Εκτύπωση

Εγκατάσταση κεραίας

  1. Πατήστε Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Κανάλι > Λειτουργία εγκατάστασης καναλιού και πατήστε OK.
  2. Επιλέξτε Κεραία και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο Κανάλι.
  3. Επιλέξτε Κανάλια > Σάρωση καναλιών και πατήστε OK.