[1]

Komma igång

 • Fjärrkontroll I det här avsnittet beskrivs fjärrkontrollens knappar.
 • Anslutande terminal
 • Så här tänds LED-lamporna
 • Startmenyn
 • Välja ingångar
 • Utföra akustisk automatisk kalibrering
 • Tillgänglighetsfunktioner
[2] Komma igång

Fjärrkontroll

Välj din fjärrkontroll.

En fjärrkontroll med 28 knappar.
En fjärrkontroll med 46 knappar.
[3] Fjärrkontroll | Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens knappar

Den medföljande fjärrkontrollen, liksom knapparnas placering, knapparnas namn och de tillgängliga funktionerna, varierar beroende på produktens modell/land/region.

Klicka på en knapp på bilden av fjärrkontrollen när du vill se en beskrivning.

(Ström)
Slår på eller växlar till standby/nätverksläge.
TV
Växla till en TV-kanal eller ingång och visa TV-meny. Mer information finns på sidan Använda TV-meny.
(MIC)
Tala här för att använda fjärrkontrollens mikrofon. Det finns en LED-lampa ovanför mikrofonen.
(Snabbinställningar)
Visa Snabbinställningar. Mer information finns på sidan Använda Snabbinställningar.

Tips

 • Du kan använda den praktiska [Hitta fjärrkontroll]-funktionen för att hitta fjärrkontrollen genom att trycka på strömknappen på TV:n. Mer information finns i Hitta fjärrkontrollen (endast modeller som levereras med fjärrkontroll med inbyggd summer).
(Välj källa)
Visa och välj ingångskällan, m.m. Mer information finns på sidan Välja ingångar.
MENU
Åtkomstfunktioner från menyn på skärmen.
(Upp) / (Ner) / (Vänster) / (Höger) / (Bekräfta) (Navigation D-Pad)
Menynavigering och urval på skärmen.
(TILLBAKA)
Återgå till den föregående skärmen.
(START)
Visa TV:ns startmenyn. Mer information finns på sidan Startmenyn.
+/- (Volym)
Justera volymen.
(Google Assistent/mikrofon)
Be Google om hjälp. Tryck på Google Assistent-knappen (eller mikrofonknappen) på fjärrkontrollen för att komma igång.
Mer information finns på sidan Använda fjärrkontrollens mikrofon.
Google Assistent finns inte tillgänglig på vissa språk eller i vissa länder/regioner.
(Ljudlös)
Stäng av ljudet. Tryck igen för att återställa ljudet.

Tips

 • Genvägarna för snabbåtkomst kan aktiveras eller inaktiveras genom att hålla in (Ljudlös) i 3 sekunder.
CH +/- (Kanal)
Välj kanalen.
(Översikt)
Visa Översikt.
(Spela upp) / (Paus)
Använd mediainnehåll på TV:n och ansluten BRAVIA Sync-kompatibel enhet.
(Guide)
Visa den digitala programguiden för TV:n eller TV-boxen. Mer information finns på sidan Använda programguiden.
Appknappar (Onlinetjänst)
Njut av åtskilliga streamingtjänster med ett enda knapptryck.
[4] Fjärrkontroll | Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens knappar

Den medföljande fjärrkontrollen, liksom ordningen på knapparna och knappnamnen varierar beroende på modell/land/region.

Klicka på en knapp på bilden av fjärrkontrollen när du vill se en beskrivning.

(Info/Avslöja text)
Visa information.
TV
Växla till en TV-kanal eller ingång och visa TV-meny. Mer information finns på sidan Använda TV-meny.
(Ström)
Slår på eller växlar till standby/nätverksläge.
(Inställning för undertexter)
Slå på eller av undertexter (när funktionen är tillgänglig).
AUDIO
Välj ljud från en flerspråkig källa eller dubbelt ljud för det program som visas (beroende på programmets källa).
HELP
Visa Hjälp-menyn. Du kan nå hjälpguiden härifrån.
EXIT
Återgå till den föregående skärmen eller avsluta menyn. Tryck för att avsluta tjänsten när en interaktiv programtjänst är tillgänglig.
Sifferknapp/・(Punkt)
Använd knapparna 0–9 för att välja digitala kanaler.
(Text)
Visa textinformation.
Färgknappar
Utför motsvarande funktion vid den tiden.
(ingångsval)
Visa och välj ingångskällan, m.m. Mer information finns på sidan Välja ingångar.
(Snabbinställningar)
Visa Snabbinställningar. Mer information finns på sidan Använda Snabbinställningar.
(Upp) / (Ner) / (Vänster) / (Höger) / (Bekräfta) (Navigation D-Pad)
Menynavigering och urval på skärmen.
(TILLBAKA)
Återgå till den föregående skärmen.
(START)
Visa TV:ns startmenyn. Mer information finns på sidan Startmenyn.
MENU
Visa en meny på TV:n för att använda knappfunktioner som inte finns på fjärrkontrollen.
+/- (Volym)
Justera volymen.
(Hoppa)
Hoppa fram och tillbaka mellan två kanaler eller ingångar. TV:n växlar mellan den aktuella kanalen eller ingången och den sista kanalen eller ingången som valdes.
(Ljudlös)
Stäng av ljudet. Tryck igen för att återställa ljudet.

Tips

 • Genvägarna för snabbåtkomst kan aktiveras eller inaktiveras genom att du håller in (Ljudlös).
CH +/- (Kanal)
I TV-läge: Välj kanalen.
I textläge: Välj sidan (Nästa) eller (Föregående).
(Översikt)
Visa Översikt.
(Spela upp) / (Spola bakåt) / (Paus) / (Stopp) / (Spola framåt)
Använd mediainnehåll på TV:n och ansluten BRAVIA Sync-kompatibel enhet.
(Guide)
Visa den digitala programguiden för TV:n eller TV-boxen. Mer information finns på sidan Använda programguiden.
[5] Komma igång

Anslutande terminal

De sorter och former på anslutningar som finns tillgängliga varierar beroende på din TV.
För att hitta anslutningarna, se Startguide (handbok).

AnslutningBeskrivning
Bild på USB-port
USB
Ansluter till digital stillbildskamera/videokamera/USB-lagringsmedia.

Observera

 • Anslutning av en stor USB-enhet kan störa andra enheter som är anslutna intill den. Anslut den i så fall till en annan USB-ingång.
Bild på USB HDD REC-port
USB HDD REC
Ansluts till USB HDD-enheten eller digital stillbildskamera/videokamera/USB-lagringsmedium.
USB HDD-inspelningsfunktionen är endast tillgänglig för ett begränsat antal regioner/länder/TV-modeller.
Bild på AV IN-uttag
AV IN
Ansluts till videobandspelare/videospelspel/ DVD-spelare/videokamera/extern låda.*1
För en sammansatt anslutning, använd en analog förlängningskabel (medföljer inte).
*1 För en extern enhet som bara har SCART AV OUT, använd en SCART-RCA-adapter och analog förlängningskabel.
Mer information om formen på den analoga förlängningskabeln finns i Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare.
AV IN och S-CENTER SPEAKER IN​ delar samma terminal.
Bild på S-CENTER SPEAKER IN-uttag
S-CENTER SPEAKER IN​
Ansluter TV:n och en ljudenhet med ett S-CENTER OUT-uttag som använder en Kabel för centerhögtalare-läge för TV. Innan du ansluter måste du se till att dra ur nätkabeln (nätsladden) från TV:n och ljudenheten som ska anslutas.
Mer information finns i Använda TV:n som en mitthögtalare (endast på modeller med Centerhögtalare-läge för TV).

Observera

 • Om du inte använder CENTER SPEAKER IN-terminalen eller S-CENTER SPEAKER IN​-ingången ska du utföra följande inställningar för att förhindra brus från högtalarna.
  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och inaktivera [Centerhögtalare-läge för TV] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].
Bild på HDMI IN-terminal.
HDMI IN
Ansluts till HDMI -enheten. HDMI -gränssnittet kan överföra digital video och ljud genom en enda kabel. För att kunna ta del av 4K-innehåll av hög kvalitet ska du ansluta en Premium HDMI‐höghastighetskabel och följa instruktionerna som visas på skärmen för att ställa in [HDMI-signalformat] på HDMI IN-porten.
Bild på HDMI IN MED STÖD för 4K 120p-port
HDMI IN (4K 120 Hz)
Om du använder en HDMI-enhet som stöder videoutgång i 4K 100/120 Hz, ska du ansluta HDMI-kabel med ultrahög hastighet och följa instruktionerna som visas på skärmen för att ställa in [HDMI-signalformat] på HDMI IN-porten.

Observera

 • 4K 100 Hz-stöd beror på ditt land/din region.
Bild på HDMI IN eARC/ARC-port
HDMI IN (eARC/ARC)
Om du vill ansluta ett ljudsystem som stödjer eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC (Audio Return Channel), ska du ansluta till HDMI -porten som hetereARC/ARC” på TV:n. Det är en funktion som skickar ljud till ett ljudsystem som stöder eARC/ARC via en HDMI-kabel. Om ljudsystemet inte stöder eARC/ARC måste du ansluta med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Bild på DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-uttag
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Ansluts till ett ljudsystem med optisk ljudingång.
När du ansluter ett ljudsystem som inte är kompatibelt med ARC med en HDMI-kabel, måste du ansluta en optisk ljudkabel till DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) för att mata ut digitalt ljud.
Bild på ANTENNA-terminal
(RF-ingång)
Ansluts till Kabel/Satellit/Extern box.

