.
[Lydbalance]
Justerer balancen, så det lyder, som om du befinder foran tv'et, selvom det faktisk ikke er tilfældet.
[Nærhedsadvarsel]*
Informerer dig, hvis du befinder dig for tæt på tv'et.
Du skal indtaste din PIN-kode for at aktivere denne funktion. Når det er aktiveret, indstilles den til 1 m (standard). Du kan vælge [Indstil afstand] for at indstille en hvilken som helst afstand.
[Automatisk strømsparefunktion]*
Skifter automatisk til strømbesparelse såsom reduceret lysstyrke, når der ikke registreres en bruger foran tv'et i et vist stykke tid.
[Gestusstyring]*
Gør det muligt at bruge bevægelser mod tv'et for at slukke tv'et, justere lydstyrken, skifte kanal eller afspille indhold.

* Fremtidige softwareopdateringer kan være nødvendige for at kunne bruge nogle af funktionerne.
Nogle af Kameraets registreringsfunktioner tilføjet ved softwareopdateringer er tilføjet til Hurtige indstillinger, og du kan slå funktioner såsom [Justér automatisk billede og lyd] Til/Fra.
Se siden Softwareopdateringer for oplysninger om softwareopdateringer.

Tip

[BRAVIA CAM] i Videokonferencekamera og -mikrofonenhed har tilgængelige funktioner ud over Kameraets registreringsfunktioner. Konfigurer dem efter behov.

 • Med Kameraets registreringsfunktioner sendes der ikke kamerabilleder til netværket, men du kan slette de data, der er indsamlet af Videokonferencekamera og -mikrofonenhed og nulstille Kameraets registreringsfunktioner.
  [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [BRAVIA CAM] — [Ryd data]
 • Hvis du vil slukke LED'en for Videokonferencekamera og -mikrofonenhed, skal du deaktivere følgende indstilling.
  [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [BRAVIA CAM] — [LED kamera-aktivitet]
  LED'en bliver dog ved med at lyse (slukkes ikke) under videochat eller under opdatering af Videokonferencekamera og -mikrofonenhed.
 • Det kan være nødvendigt at opdatere softwaren til Videokonferencekamera og -mikrofonenhed. Vælg følgende i rækkefølge for at kontrollere for softwareopdateringer.
  [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [BRAVIA CAM] — [Softwareopdatering]
[21]

Visning af tv

 • Visning af tv-programmer
 • Nyttige funktioner, når du ser tv
 • Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling
[22] Visning af tv

Visning af tv-programmer

 • Beskrivelse af oplysningsbannerikonerne
 • Brug af programoversigten
 • Konfiguration af kanalindstillingerne
 • Brug af TV-menu
 • Brug af interaktive tv-tjenester
[23] Visning af tv-programmer | Visning af tv-programmer

Beskrivelse af oplysningsbannerikonerne

Der vises kort et oplysningsbanner, når du skifter kanal. Følgende ikoner vises muligvis på banneret.

Liste over ikoner og deres beskrivelser :
Datatjeneste (sendeprogram)
:
Radiotjeneste
:
Kodet tjeneste eller kræver abonnement
:
Lyd på flere sprog er tilgængelig
:
Undertekster er tilgængelige
:
Undertekster og/eller lyd er tilgængelig for hørehæmmede
:
Anbefalet minimumsalder for aktuelt program (fra 3 til 18 år)
:
Børnelås
:
Lyd er tilgængelig for svagtseende
:
Oplæsning af undertekster er tilgængelig
:
Flerkanalslyd er tilgængelig
[24] Visning af tv-programmer | Visning af tv-programmer

Brug af programoversigten

Gør det hurtigt at finde dine foretrukne programmer.

 1. Tryk på knappen GUIDE/(Oversigt) for at få vist den digitale programoversigt.
 2. Vælg et program, du vil se.
  Oplysningerne om programmet vises.
 3. Vælg [Se] for at se programmet.

Tip

 • (Kun modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboks-betjening) Hvis du foretager indstillingen [Opsætning af styring af kabel-/satellitboks] i [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] under [Eksterne indgange], kan du få vist programoversigten for kabel-/satellitboksen.
[25] Visning af tv-programmer | Visning af tv-programmer

Konfiguration af kanalindstillingerne

 • Modtagelse af digitale udsendelser
 • Modtagelse af satellitudsendelser
 • Sortering eller redigering af kanalerne
[26] Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne

Modtagelse af digitale udsendelser

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Aut. programindstilling].
 2. Følg vejledningen på skærmen for at indstille alle tilgængelige digitale kanaler og gemme dem på tv'et.

Sådan ændrer du indstillingsområdet

Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Avancerede indstillinger] — [Indstillingsområde] — [Normal] eller [Udvidet].

[Normal]
Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land.
[Udvidet]
Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land.

Tip

 • Du kan indstille tv'et igen ved at vælge [Aut. programindstilling] og følge instruktionerne på skærmen, når du er flyttet til en ny bolig, har skiftet tjenesteudbydere eller for at søge efter nystartede kanaler.
[27] Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne

Modtagelse af satellitudsendelser

Hvis du har en parabolantenne, kan du se satellitudsendelser ved at konfigurere tunerindstillingerne.

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Aut. programindstilling] — [Sæt op] for de satellitudsendelser, du abonnerer på.
 2. Følg instruktionerne på skærmen.
[28] Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne | Konfiguration af kanalindstillingerne

Sortering eller redigering af kanalerne

Du kan sortere kanalvisningen i den ønskede rækkefølge.

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Redigering af kanalliste].
  Vælg det element, du vil redigere, hvis der vises flere elementer.
 2. Vælg den kanal, du vil flytte til en ny placering.
  Du kan vælge at [Indsæt] eller [Ombyt] den valgte kanal. Vælg [Sorteringstype] for at ændre den.
 3. Vælg den nye placering, du vil flytte den valgte kanal til.
 4. Vælg [Færdig] for at anvende ændringerne.

Bemærk

 • De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af område/land.
[29] Visning af tv-programmer | Visning af tv-programmer

Brug af TV-menu

Tryk på knappen TV, mens du ser en tv-udsendelse, for at få vist [TV-menu]. Der vises en kanalliste i [TV-menu], og du kan let vælge programmer på andre kanaler, mens du ser tv.

Du kan tilføje foretrukne kanaler vha. den indbyggede tuner.

Billede af tv-skærmen

Bemærk

 • Den viste skærm og menuerne kan variere afhængigt af, hvad du ser og model/land/område.
 1. Tryk på knappen TV, mens du ser en tv-udsendelse.
  "TV-menu" vises i bunden af skærmen.
 2. Flyt fokus til venstre eller højre, og vælg det program, du vil se.
  Hvis du flytter markeringen ned og vælger [Indstillinger for TV] eller [Fjernbetjening], vises de indstillinger, der er tilgængelige, mens du ser tv. Du kan også vælge indstillinger som f.eks. [Digital] eller [Kabel-TV] for at ændre den viste kanalliste. (De viste indstillinger varierer afhængigt af, hvad du ser).

Tip

 • Hvis du vil tilføje den kanal, du ser, til Foretrukne, skal du trykke på knappen (Op) på fjernbetjeningen fra [TV-menu] en og tilføje kanalen til Foretrukne fra den viste menu.
 • Du kan bruge tv-knappen på fjernbetjeningen til at vise kanalerne på kabel-/satellitboksen.

  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [TV-knap til genvej].

  Vælg derefter den indgang, der er forbundet med kabel-/satellitboksen.

 • Hvis du konfigurerede en kabel-/satellitboks under den indledende opsætning, kan du trykke på knappen TV for at få vist kanallisten på kabel-/satellitboksen.

  Du kan også betjene kabel-/satellitboksen, mens betjeningspanlelet vises, når du vælger [Fjernbetjening].

  Modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening, har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange].

[30] Visning af tv-programmer | Visning af tv-programmer

Brug af interaktive tv-tjenester

Sådan vises tekstoplysninger

Du kan få vist tekst og tekstbaserede grafikoplysninger, herunder nationale nyheder, vejrudsigter og programoversigter. Du kan søge efter oplysninger, der interesserer dig, og derefter vælge de oplysninger, du vil have vist, ved at indtaste et nummer.

 1. Tryk på knappen 123 (Kontrolmenu) for at få vist Kontrolmenu, og vælg [Farvemætning/navigation af dataudsendelse] — [Text] i menuen for at få vist tekstoplysninger. Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap (Tekst), skal du trykke på knappen (Tekst) for at få vist tekstoplysninger.

Om digitalt tekst-tv

Digitalt tekst-tv har et stort indhold med jævn grafik og billeder. Forskellige funktioner er tilgængelige, f.eks. sidelinks og let navigation. Tjenesten understøttes af adskillige tv-stationer. (Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din model/dit område/land).

Om den digitale, interaktive programtjeneste

Den interaktive programtjeneste leverer digital tekst og grafik af høj kvalitet sammen med avancerede indstillinger. Tjenesten understøttes af tv-stationer. (Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din model/dit område/land).

Bemærk

 • Interaktive tjenester er kun tilgængelige, hvis en tv-station leverer dem.
 • Tilgængelige funktioner og skærmindhold varierer, afhængigt af tv-stationen.
 • Hvis du vælger undertekster og starter et digitalt tekstprogram, kan det i visse situationer ske, at underteksterne forsvinder. Når du lukker det digitale tekstprogram, vises undertekster automatisk igen.
[31] Visning af tv

Nyttige funktioner, når du ser tv

Timere
Brug en timer til at tænde og slukke tv'et.
Se Timere & ur for at få flere oplysninger.
Børnelås
Brug [Forældrekontrol] til at indstille begrænsninger for børn.
Se System for at få flere oplysninger.
(Indstilling af undertekster)
Du kan trykke på knappen 123 (Kontrolmenu) på fjernbetjeningen. Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap (Indstilling af undertekster), kan du trykke på knappen (Indstilling af undertekster), når du ser indhold med tilgængelige undertekster.
Justering af billedkvalitet/lydkvalitet
Juster billedkvalitet og lydkvalitet efter ønske.
Se Skærm og lyd for at få flere oplysninger.
[32] Visning af tv

Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

 • Justering af billedkvaliteten
 • Justering af lydkvaliteten
 • Lyd” avancerede indstillinger
 • Avanceret automatisk lydstyrke
 • Balance
[33] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

Justering af billedkvaliteten

Du kan konfigurere forskellige indstillinger for tv-displayet, såsom farve og lysstyrke for billedkvalitet eller skærmstørrelse.

Bemærk

 • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område og det indhold, du ser.

Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Du kan ændre følgende indstillinger.

Billede

Juster billedindstillinger som lysstyrke, farve og tone.

Normal
Du kan indstille følgende.
Billedfunktion
Skift billedkvalitet afhængigt af det indhold, du ser, f.eks. film eller sport.
Nulstil billedindstillinger for ***
Nulstil billedindstillinger for den aktuelle billedfunktion til fabriksindstillingerne.
Automatisk Billedfunktion
Vælger automatisk billedfunktionen ud fra det viste indhold.
***-kalibreret tilstand
Justerer billedkvaliteten til en kvalitet, der ligger tæt på den, der er tilsigtet af indholdsopretteren, når du ser understøttet videostreamingindhold og understøttede apps.
Lyssensor
Optimer lysstyrke til omgivelseslys.
Lyssensor
Justerer automatisk billedets lysstyrke og farve på basis af det omgivende lys.
Det faktiske display er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af model/land/område.
Lys
Juster baglyset til at vise de lyseste hvide og dybeste sorte farver.
Farvemætning
Juster farvemætningsniveauet og tonen.
Klarhed
Juster billedets klarhed, og reducer grovkornethed.
Bevægelse
Du kan indstille følgende.
Motionflow
Forbedrer billeder i bevægelse. Øger antallet af billeder for at vise videoer jævnt. Hvis du vælger [Personlig], kan du justere [Jævnhed] og [Klarhed].
Film-tilstand
Optimerer billedkvaliteten baseret på videoindhold, såsom film og computergrafik. Giver en jævn gengivelse af bevægelsen i optagne billeder (billeder optaget med 24 billeder i sekundet), som f.eks. film.
Videosignal
Du kan indstille følgende.
HDR-tilstand
Billede, der er egnet til et High Dynamic Range-signal.
HDMI videoområde
Vælg signalområdet til HDMI-indgang.
Farvespektrum
Ændr farvereproduktionens rækkevidde.
Avanceret farvejustering
Du kan indstille følgende.
Avanc. farvetemperatur: Normal
Finjuster farvetemperaturen for hver farve.
Avanc. farvetemperatur: Multipunkt (***p)
Indstillet optimalt ved levering. Brug denne indstilling til professionel justering. Vi anbefaler, at du bruger en farveanalysator ved justeringen.
Hver farvejustering
Juster farvebalance, mætning og lyseffekt for hver farve.

Skærmstyring

Tilpas billedformat og synligt skærmområde.

Bredformatstilstand
Tilpas billedstørrelsen.
4:3 som standard
Automatisk tilpasning af størrelse til 4:3-format.
Automatisk visningsområde
Tilpasser automatisk det synlige skærmområde på baggrund af signalet.
Skærmområde
Tilpas det synlige skærmområde.
Skærmposition
Tilpas den lodrette og vandrette skærmposition.
Lodret størrelse
Stræk billedet lodret.
[34] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

Justering af lydkvaliteten

Du kan konfigurere forskellige indstillinger for tv'ets lyd, såsom lydkvalitet og lydtilstand.

Bemærk

 • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område, tv-indstillinger og den tilsluttede enhed.

Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Du kan ændre følgende indstillinger.

Lyd
Juster indstillinger efter indgang som f.eks. tv eller HDMI og andre almindelige indstillinger for at få forskellige lydeffekter.
Du kan konfigurere indstillinger som de nedenstående.
Lydfunktion
Vælg tilstande som f.eks. [Biograf], [Musik], eller [Dolby Audio] ud fra dine omgivelser eller præferencer.
Se Lyd” avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Lydindstilling
Juster lydkvaliteten for hver lydtilstand på modeller med Lydfunktion.
Se Lyd” avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Lydniveau
Juster lydstyrken for den aktuelle indgang.
Se Lyd” avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.
Avanceret automatisk lydstyrke
Holder lydstyrken konstant for alle programmer og indgange.
Se Avanceret automatisk lydstyrke for at få flere oplysninger.
Balance
Juster højttalerbalancen.
Se Balance for at få flere oplysninger.
TV'ets placering
Skift [TV'ets placering] baseret på installationsmetoden for tv'et.
Akustisk automatisk kalibrering
Juster lydudgang baseret på de omgivelser, du ser tv i. Se Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering for at få flere oplysninger.
Nulstil alt
Gendan alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
Lydoutput
Illustration af et lydsystem
Konfigurer for at udsende lyd fra hovedtelefoner eller et lydsystem i stedet for fra tv'ets højttalere.
Du kan konfigurere indstillinger som de nedenstående.
Højttaler
Vælg TV eller eksterne højttalere.
TV-center højttaler-tilstand
Brug tv-højttaleren som centerhøjttaler til hjemmebiografsystemet.
Se Brug af tv'et som en centerhøjttaler (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand) for at få flere oplysninger.
Audiosystem prioritering
Når dette er aktiveret, skifter lydudgangen automatisk til et BRAVIA Sync-kompatibelt lydsystem, når tv'et tændes.
Styring af hjemmebiograf
Tænder for audiosystemet og lader dig styre det.
Synkronisering af lydfunktion
Det angivne lydsystems lydfelt skifter automatisk, når tv'ets lydtilstand ændres.
A/V-synkronisering
Juster lyd- og videotiming, når du bruger en Bluetooth A2DP-lydenhed eller et bestemt lydsystem, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
eARC-tilstand
Hvis du vælger [Auto], udsendes lyd i høj kvalitet, når en eARC-understøttet enhed sluttes til en HDMI-port mærket "eARC/ARC".
eARC er en udvidet version af ARC og står for Enhanced Audio Return Channel (forbedret lydreturkanal). Ved at tilslutte en enhed, der understøttes af eARC, kan du lytte til ukomprimerede lydformater af høj kvalitet og nyere surround-lydformater ud over de lydformater, der hidtil har været understøttet af ARC. Se Gennemførsel af lydformater understøttet med eARC vedrørende lydformater, der understøttes af eARC.
Til forbindelse af tv'et og en eARC-understøttet enhed skal der bruges et HDMI-kabel*, der understøtter eARC. Se Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutning af en eARC-understøttet enhed.
* Sonys Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler anbefales.
Digital lydudgang
Konfigurer udsendelsesmetoden ved udsendelse af digital lyd. Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem].