Observera

 • När du ansluter kabeln till kabel-/antenningången, ska du bara dra åt med fingret. Om du drar åt anslutningen för hårt kan TV:n skadas.
Bild på MAIN/SUB-uttag
(Satellitingång)
Ansluts till satellitingång.
Anslutningssteg: SUB.MAIN → Antenn.
För SUB.-uttag – anslut endast när du använder dubbelt tunerläge, med undantag för Single Cable Distribution EN50494 (beror på modell).
Bild på LAN-port
LAN
Anslut till en router.
Anslut till internet med en LAN-kabel.
Bild på CAM-plats
CAM (Villkorlig åtkomstmodul)
Ger tillgång till betaltvtjänster. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din CAM.

Observera

 • Sätt inte in smartkortet direkt i TV:ns CAM -plats. Den måste monteras i den villkorade åtkomstmodulen som tillhandahålls av din auktoriserade återförsäljare.
 • CAM stöds inte i vissa länder/områden. Kontakta din auktoriserade återförsäljare.
 • Ett CAM -meddelande kan visas när du byter till ett digitalt program efter att ha använt Internetvideo.
 • Ta inte bort dummy-kortet eller locket (tillgängligheten beror på TV-modellen) från TV:ns CAM-plats utom för att sätta in ett smartkort monterat i CAM.
Bild på CENTER SPEAKER IN-uttag
CENTER SPEAKER IN
Om du vill använda dina TV-högtalare som centerhögtalare ansluter du AV-mottagarens utgång till CENTER SPEAKER IN på din TV.
Om du vill använda din TV:s högtalare som den centrerade högtalaren trycker du på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och väljer sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [Ljudanläggning].

Observera

 • Innan du ansluter kablar ska du koppla bort nätkabeln (nätsladden) på både TV:n och AV-mottagaren.
 • Om du inte använder CENTER SPEAKER IN-terminalen eller S-CENTER SPEAKER IN​-ingången ska du ändra följande inställning för att förhindra brus från högtalarna.
  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och inaktivera [Centerhögtalare-läge för TV] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].
[6] Komma igång

Så här tänds LED-lamporna

Du kan kontrollera TV:ns status genom att titta på hur LED-lamporna tänds.
LED-lampornas placering varierar beroende på modell.

Bild som visar LED-lampornas placering. De visas i ordningen A och B från vänster.Bild som visar LED-lampornas placering. De visas i ordningen B och A från vänster.

 1. LED-lampa för röstfunktion (på vänster sida eller mitten höger längst ner på TV:n. Endast på TV-apparater som har inbyggd mikrofon.*)
 2. Operatörssvar LED-lampa (i mitten längst ner på TV:n.)

* Den inbyggda mikrofonen på TV:n är kanske inte tillgänglig beroende på region/modell/språk.

LED-lampa för röstfunktion

Slår ”på” eller ”blinkar” när ”Ok Google” upptäcks och TV:n kommunicerar med servern. LED-lampans ljusmönster beror på serverns kommunikationsstatus.

Observera

 • När du trycker på MIC/Google Assistent-knappen på fjärrkontrollen och avslutar aktiveringen av TV:ns inbyggda mikrofon lyser LED-lampan för röstfunktionen i svagt gult om den inbyggda mikrofonen på TV:n är avstängd (när den är på lyser Operatörssvar-LED-lampan i en orangegul nyans). LED-lampans ljusmönster kan dock ändras beroende på inställningarna.
 • Färgen på LED-lampan för röstfunktionen kan variera på grund av specifikationsändringar.

LED-lampan Operatörssvar

Slås ”på” eller ”blinkar” i vitt när TV:n slås på, när du tar emot signaler från fjärrkontrollen eller när du uppdaterar programvaran med en USB-lagringsenhet.
När [Identifiering av ”Ok Google”] aktiveras, lyser den gult. (Endast på TV-apparater som har inbyggd mikrofon*)
* Den inbyggda mikrofonen är kanske inte tillgänglig beroende på region/modell/språk.
När Inbyggd MIC-switch är påslagen så indikeras detta av en orangegul nyans (endast på TV-apparater som har inbyggd mikrofon*). Det är dock möjligt att LED-lampan inte slås på beroende på inställningarna.
* Den inbyggda mikrofonen är kanske inte tillgänglig beroende på region/modell/språk.

[7] Komma igång

Startmenyn

Skärmen som visas när du trycker på HOME/(START)-knappen på fjärrkontrollen heter START-menyn. På Startmenyn kan du söka efter innehåll och välja rekommenderat innehåll, appar och inställningar.

Vilka alternativ som visas på Startmenyn beror på huruvida något Google-konto har ställts in på TV:n.
(Vissa funktioner är inte tillämpliga beroende på din modell/region/land. Bilderna är endast som referens. De kan skilja sig från vad som visas på skärmen.)

(A) Startmenyn när ett Google-konto har ställts in på TV:n
Bild på HOME-menyn när ett Google-konto har skapats
(B) Startmenyn när inget Google-konto har ställts in på TV:n
Bild på HOME-menyn när ett Google-konto inte har ställts in.

Ställa in ett Google-konto och titta på TV

Om du ansluter TV:n till internet och ställer in ett Google-konto kan du installera önskade appar på TV:n, titta på internet-videor och använda din röst för att söka efter innehåll.

Titta på TV utan att ställa in något Google-konto

Även om du inte ställer in något Google-konto kan du ändå titta på TV-sändningar och/eller innehåll från enheter som är anslutna till TV:n, till exempel en Blu-ray-spelare. Om du ansluter TV:n till internet kan du dessutom använda de internet-strömningstjänster som visas på Startmenyn.

Observera

 • För att ställa in ett Google-konto vid ett senare tillfälle och istället titta på TV nu ställer du in Google TV™ från Startmenyn eller inställningsmenyn.
 • Om du raderar Google -kontot, återgår TV:n till fabriksinställningarna.

Tips

 • Beroende på TV-inställningarna visas startskärmen när TV:n slås på. Om du ändrar följande inställning kan du ändra skärmen som visas när TV:n slås på till TV-sändningskanalen eller extern ingång, t.ex. HDMI som du tittade på innan du stängde av TV:n.
  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen.
  2. Välj [Beteende när tv:n slås på] och välj sedan [Senast använda ingång].

  Nästa gång TV:n slås på visas TV-sändningskanalen eller extern ingång, t.ex. HDMI som du tittade på innan du stängde av TV:n.

  Specifikationer kan ändras utan notifikation.

 • Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
  Vanliga frågor för felsökning
[8] Komma igång

Välja ingångar

För att använda enheter (till exempel en Blu-ray/DVD-spelare eller ett USB-minne) som är anslutna till TV:n eller titta på TV efter sådan användning behöver du växla skärmen för ingångsval.

Om du redigerar objekten och lägger till appar kan du växla till de apparna på skärmen för ingångsval.

 1. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna enheten.
  Alternativt trycker du på knappen (Ingångsval), använder knapparna (Vänster)/ (Höger) för att välja en ansluten enhet och trycker sedan på knappen (Bekräfta).

Observera

 • Om det inte finns några enheter anslutna till en HDMI-ingång, kanske inte HDMI-ingången visas i [Inmatning].

Så här ändrar du på inmatningsobjekten

 1. Tryck på knappen (Ingångsval).
 2. Tryck på -knappen (höger) (eller (vänster) beroende på TV:ns displayspråk) och välj (Ändra).
 3. Välj app/ingång/enhet som du vill visa eller dölja.
 4. Välj [Stäng].

Tips

 • Om du vill ändra ordningen eller dölja ett visat objekt håller du (upp) intryckt på fjärrkontrollen med objektet markerat så att [Flytta] och [Dölj] visas. Om du väljer [Flytta] använder du (vänster) / (höger) på fjärrkontrollen för att flytta objektet till önskad position och trycker sedan på (Bekräfta) på fjärrkontrollen.
 • Du kan växla till TV-sändningar genom att helt enkelt trycka på TV-knappen på fjärrkontrollen.
[9] Komma igång

Utföra akustisk automatisk kalibrering

Du kan korrigera ljudet till bästa akustik för den miljö som du befinner dig i genom att använda fjärrkontrollmikrofonen för att mäta ett testljud från TV:n. (Alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på modellen.)
Modeller som stöder akustisk automatisk kalibrering har följande inställning.
[Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Akustisk autokalibrering]

Visuell representation av akustisk automatisk kalibrering

Observera

 • Kalibreringseffekter varierar beroende på den miljö du tittar i.
 • Ett högt testljud kommer att spelas upp från TV:n under mätningen.
 • Blockera inte mikrofonöppningen i änden av fjärrkontrollen under mätningen.
 • Flytta inte fjärrkontrollen under mätningen. Om du gör det kan det leda till felaktig mätning.
 • Utför kalibreringen när omgivningen är tyst. Oljud kan leda till felaktig mätning.
 • Akustisk automatisk kalibrering kan inte utföras om du använder en sound bar. Ändra följande inställning.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [TV-högtalare]
 1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan följande inställningar.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Akustisk autokalibrering] — [Kalibreringsinställning]
 2. Mät genom att följa anvisningarna på skärmen.
  Akustiken korrigeras automatiskt baserat på mätresultaten för den miljö du tittar i.
  Visuell representation av att utföra akustisk automatisk kalibrering. Håll fjärrkontrollen i brösthöjd och rikta mikrofonen på änden av fjärrkontrollen mot TV:n för att mäta.