Tip

 • Der er mindre forringelse og støj fra signaltransmissionen, og lydkvaliteten er bedre end ved analoge forbindelser.
Udgangslydstyrken på digital lyd
Kun anvendt for PCM. Lydstyrken med henholdsvis PCM og komprimeret lyd vil være forskellig.
Dolby Digital Plus udgang
Vælg udgang for Dolby Digital Plus for lydsystemer, der understøtter Dolby Digital Plus og ARC. Hvis du bruger ARC og optisk lydudgang, skal du vælge [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus vil være slået fra over optisk lydudgang).

Tip

 • Dolby Digital Plus er surroundsound af høj kvalitet fra Dolbys akustiske teknologi.
Gennemgangstilstand
Udsend lydsignaler til et lydsystem uden afkodning.
Se Tilslutning af et lydsystem vedrørende den tilslutningsmetode, der skal bruges.
[35] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

Lyd” avancerede indstillinger

Denne side præsenterer forskellige indstillinger for de funktioner, du kan konfigurere under [Lyd].

Bemærk

 • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område, tv-indstillinger og den tilsluttede enhed.

Indstillinger for [Lydfunktion]

IndstillingBeskrivelse
StandardOptimer lydkvaliteten for generelt indhold.
DialogVelegnet til talt dialog.
BiografOptimer surroundsound for film.
MusikLader dig opleve dynamisk og klar lyd, som fra en koncert.
SportSimulerer det store rum på et stadion eller et lignende sted.
Dolby AudioAfspil lyd behandlet af Dolbys akustiske teknologi.

[Lydindstilling]

IndstillingBeskrivelse
SurroundGengiv realistisk surroundsound.
Surround-effektJuster surroundsound-effekten.
EqualizerJuster lyd baseret på forskellige frekvenser.
VokalzoomFremhæv stemmer.
DialogforstærkerFremhæv stemme, når [Lydfunktion] er indstillet til [Dolby Audio].

[Lydniveau]

IndstillingBeskrivelse
Lydstyrke offsetJuster lydstyrken for den aktuelle indgang i forhold til andre indgange.
Dolby Dynamic RangeKompenserer for forskellen i lydstyrken mellem kanaler (kun for Dolby Digital-lyd).
MPEG-lydniveauJusterer lydstyrken for MPEG-lyd.
HE‑AAC Dynamic RangeKompenserer for forskellen i lydstyrken mellem kanaler (kun for HE-AAC-lyd).
HE‑AAC‑lydniveauJusterer lydstyrken for HE-AAC-lyd.
[36] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

Avanceret automatisk lydstyrke

Lydstyrken justeres automatisk til et bestemt niveau i henhold til ændringer i udsendelsers og indgangssignalers lydniveau.
Når de lydstyrkeforskelle, der forekommer ved skift af kanaler og indgange, reduceres, kan du se tv ved et konstant lydstyrkeniveau. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter følgende indstillinger for at aktivere denne funktion.
[Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Avanceret automatisk lydstyrke]

Illustration af avanceret, automatisk lydstyrkejustering

Bemærk

 • Effekten varierer afhængigt af model/land/område, indstillinger, udsendelse og indgangssignal.
[37] Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling | Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

Balance

Justerer balancen mellem venstre og højre lyd.
På grund af afstanden til vægge og vinduer og refleksionen af lyd kan du muligvis høre, at venstre og højre lyd kommer ud af balance. Du kan korrigere lydstyrkebalancen til det optimale niveau i de omgivelser, du ser tv i. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter følgende indstillinger for at aktivere denne funktion.
[Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Balance]

Illustration af balancejustering

Bemærk

 • Effekten varierer afhængigt af model/land/område, indstillinger og installationsomgivelser.
[38]

Optagelse af tv-programmer

 • Optagelse til en USB-HDD-enhed
 • Sådan viser/sletter du optaget indhold
 • Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler
[39] Optagelse af tv-programmer

Optagelse til en USB-HDD-enhed

 • Registrering af en USB-HDD-enhed
 • Timeroptagelse
 • Oplysninger om brug af en USB-HDD-enhed til optagelse
[40] Optagelse til en USB-HDD-enhed | Optagelse til en USB-HDD-enhed

Registrering af en USB-HDD-enhed

Denne funktion er kun tilgængelig i begrænsede områder/lande/TV-modeller.

Modeller, der optager med USB-HDD, har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange].

Tilslut og registrer en USB HDD-enhed til TV'et for at optage digitale udsendelser.

Tilslut USB HDD-enheden til fjernsynets USB-port mærket "HDD REC" (hvis der er en blå USB-port, understøtter denne port HDD-optagelse).

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. USB-HDD-enhed
 2. USB-kabel (medfølger ikke)
 1. Tilslut en USB-HDD-enhed til USB-porten (blå) mærket "HDD REC" på dit tv.
 2. Tænd USB-HDD-enheden.
 3. Vent, til skærmen [USB-drevet er tilsluttet] vises.
  Hvis meddelelsen ikke vises, kan du registrere USB HDD-enheden manuelt i menuen Indstillinger.
 4. Vælg [Registrer til optagelse].
 5. Følg vejledningen på skærmen for at registrere USB-HDD-enheden.

Bemærk

 • Hvis meddelelsen "Kunne ikke detektere USB HDD til optagelse" vises under registreringen i trin 4, skal du følge anvisningerne i meddelelsen og kontrollere, at USB HDD-enheden til optagelse er sluttet til Super Speed USB-porten (blå).
  Hvis USB HDD-enheden til optagelse ikke bliver genkendt, selv efter at du har kontrolleret forbindelsen, skal du registrere USB HDD-enheden igen, da den muligvis allerede er registreret som en enhed med et andet formål end optagelse. Se "USB HDD-enheden kan ikke registreres." for at registrere USB HDD-enheden igen til optagelse.

Sådan registrerer du en USB-HDD-enhed manuelt

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg følgende.
  [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-registrering].

Sådan ophæver du registreringen af en USB-HDD-enhed

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-afregistrering] — den enhed, hvis registrering skal ophæves.
[41] Optagelse til en USB-HDD-enhed | Optagelse til en USB-HDD-enhed

Timeroptagelse

Denne funktion er kun tilgængelige i begrænsede områder/lande/TV-modeller.

Modeller, der optager med USB-HDD, har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange].

 1. Tryk på knappen GUIDE/(Oversigt).
 2. Vælg det ønskede program i programoversigten, og vælg derefter [Timeroptagelse].
 3. Vælg [Indstil timer].

Sådan indstiller du timeren manuelt ved at angive dato, klokkeslæt og kanal

 1. Tryk på knappen (Valg af indgang), og vælg [Recorded Title List] (Liste med optagede titler). Hvis [Recorded Title List] ikke findes, skal du vælge [Rediger] og tilføje [Recorded Title List].
 2. Vælg [Timer-liste/Timerindstillinger] — [Indstil timer] — [Indstil timer manuelt].
 3. Konfigurer timerindstillingen.
 4. Vælg [Indstil timer].

Sådan kontrollerer, ændrer eller sletter du timerindstillinger

Kontrol, ændring eller sletning af timerindstillinger foretages i [Timerliste for optagelser].

 1. Tryk på knappen (Valg af indgang), og vælg [Recorded Title List] (Liste med optagede titler). Hvis [Recorded Title List] ikke findes, skal du vælge [Rediger] og tilføje [Recorded Title List].
 2. Vælg [Timer-liste/Timerindstillinger] — [Timerliste for optagelser], og skift derefter indstillingerne.

Tip

 • Du kan oprette op til 32 timerindstillinger.
 • Hvis optagelsen mislykkes, vises årsagen i [Liste med optagelsesfejl].
 • I programoversigten kan du flytte markeringen til det ønskede program og trykke på knappen 123 (Kontrolmenu) for at få vist Kontrolmenu og vælge [Opt.]. Hvis den medfølgende fjernbetjening har knappen REC, skal du trykke på knappen REC for at indstille timeroptagelsen for programmet.

Bemærk

 • Timeroptagelse fungerer ikke, hvis netledningen tages ud.
[42] Optagelse til en USB-HDD-enhed | Optagelse til en USB-HDD-enhed

Oplysninger om brug af en USB-HDD-enhed til optagelse

Denne funktion er kun tilgængelige i begrænsede områder/lande/TV-modeller.

Modeller, der optager med USB-HDD, har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange].

 • USB-HDD-enheden må kun bruges til optagelse. Vælg en separat USB-HDD-enhed til visning af fotos og videoer.
 • Kun USB-HDD'er, der er større end 32 GB, understøttes.
 • Tilslutning af en USB-HDD-enhed via en USB-hub understøttes ikke. Slut enheden direkte til tv'et.
 • Data, der er gemt på USB-HDD-enheden slettes, når den formateres under registreringsprocessen. USB-HDD-enheden kan ikke bruges sammen med en pc, når den er registreret på tv'et. Hvis du vil aktivere brug af USB-HDD-enheden på en pc, skal du formatere den på pc'en. (Bemærk, at alle data på USB-HDD-enheden slettes).
 • Der kan maks. registreres 8 USB-HDD-enheder.
 • Kun dette tv vil være i stand til at afspille de data, som er optaget på USB-HDD-enheden, der er registreret til dette tv.
 • Kun optagelse af digitale tv- og radioudsendelser understøttes. Optagelse af dataudsendelser understøttes ikke.
 • Kodede/krypterede signaler kan ikke optages.
 • Optagelse kan ikke finde sted i følgende tilfælde:
  • Tv'et kan ikke genkende den registrerede USB-HDD-enhed.
  • Der er optaget flere end 1.000 programmer på USB-HDD-enheden.
  • USB-HDD-enheden er fuld.
 • Programmet kan muligvis ikke vælges automatisk, mens det optages.
 • Du kan ikke optage et program, medmindre optagelsen af det er godkendt.
 • Hvis du bruger et Conditional Access Module (CAM), skal du undgå at bruge dets forældrekontrolfunktion, da det muligvis ikke fungerer under optagelse. Alternativt kan du bruge programblokering eller tv'ets egen forældrekontrolfunktion, hvis den understøttes af tv-stationen.
 • I Norge kan visse programmer ikke optages pga. lovmæssige begrænsninger.
 • Hvis tv'et udsættes for slag under USB-HDD-optagelse, kan der forekomme støj i det optagede indhold.
 • Sony kan på ingen måde holdes ansvarlig for manglende optagelse eller skader eller tab af optaget indhold, som skyldes eller kan tilskrives fejl i tv'et, signalforstyrrelser eller andre problemer.
[43] Optagelse af tv-programmer

Sådan viser/sletter du optaget indhold

Denne funktion er kun tilgængelige i begrænsede områder/lande/TV-modeller.

Modeller, der optager med USB-HDD, har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange].

Sådan ser du optaget indhold

 1. Tryk på knappen (Valg af indgang), og vælg [Recorded Title List] (Liste med optagede titler). Hvis [Recorded Title List] ikke findes, skal du vælge [Rediger], tilføje [Recorded Title List] og derefter vælge det indhold, du vil se.

Sådan sletter du optaget indhold

 1. Tryk på knappen (Valg af indgang), og vælg [Recorded Title List] (Liste med optagede titler). Hvis [Recorded Title List] ikke findes, skal du vælge [Rediger] og tilføje [Recorded Title List].
 2. Vælg (ikonet Slet) til højre for det program, du vil slette.
  Hvis du vil slette flere programmer, skal du vælge (ikonet Slet flere) til højre for alle de programmer, du vil slette, og derefter vælge (ikonet Slet).

Du kan finde oplysninger om betydningen af symbolerne på listen over optagne titler under Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler.

[44] Optagelse af tv-programmer

Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler

Denne funktion er kun tilgængelige i begrænsede områder/lande/TV-modeller.

Liste over ikoner og deres beskrivelser :
Optagelse, der ikke er set
:
Beskyttet optagelse
:
Optager i øjeblikket
[45]

Brug af TV'et sammen med andre enheder

 • USB-enheder
 • Blu-ray- og dvd-afspillere
 • Kabel-/satellitboks
 • Visning af iPhone/smartphones eller iPad/tablets app-skærm på tv'et
 • Computere, kameraer og videokameraer
 • Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)
 • Videospilkonsoller
 • Oplevelse af 3D surround med en neckband-højttaler eller hovedtelefoner (kun BRAVIA XR-modeller)
 • Bluetooth-enheder
 • BRAVIA Sync-kompatible enheder
 • Visning af billeder i 4K fra kompatible enheder
 • BRAVIA-forbindelsesvejledning
[46] Brug af TV'et sammen med andre enheder

USB-enheder

 • Afspilning af indhold, der er lagret på en USB-enhed
 • Oplysninger om USB-enheder, der anvendes til lagring af billeder og musik
 • Understøttede filer og formater
[47] USB-enheder | USB-enheder

Afspilning af indhold, der er lagret på en USB-enhed

Se Optagelse af tv-programmer, hvis du vil optage programmer til en USB-lagerenhed eller se optagne programmer.

Tilslutte en USB-enhed

Slut en USB-lagerenhed til tv'ets USB-port for at afspille billeder, musik og videofiler, der er gemt på enheden.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. USB-lagerenhed

Afspilning af billeder/musik/film, der er gemt på en USB-enhed

Du kan afspille billeder/musik/film fra en USB-enhed på tv-skærmen.

 1. Hvis der er en afbryder på den USB-enhed, der er tilsluttet tv'et, skal den tændes.
 2. Tryk på knappen HOME/(HOME), vælg Apps i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg USB-enhedsnavnet.
 4. Vælg mappen, og vælg den fil, der skal afspilles.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Bemærk

 • Det tager lang tid at vise visse fotos eller mapper afhængig af billedets mål, filstørrelse og antal filer i en mappe.
 • Det kan tage lidt tid at få vist USB-enheden, fordi tv'et søger adgang til USB-enheden, hver gang USB-enheden tilsluttes.
 • Alle USB-porte på tv'et understøtter Hi-Speed USB. Det blå USB-stik understøtter SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0). USB-hubs understøttes ikke.
 • Når du får adgang til USB-enheden, må du ikke slukke tv'et eller USB-enheden, du må ikke fjerne USB-kablet, og du må ikke fjerne eller isætte optagemedier. Dette kan ødelægge dataene på USB-drevet.
 • Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.

Tip

 • Se "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted for at få andre oplysninger.
  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[48] USB-enheder | USB-enheder

Oplysninger om USB-enheder, der anvendes til lagring af billeder og musik

 • USB-porte på tv'et understøtter filsystemet FAT16, FAT32, exFAT og NTFS.
 • Når du slutter et Sony-digitalkamera til tv'et med et USB-kabel, skal USB-tilslutningsindstillingerne på kameraet indstilles til "Auto" eller "Hukommelse".
 • Hvis dit digitalkamera stadig ikke fungerer med dit tv, kan du prøve følgende:
  • Indstil kameraets USB-tilslutningsindstillinger til "Hukommelse".
  • Kopier filerne fra kameraet til et USB-flashdrev, og slut derefter drevet til tv'et.
 • Nogle billeder og film bliver forstørrede, hvilket giver en lavere billedkvalitet. Billederne vises muligvis ikke på hele skærmen, afhængigt af størrelsen og formatforholdet.
 • Det kan tage nogen tid at åbne et billede afhængigt af filen og/eller indstillingerne.
 • Sony kan på ingen måde holdes ansvarlig for manglende optagelse eller skader eller tab af optaget indhold, som skyldes eller kan tilskrives fejl i tv'et, fejl i USB-enheden eller andre problemer.
[49] USB-enheder | USB-enheder

Understøttede filer og formater

 • Billeder
 • Musik
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[50] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Billeder

Brugsmønster: USB/Hjemmenetværk

FilformatFiltypenavn
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
HEIF*.heic / *.heif / *.hif
ARW *1*.arw
 • *1 ARW anvendes kun ved afspilning af filer.

Andre understøttede formater

 • Musik
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[51] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Musik

Brugsmønster: USB/Hjemmenetværk

mp4

Filtypenavn: *.mp4 / *.m4a

BeskrivelseSamplinghastighed
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Filtypenavn: *.3gp / *.3g2

BeskrivelseSamplinghastighed
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Filtypenavn: *.wma

BeskrivelseSamplinghastighed
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Filtypenavn: *.ogg

BeskrivelseSamplinghastighed
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Andre

BeskrivelseSamplinghastighed
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Filtypenavn: *.mp3

BeskrivelseSamplinghastighed
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Filtypenavn: *.wav

BeskrivelseSamplinghastighed
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Filtypenavn: *.flac

BeskrivelseSamplinghastighed
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Filtypenavn: *.aac

BeskrivelseSamplinghastighed
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Brugsmønsteret for LPCM er kun hjemmenetværk.
 • *2 Brugsmønsteret for WAV er kun 2ch.