Tips

Akustisk automatisk kalibrering kan misslyckas i följande fall.

 • Om fjärrkontrollen flyttas under mätningen
 • Om det finns andra ljud än testljudet (t.ex. brus) under mätningen
[10] Komma igång

Tillgänglighetsfunktioner

Denna TV har användarhjälpfunktioner i [Tillgänglighet] som en text-till-tal-funktion för skärmtext, zoomning för att göra texten lättare att läsa samt undertextning.

Observera

 • Vissa funktioner gäller inte beroende på din modell/region/land.

Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [System] — [Tillgänglighet] för att konfigurera användarhjälpfunktioner.

[Tillgänglighet] har en genvägsfunktion så att du kan aktivera eller inaktivera den genom att trycka och hålla ner (ljudlös) på fjärrkontrollen i 3 sekunder.

Tips

 • Om du vill ändra genvägsfunktionen ska du aktivera [Aktivera tillgänglighet snabbt] i [Tillgänglighet], aktivera [Använd Aktivera tillgänglighet snabbt], och ändra den genom att använda [Tjänst för kortkommando].
 • Om du väljer [Tillgänglighet till handledning] i [Tillgänglighet], kan du lära dig mer om användarfunktioner som stöds av TV:n. (Alternativet är endast tillgängligt på vissa modeller.)
 • Om du vill använda text-till-tal med Hjälpguiden besöker du Hjälpguiden på Sony-supportwebbplatsen med en dator eller smartphone.
 • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/
  kod för Sonys supportwebbplats

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/

[11]

Praktiska funktioner

 • Söka efter innehåll/hantera TV:n med din röst
 • Använda apparna
 • Hitta fjärrkontrollen (endast modeller som levereras med fjärrkontroll med inbyggd summer)
 • Ta del av säkra appar och videoströmningstjänster (Säkerhet och begränsningar)
 • Använda Kamera och mikrofonenhet (endast modeller som stöder BRAVIA CAM)
[12] Praktiska funktioner

Söka efter innehåll/hantera TV:n med din röst

 • Använda fjärrkontrollens mikrofon Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen har en Google Assistent/MIC-knapp.
 • Använda den inbyggda mikrofonen på TV:n (endast TV-apparater som har inbyggd mikrofon)
[13] Söka efter innehåll/hantera TV:n med din röst | Söka efter innehåll/hantera TV:n med din röst

Använda fjärrkontrollens mikrofon

Fjärrkontroller som stöder röststyrning har en Google Assistent/MIC-knapp och en inbyggd mikrofon. Fråga Google att hitta filmer, strömma appar, spela musik och styra TV:n - allt med din röst. Tryck på Google Assistent (eller mikrofon)-knappen på fjärrkontrollen för att komma igång.

 1. Tryck och håll ner Google Assistent/MIC-knappen på fjärrkontrollen.
  Mikrofonen på fjärrkontrollen aktiveras medan du trycker på knappen och lysdioden på fjärrkontrollen tänds.
  Bild av mikrofonknappen på fjärrkontrollen
 2. Tala in i mikrofonen medan du trycker och håller ner Google Assistent/MIC-knappen.
  Beroende på din modell visas talexempel.
  Illustration som visar när du talar in i den övre delen av fjärrkontrollen
  Sökresultat visas när du talar in i mikrofonen.

Observera

 • En Internetanslutning krävs för att använda röstsökning.
 • Den typ av fjärrkontroll som medföljer TV:n och tillgång till en fjärrkontroll med en inbyggd mikrofon varierar beroende på modell/region/land. För vissa modeller/regioner/länder finns en fjärrkontroll tillgänglig.
 • För att använda mikrofonen på fjärrkontrollen måste du lägga till och skapa ett Google -konto till TV:n.
[14] Söka efter innehåll/hantera TV:n med din röst | Söka efter innehåll/hantera TV:n med din röst

Använda den inbyggda mikrofonen på TV:n (endast TV-apparater som har inbyggd mikrofon)

Den inbyggda mikrofonen på TV:n är kanske inte tillgänglig beroende på region/land/språk.​

Information om språk som stöder den inbyggda mikrofonfunktionen på TV:n finns på följande Sony-supportwebbplats.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR-kod för Sonys supportwebbplats
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Tips

 • Webbadressen kan ändras utan notifikation.

Gör mer på din TV med bara din röst. Säg bara ”Ok Google” om du vill:

 • Styra din TV och smarta hem-enheter
 • Njuta av musik och underhållning
 • Få svar
 • Planera din dag och hantera uppgifter

Vänd dig mot TV:n och säg, ”Ok Google” för att komma igång.

När LED-lampan för röstfunktion blinkar i vitt, ska du börja prata.
LED-lampans placering varierar beroende på modell.

Illustration som visar var lysdioden är placerad på TV:n. I ordningen A och B från vänster.Illustration som visar var lysdioden är placerad på TV:n. I ordningen B och A från vänster.

 1. Röstfunktionens lysdiod finns längst ner på TV:n, precis till vänster om mitten eller mitten höger.
 2. LED-lampan som finns längst ner i mitten av TV:n tänds i orangegult när TV:n är inställd för att identifiera ”Ok Google.

Aktivera följande inställning om du vill använda den inbyggda mikrofonen.

 1. Slå på den inbyggda mikrofonknappen på TV:n.
  Information om placeringen av den inbyggda mikrofonknappen på TV:n finns i Referensmaterial/Startguide.

Observera

 • En internetanslutning krävs för att använda TV:ns inbyggda mikrofon.
 • I de flesta fall kan du använda den inbyggda mikrofonen när Inbyggd MIC-switch är på. Det är dock möjligt att den inte är tillgänglig beroende på TV-inställningarna.
 • När du har slagit på den inbyggda mikrofonknappen på TV:n måste du trycka på mikrofon/Google Assistent på fjärrkontrollen för att slutföra konfigurationen, beroende på modell/land/region. (endast på modeller som har inbyggd mikrofonomkopplare)
 • Strömförbrukningen kommer att öka när den inbyggda mikrofonen är aktiverad, eftersom den alltid är i lyssningsläge.

Tips

 • När TV:n är inställd på att identifiera ”Ok Google så tänds Operatörssvar-LED-lampan i orangegult, även om TV:n är avstängd (du kan ställa in den så att den inte lyser).
 • TV:ns inbyggda mikrofon kan ta upp ljud från omgivningen och svara utan att det är meningen. Du kan använda [Känslighet för inbyggd MIKROFON] för att ändra mikrofonens känslighet.

  Tryck på (Snabbinställningar) -knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
  [Inställningar] — [System] — [Känslighet för inbyggd MIKROFON]

[15] Praktiska funktioner

Använda apparna

 • Installera appar
[16] Använda apparna | Använda apparna

Installera appar

Du kan installera appar till TV:n, precis som du gör med smartphones och surfplattor.

Observera

 • Du kan bara installera appar som är kompatibla med TV:n. De kan skilja sig från appar för smartphones/surfplattor.
 • En Internet-anslutning och Google -konto krävs för att installera appar.

Tips

 • Om du inte har ett Google -konto eller om du vill skapa ett delat konto ska du skapa ett nytt konto genom att gå till följande webbplats.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Webbplatsen kan variera beroende på region/land. Det kan ändras utan notifikation. Mer information finns på Google hemsidan.
 • Vi rekommenderar att du skapar ett Google -konto på en dator eller en mobil enhet.
 1. Tryck på HOME/(START)-knappen, gå till [Sök] på startskärmen och säg något i stil med ”Sök efter <appnamn>-appar” för att söka efter appar som du vill installera. Alternativt markerar du inmatningsfältet och använder pekskärmen.
 2. Välj en app från sökresultaten och installera den.

Tips

 • Om appsökningen inte ger önskat resultat, säg ”Google Play Butik” och försök att söka efter appen på Google Play Butik-skärmen.
 • Du kan också välja en kategori från fliken Appar på HOME-menyn och välja en önskad app.

Efter nedladdning installeras appen automatiskt och läggs till. Välj [Öppna] när du vill öppna appen.

Tips

 • Om du vill starta en installerad app senare, väljer du fliken Appar på HOME-menyn och väljer [Visa alla] till höger om appområdet. Markera den installerade appen för att starta den.

Om betalappar

Det finns gratisappar och betalappar. För att köpa en betalapp i Google Play krävs ett present- eller kreditkort. Du kan köpa ett presentkort för Google Play från olika återförsäljare.

Så här tar du bort en app

 1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Appar], välj appen som ska raderas och avinstallera den.
[17] Praktiska funktioner

Hitta fjärrkontrollen (endast modeller som levereras med fjärrkontroll med inbyggd summer)

Fjärrkontrollen som följer med TV:n har en funktion som hjälper dig att hitta den genom att den spelar upp ett ljud från en inbyggd summer, något som kan vara praktiskt när du inte kommer ihåg var du lade den (till exempel under en kudde eller under en tidning) eller när du tittar på film i ett mörkt rum.

Fjärrkontrollen spelar upp en ljudsignal under en soffa

Gör på följande sätt för att hitta fjärrkontrollen.

Använda TV:ns strömknapp

 1. Tryck på strömknappen på TV:n.
  En meny visas på TV-skärmen.
 2. Följ instruktionerna på skärmen och välj [Hitta fjärrkontroll] på menyn som visas.
  En surrande ljudsignal hörs från fjärrkontrollen.

  Observera

  • Alternativet [Hitta fjärrkontroll], som visas när du trycker på TV:ns strömknapp, visas bara när en fjärrkontroll med inbyggd summer är hopparad med TV:n.
  • Det finns en gräns för hur långt bort från TV:n du kan använda funktionen för att hitta din fjärrkontroll. Fjärrkontrollens summer kan inte användas på platser där signalerna inte når fram.
  [18] Praktiska funktioner

  Ta del av säkra appar och videoströmningstjänster (Säkerhet och begränsningar)

  Du kan säkerställa en säker användning av TV:n genom att ange installationsbegränsningar på appar som laddas ner från okända källor eller ange åldersgränser för program och filmer. (Vissa funktioner gäller inte beroende på din modell/region/land.)

  Du kan ställa in följande [Föräldrakontroll]-funktioner för att:

  • Begränsa TV-kanaler och användning av externa ingångar
  • Försök att inte installera appar från okända källor
  • Begränsa användningen av appar (låsfunktion för lösenord)
  • Begränsa TV-tid

  Du kan begränsa funktioner genom att ställa in följande.

  Ställa in åldersbegränsningar för program

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan följande i ordning.
   [Inställningar] — [System] — [Föräldrakontroll] — [Kanaler & Externa ingångar] — [TV-klassificering].
   Alternativen beror på modell/land/region/inställningar.

  Så här begränsar du appar (låsfunktion för lösenord)

  Ställ in så att barn begränsas från att använda appar, till exempel webbläsare.

  Begränsningar anges i [Föräldrakontroll].

  Om detta är inställt måste du ange en PIN-kod för att starta en app.

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
   [Inställningar] — [System] — [Föräldrakontroll] — [Appar]
  2. Ställ in eller mata in PIN-koden.
  3. Aktivera [Begränsa appar].
  4. Välj de appar som du vill begränsa från applistan.
   Begränsade appar ändras från (Olåst) till (Låst). Om du vill begränsa alla appar ska du välja [Alla appar].

  Begränsa installationen av appar från okända källor

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
   [Inställningar] — [Integritet] — [Säkerhet och begränsningar] — [Okända källor] — ändra inställningen i [Installera okända appar].

  Observera

  • Om du ändrar inställningarna för [Säkerhet och begränsningar] blir din enhet och personuppgifter mer känsliga för attacker från okända appar från andra källor än Play Store. Du samtycker till att du ensam är ansvarig för eventuella skador på enheten eller förlust av data som kan uppstå från att använda dessa program.
  • Om du glömmer bort PIN-koden måste du återställa TV:n till fabriksinställningarna. Se till att du inte glömmer bort PIN-koden.

  Tips

  • Andra separata begränsningar kan vara tillgängliga beroende på appen. Se appens hjälp för mer information.

  Begränsa tiden då TV:n används

  Ställ in för att begränsa tiden då barn använder TV:n.

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
   [Inställningar] — [System] — [Föräldrakontroll] — [Skärmtid]
  2. Ställ in eller mata in PIN-koden.
  3. Aktivera [Begränsa skärmtid] för att starta begränsningen.
   Inställningen för begränsningen visas under [Begränsa skärmtid]. Om du vill ändra inställningen, anger du det i [Användning tidsbegränsning] eller [Begränsa tidsperiod].
  [19] Praktiska funktioner

  Använda Kamera och mikrofonenhet (endast modeller som stöder BRAVIA CAM)

  Du kan ansluta medföljande Kamera och mikrofonenhet (CMU-BC1M) eller tillvalet Kamera och mikrofonenhet (CMU-BC1) till TV:n och använda videochatt eller ange optimal bild- och ljudkvalitet för tittarpositionen.

  Montera och ta bort Kamera och mikrofonenhet

  Anslutning

  Anslut Kamera och mikrofonenhet som medföljer till Camera-porten på TV:ns baksida. Du kan justera vinkeln och det vertikala läget för Kamera och mikrofonenhet.

  Montera den medföljande kameran

  Borttagning

  Vrid Kamera och mikrofonenhet en aning så som visas på bilden nedan när du vill ta bort enheten.

  Ta bort den medföljande kameran

  Tips

  • Tillvalet Kamera och mikrofonenhet (CMU-BC1) monteras på TV:n genom att följa instruktionerna i bruksanvisningen som medföljer CMU-BC1.

  Observera

  • Du kanske måste uppdatera TV:ns programvara om du vill använda funktionerna i Kamera och mikrofonenhet. Uppdatera om ett meddelande om programuppdatering visas.

  Ställa in Kamerans känselfunktioner

  Konfigurera inställningar för sensorn i Kamera och mikrofonenhet.

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
   [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [BRAVIA CAM] — önskat alternativ

  Tillgängliga inställningar

  [Autojustera bild och ljud]* (endast BRAVIA XR-modeller)
  Kamera och mikrofonenhet avkänner användarens tittarposition och justerar skärmens ljusstyrka, volymen och ljudbalansen automatiskt.
  [Ljusstyrka]
  Ljusstyrkan justeras automatiskt efter tittaravståndet så att färgerna syns bättre.
  [Framhäv röst]
  Volymen justeras automatiskt efter tittaravståndet. Ljudet hörs bättre om du är långt bort från TV:n.
  [Ljudbalans]
  Justerar balansen så att det verkar som om du tittar rakt framifrån på TV:n även om du inte gör det.
  [Närhetsvarning]*
  Meddelar om tittaren sitter för nära tv:n.
  Du måste ange din PIN-kod när du vill aktivera funktionen. När den är aktiverad är inställningen 1 m (3 fot) (standard). Du kan välja [Ställ in avstånd] när du vill ange avstånd.
  [Automatiskt energisparläge]*
  Växlar automatiskt till energisparläge, till exempel genom att minska ljusstyrkan, om en användare inte avkänns framför TV:n under en viss tid.
  [Gestkontroll]*
  Gör att gester kan användas framför TV:n för att stänga av TV:n, justera volymen, byta kanal och spela upp innehåll.

  * Kommande programuppdateringar kan krävas för att använda vissa funktioner.
  En del av Kamerans känselfunktioner som läggs till av programuppdateringar läggs till i Snabbinställningar och du kan ange /Av för funktioner som [Autojustera bild och ljud].
  För ytterligare information om programuppdateringar, se sidan Programuppdateringar.

  Tips

  [BRAVIA CAM] i Kamera och mikrofonenhet har andra funktioner i tillägg till Kamerans känselfunktioner. Konfigurera dem efter behov.

  • Med Kamerans känselfunktioner skickas inga kamerabilder till nätverket. Du kan radera data som samlas in av Kamera och mikrofonenhet och återställa Kamerans känselfunktioner.
   [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [BRAVIA CAM] — [Rensa data]
  • Inaktivera följande inställning om du vill stänga av LED-lampan för Kamera och mikrofonenhet.
   [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [BRAVIA CAM] — [Kameraaktivitets-LED]
   LED-lampan är alltid tänd under videochatt och medan du uppdaterar Kamera och mikrofonenhet.
  • Programvaran för Kamera och mikrofonenhet kanske måste uppdateras. Välj följande i tur och ordning när du vill söka efter programuppdateringar.
   [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [BRAVIA CAM] — [Programuppdatering]
  [20]

  Titta på TV

  • Titta på TV -program
  • Praktiska funktioner när du tittar på TV
  • Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål
  [21] Titta på TV

  Titta på TV -program

  • Förstå informationsradens ikoner
  • Använda programguiden
  • Konfigurera kanalinställningar
  • Använda TV-meny
  • Använda interaktiva sändningstjänster
  [22] Titta på TV -program | Titta på TV -program

  Förstå informationsradens ikoner

  Ett meddelandefält visas kort när du byter kanal. Följande ikoner kan visas i banderollen.

  Lista över ikoner och deras beskrivningar :
  Datatjänst (sändningsapplikation)
  :
  Radiotjänst
  :
  Kodad tjänst/abonnemangstjänst
  :
  Flerspråkigt ljud är tillgängligt
  :
  Textning är tillgänglig
  :
  Textning och/eller ljud tillgängligt för personer med nedsatt hörsel
  :
  Rekommenderad lägsta ålder för aktuellt program (från 3 till 18 år)
  :
  Barnlås
  :
  Ljud tillgängligt för personer med nedsatt syn
  :
  Talat textningsljud är tillgängligt
  :
  Flerkanalsljud är tillgängligt
  [23] Titta på TV -program | Titta på TV -program

  Använda programguiden

  Du kan snabbt hitta de program du föredrar.

  1. Tryck på GUIDE/(Guide)-knappen för att visa den digitala programguiden.
  2. Välj ett program som du vill se.
   Detaljerad information om programmet visas.
  3. Välj [Välj] för att visa programmet.