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[52] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Videoer

Brugsmønster: USB/Hjemmenetværk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG1 MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Filtypenavn: *.m2t

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Filtypenavn: *.m2ts / *.mts

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Denne linje omfatter brugsmønsteret XAVC S-format. Den maksimalt understøttede bithastighed XAVC S er 100 Mbps.

avi (*.avi)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
Xvid MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML WMA9 Standard 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Underteksttype: Intern/ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
Xvid DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Underteksttype: Ekstern

Video-codec (profil@niveau)Audio-codecMaks./min. opløsningMaks. billedhastighed
VP8 Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2 Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Musik
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
 • Eksterne undertekster
[53] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Lydsamplinghastigheder (for videoer)

Audio-codecSamplinghastighed
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Musik
 • Videoer
 • Eksterne undertekster
[54] Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater | Understøttede filer og formater

Eksterne undertekster

Brugsmønster: USB

FilformatFiltypenavn
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt

Andre understøttede formater

 • Billeder
 • Musik
 • Videoer
 • Lydsamplinghastigheder (for videoer)
[55] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Blu-ray- og dvd-afspillere

 • Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller
 • Visning af Blu-ray- og dvd-diske
[56] Blu-ray- og dvd-afspillere | Blu-ray- og dvd-afspillere

Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller

Slut en Blu-ray-/dvd-afspiller til tv'et.

Brug en tilslutningsmetode nedenfor, der passer til stikkene på dit tv.

Bemærk

 • De tilgængelige stik afhænger af model/område/land.

Tip

 • Du kan også tilslutte en kabel-/satellitboks på samme måde som en Blu-ray-/dvd-afspiller.

Tilslutte via HDMI

Vi anbefaler, at du slutter afspilleren til tv'et vha. et HDMI-kabel for at opnå den optimale billedkvalitet. Hvis din Blu-ray-/dvd-afspiller har et HDMI-stik, skal du tilslutte den med et HDMI-kabel.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (samme som tilslutning af en kabel-/satellitboks)
 2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der er brugt et godkendt Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler mærket med HDMI-logoet.

Komposittilslutning

Hvis din Blu-ray-/dvd-afspiller er udstyret med kompositstik, skal den tilsluttes med et kompositvideo/lydkabel.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Blu-ray-/dvd-afspiller (samme som tilslutning af en kabel-/satellitboks)
 2. Analogt mellemkabel (medfølger)*
 3. RCA-kabel (medfølger ikke)

* Det analoge mellemkabel medfølger afhængigt af model/område/land.

Kabel, der sluttes til videoindgangsstikket

Det analoge mellemkabels 3,5-mm-stik har 4 poler.

Billede af lyd-/videokabel (sælges separat)
 1. 3,5 mm
 2. Venstre for lydsignal.
 3. Videosignal.
 4. Jord.
 5. Højre for lydsignal.
[57] Blu-ray- og dvd-afspillere | Blu-ray- og dvd-afspillere

Visning af Blu-ray- og dvd-diske

Du kan se indhold på Blu-ray-/dvd-diske eller andet indhold, der understøttes af din afspiller, på tv'et.

 1. Tænd den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller.
 2. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller.
 3. Start afspilning på den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller.

Tip

 • Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed via HDMI, kan du betjene den med tv'ets fjernbetjening.
  Hvis du endvidere trykker på knappen 123 (Kontrolmenu) på fjernbetjeningen, mens du ser indhold fra HDMI-indgangen, og vælger [*** bet.elem.], kan du betjene den BRAVIA Sync-tilsluttede enhed fra tv-skærmen. Hvis den medfølgende fjernbetjening har knappen (Valg af indgang), skal du trykke på knappen (Valg af indgang), mens du ser indhold fra HDMI-indgangen, trykke på knappen (Op), vælge [Kontrolmenu], og vælge [*** bet.elem.]. (Du kan også få vist betjeningsmenuen ved at trykke på knappen (Vis info/tekst) på fjernbetjeningen).
[58] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Kabel-/satellitboks

 • Tilslutning af en kabel-/satellitboks
 • Styring af kabel-/satellitboksen vha. tv'ets fjernbetjening
[59] Kabel-/satellitboks | Kabel-/satellitboks

Tilslutning af en kabel-/satellitboks

Slut kabel-/satellitboksen til tv'et.
Tilslut den til indgangen på dit tv.
Se siden Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller for at få flere oplysninger.

[60] Kabel-/satellitboks | Kabel-/satellitboks

Styring af kabel-/satellitboksen vha. tv'ets fjernbetjening

Modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening, har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange].

Hvis du udfører [Opsætning af styring af kabel-/satellitboks] i [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks], får du mulighed for at betjene en kabel-/satellitboks med tv'ets fjernbetjening.

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] — [Opsætning af styring af kabel-/satellitboks].
 2. Følg instruktionerne på skærmen.

Bemærk

 • Ret tv'ets fjernbetjening mod kabel-/satellitboksen, når du bruger fjernbetjeningen.
 • Visse knapper reagerer muligvis ikke afhængigt af de eksterne enheder.
 • Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen og holder knappen nede, udføres handlingen muligvis ikke. Forsøg i stedet at trykke flere gange på knappen.
 • Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af model/område/land.
[61] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Visning af iPhone/smartphones eller iPad/tablets app-skærm på tv'et

Chromecast built-ineller AirPlay giver dig mulighed for at få vist (caste) dine foretrukne websteder og app-skærme på din mobilenhed direkte til tv'et.

Brug af Chromecast built-in

 1. Slut en mobilenhed som f.eks. en smartphone eller tablet til samme hjemmenetværk som det TV'et er tilsluttet.
 2. Start en Chromecast built-in-understøttet app på mobilenheden.
 3. Vælg ikonet (cast) i appen.
 4. Vælg tv'et som cast-destination.
  Mobilenhedens skærm vises på tv'et.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge Chromecast built-in.

Brug af AirPlay

Dette tv understøtter AirPlay 2.

 1. Kontrollér, at din Apple-enhed er forbundet til samme netværk som dit tv.
 2. Fremgangsmåden afhænger af det indhold, der vil blive vist på tv'et, som følger.
  • Tryk på (AirPlay Video) for at se video.
  • Tryk på (Handlingsdeling) for at vise fotos.
  • Tryk på (AirPlay Audio) for at afspille musik.
  • Tryk på (Spejling) for at vise en mobilenheds skærm.
   (I nogle apps skal du trykke på et andet ikon først).
 3. Vælg AirPlay på en mobilenhed såsom en iPhone eller iPad, og vælg det tv, der skal bruges med AirPlay.

Tip

 • Tv'et understøtter Apple HomeKit.
  Du kan styre tv'et med en mobilenhed såsom en iPhone eller iPad ved at trykke på knappen (Valg af indgang) på fjernbetjeningen, vælge (AirPlay) og derefter følge vejledningen på skærmen for at konfigurere Apple HomeKit.
  De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af app- og softwareversion.
 • Hvis du vælger [Til (tændt af apps)] i [Fjernstart], kan du tænde tv'et med apps på en mobilenhed, som f.eks. en iPhone eller iPad.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge AirPlay.
 • Betjening af en mobilenhed såsom iPhone eller iPad varierer afhængigt af OS-versionen.
 • iPhone, iPad, AirPlay og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
[62] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Computere, kameraer og videokameraer

 • Tilslutning af en computer og visning af lagret indhold
 • Tilslutning af et kamera eller videokamera og visning af lagret indhold
 • Specifikationer for computervideosignaler
[63] Computere, kameraer og videokameraer | Computere, kameraer og videokameraer

Tilslutning af en computer og visning af lagret indhold

Tilslutning af en computer

Brug et HDMI-kabel til at slutte computeren til tv'et.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Computer
 2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der er brugt et godkendt Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler mærket med HDMI-logoet. Vi anbefaler et Ultrahøjhastigheds HDMI-kabel ved tilslutning til en computer, der understøtter 4K 120 Hz.

Sådan kontrolleres specifikationerne for videosignaler

 • Specifikationer for computervideosignaler

Sådan åbnes indhold, der er gemt på en computer

Efter tilslutning af computeren skal du trykke på knappen (Valg af indgang) og derefter vælge den indgang, computeren er sluttet til.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Bemærk

 • For at opnå den optimale billedkvalitet anbefaler vi, at du indstiller computeren til at udsende videosignaler i henhold til en af timingerne i "Specifikationer for computervideosignaler".
 • Billedet kan forekomme sløret eller udtværet, afhængigt af forbindelsens status. I dette tilfælde skal du ændre computerindstillingerne og vælge et andet indgangssignal fra listen "Specifikationer for computervideosignaler".
[64] Computere, kameraer og videokameraer | Computere, kameraer og videokameraer

Tilslutning af et kamera eller videokamera og visning af lagret indhold

Tilslutning af et kamera eller et videokamera

Tilslut dit Sony-digitalkamera eller -videokamera ved hjælp af et HDMI-kabel. Brug et kabel, der har HDMI-ministik til digitalkamera/videokamera og et standard HDMI-stik til tv'et.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Digitalkamera
 2. Videokamera
 3. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der er brugt et godkendt Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler mærket med HDMI-logoet.

Sådan åbnes indhold, der er gemt på et digitalkamera/videokamera

 1. Tænd digitalkameraet/videokameraet, når du har tilsluttet det.
 2. Tryk på knappen (Valg af indgang) flere gange for at vælge det tilsluttede digitalkamera/videokamera.
 3. Start afspilning på det tilsluttede digitalkamera/videokamera.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Tip

 • Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge tv'ets fjernbetjening. Kontrollér, at enheden er BRAVIA Sync-kompatibel. Ikke alle enheder er kompatible med BRAVIA Sync, selvom de har et HDMI-stik.
[65] Computere, kameraer og videokameraer | Computere, kameraer og videokameraer

Specifikationer for computervideosignaler

(opløsning, vandret frekvens/lodret frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
 • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
 • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bits)

* Når der anvendes 1920 x 1080-timing på HDMI-input, behandles den som en videotiming og ikke computertiming. Dette påvirker indstillingerne i [Skærmstyring] i [Skærm og lyd]. Hvis du vil se computerens indhold, skal du indstille [Bredformatstilstand] til [Fuld], og [Skærmområde] til [+1]. ([Skærmområde] kan kun konfigureres, når [Automatisk visningsområde] er deaktiveret.)

Tip

 • Hvis din computer har et output på 3840 x 2160p, 120 Hz, kan du bruge det som et videoindgangssignal.

Bemærk

 • Billedet kan være sløret og vises muligvis ikke korrekt afhængigt af din forbindelsesstatus. I så fald skal du ændre computerindstillinger og vælge et andet indgangssignal i "Understøttede computerindgangssignaler".
[66] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

 • Udsendelse af lyd fra et lydsystem
 • Tilslutning af et lydsystem
 • Justering af et lydsystem
 • Brug af tv'et som en centerhøjttaler (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand)
 • Gennemførsel af lydformater understøttet med eARC
[67] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Udsendelse af lyd fra et lydsystem

Du kan tilslutte lydsystemer som f.eks. AV-modtagere eller soundbars til tv'et. Vælg en tilslutningsmetode i henhold til specifikationerne for det lydsystem, du vil tilslutte.

 • Tilslutning med et HDMI-kabel (læs omhyggeligt "Tilslutning vha. et HDMI-kabel" herunder for at få flere oplysninger).
 • Tilslutning med et digitalt, optisk kabel

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

 • Se betjeningsvejledningen for den enhed, der skal tilsluttes.

Tilslutning vha. et HDMI-kabel

Dette tv understøtter Audio Return Channel (ARC) eller Enhanced Audio Return Channel (eARC). Du kan bruge et HDMI-kabel til at sende lyd fra lydsystemer, der understøtter ARC og eARC.

På tv'er, der understøtter eARC, kan du udsende (føre igennem) lydsignaler fra eksterne indgangsenheder, der er sluttet til tv'et, til eARC-understøttede lydsystemer vha. HDMI-stikket med teksten "eARC/ARC".

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

 • Placeringen af HDMI-stikket, der understøtter eARC/ARC, varierer afhængigt af model. Se den medfølgende Installationsvejledning.
[68] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Tilslutning af et lydsystem

Se illustrationerne herunder vedrørende tilslutning af et lydsystem som f.eks. en AV-receiver eller en soundbar.

Bemærk

 • De tilgængelige stik afhænger af model/område/land.

Tilslutning af soundbar

Vi anbefaler at tilslutte tv'ets HDMI-indgangsstik (eARC eller ARC) til soundbarens HDMI-udgangsstik (eARC eller ARC) med et HDMI-kabel.

Illustration af soundbartilslutningen
 1. Soundbar
 2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Vi anbefaler Sony's Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler.

Se HDMI-tilslutning vedrørende tilslutning af en soundbar via HDMI.
Hvis du slutter tv'et til en soundbar via HDMI, kan du bruge følgende funktioner.

 • Forbind strømmen fra soundbaren med tv'et
 • Vis og konfigurer soundbarindstillingerne på tv'et

Bemærk

 • De tilgængelige funktioner afhænger af soundbaren.
 • Afhængigt af soundbaren vises "eARC" eller "ARC" muligvis ikke på HDMI-terminalen. Se vejledningen til soundbaren for at få oplysninger om tilslutning.

Tilslutning af lydforstærker

Vi anbefaler at tilslutte tv'ets HDMI-indgangsstik (eARC eller ARC) til soundbarens HDMI-udgangsstik (eARC eller ARC) via HDMI. Afhængigt af dit lydsystem kan du også tilslutte med et digitalt, optisk kabel.

Illustration af tilslutning af lydforstærker
 1. Lydforstærker
 2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*
 3. Digitalt, optisk kabel (medfølger ikke)

* Vi anbefaler Sony's Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler.

Se HDMI-tilslutning vedrørende tilslutning af en lydforstærker via HDMI. Se Tilslutning med digitalt, optisk kabel vedrørende tilslutning af en lydforstærker med et digitalt, optisk kabel.

HDMI-tilslutning (eARC-understøttet)

 1. Forbind den eksterne indgangsenhed og tv'et med et HDMI-kabel. Forbind tv'et og lydsystemet med et andet HDMI-kabel.
  Slut lydsystemet til tv'ets HDMI-indgangsstik mærket "ARC" eller "eARC/ARC".
  Illustration af tilslutningsmetoden
  1. Ekstern indgangsenhed (f.eks. en Blu-ray-/dvd-optager)
  2. HDMI-kabel (medfølger ikke)
  3. AV-receiver eller soundbar
  4. HDMI-kabel med Ethernet (medfølger ikke)*

  * Vi anbefaler godkendte Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler med HDMI-logoet.

 2. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [eARC-tilstand] — [Auto].
 3. Vælg [Højttaler] — [Lydsystem].
 4. Aktiver lydsystemets eARC-funktion.
  Se betjeningsvejledningen til enheden.
 5. Justering af et lydsystem

Bemærk

 • Du kan ikke vælge [eARC-tilstand], hvis tekst-til-tale-funktionen for meddelelser på skærmen er aktiveret i tv'ets funktioner til brugerassistance.
 • Når du sender lyd fra en eARC-understøttet enhed, mens du ser HDMI-input, fungerer tv'et som følger:
  • lyd fra systemlyde og lydrespons sendes ikke, og
  • den indbyggede mikrofons talegenkendelse kan være forringet (kun tv'er med indbygget mikrofon).

HDMI-tilslutning (ARC-understøttet)

 1. Forbind tv'et og lydsystemet med et HDMI-kabel.
  Slut til tv'ets HDMI-indgangsstik mærket "ARC" eller "eARC/ARC".
  Illustration af tilslutningsmetoden
  1. AV-receiver eller soundbar
  2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

  * Vi anbefaler godkendte Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler med HDMI-logoet.

 2. Justering af et lydsystem

Bemærk

 • For ARC-forbindelser kan talegenkendelsesfunktionen være forringet (kun tv'er med indbygget mikrofon).

Tilslutning med digitalt, optisk kabel

 1. Forbind tv'et og lydsystemet med et digitalt, optisk kabel.
  Tilslut til lydsystemets digitale, optiske indgangsstik.
  Illustration af tilslutningsmetoden
  1. AV-receiver eller soundbar
  2. Optisk lydkabel (medfølger ikke)
 2. Justering af et lydsystem

Tip

 • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
  Supportwebsted
[69] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Justering af et lydsystem

Efter tilslutning af et lydsystem til tv'et, kan du justere tv'ets lydudgang fra lydsystemet.

Justering af et lydsystem, der er forbundet med et HDMI-kabel eller digitalt, optisk kabel

 1. Når du har sluttet tv'et til dit lydsystem, skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [Lydsystem].
 2. Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.
  Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed via HDMI, kan du betjene den med tv'ets fjernbetjening.

Bemærk

 • Du skal konfigurere indstillingerne [Digital lydudgang] i overensstemmelse med lydsystemet. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang].
 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].
 • [Digital lydudgang]-indstillingerne deaktiveres, når der bruges lydsignaler, der føres igennem via HDMI-indgangen og ved brug af eARC.