  Tips

  • (TV-box -kontroll endast kompatibla modeller) Om du utför inställningen [Installation av kabel / satellit / extern box-kontroll] i [Kabel / satellit / extern box-inställning] under [Externa ingångar], kan du visa programguiden för TV-boxen.
  [24] Titta på TV -program | Titta på TV -program

  Konfigurera kanalinställningar

  • Ta emot digitala sändningar
  • Ta emot satellitsändningar
  • Sortera eller redigera kanalerna
  [25] Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar

  Ta emot digitala sändningar

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Automatisk kanalinställning].
  2. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in alla tillgängliga digitala kanaler och spara dem i TV:n.

  Så här ändrar du inställningsintervall

  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Avancerade inställningar] — [Kanalinställningsområde] — [Normal] eller [Utökad].

  [Normal]
  Söker efter tillgängliga kanaler i din (ditt) region/land.
  [Utökad]
  Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.

  Tips

  • Du kan ställa in TV:n på nytt genom att välja [Automatisk kanalinställning] och följa anvisningarna på skärmen efter att du har flyttat till en ny bostad, bytt tjänsteleverantör eller om du vill söka efter nya kanaler.
  [26] Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar

  Ta emot satellitsändningar

  Om du har installerat en parabol kan du visa satellitsändningar genom att konfigurera kanalinställningarna.

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Automatisk kanalinställning] — [Konfigurera] för satellitsändningar som du prenumererar på.
  2. Följ anvisningarna på skärmen.
  [27] Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar | Konfigurera kanalinställningar

  Sortera eller redigera kanalerna

  Du kan sortera kanaldisplayen enligt önskad ordning.

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Redigera kanallista].
   Om flera objekt visas, välj det du vill redigera.
  2. Välj den kanal du vill flytta till en ny position.
   Du kan välja att [Infoga] eller [Byt] den valda kanalen. Om du vill ändra den ska du välja [Sorteringstyp].
  3. Välj den nya positionen där du vill flytta den markerade kanalen.
  4. Tryck på [Färdig] för att tillämpa ändringarna.

  Observera

  • Alternativen varierar beroende på region/land.

  Redigering av kanallistan med en smartphone

  Du kan redigera kanallistan med din smartphone.

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Redigera kanallista från mobil enhet].
  2. Följ anvisningarna på skärmen.
  [28] Titta på TV -program | Titta på TV -program

  Använda TV-meny

  Tryck på TV-knappen när du tittar på en TV-sändning för att visa [TV-meny]. En kanallista visas i [TV-meny] och du kan enkelt välja program på andra kanaler medan du tittar på TV.

  Du kan lägga till favoritkanaler när du använder den inbyggda tunern.

  Bild på TV-skärmen

  Observera

  • Skärmen och menyerna som visas kan variera beroende på vad du tittar på och din modell/land/region.
  1. Tryck på TV-knappen när du tittar på en TV-sändning.
   TV-meny visas längst ner på skärmen.
  2. Flytta fokusen åt vänster eller höger och välj det program du vill titta på.
   Om du flyttar fokus nedåt och väljer [TV-inställningar] eller [Fjärrkontroll] visas tillgängliga alternativ medan du tittar. Du kan också välja alternativ som [Digital] eller [Kabel-TV] för att ändra den visade kanallistan. (De visade alternativen varierar beroende på vad du tittar på.)

  Tips

  • Om du vill lägga till kanalen du tittar på i favoriter, ska du trycka på (Upp) -knappen på fjärrkontrollen från [TV-meny] och lägga till kanalen i favoriter från menyn som visas.
  • Du kan använda TV-knappen på fjärrkontrollen för att visa kanaler från TV-boxen.

   Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Genväg för TV-knapp].

   Välj sedan den ingång som är ansluten till Kabel / Satellit / Extern boxen.

  • Om du konfigurerade en TV-box under den första installationen kan du trycka på TV-knappen för att visa kanallistan för TV-boxen.

   Du kan också använda Kabel / Satellit / Extern boxen med kontrollpanelen som visas när du väljer [Fjärrkontroll].

   Kabel / Satellit / Extern boxens kompatibla modeller har [Kabel / satellit / extern box-inställning] i [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar].

  [29] Titta på TV -program | Titta på TV -program

  Använda interaktiva sändningstjänster

  Visa textinformation

  Du kan visa text och textbaserad grafisk information, inklusive nationella nyheter, väderprognoser och TV-tablåer. Du kan söka efter information som intresserar dig och sedan välja vilken information du vill visa genom att ange ett nummer.

  1. Tryck på MENU-knappen för att visa [Kontrollmeny] och välj [Navigering med färg/datasändning] — [Text] från menyn för att visa textinformation.

  Om tjänsten med digital textinformation

  Tjänsten med digital text erbjuder grafikrikt innehåll med jämn grafik och bilder. Olika funktioner är tillgängliga, såsom sidlänkar och navigering som är enkel att använda. Tjänsten stöds av många sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modell/region/land.)

  Om den digitala interaktiva programtjänsten

  Den interaktiva programtjänsten erbjuder digital text och grafik med hög kvalitet samt avancerade alternativ. Tjänsten stöds av sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modell/region/land.)

  Observera

  • Interaktiva tjänster är endast tillgängliga om de tillhandahålles av sändningsföretaget.
  • Tillgängliga funktioner och skärminnehåll varierar beroende på sändningsföretaget.
  • Om undertextning väljs och du startar en digital textningsapplikation kan undertexterna under vissa omständigheter sluta visas. När du lämnar programmet med den digitala textningsapplikationen fortsätter automatiskt textningen.
  [30] Titta på TV

  Praktiska funktioner när du tittar på TV

  Timers
  Använd en timer för att slå på och stänga av TV:n.
  Mer information finns i Timers och klocka.
  Barnlås
  Använd [Föräldrakontroll] för att ställa in föräldrabegränsningar.
  Mer information finns i System.
  (inställning för undertexter)
  Du kan trycka på knappen MENU på fjärrkontrollen för att aktivera undertexter.
  Justering av bildkvalitet/ljudkvalitet
  Justera bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål.
  Mer information finns i Visning och ljud.
  [31] Titta på TV

  Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

  • Justering av bildkvaliteten
  • Justering av ljudkvaliteten
  • Avancerade inställningar för ”Ljud
  • Avancerad automatisk volym
  • Balans
  [32] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

  Justering av bildkvaliteten

  Du kan konfigurera olika inställningar relaterade till TV-skärmen såsom färg och ljusstyrka för bildkvalitet eller skärmstorlek.

  Observera

  • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region och innehållet du tittar på.

  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

  Du kan ändra följande inställningar.

  Bild

  Justera bildinställningarna, som t.ex. ljusstyrka, färg och färgton.

  Grundläggande
  Du kan ställa in följande.
  Bildinställning
  Ändra bildkvaliteten beroende på innehållet du tittar på, t.ex. filmer.
  Återställ bildinställningar för ***
  Återställ bildinställningarna för det aktuella bildläget till fabriksinställningen.
  Automatiskt bildläge
  Bildläge väljs automatiskt, baserat på det innehåll som visas.
  ***-kalibrerat läge
  Anpassar bilden till en kvalitet som innehållsskaparen avser när du tittar på videoströmningsinnehåll och appar som stöds.
  Ljussensor
  Anpassa ljusstyrkan efter ljuset i omgivningen.
  Ljussensor för omgivande ljus
  Justerar automatiskt bildens ljusstyrka och färg baserat på omgivande ljus.
  Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region.
  Ljusstyrka
  Justera bakgrundsbelysningen för att visa ljusaste vitt och djupaste svart.
  Färg
  Justera mättnadsnivå och nyans på färgen.
  Tydlig
  Justera bildens tydlighet och minska ojämnheten.
  Rörelse
  Du kan ställa in följande.
  Motionflow
  Förbättrar kvaliteten för rörliga bilder. Ökar antalet bildramar för att visa videoklipp smidigt. Om du väljer [Personlig] kan du justera [Jämnhet] och [Klarhet].
  Filmläge
  Optimerar bildkvaliteten baserat på videoinnehållet, exempelvis film och datorgrafik. Återger rörelsen av filmade bilder smidigt (bilder inspelade med 24 bilder per sekund), till exempel filmer.
  Minskad rörelseoskärpa
  Justeringen liknar den som används för [Klarhet] i [Motionflow].

  Observera

  • När [Bildinställning] är inställt på [Spel] så aktiveras [Minskad rörelseoskärpa] och [Motionflow] och [Filmläge] inaktiveras.
  Videosignal
  Du kan ställa in följande.
  HDR-läge
  Bild som är lämplig för en High Dynamic Range-signal.
  HDMI Video-intervall
  Välj signalens omfång för HDMI-ingång.
  Färgomfång
  Ändra färgåtergivningen.
  Avancerad färgjustering
  Du kan ställa in följande.
  Avancerad färgtemperatur: Grundläggande
  Justera färg -temperaturen för varje färg.
  Avancerad färgtemperatur: Flerpunkts (***p)
  Optimalt förinställt vid frakt. Använd denna inställning för professionell justering. Vid justering rekommenderar vi att du använder en färg analysator.
  Justering per färg
  Justera färgton, mättnad och ljushet för varje färg.

  Skärmkontroll

  Justera bildformat och synligt skärmområde.