Tip

 • Hvis der er tilsluttet et bestemt lydsystem med et HDMI-kabel, kan du justere udgangstimingen for billede og lyd.
  • Justering af AV-synkroniseringsindstillingen
  Se supportwebstedet for oplysninger om understøttede modeller.
  • Supportwebsted
[70] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Brug af tv'et som en centerhøjttaler (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand)

Modeller med TV-center højttaler-tilstand har CENTER SPEAKER IN-stik eller S-CENTER SPEAKER IN​-stik på bagsiden af tv'et.

På tv'er med S-CENTER SPEAKER IN​-indgang kan du bruge tv'et som en centerhøjttaler i følgende tilfælde.

 • Når en soundbar med et S-CENTER OUT-udgangsstik er tilsluttet

Når tv'et anvendes som en centerhøjttaler, lyder samtaler naturlige, fordi du kan høre dem fra skærmen og dens nærhed.

Tip

 • Nogle modeller har både CENTER SPEAKER IN- og S-CENTER SPEAKER IN​-stik.
 1. Slut enheden til tv'et som beskrevet under "Tilslutning til en AV-modtager med et højttalerkabel" eller "Tilslutning til en soundbar (kun modeller med S-CENTER SPEAKER IN​-stik)" herunder.
 2. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og skift [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] til [Lydsystem].

Tilslutning af en AV-modtager med et højttalerkabel

Forbind tv'et og AV-modtageren med et højttalerkabel.

Sæt højttalerkablet i tilslutningsstikket på bagsiden af tv'et
 1. AV-modtager
 2. Højttalerkabel (medfølger ikke)

Brug et højttalerkabel (medfølger ikke) til tilslutning af AV-modtageren til CENTER SPEAKER IN-stikket på tv'et.
Ved tilslutningen skal du sno enderne af højttalerkablet og sætte dem ind i tilslutningsstikkene på tv'et og AV-modtageren.

CENTER SPEAKER IN-stikket varierer afhængig af model. Se illustrationerne herunder, når du tilslutter højttalerkablet.

*Fjern omkring 10 mm isolering fra hver ende af højttalerkablet.

Bemærk

 • For at forhindre, at højttalerkablets ledninger berører hinanden, skal du sørge for ikke at fjerne for meget af højttalerkablet.
 • Tilslut højttalerkablet korrekt, så polariteterne (+/-) mellem tv'et og AV-modtageren stemmer overens.

Tilslutning af en soundbar (kun modeller med S-CENTER SPEAKER IN​-stik)

Tilslut tv og soundbar med det Kabel til TV-center højttaler-tilstand, der følger med soundbar-/hjemmebiografsystemet.

Når en soundbar er tilsluttet, udsendes centerlyd fra både tv og soundbar, så du kan nyde både virkningsfuld lyd fra soundbar'en og naturlige samtaler.

Sæt kablet til tv-centerhøjttalertilstand i tilslutningsstikket på bagsiden af tv'et.
 1. Kabel til TV-center højttaler-tilstand (følger med soundbars, der har S-CENTER OUT-stik)

Bemærk

 • Selv ved tilslutning af en soundbar med et S-CENTER OUT-stik skal den sluttes til tv'et med et HDMI-kabel som en normal soundbar.
 • Se også betjeningsvejledningen til lydsystemet med et S-CENTER OUT-stik.
[71] Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar) | Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)

Gennemførsel af lydformater understøttet med eARC

Kontroller, at du kan føre følgende lydformater igennem.

 • 7.1 kanal lineær PCM: 32/44,1/48 kHz 16 bit
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

Se supportsiden for at få flere oplysninger.

 • Supportwebsted
[72] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Videospilkonsoller

Tilslutning

Slut en HDMI-understøttet videospilkonsol til tv'et med et HDMI-kabel.

Illustration af tilslutningsmetoder
 1. Videospilkonsol
 2. HDMI-kabel (sælges separat)

Tip

 • Et Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler er udmærket til generelle formål, men hvis du vil tilslutte en videospilkonsol, der understøtter 4K 120 Hz, skal du bruge det HDMI-kabel, der følger med spilkonsollen, eller et Ultrahøjhastigheds HDMI-kabel.
 • Type og placering af HDMI-porten varierer afhængigt af tv'et. Se dokumentationen, der følger med tv'et.

Ændring af HDMI-indgangsindstillingerne

Efter tilslutning skal du indstille den tilsluttede HDMI-indgangsport.
Indstil [HDMI-signalformat] for at maksimere tv'ets og videospilkonsollens ydeevne.

Automatisk konfiguration

 1. Tænd videospilkonsollen, og slut den til tv'et med et HDMI-kabel.
  Indstil ved at følge vejledningen på tv-skærmen.

Manuel konfiguration

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
  [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat]

  Vælg det optimale format til din videospilkonsol.

Tip

 • Hvis du tilslutter en videospilkonsol, der understøtter 4K 120 Hz videoudgang, skal du indstille til [Forbedret format (4K120, 8K)].
 • Hvis du tilslutter en videospilkonsol, der understøtter VRR, skal du indstille til [Forbedret format (VRR)].

Bemærk

 • Ved tilslutning af en videospilkonsol, der understøtter 4K 120 Hz og VRR, skal du se mærkaten ved HDMI-indgangsportene på tv'et og tilslutte til HDMI-indgangsporten mærket 4K 120 Hz eller 4K 120 Hz 8K, eller tilslutte til HDMI-indgangsporten, der vises som [Forbedret format (4K120, 8K)] eller [Forbedret format (VRR)] for [HDMI-signalformat].
  Det tilgængelige [HDMI-signalformat] afhænger af modellen. De understøttes muligvis ikke afhængigt af model/område/land.
 • Hvis [Forbedret format (VRR)] er indstillet, kan der forekomme små svingninger i lysstyrken (flimmer) på tv-skærmen afhængigt af frekvensen af det indhold, der udsendes fra den tilsluttede videospilkonsol.
[73] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Oplevelse af 3D surround med en neckband-højttaler eller hovedtelefoner (kun BRAVIA XR-modeller)

Hvis du slutter senderen til tv'et, kan du bruge en neckband-højttaler eller Sony-hovedtelefoner til at opleve 3D surround (rumlig lyd).

Se nedenstående URL for at få flere oplysninger.

https://www.sony.net/bravia-xr-3ds
kode til Sonys supporthjemmeside

https://www.sony.net/bravia-xr-3ds

Placeringen af det optiske, digitale lydudgangsstik og USB-porten varierer afhængigt af model. Se Installationsvejledning.

[74] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Bluetooth-enheder

 • Tilslutning af en Bluetooth-enhed
 • Justering af AV-synkroniseringsindstillingen
 • Understøttede Bluetooth-profiler
[75] Bluetooth-enheder | Bluetooth-enheder

Tilslutning af en Bluetooth-enhed

Sådan parres tv'et med Bluetooth-udstyr

Kun for Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der kan benytte Bluetooth-lydenheder, som f.eks. hovedtelefoner eller højttalere.

Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der understøtter Bluetooth-lydenheder, har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

 1. Tænd for Bluetooth-enheden og indstil den til parring.
  Se betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden for at indstille den til parring.
 2. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Par tilbehør] for at indstille tv'et til parring.
  Tilgængelige Bluetooth-enheder vises.
 3. Vælg den ønskede enhed, og følg derefter vejledningen på skærmen.
  Se betjeningsvejledningen til enheden, hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode.
  Efter parring opretter enheden forbindelse til tv'et.

Sådan tilsluttes en parret Bluetooth-enhed

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør].
 2. Vælg en enhed, der er parret, men ikke tilsluttet.
 3. Vælg [Opret forbindelse].
[76] Bluetooth-enheder | Bluetooth-enheder

Justering af AV-synkroniseringsindstillingen

Hvis der er tilsluttet en Bluetooth-lydenhed, kan der være en forsinkelse mellem billedet og lyden pga. egenskaberne for Bluetooth. Du kan justere forsinkelsen mellem billedet og lyden ved hjælp af indstillingen A/V-synkronisering. (kun for Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der kan benytte Bluetooth-lydenheder).

Bluetooth A2DP-understøttede modeller, der understøtter Bluetooth-lydenheder, har [A/V-synkronisering] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [A/V-synkronisering] — den ønskede indstilling.

Tip

 • Du kan også justere billedets og lydens udgangstiming, hvis der er tilsluttet et bestemt lydsystem ved hjælp af et HDMI-kabel. Se supportwebstedet for oplysninger om understøttede modeller.
  • Supportwebsted

Bemærk

 • Afhængigt af den tilsluttede Bluetooth-lydenhed stemmer billedet og lyden muligvis ikke overens, selvom indstillingen [A/V-synkronisering] er indstillet til [Til] eller [Auto].
 • Hvis du vil forhindre, at tv'et viser en sort skærm, lige efter at der er tændt for det, når en soundbar er tilsluttet trådløst (Bluetooth), skal du angive indstillingen [A/V-synkronisering] til [Til].
 • Hvis [Billedfunktion] er indstillet til en af nedenstående funktioner, er udgangstimingen for billedet og lyden ikke justeret, selvom indstillingen [A/V-synkronisering] er angivet til [Auto].
  • [Spil]
  • [Grafik]
  • [Foto]
  Hvis du vil justere [A/V-synkronisering] i en af disse tilstande, skal du vælge [Til].
 • Tv'ets reaktionsevne, når der spilles videospil, kan virke langsommere, fordi indstillingen [A/V-synkronisering] tilføjer en forsinkelse til billedets udgangstiming. For spil, der er afhængige af reaktionstid, anbefaler vi, at du ikke bruger en Bluetooth-enhed, men at du bruger tv'ets højttalere eller en soundbar med en kabelbaseret forbindelse (HDMI -kabel/digitalt optisk kabel) i stedet.
[77] Bluetooth-enheder | Bluetooth-enheder

Understøttede Bluetooth-profiler

TV'et understøtter følgende profiler:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
 • SPP (Serial Port Profile)
[78] Brug af TV'et sammen med andre enheder

BRAVIA Sync-kompatible enheder

 • BRAVIA Sync-oversigt
 • Brug af funktioner tilgængelige for BRAVIA Sync-kompatible enheder
 • Justering af BRAVIA Sync-indstillinger
[79] BRAVIA Sync-kompatible enheder | BRAVIA Sync-kompatible enheder

BRAVIA Sync-oversigt

Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, AV-modtager) tilsluttes med et HDMI-kabel, kan du betjene enheden med tv'ets fjernbetjening.

Illustration af betjening af en BRAVIA Sync-kompatibel enhed
[80] BRAVIA Sync-kompatible enheder | BRAVIA Sync-kompatible enheder

Brug af funktioner tilgængelige for BRAVIA Sync-kompatible enheder

For at betjene BRAVIA Sync-kompatible enheder fra tv'et skal du bruge knappen (Valg af indgang) på fjernbetjeningen for at vælge den enhed, du vil betjene.

Blu-ray-/dvd-afspiller

 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller, når der afspilles noget på Blu-ray-/dvd-afspilleren.
 • Slukker automatisk den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller, når du slukker tv'et.
 • Tillader handlinger såsom menubetjening og afspilning med knapperne (Op) / (Ned) / (Venstre) / (Højre) på tv'ets fjernbetjening.

AV-modtager

 • Tænder automatisk den tilsluttede AV-modtager og skifter lydudgang fra tv'ets højttaler til lydsystemet, når du tænder tv'et. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du tidligere har sendt tv-lyden via AV-modtageren.
 • Skifter automatisk lydudgang til AV-modtageren ved at tænde AV-modtageren, når tv'et tændes.
 • Slukker automatisk den tilsluttede AV-modtager, når tv'et slukkes.
 • Justerer lydstyrken ((Lydstyrke) knapperne +/-) og slår lyden fra på knappen ((Mute)) på den tilsluttede AV-modtager via tv'ets fjernbetjening.

Videokamera

 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til det tilsluttede videokamera, når det tilsluttede kamera tændes.
 • Slukker automatisk det tilsluttede videokamera, når tv'et slukkes.
 • Tillader handlinger såsom menubetjening og afspilning med knapperne (Op) / (Ned) / (Venstre) / (Højre) på tv'ets fjernbetjening.

Bemærk

 • "BRAVIA Sync-styring" (BRAVIA Sync) er kun tilgængelig for tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder med BRAVIA Sync-logoet.
[81] BRAVIA Sync-kompatible enheder | BRAVIA Sync-kompatible enheder

Justering af BRAVIA Sync-indstillinger

Når BRAVIA Sync er konfigureret, kan du slukke en enhed, der er sluttet til tv'et, eller indstille en enhed, der er tilsluttet via HDMI-kabel, til at blive betjent med tv'ets fjernbetjening.

 1. Tænd den tilsluttede enhed.
 2. For at aktivere [BRAVIA Sync-styring] skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange] — [BRAVIA Sync-indstillinger] — [BRAVIA Sync-styring].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilsluttede enhed.
  Når en bestemt Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhed tilsluttes og tændes, og [BRAVIA Sync-styring] er aktiveret, aktiveres BRAVIA Sync automatisk på denne enhed. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed.

Tilgængelige muligheder

Tilgængelige indstillinger vises nedenfor. (Indstillingerne varierer afhængigt af model/område/land).

[Sluk enheder automatisk]
Hvis funktionen er deaktiveret, slukkes den tilsluttede enhed ikke automatisk, når tv'et slukkes.
[Tænd TV automatisk]
Hvis funktionen er deaktiveret, tændes tv'et ikke automatisk, når den tilsluttede enhed tændes.
[BRAVIA Sync enhedsliste]
Mostra la llista de dispositius BRAVIA Sync.
[Enhedskontrolknapper]
Giver dig mulighed for at indstille knapper til kontrol af en enhed, som er tilsluttet via HDMI.
[82] Brug af TV'et sammen med andre enheder

Visning af billeder i 4K fra kompatible enheder

 • Visning af billeder i 4K-opløsning
 • Indstillinger for visning af billeder via HDMI-indgang med højere kvalitet
[83] Visning af billeder i 4K fra kompatible enheder | Visning af billeder i 4K fra kompatible enheder

Visning af billeder i 4K-opløsning

Du kan tilslutte et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI 4K-output, til HDMI IN på tv'et for at få vist billeder, der er gemt på kameraet, i høj opløsning. Du kan også få vist billeder, der er gemt på tilsluttede USB-enheder eller dit hjemmenetværk, i høj opløsning. Et billede med en opløsning på 4K eller højere kan vises i 4K-opløsning (3840×2160).

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område/land.

Illustration af billeder fra forskellige enheder vist på tv'et
 1. Digitalkamera
 2. Videokamera
 3. USB-enhed
 4. Netværksenhed

Sådan ser du billeder gemt på en USB-enhed eller en netværksenhed i 4K-opløsning

 1. Slut USB-enheden eller netværksenheden til tv'et.
 2. Tryk på knappen HOME/(HOME), vælg Apps i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg USB-enhedens eller netværksenhedens navn.
 4. Vælg mappen, og vælg derefter den fil, der skal afspilles.

Sådan åbnes billeder gemt på et digitalkamera eller videokamera

 1. Slut et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI-output, til HDMI IN-stikket på tv'et vha. et HDMI-kabel.
 2. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.
 3. Indstil den tilsluttede enhed til 4K-output.
 4. Start afspilning på den tilsluttede enhed.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Sådan vises billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet

Du kan indstille HDMI-signalformat til Forbedret format for at se billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet.

Du kan få oplysninger om Forbedret format eller ændring af indstillinger på siden Indstillinger for visning af billeder via HDMI-indgang med højere kvalitet.

Bemærk

 • 3D-billeder kan ikke vises.
 • Hvis du ændrer billedet ved at trykke på knappen (venstre) / (højre), kan det tage lidt tid, før det bliver vist.
[84] Visning af billeder i 4K fra kompatible enheder | Visning af billeder i 4K fra kompatible enheder

Indstillinger for visning af billeder via HDMI-indgang med højere kvalitet

Hvis du vil have vist et billede fra en enhed, der er forbundet til HDMI-indgangsstikket, i et HDMI-format med højere kvalitet*1, skal du indstille [HDMI-signalformat] i [Eksterne indgange].
*1 F.eks. 8K, 4K 100/120 Hz, 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4K 60p 4:4:4 eller 4:2:2

HDMI-signalformat

Hvis du vil ændre formatindstilling for HDMI-signal, skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — den HDMI-indgang, du vil indstille.
Følg vejledningen på skærmen, og indstil formatet for HDMI-signalet fra HDMI-indgangsstikket til et egnet format herunder. De tilgængelige HDMI-signalformater afhænger af din model og HDMI-indgang.

 • Standardformat
 • Forbedret format
 • Forbedret format (Dolby Vision)
 • Forbedret format (4K120, 8K)
 • Forbedret format (VRR)

Bemærk

 • Understøttelse af visningen af 4K 100/120 Hz og 8K billede afhænger af model/område/land.
 • Understøttelse af funktionen Variabel opdateringsfrekevens (VRR) afhænger af din model.
 • Når du bruger Forbedret format, udsendes billede og lyd muligvis ikke korrekt. I så fald skal du slutte enheden til en HDMI IN, der er i [Standardformat] eller ændre HDMI-signalformat for HDMI IN til [Standardformat].
 • Indstil kun til Forbedret format, når du bruger kompatible enheder.
 • Når du ser 4K-billeder i høj kvalitet, skal du bruge Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter hastigheder på op til 18 Gbps. Se kabelspecifikationerne for flere oplysninger om Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter 18 Gbps.
 • Visning af et 4K 100/120 Hz eller 8K billede kræver et/flere Ultrahøjhastigheds HDMI-kabel, der understøtter 48 Gbps. Se kabelspecifikationerne for at finde ud af, om et kabel understøtter 48 Gbps.
[85] Brug af TV'et sammen med andre enheder

BRAVIA-forbindelsesvejledning

Du kan også finde beskrivelser af tilslutning af enheder til tv'et på Sony-supporthjemmesiden . Læs dem ved behov.

 • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
  QR-kode til Sonys supporthjemmeside
[86]

Tilslutning til et netværk

 • Tilslutning til et netværk
 • Hjemmenetværksfunktioner
 • Visning af internetindhold
[87] Tilslutning til et netværk

Tilslutning til et netværk

 • Tilslutte til et netværk via LAN-kabel
 • Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse
[88] Tilslutning til et netværk | Tilslutning til et netværk

Tilslutte til et netværk via LAN-kabel

Tilslutte til et netværk via LAN-kabel

Med et kabelbaseret LAN kan du få adgang til internettet og dit hjemmenetværk.

Sørg for at oprette forbindelse til internettet eller hjemmenetværket via en router.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. LAN-kabel
 2. Computer
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Konfigurer din LAN-router.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din LAN-router, eller du kan kontakte den person, der konfigurerede dit netværk (netværksadministrator).

Bemærk

 • Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det på det kraftigste, at du slutter dit tv til internettet via en router/et modem med routerfunktion. En direkte tilslutning af tv'et til internettet kan udsætte tv'et for en sikkerhedstrussel som f.eks. udtrækning eller manipulation af personlige oplysninger.
  Kontakt din serviceudbyder eller netværksadministrator for at få bekræftet, at dit netværk har routerfunktion.
 • De nødvendige netværksrelaterede indstillinger kan variere afhængigt af internetudbyderen eller routeren. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Du kan også kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).
[89] Tilslutning til et netværk | Tilslutning til et netværk

Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse

 • Brug af Wi-Fi til tilslutning af tv'et til internettet/netværket
 • Brug af Wi-Fi Direct til oprettelse af forbindelse til tv'et (kræver ikke trådløs router)
[90] Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse | Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse | Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse

Brug af Wi-Fi til tilslutning af tv'et til internettet/netværket

Den indbyggede trådløse LAN-enhed gør det muligt at få adgang til internettet og udnytte netværksfordelene i et kabelfrit miljø.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Computer
 2. Trådløs router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Konfigurer din trådløse router.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din trådløse router, eller du kan kontakte den person, der konfigurerede dit netværk (netværksadministrator).
 2. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet].
 3. Vælg et netværk, som du vil oprette forbindelse til, og indstil adgangskoden.
  Hvis tv'et ikke kan sluttes til internettet/netværket, henvises der til siden Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet/netværket..

Sådan deaktiveres det integrerede trådløse LAN

 1. For at deaktivere [Wi-Fi] skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi-Fi].

Tip

 • For jævn videostreaming:
  • Skift indstillingen på din trådløse router til en netværksstandard med høj hastighed som f.eks. 802.11n, hvis det er muligt.
   Du kan finde flere oplysninger om ændring af indstillingen i den betjeningsvejledning, der fulgte med din trådløse router, eller du kan kontakte den person, som har konfigureret netværket (netværksadministratoren).
  • Hvis ovenstående ikke medfører forbedringer, skal du ændre indstillingen på din trådløse router til 5 GHz, hvilket kan forbedre kvaliteten af videostreamingen.
  • 5 GHz-båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz-båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette forbindelse til en trådløs router via 2,4 GHz-båndet.

Bemærk

 • Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det på det kraftigste, at du slutter dit tv til internettet via en router/et modem med routerfunktion. En direkte tilslutning af tv'et til internettet kan udsætte tv'et for en sikkerhedstrussel som f.eks. udtrækning eller manipulation af personlige oplysninger.
  Kontakt din serviceudbyder eller netværksadministrator for at få bekræftet, at dit netværk har routerfunktion.
 • De nødvendige netværksrelaterede indstillinger kan variere afhængigt af internetudbyderen eller routeren. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Du kan også kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).
 • Hvis du vælger indstillingen [Vis adgangskode] på skærmen til indtastning af adgangskode, kan adgangskoden ses af andre personer.
[91] Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse | Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse | Tilslutning til et netværk vha. en trådløs forbindelse

Brug af Wi-Fi Direct til oprettelse af forbindelse til tv'et (kræver ikke trådløs router)

Du kan slutte en enhed trådløst til tv'et uden at bruge en trådløs router og derefter streame videoer, billeder og musik, der er gemt på enheden, direkte til tv'et.

Bemærk

 • Wi-Fi Direct forbinder smartphones og computere direkte til tv'et i stedet for via internettet, så streaming af videoindhold, der kræver en internetforbindelse, kan ikke afspilles på tv'et.
Illustration af indholdsstreaming
 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-indstillinger].
 2. Vælg det TV-navn, der vises på TV-skærmen med Wi-Fi Direct-enheden.
  Hvis enheden ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du vælge [Vis netværk (SSID)/adgangskode].
 3. Betjen Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden for at oprette forbindelse til tv'et.
 4. Send indholdet fra Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden til TV'et.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse

Når du får vist standbyskærmen for indstillingen Wi-Fi Direct, skal du vælge [Vis netværk (SSID)/adgangskode] og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Sådan oprettes forbindelse til en anden enhed

Følg trinnene ovenfor for at tilslutte enheder. Der kan tilsluttes op til 10 enheder på samme tid. Hvis der skal tilsluttes en anden enhed, når der allerede er tilsluttet 10 enheder, skal du afbryde en unødvendig enhed, og derefter tilslutte den anden enhed.

Sådan ændres navnet på det tv, der vises på den tilsluttede enhed

Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [System] — [Om] — [Enhedens navn].

Sådan åbnes en liste over tilsluttede enheder/sådan ophæves en registrering af en enhed

Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Vis enhedsliste/Slet].

Hvis du vil ophæve registreringen af en enhed, skal du vælge den til sletning på listen og derefter trykke på knappen (Enter). Vælg derefter [Ja] på bekræftelsesskærmen.

Hvis du vil ophæve registreringen af alle enheder, skal du vælge [Slet alle] på listen og derefter vælge [Ja] i bekræftelsesvinduet.

[92] Tilslutning til et netværk

Hjemmenetværksfunktioner

 • Justering af hjemmenetværkets indstillinger
 • Afspilning af indhold fra en computer
 • Afspilning af indhold fra en medieserver
[93] Hjemmenetværksfunktioner | Hjemmenetværksfunktioner

Justering af hjemmenetværkets indstillinger

Du kan justere følgende indstillinger for hjemmenetværket.

Tilslutning til en server

Slut klientenheden (tv) og serverenheden (BD-/DVD-optager) til samme netværk.
Se vejledningen til serverenheden vedrørende registrering af tv'et som en klientenhed på serveren.

Illustration af en hjemmenetværkstilslutning
 1. Tv
 2. BD-/DVD-optager
 3. Trådløs LAN-router
 4. Modem

Sådan kontrolleres serverforbindelsen

Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Serverdiagnosticering] — følg vejledningen på skærmen for at udføre diagnosticering.

Sådan bruges renderingsfunktionen

Tilslut gengivelsesenheden (tv), serverenheden (BD-/DVD-optager) og den enhed, der styrer serveren og gengivelsesenheden (smartphone), til samme netværk. Du kan bruge smartphonen til at betjene tv'et i samme netværk.

Illustration af hjemmenetværkets gengivelsesfunktioner

Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Renderer] — den ønskede indstilling.

[Renderer-funktion]
Aktiver renderingsfunktionen.
Du kan afspille billeder/musik/videofiler fra en controller (f.eks. et digitalkamera) på tv-skærmen ved at betjene enheden direkte.
[Renderer-adgangskontrol]
 • Vælg [Automatisk adgangstilladelse] for at få automatisk adgang til tv'et, første gang en controller forsøger at få adgang til tv'et.
 • Vælg [Brugerdefinerede indstillinger] for at ændre indstillingerne for adgangstilladelse for hver controller.

Sådan bruges den eksterne enhed

Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Enhedsindstillinger for fjernstyring] — den ønskede indstilling.

[Fjernstyring]
Aktiver betjening af tv'et fra en registreret enhed.
[Afregistrer ekstern enhed]
Afregistrer en enhed for at deaktivere betjening af tv'et fra den pågældende enhed.
[94] Hjemmenetværksfunktioner | Hjemmenetværksfunktioner

Afspilning af indhold fra en computer

Du kan afspille indhold (foto./musik-/videofiler), der er gemt på en netværksenhed i et andet rum, hvis du slutter tv'et til et hjemmenetværk via en router.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Computer (server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk.
 2. Tryk på knappen HOME/(HOME), og vælg Apps i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg netværksenhedsnavnet.
 4. Vælg mappen, og vælg derefter den fil, der skal afspilles.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

 • Understøttede filer og formater

Bemærk

 • Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.
[95] Hjemmenetværksfunktioner | Hjemmenetværksfunktioner

Afspilning af indhold fra en medieserver

Du kan afspille foto-/musik-/videofiler fra en controller (f.eks. et digitalkamera) på tv-skærmen ved at betjene controlleren direkte, hvis du slutter tv'et til et hjemmenetværk via en router. Controlleren skal understøtte rendering.

Illustration af tilslutningsmetoden
 1. Digitalkamera (controller)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk.
 2. Betjen controlleren for at starte afspilning af indholdet på tv-skærmen.
[96] Tilslutning til et netværk

Visning af internetindhold

Du kan bruge videostreamingtjenester som f.eks. YouTube™ og Netflix til at se internetindhold. Tilgængelige tjenester varierer afhængigt af dit land og område. Du kan starte disse tjenester ved at vælge deres apps i menuen Home. Hvis der er indstillet en Google-konto på tv'et, kan du også vælge indhold, der vises i menuen Home.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at se internetindhold.
 • Videostreamingtjenester som f.eks. Netflix og Amazon Prime er betalte tjenester.
 • Understøttede videostreamingtjenester afhænger af model/område/land, og visse modeller/områder/lande understøtter ikke sådanne tjenester.

Tip

 • Selvom der ikke er konfigureret en Google-konto på tv'et, kan du stadig se videoer fra f.eks. YouTube vist i menuen Home, så længe tv'et har forbindelse til internettet. Hvis du vil installere nye apps til f.eks. videostreamingtjenester, skal du konfigurere/tilføje en Google-konto på tv'et.
[97]

Indstillinger

De menuer, der vises i tv-indstillingerne, varierer afhængigt af model/område/land.

 • Brug af Hurtige indstillinger
 • Kanaler & Indgange Kanaler, Eksterne indgange og Opsætning af optagelsesenhed etc.
 • Skærm og lyd Billede, Skærmstyring, Lyd og Lydoutput etc.
 • Netværk og internet
 • Konti og login Konfigurer Google-kontoen, eller tilføj andre konti.
 • Privatliv Du kan begrænse installation af apps fra ukendte kilder.
 • Apps
 • System Dato og klokkeslæt, Sprog/Language, Lyd, Hjælpefunktioner, Forældrekontrolog LED-indikator etc.
 • Fjernbetjeninger og tilbehør Fjernbetjening og Bluetooth-indstillinger.
 • Hjælp og feedback Indeholder hjælp fra Sony og Google.
 • Timere & ur Aut. tænd, Sleeptimer, Alarm, Vis ur, etc.
[98] Indstillinger

Brug af Hurtige indstillinger

Hvis du trykker på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, kan du hurtigt få adgang til funktioner som f.eks. [Billedfunktion], [Sleeptimer] og [Sluk billede] på den aktuelle skærm samt indstillinger som f.eks. [Lydoutput] afhængigt af de tilsluttede enheder. Du kan også få vist [Indstillinger] fra [Hurtige indstillinger].

Bemærk

 • De menuer, der vises i tv-indstillingerne, varierer afhængigt af model/område/land.
Billede af tv-skærmen
 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen.
 2. Flyt fokus for at ændre eller vælge en indstilling.

Sådan ændres de viste indstillinger

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen.
 2. Flyt fokus til venstre eller højre, og vælg (Rediger).
 3. Vælg den ønskede indstilling.
 4. Vælg [Luk].

Tip

 • Hvis du vil ændre rækkefølgen eller skjule et vist element, skal du trykke på og holde knappen (Enter) nede på fjernbetjeningen med dette element fremhævet; derefter vises [Flyt] og [Skjul]. Hvis du vælger [Flyt], skal du bruge (venstre) / (højre) på fjernbetjeningen til at flytte elementet til den ønskede position og derefter trykke på knappen (Enter) på fjernbetjeningen.
 • Med [BRAVIA-bemærkninger] i Hurtige indstillinger kan du kontrollere, om der er meddelelser som f.eks. softwareopdateringer og lavt batteriniveau for fjernbetjeningen.
[99] Indstillinger

Kanaler & Indgange

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige muligheder

[Kanaler]
Konfigurerer indstillingerne relateret til modtagelse af udsendelser. Du kan også konfigurere indstillingerne relateret til modtagelse af satellitudsendelser.
Indstilling af digitale kanaler
Modtagelse af digitale udsendelser
Indstilling af din satellit
Modtagelse af satellitudsendelser
Sortering af kanaler eller redigering af kanallisten
Sortering eller redigering af kanalerne
[Præferencer (Kanaler)]
Konfigurerer [Undertekst-indstillinger] og [Lydindstillinger (Udsendelse)].
[Infobanner]
Vis programoplysninger ved kanalskift.
[Eksterne indgange]
Konfigurerer indstillingerne for de eksterne indgange og BRAVIA Sync.
Se BRAVIA Sync-kompatible enheder for at få flere oplysninger om BRAVIA Sync.
[Opsætning af optagelsesenhed]
Konfigurerer indstillingerne for USB HDD-enheder til optagelse. (Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model/område/land).
[TV-knap til genvej]
Hvis en ekstern indgang, f.eks. en tilsluttet tuner, er indstillet, vises den, når der trykkes på tv-knappen på fjernbetjeningen.
[100] Indstillinger

Skærm og lyd

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige muligheder

[Billede]
Konfigurerer displayindstillinger, som justerer billedkvaliteten, f.eks. skærmens lysstyrke.
Du kan finde oplysninger om justering af billedkvaliteten på siden Justering af billedkvaliteten.
[Skærmstyring]
Justerer skærmens størrelse og placering.
[Lyd]
Konfigurerer indstillinger, der justerer lyden.
Du kan finde oplysninger om justering af lydkvaliteten på siden Justering af lydkvaliteten.
[Lydoutput]
Konfigurerer valgindstillinger, der vedrører højttalere.
[Ekspertpanelindstillinger] (kun modeller med et OLED-panel)
Bruges ved indstilling af [Pixelskift] eller manuel udførelse af [Panelopdatering].
Se OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) for at få flere oplysninger.
[101] Indstillinger

Netværk og internet

Konfigurerer indstillinger for f.eks. trådløse LAN, kabelbaserede LAN og hjemmenetværk.

[102] Indstillinger

Konti og login

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Konti og login] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige muligheder

Når der er indstillet en Google-konto på tv'et

Konfigurer Google-kontoen, eller tilføj andre konti.

Når der ikke er indstillet en Google-konto på tv'et

[Konti og login] kan ikke bruges. For at indstille en Google-konto skal du konfigurere Google TV fra indstillingsmenuen.

[103] Indstillinger

Privatliv

Du kan begrænse installationen af apps fra ukendte kilder.

[104] Indstillinger

Apps

Giver dig mulighed for at konfigurere eller afinstallere apps eller rydde cachen.

[105] Indstillinger

System

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [System] — den ønskede indstilling.

Bemærk

 • Visse indstillinger vises muligvis ikke og er muligvis ikke tilgængelige afhængig af indstillingerne på tv'et.