  Bredbildsläge
  Justera bildstorleken.
  4:3 förval
  Automatisk storleksanpassning för 4:3-bilder.
  Automatiskt bildformat
  Justerar automatiskt synligt skärmområde baserat på signalen.
  Bildstorlek
  Justera synligt skärmområde.
  Skärmposition
  Justera skärmpositionen vertikalt och horisontellt.
  Vertikal storlek
  Sträck ut bilden vertikalt.
  [33] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

  Justering av ljudkvaliteten

  Du kan konfigurera olika inställningar relaterade till TV:ns ljud, t.ex. ljudkvalitet och ljudläge.

  Observera

  • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region, TV-inställningar och den anslutna enheten.

  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

  Du kan ändra följande inställningar.

  Ljud
  Justera inställningarna för källor, till exempel för TV eller HDMI, och andra vanliga inställningar, för att aktivera olika ljudeffekter.
  Nedanstående inställningar är några av de som kan konfigureras.
  Ljudläge
  Välj lägen som [Biograf], [Musik] eller [Dolby Audio] efter omgivning och önskemål.
  Mer information finns i Avancerade inställningar för ”Ljud.
  Ljudanpassning
  Justera ljudkvaliteten för varje ljudläge i modeller med Ljudläge.
  Mer information finns i Avancerade inställningar för ”Ljud.
  Volymnivå
  Justera volymen för den nuvarande källan.
  Mer information finns i Avancerade inställningar för ”Ljud.
  Avancerad automatisk volym
  Detta gör att volymen för alla program och källor är konstant.
  Mer information finns i Avancerad automatisk volym.
  Balans
  Justera ljudbalansen för högtalaren.
  Mer information finns i Balans.
  TV-placering
  Ändra [TV-placering] baserat på TV-installationen.
  Akustisk autokalibrering
  Justerar utgående ljud baserat på den miljö du tittar i. Mer information finns i Utföra akustisk automatisk kalibrering.
  Återställ
  Återställ standardinställningarna för alla ljudinställningar.
  Ljudutgång
  Bild på ett ljudsystem
  Konfigurera utmatning av ljud från hörlurar eller ett ljudsystem i stället för TV:ns högtalare.
  Nedanstående inställningar är några av de som kan konfigureras.
  Högtalare
  Välj TV-högtalare eller externa högtalare.
  Centerhögtalare-läge för TV
  Använd TV:ns högtalare som center -högtalaren för systemet för hemmabio.
  Mer information finns i Använda TV:n som en mitthögtalare (endast på modeller med Centerhögtalare-läge för TV).
  Ljudanläggning prioritering
  När detta har aktiverats ändras enheten för utgående ljud till ett BRAVIA Sync-kompatibelt ljudsystem när TV:n slås på.
  Hemmabiokontroll
  Aktiverar ljudsystemet och låter dig styra det.
  Synkroniserat ljudläge
  Det angivna ljudsystemets ljudfält ändras automatiskt när TV:ns ljudläge ändras.
  A/V-synkronisering
  Justera timingen för ljud och bild när en Bluetooth A2DP-ljudenhet används, eller när en särskild ljudanläggning är anslutet med en HDMI -kabel.
  eARC-läge
  Om [Auto] har valts används ljud av hög kvalitet som utgående ljud då en enhet med eARC-stöd ansluts till en HDMI-port med etiketteneARC/ARC”. eARC är en utökad version av ARC och det står för Enhanced Audio Return Channel. Genom att ansluta en eARC-kompatibel enhet kan du lyssna på okomprimerade ljudformat med hög kvalitet och nya surround-ljudformat i tillägg till de ljudformat som stöds av ARC. Mer information om ljudformat som stöds av eARC finns i Lyssna på ljudformat som stöds med eARC.
  Om du vill ansluta TV:n och en enhet med stöd för eARC ska du använda en eARC-kompatibel HDMI-kabel*. Mer information om att ansluta en enhet med stöd för eARC finns i Ansluta ett ljudsystem.
  *En godkänd Premium HDMI‐höghastighetskabel rekommenderas.
  Digital ljudutgång
  Konfigurera utmatningsmetoden vid utmatning av digitalt ljud. Denna inställning är endast tillgänglig när [Högtalare] är inställd på [Ljudanläggning].

  Tips

  • Det minskar försämringar och brus som uppstår under signalöverföringen och ljudkvaliteten är bättre jämfört med analoga anslutningar.
  Volym för Digital ljudutgång
  Endast för PCM. Ljudnivåerna för PCM och komprimerat ljud kommer att skilja sig åt.
  Dolby Digital Plus-utgång
  Välj utgång för Dolby Digital Plus för ljudsystem som stöder Dolby Digital Plus och ARC. Om du använder ARC och optisk anslutning för utgående ljud väljer du [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus sätts till tyst läge när optisk anslutning för utgående ljud används.)

  Tips

  • Dolby Digital Plus är surroundljud av hög kvalitet som bearbetas med Dolbys akustiska teknik.
  Passera genom-läge
  Mata ut ljudsignaler till en ljudanläggning utan avkodning.
  För att använda genomströmningsläge som anslutningsmetod, se Ansluta ett ljudsystem.
  [34] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

  Avancerade inställningar för ”Ljud

  Den här sidan introducerar olika inställningar för de funktioner som du kan konfigurera i [Ljud].

  Observera

  • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region, TV-inställningar och den anslutna enheten.

  Inställningar för [Ljudläge]

  InställningBeskrivning
  StandardOptimera ljudkvaliten för allmänt innehåll.
  DialogLämplig för talade dialog.
  BiografSurround-ljud, optimerat för filmer.
  MusikGer ett dynamiskt och klart ljud, som på en konsert.
  SportSimulerar det större utrymmet hos en arena eller annan plats.
  Dolby AudioUtgångsljud bearbetat av Dolby acoustic-teknik.

  [Ljudanpassning]

  InställningBeskrivning
  SurroundVirtuell återgivning av realistiskt surroundljud.
  SurroundeffektJustera effekten för surround-ljud.
  EqualizerJustera ljud baserat på olika frekvenser.
  RöstzoomFramhäv röster.
  DialogförstärkareBetona röst när [Ljudläge] är inställt på [Dolby Audio].

  [Volymnivå]

  InställningBeskrivning
  VolymförskjutningJustera ljudnivån för den aktuella källan relaterat till andra källor.
  Dynamiskt omfång med DolbyKompenserar för skillnader i ljudnivåer mellan kanaler (endast för Dolby Digital-ljud).
  MPEG-ljudnivåJusterar ljudnivån för MPEG-ljud.
  Dynamiskt omfång med HE‑AACKompenserar för skillnader i ljudnivåer mellan kanaler (endast för HE-AAC-ljud).
  HE‑AAC‑ljudnivåJusterar ljudnivån för HE-AAC-ljud.
  [35] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

  Avancerad automatisk volym

  Volymen justeras automatiskt till en viss nivå beroende på ändringar i volymnivån i sändningar och insignaler.
  Genom att minska volymskillnaden som uppstår när du byter kanaler eller ingångar kan volymnivån hållas konstant när du tittar. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan följande inställningar för att aktivera den här funktionen.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Avancerad automatisk volym]

  Bild på avancerad, automatisk volymjustering

  Observera

  • Effekten varierar beroende på modell/land/region, inställningar, sändning och insignal.
  [36] Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål | Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

  Balans

  Balansen mellan mellan vänster och höger ljud justeras.
  På grund av avståndet till väggar och fönster samt reflektion av ljud kanske den vänstra och högra ljudkanalen inte är i balans. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan följande inställningar för att justera ljudbalansen.
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljud] — [Balans]

  Bild på balansjustering

  Observera

  • Effekten varierar beroende på modell/land/region, inställningar och installationsmiljö.
  [37]

  Spela in TV -program

  • Inspelning till en USB-hårddisk
  • Titta på/radera inspelat innehåll
  • Förstå de symboler som visas i den inspelade rubriklistan
  [38] Spela in TV -program

  Inspelning till en USB-hårddisk

  • Så här registrerar du en USB-hårddisk
  • Timerinspelning
  • Information om hur du använder en USB-hårddisk för inspelning
  [39] Inspelning till en USB-hårddisk | Inspelning till en USB-hårddisk

  Så här registrerar du en USB-hårddisk

  Funktionen är endast tillgänglig i begränsade regioner/länder/TV-modeller.

  Inspelningsmodeller för USB-hårddiskenheten har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar].

  Anslut en USB-hårddisk till din TV för att spela in digitala sändningar.

  Anslut USB-hårddisken till TV:ns USB-port märktHDD REC” (om det finns en blå USB-port, stödjer den porten HDD-inspelning).

  Bild på anslutningsmetoden
  1. USB-hårddisk
  2. USB-kabel (medföljer ej)
  1. Anslut en USB-hårddisk till USB-porten (blå) märktHDD REC” på din TV.
  2. Aktivera USB-hårddisken.
  3. Vänta tills skärmen [Ett USB-minne har anslutits] visas.
   Om meddelandet inte visas kan du registrera USB HDD-enheten manuellt från menyn Inställningar.
  4. Välj [Registrera för inspelning].
  5. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera USB-hårddisken.

  Observera

  • Om meddelandet ”Kan inte hitta någon USB HDD för inspelning” visas vid registrering i steg 4 följer du anvisningarna i meddelandet och kontrollerar att USB HDD-enheten för inspelning är ansluten till Super Speed USB-porten (blå).
   Om USB HDD-enheten för inspelning inte känns igen även efter att du har kontrollerat anslutningen måste du registrera USB HDD-enheten igen eftersom den redan kan ha registrerats som en enhet för andra ändamål än inspelning. Se ”USB hårddisken kan inte registreras.” för att registrera USB HDD-enheten igen för inspelning.

  Så här registrerar du en USB-hårddiskenhet manuellt

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj följande.
   [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-registrering].

  Så här avregistrerar du en USB-hårddisk

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-avregistrering] — enheten som ska avregistreras.
  [40] Inspelning till en USB-hårddisk | Inspelning till en USB-hårddisk

  Timerinspelning

  Funktionen är endast tillgänglig för ett begränsat antal regioner/länder/TV-modeller.

  Inspelningsmodeller för USB-hårddiskenheten har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar].

  1. Tryck på GUIDE/(Guide)-knappen.
  2. Välj önskat program i programguiden och välj sedan [Timer REC].
  3. Välj [Ställ in timer].

  Om du manuellt vill ställa in timern genom att ange datum, tid och kanal

  1. Tryck på (ingångsval)-knappen och välj [Recorded Title List] (Lista över inspelade titlar). Om [Recorded Title List] inte finns väljer du [Ändra] och lägger till [Recorded Title List].
  2. Välj [Timerlista/Timerinställningar] — [Ställ in timer] — [Ställ in timer manuellt].
  3. Konfigurera timerinställningen.
  4. Välj [Ställ in timer].

  Om du vill kontrollera, ändra eller ta bort timerinställningar

  Kontrollering, ändring eller borttagning av timerinställningar görs i [Timerlista].

  1. Tryck på (ingångsval)-knappen och välj [Recorded Title List] (Lista över inspelade titlar). Om [Recorded Title List] inte finns väljer du [Ändra] och lägger till [Recorded Title List].
  2. Välj [Timerlista/Timerinställningar] — [Timerlista], och ändra inställningarna.

  Tips

  • Du kan skapa upp till 32 timerinställningar.
  • Om inspelningen misslyckas anges anledningen i [Spelar in fellista]. Välj [Spelar in fellista] i [Timerlista/Timerinställningar].
  • I programguiden kan du flytta fokus till önskat program och trycka på MENU-knappen för att visa Kontrollmeny och välja [Rec].

  Observera

  • Timerinspelningen fungerar inte när strömsladden (huvudströmmen) är urkopplad.
  [41] Inspelning till en USB-hårddisk | Inspelning till en USB-hårddisk

  Information om hur du använder en USB-hårddisk för inspelning

  Funktionen är endast tillgänglig för ett begränsat antal regioner/länder/TV-modeller.

  Inspelningsmodeller för USB-hårddiskenheten har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar].

  • USB-hårddisken får endast användas för inspelning. Använd en separat USB-hårddisk för visning av foton och videor.
  • Endast USB-hårddiskar större än 32 GB stöds.
  • Det går inte att ansluta en USB-hårddisk via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till TV:n.
  • Alla data som lagras på USB-hårddisken kommer att raderas när det formateras under registreringsprocessen. USB-hårddisken kan inte användas med en dator när den har registrerats till TV:n. Om du vill använda USB-hårddisken på en dator ska du formatera den på datorn. (Observera att alla data på USB-hårddisken kommer att raderas.)
  • Maximalt 8 USB-hårddiskar kan registreras.
  • Endast denna TV kommer att kunna spela upp data som registrerats på USB-hårddisken som har registrerats till TV:n.
  • Inspelningen stöds endast för digitala TV- och radiosändningar. Inspelningar av datasändningar stöds inte.
  • Det går inte att spela in kodade/krypterade signaler.
  • Det går inte att spela in under följande omständigheter:
   • TV:n känner inte igen den registrerade USB-hårddisken.
   • Över 1 000 program spelas in på USB HDD-enheten.
   • USB-hårddisken är full.
  • Det kanske inte går att automatiskt välja program under inspelning.
  • Det går inte att spela in ett program om inte inspelningen är auktoriserad.
  • Om du använder en CA-modul, Conditional Access Module (CAM) ska du undvika att använda föräldrakontroll som kanske inte fungerar under inspelning. Som ett alternativ ska du använda programspärren eller TV:ns egen föräldrakontroll om det stöds av programföretaget.
  • I Norge kan vissa program inte spelas in på grund av juridiska restriktioner.
  • Om TV:n utsätts för stötar under inspelningen på USB-hårddisken, kan brus förekomma i det inspelade materialet.
  • Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningsskyldigt för inspelningsfel eller några skador eller förluster som orsakas av eller som är associerade med TV:ns felfunktion, signalfel eller något annat problem.
  [42] Spela in TV -program

  Titta på/radera inspelat innehåll

  Funktionen är endast tillgänglig för ett begränsat antal regioner/länder/TV-modeller.

  Inspelningsmodeller för USB-hårddiskenheten har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar].

  För att titta på inspelat innehåll

  1. Tryck på (ingångsval)-knappen och välj [Recorded Title List] (Lista över inspelade titlar). Om [Recorded Title List] inte finns väljer du [Ändra] och lägger till [Recorded Title List] och väljer sedan innehållet du vill se.

  Om du vill radera inspelat innehåll

  1. Tryck på (ingångsval)-knappen och välj [Recorded Title List] (Lista över inspelade titlar). Om [Recorded Title List] inte finns väljer du [Ändra] och lägger till [Recorded Title List].
  2. Välj (Ta bort -ikonen) till höger om programmet som du vill ta bort.
   Om du vill ta bort flera program ska du välja (Radera flera -ikonen) till höger om alla program som du vill ta bort och sedan välja (Radera -ikonen).

  För information om symbolernas betydelse i den inspelade titellistan, se Förstå de symboler som visas i den inspelade rubriklistan.

  [43] Spela in TV -program

  Förstå de symboler som visas i den inspelade rubriklistan

  Funktionen är endast tillgänglig för ett begränsat antal regioner/länder/TV-modeller.

  Lista över ikoner och deras beskrivningar :
  Ej visad inspelning
  :
  Skyddad inspelning
  :
  Aktuell inspelning
  [44]

  Använda TV:n med andra enheter

  • USB-enheter
  • Blu-ray och DVD-spelare
  • Kabel / Satellit / Extern box
  • Visa appskärmen för iPhone/smarttelefonen eller iPad/surfplattan på TV:n
  • Datorer, kameror, och videokameror
  • Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)
  • Spelkonsoler
  • 3D-surroundljud med nackhögtalare eller hörlurar (endast BRAVIA XR-modeller)
  • Bluetooth-enheter
  • Justera inställningen för AV-synk
  • BRAVIA Sync-kompatibla enheter
  • Visa bilder i 4K från kompatibla enheter
  • BRAVIA Anslutningsguide
  [45] Använda TV:n med andra enheter

  USB-enheter

  • Spela in innehåll som lagrats på en USB-enhet
  • Information om USB-enheter som används för att lagra bilder och musik
  • Filer och format som stöds
  [46] USB-enheter | USB-enheter

  Spela in innehåll som lagrats på en USB-enhet

  Om du vill spela in program på ett USB-minne eller titta på inspelade program, se Spela in TV -program.

  Ansluta en USB-enhet

  Anslut USB-lagringsenheten till TV:ns USB-port för att spela upp bilder-, musik- och videofiler som lagrats på enheten.

  Bild på anslutningsmetoden
  1. USB-lagringsenhet

  Spela upp bilder/musik/filmer som lagrats på en USB-enhet

  Du kan spela upp bilder/musik/filmer som lagrats på en USB-enhet på TV-skärmen.

  1. Om USB-enheten som är ansluten till TV:n har en strömbrytare stänger du av den.
  2. Tryck på HOME/(START), välj Appar på startmenyn och sedan [Mediaspelare].
   Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp, tryck på APPS -knappen.
  3. Välj namn på USB-enheten.
  4. Markera mappen och välj den fil som ska spelas.

  Kontrollera filformat som stöds

  • Filer och format som stöds

  Observera

  • Vissa bilder eller mappar tar tid att visa beroende på bilddimension, filstorlek och antal filer i en mapp.
  • Det kan ta en stund att visa USB-enheten eftersom TV:n söker USB-enheten varje gång USB-enheten är ansluten.
  • Alla USB-portar på TV:n stöder Hi-Speed USB. Den blå USB-porten stöder SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0). USB-hubbar stöds inte.
  • Medan USB-enheten används ska du inte stänga av TV:n eller USB-enheten, inte koppla bort USB-kabeln, inte ta inte bort eller sätt tillbaka inspelningsmediet. I annat fall kan data som lagrats på USB-enheten bli korrupt.
  • Beroende på filen kan det hända att det inte går att spela upp även när format som stöds används.