Tilgængelige muligheder

[Hjælpefunktioner]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for adgang til funktioner og tjenester, der gør det nemmere for brugerne at bruge deres enheder.
[Om]
Viser oplysninger om tv'et.
Her kan du nulstille tv'et.
[Dato og klokkeslæt]
Konfigurerer det aktuelle klokkeslæt og den automatiske urvisning.
[Sprog/Language]
Gør det muligt at vælge menusprog. Det valgte menusprog indstiller også talegenkendelsessproget.
[Tastatur]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for skærmtastaturet.
[Lagerplads]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for datalagring.
[Pauseskærm]
Konfigurerer det, der vises på skærmen, når tv'et ikke betjenes i et vist tidsrum under visning af andet indhold end udsendelser og videoer.
[Strøm og energi]
Konfigurerer indstillingerne relateret til energibesparelse og tv'ets startskærm.
[Cast]
Konfigurerer betjeningstilladelserne ved udsendelse fra en ekstern enhed.
[Genstart]
Genstarter tv'et.
[Forældrekontrol]
Konfigurerer indstillingerne for børnelås med henblik på begrænsning af brugen af elementer, f.eks. [Kanaler & Eksterne indgange], [Apps] og [Skærmtid].
[LED-indikator]
Konfigurerer indstillingerne for [Driftssvar] og [Stemmeregistreringsstatus]*. (Den viste menu varierer afhængig af model).
[Lyd]
Konfigurerer indstillingen af [Systemlyde].
[Apple AirPlay og HomeKit]
Konfigurerer indstillingerne for Apple AirPlay og HomeKit.
[Indledende opsætning]
Indstiller de grundlæggende funktioner som f.eks. netværk og kanaler til brug for første gang.
[Indstillinger for butikstilstand]
Gør det muligt at forbedre visningen til brug i butikker ved f.eks. at vælge indstillingen [Demotilstand].

* Kun på tv'er med indbygget mikrofon

[106] Indstillinger

Fjernbetjeninger og tilbehør

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige muligheder

Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth eller registrere Bluetooth-enheder.

[Bluetooth]
Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth.
[Par tilbehør]
Parrer Bluetooth-enheder.
[BRAVIA CAM]
Tilslutter Videokonferencekamera og -mikrofonenhed for at opsætte Kameraets registreringsfunktioner.
[Fjernbetjening]
Konfiguration af parring af den stemmestyrede fjernbetjening.
[107] Indstillinger

Hjælp og feedback

Hjælp fra Sony kan vises her. Hvis der er indstillet en Google-konto på tv'et, kan du også give Google feedback.

[108] Indstillinger

Timere & ur

I Timere & ur kan du indstille Aut. tænd, Sleeptimer, Alarm og Vis ur.

Tilføjelse af Timere & ur til skærmen til valg af indgang

 1. Tryk på knappen (Valg af indgang).
  Tilgængelige enheder og apps vises nederst på skærmen.
 2. Tryk på knappen (Højre) på fjernbetjeningen, og vælg (Rediger).
 3. Vælg Timere & ur, og tryk på knappen Enter.
  Timere & ur er tilføjet.

Konfiguration af indstillingerne for Timere & ur

 1. Tryk på knappen (Valg af indgang) på fjernbetjeningen, og vælg følgende.
  [Timere & ur] — den ønskede indstilling

Tilgængelige muligheder

[Aut. tænd]
Tænder tv'et på den ønskede kanal eller indgang på et forudindstillet tidspunkt.
[Sleeptimer]
Slukker tv'et efter en forudindstillet tidsperiode.
[Alarm]
Afspiller en lyd efter en forudindstillet tidsperiode.
[Vis ur]
Viser uret på tv-skærmen hele tiden eller hver time.
[109]

Fejlfinding

 • Start her Har du problemer? Start her.
 • Billed(kvalitet)/skærm
 • Tastatur
 • Modtagelse af udsendelse
 • Lyd
 • Netværk (internet/hjemme)/apps
 • Fjernbetjening/tilbehør
 • Strøm
 • Tilsluttede enheder
 • USB-HDD-optagelse
 • LED
[110] Fejlfinding

Start her

 • Selvdiagnosticering
 • Softwareopdateringer
 • Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig
 • Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding
[111] Start her | Start her

Selvdiagnosticering

Kontrollér, om tv'et virker korrekt.

  1. Tryk på (Valg af indgang) på fjernbetjeningen, og vælg [Hjælp]. Hvis [Hjælp] ikke findes, skal du vælge [Rediger] og tilføje [Hjælp].
  2. Vælg [Status & diagnosticering] — [Selvdiagnosticering].

  Tip

  Du kan også kontrollere følgende symptomer i [Status & diagnosticering].

  • [Diagnostik af internetforbindelse]
  • [Diagnostik af ekstern enhedstilslutning]
  • [Billed- og lydtest]

  Prøv følgende, hvis problemet varer ved.

  • Nulstil (genstart) tv'et. Se Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig for at få flere oplysninger.
  • Kontrollér og forsøg Softwareopdateringer.
  • Supportwebsted
  [112] Start her | Start her

  Softwareopdateringer

  Sony tilbyder jævnligt opdateringer for at forbedre funktioner og software og give brugerne den sidste nye tv-oplevelse. Det er lettest at modtage softwareopdateringer, hvis tv'et har forbindelse til internettet.

  Sådan søger du automatisk efter softwareopdateringer

  1. Tryk på (Valg af indgang) på fjernbetjeningen, og vælg [Hjælp]. Hvis [Hjælp] ikke findes, skal du vælge [Rediger] og tilføje [Hjælp].
  2. Vælg [Status & diagnosticering]. Aktivér [Søg automatisk efter opdateringer] i [Status & diagnosticering] — [Opdatering til systemsoftware].

  Tip

  • Hvis du vil opdatere softwaren manuelt, skal du vælge [Softwareopdatering].
  • Du kan se en liste over de ændringer, som blev udført via softwareopdateringen, i BRAVIA-bemærkninger eller på supporthjemmesiden.

  Bemærk

  • Når [Søg automatisk efter opdateringer] er deaktiveret, kan tv'et ikke modtage meddelelser, selvom en softwareopdatering er tilgængelig.

  Opdatering af software via USB-lagringsenhed

  Hvis du ikke har en netværksforbindelse, kan du også opdatere softwaren vha. en USB-lagerenhed. Brug din computer til at downloade den seneste software fra Sony-supporthjemmesiden på en USB-lagerenhed. Sæt USB-lagerenheden i en USB-port i tv'et. Derefter starter softwareopdateringen automatisk.

  Hvis du vil opdatere tv'ets software vha. en USB-lagerenhed, bør du læse forsigtighedsreglerne for opdatering vha. USB-opdateringsenheder på webstedet.

  Se siden Supportwebsted for at få flere oplysninger om supportsiden.

  [113] Start her | Start her

  Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

  Nulstil tv'et på følgende måde, hvis du f.eks. har problemer med, at billedet ikke vises på skærmen, eller at fjernbetjeningen ikke fungerer. Forsøg proceduren til nulstilling til fabriksindstillinger, hvis problemet varer ved.
  Hvis en ekstern USB-enhed er sluttet til tv'et, skal den frakobles fra tv'et før nulstilling.

  Nulstilling af strømmen

  1. Genstart tv'et med fjernbetjeningen.
   Hold tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen nede i ca. 5 sekunder, til tv'et genstarter (der vises en nedlukningsmeddelelse).

   Hvis problemet fortsætter, skal du tage tv'ets stik ud af stikkontakten og trykke på tænd/sluk-knappen på tv'et en enkelt gang.
   Vent derefter 2 minutter, før du tænder tv'et. Afhængigt af model kan du trykke på og holde tænd/sluk-knappen på tv'et inde (40 sekunder eller mere), til det slukkes og genstartes.

  2. Tag netledningen ud.
   Tag tv'ets netledning ud af stikkontakten, hvis problemet varer ved efter trin 1. Tryk derefter på tænd-/slukknappen på tv'et, og slip den. Vent 2 minutter, og sæt derefter netledningen i stikkontakten igen.

  Tip

  • Tv-modeller med 1 knap på tv'et (kun tænd-/slukknap) kan også genstartes vha. tænd-/slukknappen. Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et for at få vist betjeningsmenuen, vælg [Genstart] i menuen, og hold derefter tænd-/slukknappen nede for at tænde tv'et igen.
  • Dine personlige indstillinger og data går ikke tabt, efter at tv'et genstarter.

  Nulstilling af fabriksdata

  Forsøg en nulstilling til fabriksindstillinger, hvis problemet varer ved efter en nulstilling af strømmen.

  Bemærk

  Når en nulstilling til fabriksindstillinger udføres, slettes alle tv'ets data og indstillinger (såsom indstillingsoplysninger for Wi-Fi og kabelbaseret netværk, Google-konto og andre login-oplysninger, Google Play og andre installerede apps).

  1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [System] — [Om] — [Gendan] — [Nulstilling af fabriksdata].
  2. Slet alt.
   Hvis du har indstillet en PIN-kode for tv'et, bliver du bedt om at indtaste den.
   Når nulstillingen til fabriksindstillinger er udført, fortsætter tv'et til guiden Første opsætning. Du skal acceptere Googles servicevilkår og Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
  [114] Start her | Start her

  Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding

  For fejlfindingsoplysninger kan du også se under "Ofte stillede spørgsmål" på vores supportwebsted nedenfor.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   QR-kode til Sonys supporthjemmeside
  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  [115] Fejlfinding

  Billed(kvalitet)/skærm

  • Ingen farve/mørkt billede/farven er ikke korrekt/billedet er for lyst.
  • Forvrænget billede./Skærmen flimrer.
  • HDR-billeder i høj opløsning vises ikke.
  • OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)
  [116] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  Ingen farve/mørkt billede/farven er ikke korrekt/billedet er for lyst.

  • Kontrollér antennen/kabelforbindelsen.
  • Sæt netledningen i tv'et, og tryk på tænd-/slukknappen på tv'et eller fjernbetjeningen.
  • Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] for at foretage justeringer.
   Se siden Justering af billedkvaliteten for at få flere oplysninger.
  • Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og kontrollér [Lys] og [Strømsparefunktion] på lynindstillingsskærmen.
   Du kan ikke indstille [Lys], når [Strømsparefunktion] er indstillet til [Høj]. Skift indstillingen [Strømsparefunktion].

  Bemærk

  • Billedkvaliteten afhænger af signal og indhold.
  • Billedkvaliteten kan blive bedre, hvis du ændrer den til [Billede] under [Indstillinger].
   Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede][Lys], og juster [Lys] eller [Kontrast].
  [117] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  Forvrænget billede./Skærmen flimrer.

  Kontrollér forbindelsen og placeringen af antennen og perifere enheder

  • Kontrollér antennen/kabelforbindelsen.
  • Sørg for, at antennen/kablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
  • Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
  • Kontrollér, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.

  Kontrollér indstillingerne for [Bevægelse]

  • Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Bevægelse] — [Motionflow] — [Fra].
  • Skift den aktuelle indstilling for [Film-tilstand] til [Fra].
   Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Bevægelse] — [Film-tilstand].
  • Kontroller indstillingerne for [Analog].
   Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Manuel indstilling] — [Analog].
   • Deaktiver [LNA] for at forbedre billedmodtagelsen. ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af din situation/område/land).
   • Udfør [AFT] for at forbedre billedet ved analog modtagelse.
    (Tilgængeligheden af [Analog] og dens indstillinger varierer afhængigt af område/land/situation).
  [118] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  HDR-billeder i høj opløsning vises ikke.

  Følgende er nødvendigt for at se HDR-billeder i høj opløsning såsom 4K (50p/60p)*.

  • Tilslut enheden, der kan afspille 4K (50p/60p)*.
  • Brug et Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler, der understøtter 18 Gbps.
  • Indstil [HDMI-signalformat] til [Forbedret format] ved at vælge [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — det HDMI-stik, du vil indstille.
  • Kontrollér, om den tilsluttede enhed har de seneste indstillinger eller firmware.

  *Tilgængeligheden afhænger af model/område/land.

  [119] Billed(kvalitet)/skærm | Billed(kvalitet)/skærm

  OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  • Skærmen bliver mørkere efter et stykke tid. (kun modeller med et OLED-panel)
  • Meddelelsen [Panelopdateringen blev ikke fuldført] vises. (kun modeller med et OLED-panel)
  • Du er bekymret over en billedfastholdelse. (kun modeller med et OLED-panel)
  • Der vises en hvid, rød, grøn eller blå linje på skærmen. (kun visse modeller udstyret med et OLED-panel)
  [120] OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  Skærmen bliver mørkere efter et stykke tid. (kun modeller med et OLED-panel)

  • Hvis hele billedet eller en del af billedet forbliver stille, vil skærmen gradvist blive mørkere for at reducere billedfastholdelse. Dette er en funktion til beskyttelse af panelet og ikke en fejlfunktion.
  [121] OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  Meddelelsen [Panelopdateringen blev ikke fuldført] vises. (kun modeller med et OLED-panel)

  Hvis tv'et er tændt, netledningen er taget ud, eller den omgivende temperatur ligger uden for området mellem 10°C og 40°C under panelopdateringen, gennemføres processen ikke, og denne meddelelse vises. Start processen igen fra begyndelsen.

  Tip

  • Afhængigt af din model kan en panelopdatering tage op til en time.
  [122] OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  Du er bekymret over en billedfastholdelse. (kun modeller med et OLED-panel)

  Hvis samme billede vises gentagne gange eller i lang tid, kan billedfastholdelse forekomme. Dette er ikke en fejlfunktion.

  Tv'et har to funktioner, [Pixelskift] og [Panelopdatering], der er beregnet til at reducere billedfastholdelse.
  Du kan udføre en [Panelopdatering], hvis det er nødvendigt.

  1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Ekspertpanelindstillinger] — [Panelopdatering].

  Tip

  • [Pixelskift] er en funktion, der medvirker til at forhindre billedfastholdelse ved automatisk at flytte billedet med faste intervaller. Denne indstilling skal være aktiveret under normale forhold.
  • For at reducere billedfastholdelsen anbefaler vi, at du dagligt slukker tv'et i mere end fire timer med fjernbetjeningen eller tænd-/slukknappen på tv'et.

  Bemærk

  • Udfør kun manuel panelopdatering, når billedfastholdelsen er særligt tydelig. Undgå at udføre den mere end en gang om året, da det kan påvirke panelets levetid.
  • Billeder, der indeholder ure og lyse farver, kan let forårsage billedfastholdelse. Undgå at vise disse typer billeder i lang tid ad gangen, ellers kan der forekomme billedfastholdelse.
  [123] OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel) | OLED-panel (kun paneler udstyret med et OLED-panel)

  Der vises en hvid, rød, grøn eller blå linje på skærmen. (kun visse modeller udstyret med et OLED-panel)

  • Funktionen panelopdatering kører. Der kan forekomme en hvid, rød, grøn eller blå linje på skærmen under panelopdateringen. Dette er ikke en fejlfunktion ved tv'et.

  Tip

  • Afhængigt af din model kan en panelopdatering tage op til en time.
  • I følgende tilfælde afsluttes panelopdateringen ikke, og der vises en meddelelse.
   • Rumtemperaturen er uden for området mellem 10 °C og 40 °C under en panelopdatering (gælder kun nogle modeller).
   • Tv'et er tændt.
   • Netspændingen afbrydes.
   Se beskrivelsen af panelopdateringen i den vejledning, der følger med tv'et, for at få oplysninger, hvis meddelelsen vises.
  [124] Fejlfinding

  Tastatur

  Du kan ikke bruge den aktuelle skærm, når skærmtastaturet vises.

  • Tryk på knappen BACK/(TILBAGE) på fjernbetjeningen for at vende tilbage til betjeningen af skærmen bag skærmtastaturet.
  [125] Fejlfinding

  Modtagelse af udsendelse

  • Start med at kontrollere disse ting for at fejlfinde tv-modtagelsen.
  • Du kan ikke se digitale kanaler.
  • Du kan ikke se satellitkanaler.
  • Nogle digitale kanaler mangler.
  [126] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Start med at kontrollere disse ting for at fejlfinde tv-modtagelsen.

  • Kontrollér, at antennekablet er sluttet korrekt til tv'et.
   • Kontrollér, at antennekablet ikke sidder løst eller er faldet ud.
   • Kontrollér, at kablet eller kabelstikket på antennen ikke er beskadiget.
  • Hvis du er flyttet eller forsøger at modtage nye tjenester, skal du vælge [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Aut. programindstilling] og følge vejledningen på skærmen for at omkonfigurere de nødvendige indstillinger.
  • Slut tv'et til internettet for at se streamingindhold.

  Tip

  • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
   Supportwebsted
  [127] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Du kan ikke se digitale kanaler.

  • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes digitale transmissioner i dit område.
  • Skift antennen ud med en, der har bedre forstærkning.
  [128] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Du kan ikke se satellitkanaler.

  • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes satellittjenester i dit område.
  • Kontrollér satellitkabelforbindelsen.
  • Tag netledningen ud, når meddelelsen [Intet signal. LNB-overbelastning. Sluk venligst for tv'et og kontrollér satellit-forbindelsen.] vises. Kontrollér derefter, at satellitkablet ikke er beskadiget, og at satellitsignalledningen ikke er kortsluttet i satellitstikket.
  • Kontrollér din LNB-enhed (Low Noise Block) og indstillingerne.
  • Hvis dit tv har både "MAIN"- og "SUB"-stik og ikke er indstillet til satellite-twin-tuner, kan stikket mærket "SUB" ikke bruges. I dette tilfælde skal satellitantennen sluttes til det stik, der er mærket "MAIN".
  [129] Modtagelse af udsendelse | Modtagelse af udsendelse

  Nogle digitale kanaler mangler.

  Ændring af indstillingsområdet (tilgængeligt afhængigt af dit område/land)

  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Avancerede indstillinger] — [Indstillingsområde].

  [Normal]
  Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land.
  [Udvidet]
  Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land.

  Opdatering af digitale tjenester

  Du kan køre [Aut. programindstilling], efter at du er flyttet til en ny bopæl eller har skiftet tjenesteudbyder eller for at søge efter kanaler, der er gået i luften for nylig.

  Konfiguration af automatiske tjenesteopdateringer

  Vi anbefaler, at [Automatisk tjenesteopdatering] aktiveres, så nye tjenester kan tilføjes automatisk, når de bliver tilgængelige.

  1. For at aktivere [Automatisk tjenesteopdatering] skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Avancerede indstillinger] — [Automatisk tjenesteopdatering].

  Hvis funktionen er deaktiveret, får du besked om nye, digitale tjenester i form af en meddelelse på skærmen, og tjenesterne tilføjes ikke automatisk.

  Tip

  • Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område/land. Hvis den ikke er tilgængelig, skal du udføre [Aut. programindstilling] for at tilføje nye tjenester.
  [130] Fejlfinding

  Lyd

  • Ingen lyd, men godt billede.
  • Ingen lyd eller lav lyd ved brug af et hjemmebiografsystem.
  • Du vil udsende lyd fra hovedtelefonerne/Bluetooth-lydenheden og lydsystemet/tv-højttalerne samtidigt.
  • Du er bekymret om en forsinkelse mellem billedet og lyden.
  • Ingen tv-lyde såsom betjeningslyd eller lydrespons.
  • Du kan ikke oprette en eARC-forbindelse.
  • Du kan ikke bruge stemmesøgning med den indbyggede mikrofon (kun tv'er med indbygget mikrofon).
  • Tv'et reagerer på lyd fra omgivelserne (kun tv'er med indbygget mikrofon).
  [131] Lyd | Lyd

  Ingen lyd, men godt billede.

  • Kontrollér antennen/kabelforbindelsen.
  • Sæt netledningen i tv'et, og tryk på tænd-/slukknappen på tv'et eller fjernbetjeningen.
  • Kontrollér lydstyrken.
  • Tryk på knappen (Mute) eller (Lydstyrke) + for at annullere muting.
  • Tryk på knappen (Hurtige indstillinger), og vælg derefter [Lydoutput] — [TV-højttaler].
  • Hvis hovedtelefoner eller Bluetooth-lydenheder er tilsluttede, sendes der ikke lyd fra tv-højttalerne eller lydsystemer, som er tilsluttet via eARC/ARC. Fjern hovedtelefonerne, eller frakobl Bluetooth-lydenheden.
  [132] Lyd | Lyd

  Ingen lyd eller lav lyd ved brug af et hjemmebiografsystem.

  • Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [Lydsystem].
  • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].
  • Hvis du vælger en analog (RF) kanal, og billederne ikke vises korrekt, skal du skifte tv-udsendelsessystem. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Manuel indstilling] — [Analog][Tv-system]. (Tilgængeligheden af [Analog] eller indstillingernes navne varierer afhængigt af område/land/situation).
  • Kontrollér, om [Udgangslydstyrken på digital lyd] er indstillet til maksimum.

   Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter:
   [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Udgangslydstyrken på digital lyd]

  • Når du bruger HDMI-indgang med Super Audio CD eller DVD-Audio, sendes der muligvis ingen lydsignaler via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
  [133] Lyd | Lyd

  Du vil udsende lyd fra hovedtelefonerne/Bluetooth-lydenheden og lydsystemet/tv-højttalerne samtidigt.

  Udsendelse af lyd fra både hovedtelefonerne/Bluetooth-lydenheden og tv'ets højttalere

  Tv'et kan ikke sende lyd fra både hovedtelefonerne eller Bluetooth-lydenheden og tv'ets højttalere på samme tid.

  Sådan sendes lyd fra både et lydsystem, der er tilsluttet via eARC/ARC, og tv-højttalerne

  Lyd kan sendes fra både et lydsystem, der er sluttet til tv'et, og tv-højttalerne, hvis følgende betingelser er opfyldt.

  • Forbind tv'et og lydsystemet ved hjælp af et digitalt, optisk kabel
  • Indstil [Digital lydudgang] til [PCM]

  Du finder oplysninger om tilslutning med digitalt, optisk kabel på siden Tilslutning af et lydsystem.

  [134] Lyd | Lyd

  Du er bekymret om en forsinkelse mellem billedet og lyden.

  Hvis der er tilsluttet en Bluetooth-lydenhed

  Billedet og lyden stemmer ikke overens, fordi lyden er forsinket på grund af egenskaberne for Bluetooth. Du kan justere udgangstimingen mellem billedet og lyden ved hjælp af indstillingen A/V-synkronisering.

  1. Indstil [A/V-synkronisering] til [Auto] eller [Til]. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [A/V-synkronisering].

  Hvis der er tilsluttet et bestemt lydsystem ved hjælp af et HDMI-kabel

  Du kan justere udgangstimingen mellem billedet og lyden. Se supportwebstedet for oplysninger om understøttede modeller.

  • Supportwebsted
  [135] Lyd | Lyd

  Ingen tv-lyde såsom betjeningslyd eller lydrespons.

  Hvis tv'et er tilsluttet via eARC , eller [Gennemgangstilstand] er indstillet til [Auto], udsendes tv-lyde som lyde gennem brug af fjernbetjeningen eller lydrespons ikke, fordi lydsignaler fra HDMI-indgangen føres igennem til eARC-lydsystemet. Prøv følgende for at sende disse lyde fra tv'et.

  • Stop HDMI-indgangsenheden.
  • Indstil [eARC-tilstand] til [Fra].
   Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [eARC-tilstand] — [Fra].
  • Indstil [Gennemgangstilstand] til [Fra].
   Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Gennemgangstilstand] — [Fra].
  [136] Lyd | Lyd

  Du kan ikke oprette en eARC-forbindelse.

  • [eARC-tilstand] fungerer ikke, hvis tekst-til-tale-funktionen for meddelelser på skærmen er aktiveret i tv'ets funktioner til brugerassistance.
  • Slut lydsystemet til et HDMI-kabel med Ethernet.
  • Slut lydsystemet til tv'ets HDMI-indgangsstik mærket "ARC" eller "eARC/ARC".
  • Konfigurer indstillingerne på følgende måde.
   [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [eARC-tilstand] — [Auto]
   [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [Lydsystem]
  • Aktiver lydsystemets eARC-funktion.
  [137] Lyd | Lyd

  Du kan ikke bruge stemmesøgning med den indbyggede mikrofon (kun tv'er med indbygget mikrofon).

  Kontroller, om der er tændt for den indbyggede mikrofon. Den indbyggede mikrofons stemmegenkendelsesfunktion kan også være reduceret i følgende tilfælde.

  • Når eARC-funktionerne er aktiveret
  • Når en soundbar er tilsluttet
  • Når [Gennemgangstilstand] er indstillet til [Auto]
  [138] Lyd | Lyd

  Tv'et reagerer på lyd fra omgivelserne (kun tv'er med indbygget mikrofon).

  Tv'ets indbyggede mikrofon kan registrere lyd fra omgivelserne og reagere utilsigtet.
  Skift tv'ets indbyggede mikrofons følsomhed til [Middel] eller [Lav].

  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
  [Indstillinger] — [System] — [Følsomhed af indbygget mikrofon]

  [139] Fejlfinding

  Netværk (internet/hjemme)/apps

  • Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet/netværket.
  • Du kan oprette forbindelse til internettet, men ikke til visse apps og tjenester.
  [140] Netværk (internet/hjemme)/apps | Netværk (internet/hjemme)/apps

  Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet/netværket.

  Prøv nedenstående, hvis det trådløse netværk ikke etableres eller falder ud.

  • Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og kontroller, at følgende indstilling er aktiveret.
   [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Wi-Fi]
  • Kontrollér placeringen af tv'et og den trådløse router. Signalforholdene kan være påvirket af følgende:
   • Der er placeret andre trådløse enheder, mikrobølger, lysstofrør osv. i nærheden.
   • Der er gulve eller vægge mellem den trådløse router og tv'et.
  • Sluk den trådløse router, og tænd den igen.
  • Hvis netværksnavnet (SSID) på den trådløse router, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du vælge [Tilføj nyt netværk] for at indtaste et netværksnavn (SSID).

  Hvis problemet ikke løses med ovenstående procedure, eller hvis du ikke kan oprette forbindelse selv med et kabelbaseret netværk, skal du kontrollere status for netværksforbindelsen.

  Kontrol af status for netværksforbindelsen

  1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Netværksstatus] — [Forbindelseskontrol].
   Kontrollér dine netværksforbindelser og/eller serverens betjeningsvejledning for at få oplysninger om tilslutning, eller kontakt den person, som har konfigureret netværket (netværksadministrator).

  Tip

  • Løsningen varierer afhængigt af kontrollen af netværksstatus. Se "Ofte stillede spørgsmål" på Sonys supportwebsted vedrørende løsninger baseret på det enkelte problem.

  Bemærk

  • Hvis LAN-kablet er sluttet til en aktiv server, og tv'et har fået en IP-adresse, skal du kontrollere serverens tilslutninger og konfigurationer.

   Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk og internet] — [Netværksstatus].

  [141] Netværk (internet/hjemme)/apps | Netværk (internet/hjemme)/apps

  Du kan oprette forbindelse til internettet, men ikke til visse apps og tjenester.

  • Indstillingerne for dato og klokkeslæt på dette tv kan være forkerte. Afhængigt af visse apps og tjenester kan du muligvis ikke oprette forbindelse til disse apps og tjenester, hvis klokkeslættet er forkert.
   Hvis klokkeslættet er forkert, skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — aktiver [Automatisk dato og tid] i [System] — [Dato og klokkeslæt].
  • Kontroller, at LAN-kablet og netledningen er sat korrekt i routeren/modemmet*.
   * Routeren/modemmet skal først konfigureres til at oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetserviceudbyder for at få flere oplysninger om indstillingerne for routeren/modemmet.
  • Prøv at få adgang til appsene senere. Det kan være, at app-udbyderens server er ude af drift.

  Tip

  • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
   Supportwebsted
  [142] Fejlfinding

  Fjernbetjening/tilbehør

  • Fjernbetjeningen virker ikke.
  • Du vil deaktivere fjernbetjeningens baggrundsbelysning. (Kun fjernbetjeninger med baggrundsbelysning)
  [143] Fjernbetjening/tilbehør | Fjernbetjening/tilbehør

  Fjernbetjeningen virker ikke.

  Kontrollér, om tv'et virker korrekt

  • Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et for at finde ud af, om det er fjernbetjeningen, der er problemet. Se Referencevejledning/Installationsvejledning, der følger med tv'et, vedrørende placeringen af tænd-/slukknappen.
  • Prøv at nulstille tv'et, hvis det ikke virker.
   Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

  Kontrollér, om fjernbetjeningen virker korrekt

  • Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren, der sidder foran på tv'et.
  • Der må ikke være genstande foran fjernbetjeningssensoren.
  • Fluorescerende lys kan påvirke betjening med fjernbetjeningen, så prøv at slukke for det fluorescerende lys.
  • Kontrollér, at batterierne vender, så de matcher de positive (+) og negative (-) symboler i batterirummet.
  • Batteriniveauet kan være lavt. Fjern fjernbetjeningens dæksel, og udskift batterierne.
   • Glidetype
    Illustration af, hvordan fjernbetjeningens dæksel fjernes
   • Tryk-slip-type
    Illustration af, hvordan fjernbetjeningens dæksel fjernes

  Bemærk

  • Fjernbetjeninger med en mikrofonknap sluttes til tv'et vha. Bluetooth. Radiointerferens kan opstå i følgende situationer og forårsage problemer såsom forringet funktion af mikrofon eller fjernbetjening, fordi Bluetooth-radiobølger anvender samme frekvens som radiobølger fra mikrobølgeovne og trådløse LAN (IEEE802.11b/g/n).
   • Der er personer eller forhindringer (f.eks. metalgenstande eller vægge) mellem tv'et og fjernbetjeningen.
   • En mikrobølgeovn anvendes i nærheden
   • Der er et adgangspunkt til et trådløst LAN i nærheden
   • Tv'et og fjernbetjeningen er ikke parret
   Prøv følgende løsninger i sådanne tilfælde.
   • Brug fjernbetjeningen tættere på tv'et
   • Fjern forhindringer mellem tv'et og fjernbetjeningen
   • Brug fjernbetjeningen, når en mikrobølgeovn ikke er i brug
   • Sluk for andre Bluetooth-enheder
   • Kontrollér tv'ets Bluetooth-indstililng, og tænd og sluk det
    Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
    Hvis [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Bluetooth] er deaktiveret, skal du aktivere det. Deaktiver og aktivér igen hvis aktiveret.
   • Placer adgangspunkter til trådløse LAN og mikrobølgeovne mindst 10 m fra tv'et
   • Opret forbindelse til 5 GHz-båndet (IEEE802.11a), hvis det er tilgængeligt i det trådløse LAN
   • Par fjernbetjeningen igen
    Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
    [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Fjernbetjening] — [Kontakt via Bluetooth] — [Tilslut en ny fjernbetjening] — følg vejledningen på skærmen for at tilslutte fjernbetjeningen igen.
    Hvis du ikke kan betjene tv'et med den medfølgende fjernbetjening, skal du vælge ovenstående i rækkefølge, indtil [Tilslut en ny fjernbetjening] med et andet Sony-tv's fjernbetjening vises og derefter forsøge at oprette forbindelse igen med den medfølgende fjernbetjening.
  • Afhængigt af din model medfølger der en Bluetooth-fjernbetjening, som allerede er parret med tv'et. På leveringstidspunktet kan den leverede, parrede fjernbetjening ikke bruges med andre tv'er. Når du skal kontrollere fjernbetjeningens funktion, skal du bruge den sammen med det tv, som den leveres med.

  Nulstilling af fjernbetjeningen

  Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt pga. dårlig batterikontakt eller statisk elektricitet, kan problemet løses ved at nulstille fjernbetjeningen.

  1. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.
  2. Tryk på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder.
  3. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

  Se siderne Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig og Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding, hvis problemet varer ved.

  Bemærk

  • Når du tager tv-stikket ud og sætter det i igen, tændes tv'et muligvis ikke med det samme, når du trykker på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et. Dette skyldes, at det tager tid at initialisere systemet. Vent ca. 10 til 20 sekunder, og forsøg igen.
  [144] Fjernbetjening/tilbehør | Fjernbetjening/tilbehør

  Du vil deaktivere fjernbetjeningens baggrundsbelysning. (Kun fjernbetjeninger med baggrundsbelysning)

  Du kan deaktivere fjernbetjeningens baggrundslys.

  1. Tryk på og hold knappen (Lydstyrke) - og knappen HOME/(START) nede på fjernbetjeningen samtidigt i 2 sekunder.
   Slip når LED'en for mikrofon på fjernbetjeningen lyser to gange.
   Gentag ovenstående procedure for at aktivere fjernbetjeningens baggrundslys igen.
  [145] Fejlfinding

  Strøm

  • Tv'et kan ikke slukkes med fjernbetjeningen.
  • Tv'et slukker automatisk.
  • Tv'et tænder automatisk.
  • Tv'et tænder ikke.
  [146] Strøm | Strøm

  Tv'et kan ikke slukkes med fjernbetjeningen.

  Batterierne i fjernbetjeningen kan være flade. Udskift dem med nye, eller sluk tv'et vha. tænd-/slukknappen på tv'et.
  Du kan holde tænd-/slukknappen på tv'et inde for at slukke det.

  Bemærk

  • Placeringen af tænd-/slukknappen på tv'et varierer afhængigt af model/land/område.
   Eksempel på model med tænd-/slukknap under LED'en

  Tip

  • På tv-modeller med 1 knap på tv'et (kun tænd-/slukknap) kan du trykke på tænd-/slukknappen på tv'et for at få vist betjeningsmenuen, justere lydstyrken eller skifte kanaler.
  • Menuen Home giver dig besked, når batteriniveauet for fjernbetjeningen er lavt.
  [147] Strøm | Strøm

  Tv'et slukker automatisk.

  • Skærmen kan være blevet slukket pga. indstillingerne for [Sleeptimer].
  • Kontrollér indstillingen for [Varighed] under [Aut. tænd].
  • Hvis tiden i [Sluk TV'et efter] udløber, slukkes der automatisk for strømmen.

   Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg følgende i rækkefølge for at kontrollere indstillingerne.
   [Indstillinger] — [System] — [Strøm og energi] — [Energisparefunktion] — [Sluk TV'et efter]

  [148] Strøm | Strøm

  Tv'et tænder automatisk.

  • Kontrollér, om [Aut. tænd] er aktiveret.
  • Deaktiver indstillingen [Tænd TV automatisk] i [BRAVIA Sync-indstillinger].
  [149] Strøm | Strøm

  Tv'et tænder ikke.

  Udfør procedurerne i nedenstående rækkefølge, til problemet er løst.

  1. Kontrollér, om tv'et kan tændes med fjernbetjeningen.

  Ret fjernbetjeningen mod sensoren på forsiden af tv'et, og tryk på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen.
  Kontrollér, om enheden tændes.
  Prøv at nulstille (genstarte) tv'et, hvis tv'et ikke tændes.

  • Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

  2. Kontrollér, om tv'et kan tændes med tænd-/slukknappen på tv'et.

  Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et, og kontroller, om tv'et tændes.
  Se Referencevejledning/Installationsvejledning vedrørende placeringen af tænd-/slukknappen.
  Hvis tv'et tændes på denne måde, kan der være et problem med fjernbetjeningen. Se følgende emne.

  • Fjernbetjeningen virker ikke.

  3. Tag netledningen ud.

  Tag tv'ets netledning ud af stikkontakten. Tryk derefter på tænd-/slukknappen på tv'et, vent 2 minutter, og sæt netledningen i stikkontakten igen.

  Tip

  • Når du tager tv-stikket ud og sætter det i igen, tændes tv'et muligvis ikke med det samme, når du trykker på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et. Dette skyldes, at det tager tid at initialisere systemet. Vent ca. 10 til 20 sekunder, og forsøg igen.
  [150] Fejlfinding

  Tilsluttede enheder

  • Intet billede fra en tilsluttet enhed.
  • Du kan ikke vælge en tilsluttet enhed.
  • Du kan ikke finde en tilsluttet BRAVIA Sync HDMI-enhed.
  • Du kan ikke slukke kabel-/satellitboksen vha. tv'ets fjernbetjening.
  • En ekstern enhed (f.eks. en kabel-/satellitboks) kan ikke betjenes vha. tv'ets fjernbetjening. (Kun modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening)
  • Handlinger afbrydes, eller enheden fungerer ikke.
  [151] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Intet billede fra en tilsluttet enhed.

  • Tænd den tilsluttede enhed.
  • Kontrollér kabelforbindelsen mellem enheden og tv'et.
  • Tryk på knappen (Valg af indgang) for at få vist en liste over indgange, og vælg derefter den ønskede indgang.
  • Isæt USB-enheden korrekt.
  • Sørg for, at USB-enheden er formateret korrekt.
  • Betjening garanteres ikke for alle USB-enheder. Betjeningen kan variere, afhængigt af USB-enhedens funktioner eller de videofiler, der afspilles.
  • Skift HDMI-signalformatet for den HDMI-indgang, der ikke viser et billede, til standardformat. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — den HDMI-indgang, du vil indstille.
  [152] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Du kan ikke vælge en tilsluttet enhed.

  • Kontrollér kabelforbindelsen.
  [153] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Du kan ikke finde en tilsluttet BRAVIA Sync HDMI-enhed.

  • Kontrollér, om din enhed er BRAVIA Sync-kompatibel.
  • Kontroller, at [Kontrol til HDMI] er konfigureret på den BRAVIA Sync-kompatible enhed, og at [BRAVIA Sync-indstillinger] — [BRAVIA Sync-styring] er konfigureret på tv'et.
  [154] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Du kan ikke slukke kabel-/satellitboksen vha. tv'ets fjernbetjening.

  Modeller, der er kompatible med betjening af kabel-/satellitboks, har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange].

  [155] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  En ekstern enhed (f.eks. en kabel-/satellitboks) kan ikke betjenes vha. tv'ets fjernbetjening. (Kun modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening)

  Modeller, der er kompatible med betjening af kabel-/satellitboks, har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange].

  • Kontrollér, at tv'et understøtter den eksterne enhed.
  • Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen og holder knappen nede, udføres handlingen muligvis ikke. Forsøg i stedet at trykke flere gange på knappen.
  • Visse knapper fungerer muligvis ikke afhængig af de eksterne enheder.
  [156] Tilsluttede enheder | Tilsluttede enheder

  Handlinger afbrydes, eller enheden fungerer ikke.

  • Kontrollér, om enheden er tændt.
  • Udskift enhedens batterier.
  • Registrer enheden igen.
  • Bluetooth-enheder gør brug af et 2,4 GHz-bånd, og derfor kan kommunikationshastigheden forringes eller forbindelsen kan falde ud i forbindelse med forstyrrelser fra det trådløse LAN.
   Hvis der findes elektrisk husholdningsudstyr i nærheden (f.eks. en mikroovn eller mobilenheder), er der større risiko for radiobølgeforstyrrelser.
  • Tv'et eller enheden kan muligvis ikke bruges, hvis enhederne er placeret på en metalreol, da dette kan medføre interferens i den trådløse kommunikation.
  • Du kan finde flere oplysninger om brugbare kommunikationsafstande mellem tv'et og andet udstyr i de betjeningsvejledninger, der fulgte med udstyret.
  • Når der er oprettet forbindelse mellem flere Bluetooth-enheder og tv'et, kan det forringe kvaliteten af Bluetooth-kommunikationen.
  [157] Fejlfinding

  USB-HDD-optagelse

  • Du kan ikke bruge en USB-HDD-enhed.
  • USB HDD-enheden kan ikke registreres.
  [158] USB-HDD-optagelse | USB-HDD-optagelse

  Du kan ikke bruge en USB-HDD-enhed.

  • Kontrollér, at USB-HDD-enheden er:
   • tilsluttet korrekt.

    Kontroller, om den er sluttet til den blå USB-port mærket "HDD REC".

   • tændt.
   • registreret til tv'et.

    For at registrere USB HD-enheden til tv'et skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-registrering].

  • Tilslutning af USB-HDD-enheden via en USB-hub understøttes ikke.
  • Udfør [Kontrol af HDD-ydelse] for at kontrollere, at USB-HDD'ens specifikationer opfylder kravene.
   Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [Kontrol af HDD-ydelse].
  [159] USB-HDD-optagelse | USB-HDD-optagelse

  USB HDD-enheden kan ikke registreres.

  • Kontrollér, om USB HDD-enheden er sluttet til USB-porten (blå), der vises som "HDD REC".
  • Hvis USB HDD-enheden er korrekt sluttet til den blå USB-port, skal du registrere den til optagelse igen, eftersom den allerede er registreret som en enhed med et andet formål end optagelse (for eksempel lager).

  Bemærk

  • Hvis der er sluttet enheder til USB1- og USB2-portene (kun modeller med tre USB-porte), skal disse fjernes midlertidigt under registrering af USB HDD.
  1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [System] — [Lagerplads].
  2. Vælg den USB HDD-enhed, du vil registrere til optagelse, fra [Lagerplads på enheden].
  3. Vælg [Slet og formatér som flytbar lagerplads], og vælg derefter [Formatér].
  4. Vælg [Registrer til optagelse].
  5. Følg vejledningen på skærmen for at registrere USB-HDD-enheden på tv'et.
  • Brug [Kontrol af HDD-ydelse] til at kontrollere om USB-HDD-enhedens specifikationer opfylder kravene.

   For at udføre en [Kontrol af HDD-ydelse] skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [Kontrol af HDD-ydelse].

  [160] Fejlfinding

  LED

  • Du vil deaktivere LED'en, så den ikke lyser eller blinker.
  • LED'en Driftssvar blinker rødt.
  [161] LED | LED

  Du vil deaktivere LED'en, så den ikke lyser eller blinker.

  Du kan bruge indstillingerne herunder til at deaktivere LED'en.

  Sådan slukkes LED'en Driftssvar (hvid LED)

  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [System] — [LED-indikator] — deaktiver [Driftssvar].

  Sådan slukkes LED'en for Driftssvar LED (gul LED)/LED for stemmefunktion (gul LED) (kun tv'er med en indbygget mikrofon)

  Hvis du vil slukke den gule LED for stemmefunktion, når Indbygget mikrofon-knap slukkes, eller slukke den gule LED for driftssvar, når Indbygget mikrofon-knap er tændt, skal du deaktivere [Stemmeregistreringsstatus] i [Indstillinger] — [System] — [LED-indikator].

  [162] LED | LED

  LED'en Driftssvar blinker rødt.

  Tæl, hvor mange gange den blinker (intervaltiden er tre sekunder).
  Genstart tv'et ved at tage netledningen ud af tv'et i to minutter, og tænd derefter tv'et.
  Hvis problemet varer ved, skal du tage netledningen ud og kontakte Sonys kundesupportafdeling med oplysninger om, hvor mange gange LED'en Driftssvar blinker.

  [163]

  Indeks/andet

  • Indeks
  • Om hjælpevejledningen
  • Hjælpevejledningens opbygning
  • Specifikationer
  • Supportwebsted
  • Sådan holdes tv'et opdateret
  • Varemærkeoplysninger
  [164] Indeks/andet

  Indeks

  TV-programmer

  • GUIDE/(Oversigt)
  • Interaktive udsendelser
  • Satellitudsendelser
  • Optagelse
  • Kanalopsætning
  • Børnelås

  Billede/display

  • 4K-billeder
  • Hjem-menu
  • Billede
  • Dato og klokkeslæt
  • Sprog/Language
  • Ekspertpanelindstillinger
  • Pixelskift
  • Panelopdatering

  Lyd/stemme

  • Stemmesøgning, brug af
  • Lyd

  Fjernbetjening

  • Stemmesøgning
  • HOME/(HOME)
  • Hurtige indstillinger
  • Indgange
  • SYNC MENU

  Tilslutninger

  • Bluetooth
  • Chromecast
  • BRAVIA Sync
  • Internet

   Eksterne enheder

   • USB-lagerenheder, optagelse med
   • Blu-ray-/DVD-afspillere, tilslutning
   • USB-hukommelsesenheder etc.
   • Computere
   • Digitalkameraer, videokameraer
   • Lydsystemer

   Apps

   • YouTube™
   • Netflix

   Filafspilning

   • Computere
   • Understøttede filer og formater
   • Digitalkameraer, videokameraer

   Andre

   • Genstart
   • Hjælpefunktioner
   • Opdatering til systemsoftware
   [165] Indeks/andet

   Om hjælpevejledningen

   Denne Hjælpevejledning forklarer, hvordan du bruger dette tv. Du kan også se Installationsvejledning for beskrivelser af tv-installation og Referencevejledning for oplysninger såsom specifikationer og vægmontering for dette tv.

   Illustrationer i vejledningerne
   1. Installationsvejledning
   2. Referencevejledning

   Hjælpevejledningsversioner

   Der findes to versioner af Hjælpevejledningen: den integrerede og den online. Den online Hjælpevejledning indeholder de seneste oplysninger.
   Den online Hjælpevejledning vises automatisk, når tv'et er forbundet til internettet, ellers vises den integrerede Hjælpevejledning.

   Illustration af internetforbindelsen

   Hjælpevejledningens opbygning

   Se siden Hjælpevejledningens opbygning for at få oplysninger om hjælpevejledningens opbygning.

   Bemærk

   • Det kan være nødvendigt at opdatere tv-softwaren for at bruge de seneste funktioner beskrevet i Hjælpevejledning. Se siden Softwareopdateringer for oplysninger om softwareopdateringer.
   • Navnene på indstillingerne i Hjælpevejledningen kan være forskellige fra dem, der vises på tv'et, afhængigt af lanceringsdatoen for tv'et eller af model/land/område.
   • Billeder og tegninger i din Hjælpevejledning kan afvige fra det, der vises i tv-udgaven.
   • Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
   • Hjælpevejledningen indeholder beskrivelser, der er fælles for alle modeller/områder/lande. Nogle beskrivelser af funktioner er ikke gældende afhængigt af model/område/land.

   Tip

   • Hvis du vil kontrollere, om dit tv er udstyret med en af de funktioner, der beskrives i din Hjælpevejledning, skal du se Referencevejledning eller Sonys websted.
   • Denne Hjælpevejledning er til brugere i alle områder/lande. Visse beskrivelser i denne Hjælpevejledning gælder dog ikke for alle områder/lande.
   [166] Indeks/andet

   Hjælpevejledningens opbygning

   Hjælpevejledningen er opbygget som følger.

   Kom godt i gang

   • Fjernbetjening
   • Tilslutningsstik
   • Sådan lyser LED'erne
   • Menuen Home
   • Valg af indgange
   • Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering
   • Funktioner til brugerassistance

   Nyttige funktioner

   • Søgning efter indhold/betjening af tv'et med din stemme
   • Visning af foretrukne apps
   • Find fjernbetjeningen (kun modeller med indbygget summer i fjernbetjeningen)
   • Visning af sikre apps og videostreamingtjenester (Sikkerhed og begrænsninger)
   • Visning af Videokonferencekamera og -mikrofonenhed (kun BRAVIA CAM-understøttede modeller)

   Visning af tv

   • Visning af tv-programmer
   • Nyttige funktioner, når du ser tv
   • Ændring af billed- og lydkvalitet til den ønskede indstilling

   Optagelse af tv-programmer

   • Optagelse til en USB-HDD-enhed
   • Sådan viser/sletter du optaget indhold
   • Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler

   Brug af TV'et sammen med andre enheder

   • USB-enheder
   • Blu-ray- og dvd-afspillere
   • Kabel-/satellitboks
   • Visning af iPhone/smartphones eller iPad/tablets app-skærm på tv'et
   • Computere, kameraer og videokameraer
   • Lydsystem (som f.eks. en AV-receiver eller soundbar)
   • Videospilkonsoller
   • Oplevelse af 3D surround med en neckband-højttaler eller hovedtelefoner (kun BRAVIA XR-modeller)
   • Bluetooth-enheder
   • BRAVIA Sync-kompatible enheder
   • Visning af billeder i 4K fra kompatible enheder
   • BRAVIA-forbindelsesvejledning

   Tilslutning til et netværk

   • Tilslutning til et netværk
   • Hjemmenetværksfunktioner
   • Visning af internetindhold

   Indstillinger

   • Brug af Hurtige indstillinger
   • Kanaler & Indgange
   • Skærm og lyd
   • Netværk og internet
   • Konti og login
   • Privatliv
   • Apps
   • System
   • Fjernbetjeninger og tilbehør
   • Hjælp og feedback
   • Timere & ur

   Fejlfinding

   Indeks/andet

   • Indeks
   • Om hjælpevejledningen
   • Specifikationer
   • Supportwebsted
   • Sådan holdes tv'et opdateret
   • Varemærkeoplysninger
   [167] Indeks/andet

   Specifikationer

   Du kan finde specifikationsoplysningerne på Sony-supporthjemmesiden:
   Gå ind på produktsiden for dit tv, og se Specifikationer. Se siden Supportwebsted for at få flere oplysninger om supporthjemmesiden.

   Billede af specifikationssupporthjemmesiden.

   Bemærk

   • Der er muligvis ikke en side med  specifikationer afhængigt af din model. I så fald skal du se Referencevejledning.
   [168] Indeks/andet

   Supportwebsted

   Gå ind på Sony-supportwebstedet for at se de seneste oplysninger og den online Hjælpevejledning:

   https://www.sony.eu/support/
   QR-kode til Sonys supporthjemmeside
   https://www.sony.eu/support/

   [169] Indeks/andet

   Sådan holdes tv'et opdateret

   Tv'et henter data som f.eks. programoversigter, mens det er i standby-/netværksstandbytilstand. For at holde dit tv opdateret anbefaler vi, at du slukker for tv'et på normal vis ved hjælp af tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et.

   [170] Indeks/andet

   Varemærkeoplysninger

   Vewd-logo

   • Vewd® Core. Copyright 1995-2023 Vewd Software AS. All rights reserved.

   Bluetooth-logo

   • Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber er under licens.

    hevc-logo

    • Dækket af én eller flere påstande i de HEVC-patenter, der er angivet på patentlist.accessadvance.com.

    • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
    • Logoerne Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi CERTIFIED 6™ er certificeringsmærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

    • Disney+ og alle relaterede logoer og mærker er varemærker tilhørende Disney Enterprises, Inc. eller dets datterselskaber.

    • Amazon, Prime Video og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dettes associerede selskaber.

    • BRAVIA og BRAVIA XR er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dennes datterselskaber.

    • Alle andre varemærker er tilhørende deres respektive ejere.

    Bemærk

    • Tilgængeligheden af hver tjeneste afhænger af dit område/land.