  Tips

  • Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
   Vanliga frågor för felsökning
  [47] USB-enheter | USB-enheter

  Information om USB-enheter som används för att lagra bilder och musik

  • USB-portarna på TV:n stöder FAT16, FAT32-, exFAT- och NTFS-filsystem.
  • När du ansluter en Sony digital stillbildskamera till TV:n med en USB-kabel, måste inställningarna för USB-anslutning i kameran vara inställda på läget ”Auto” eller ”Lagring”.
  • Försök med följande om din digitala stillbildskamera inte fungerar med din TV:
   • Ställ in inställningarna för din kameras USB-anslutning på ”Lagring”.
   • Kopiera filerna från kameran till en USB-flashenhet, anslut sedan enheten till TV:n.
  • Vissa bilder och filmer kan förstoras vilket ger låg bildkvalitet. Beroende på storleken och bildformatet kan eventuellt inte alla bilder visas i helskärmsläge.
  • Det kan eventuellt ta lång tid att visa en bild beroende på filen och/eller inställningarna.
  • Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningsskyldigt för inspelningsfel, några skador eller förluster som orsakas av eller som är associerade med TV:ns felfunktion, USB-enhetens fel eller annat problem.
  [48] USB-enheter | USB-enheter

  Filer och format som stöds

  • Fotografier
  • Musik
  • Videor
  • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
  • Externa undertexter
  [49] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

  Fotografier

  Användning: USB/hemnätverk

  FilformatFörlängning
  JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
  HEIF*.heic / *.heif / *.hif
  ARW *1*.arw
  • *1 ARW ska bara användas vid uppspelning av filer.

  Andra filer och format som stöds

  • Musik
  • Videor
  • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
  • Externa undertexter
  [50] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

  Musik

  Användning: USB/hemnätverk

  mp4

  Förlängning: *.mp4 / *.m4a

  BeskrivningSamplingstakt
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

  3gpp

  Förlängning: *.3gp / *.3g2

  BeskrivningSamplingstakt
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

  Asf

  Förlängning: *.wma

  BeskrivningSamplingstakt
  WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

  ogg

  Förlängning: *.ogg

  BeskrivningSamplingstakt
  Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

  Annan

  BeskrivningSamplingstakt
  LPCM *132k / 44.1k / 48k

  Förlängning: *.mp3

  BeskrivningSamplingstakt
  MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
  MP2L316k / 22.05k / 24k
  MP2.5L38k / 11.025k / 12k

  Förlängning: *.wav

  BeskrivningSamplingstakt
  WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

  Förlängning: *.flac

  BeskrivningSamplingstakt
  FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

  Förlängning: *.aac

  BeskrivningSamplingstakt
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
  • *1 Användning av LPCM är endast hemmanätverket.
  • *2 Användning av WAV är 2ch endast.

  Andra filer och format som stöds

  • Fotografier
  • Videor
  • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
  • Externa undertexter
  [51] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

  Videor

  Användning: USB/hemnätverk

  MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  MPEG1 MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  MPEG2TS

  Förlängning: *.m2t

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  Förlängning: *.m2ts / *.mts

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

  MP4 (*.mp4)

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@120fps
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  • *1 Denna rad inkluderar XAVC S-formatets användningsfall. Den maximala bithastigheten för XAVC S som stöds är 100 Mbit/s.

  avi (*.avi)

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  Xvid MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  Motion JPEG μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

  Asf (*.asf / *.wmv)

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML WMA9 Standard 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  MKV (*.mkv)

  Underrubriktyp: Intern/extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  Xvid DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  VP8 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  VP9 Profile 0, Profile 2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps
  AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

  3gpp (*.3gp / *.3g2)

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

  MOV (*.mov)

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  Motion JPEG AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

  WebM (*.webm)

  Underrubriktyp: Extern

  Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
  VP8 Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  VP9 Profile 0, Profile 2 Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps

  Andra filer och format som stöds

  • Fotografier
  • Musik
  • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
  • Externa undertexter
  [52] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

  Ljudsamplingsfrekvenser (för video)

  Audio CodecSamplingstakt
  LPCM44.1k / 48k
  MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
  MPEG1L332k / 44.1k / 48k
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
  AC332k / 44.1k / 48k
  AC444.1k / 48k
  E-AC332k / 44.1k / 48k
  Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
  WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
  DTS core32k / 44.1k / 48k
  μ-LAW8k
  PCM (U8)8k
  PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
  PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

  Andra filer och format som stöds

  • Fotografier
  • Musik
  • Videor
  • Externa undertexter
  [53] Filer och format som stöds | Filer och format som stöds | Filer och format som stöds

  Externa undertexter

  Användning: USB

  FilformatFörlängning
  SubStation Alpha*.ass / *.ssa
  SubRip*.srt

  Andra filer och format som stöds

  • Fotografier
  • Musik
  • Videor
  • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
  [54] Använda TV:n med andra enheter

  Blu-ray och DVD-spelare

  • Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare
  • Titta på Blu-ray och DVD-skivor
  [55] Blu-ray och DVD-spelare | Blu-ray och DVD-spelare

  Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare

  Anslut en Blu-ray/DVD-spelare till TV:n.

  Använd en anslutningsmetod nedan baserat på terminalerna på din TV.

  Observera

  • Tillgängliga terminaler beror på modellen/regionen/landet.

  Tips

  • Du kan också ansluta en Kabel / Satellit / Extern box på samma sätt som en Blu-ray/DVD-spelare.

  HDMI-anslutning

  För optimal bildkvalitet, rekommenderar vi att du ansluter spelaren till TV:n med en HDMI-kabel. Om Blu-ray/DVD-spelaren har ett HDMI-uttag (kontakt), ska du ansluta den med en HDMI-kabel.
  Om du vill ansluta en ljudförstärkare eller soundbar på samma gång ska du se HDMI-anslutning (eARC-stödd) i Ansluta ett ljudsystem.
  Om du vill justera tidsinställningen för video och ljudutmatning ska du se Justera inställningen för AV-synk.

  Bild på anslutningsmetoden
  1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en Kabel / Satellit / Extern box)
  2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

  * Kontrollera att du använder en godkänd Premium HDMI‐höghastighetskabel märkt med HDMI -logotypen.

  Kompositanslutning

  Om Blu-ray/DVD-spelaren har komposituttag (kontakter) ska den anslutas med en kompositvideo-/ljudkabel.

  Bild på anslutningsmetoden
  1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en Kabel / Satellit / Extern box)
  2. Analog förlängningskabel (medföljer)*
  3. RCA-kabel (medföljer ej)

  * Om en analog förlängningskabel levereras beror på modell / region / land.

  Kabel som ansluts till videoingången

  3,5 mm-uttaget på den analoga förlängningskabeln har 4 poler.

  Bild på ljud/video-kabel (säljs separat)
  1. 3,5 mm
  2. Vänster för ljudsignal.
  3. Videosignal.
  4. Jord.
  5. Höger för ljudsignal.
  [56] Blu-ray och DVD-spelare | Blu-ray och DVD-spelare

  Titta på Blu-ray och DVD-skivor

  Du kan titta på innehåll från Blu-ray/DVD-skivor eller annat innehåll som stöds av spelaren på TV:n.

  1. Starta den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.
  2. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.
  3. Starta uppspelning på den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.

  Tips

  • Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med en HDMI-anslutning kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. Om du trycker på MENU på fjärrkontrollen medan du tittar på innehåll från HDMI-ingången kan du välja [*** kontroller]. Då kan du kan använda den BRAVIA Sync-anslutna enheten från TV-skärmen.
  [57] Använda TV:n med andra enheter

  Kabel / Satellit / Extern box

  • Ansluta en Kabel / Satellit / Extern box
  • Styra TV-boxen med TV:ns fjärrkontroll
  [58] Kabel / Satellit / Extern box | Kabel / Satellit / Extern box

  Ansluta en Kabel / Satellit / Extern box

  Anslut Kabel / Satellit / Extern boxen till TV:n.
  Anslut den till ingången på din TV.
  Mer information finns på sidan Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare.

  [59] Kabel / Satellit / Extern box | Kabel / Satellit / Extern box

  Styra TV-boxen med TV:ns fjärrkontroll

  TV-boxens kompatibla modeller har [Kabel / satellit / extern box-inställning] i [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar].

  Med [Installation av kabel / satellit / extern box-kontroll] i [Kabel / satellit / extern box-inställning] kan du använda en TV-box genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar] — [Kabel / satellit / extern box-inställning] — [Installation av kabel / satellit / extern box-kontroll].
  2. Följ anvisningarna på skärmen.

  Observera

  • När du använder TV:ns fjärrkontroll, rikta den mot Kabel / Satellit / Extern boxen.
  • Beroende på externa enheter kanske vissa knappar inte svarar.
  • Om du trycker och håller in en knapp på fjärrkontrollen kanske kommandot inte fungerar. Försök istället att trycka upprepade gånger på knappen.
  • Funktionens tillgänglighet beror på modellen/regionen/landet.
  [60] Använda TV:n med andra enheter

  Visa appskärmen för iPhone/smarttelefonen eller iPad/surfplattan på TV:n

  Med Chromecast built-ineller AirPlay kan du visa (sända) dina favoritwebbplatser och -appar från din mobila enhet direkt till TV:n.

  Använda Chromecast built-in

  1. Anslut den mobila enheten, t.ex. en smartphone eller surfplatta, till samma hemnätverk som TV:n är ansluten till.
  2. Starta Chromecast built-in-appen på den mobila enheten.
  3. Välj -ikonen i appen.
  4. Välj TV:n som sändningsmål.
   Skärmen på den mobila enheten visas på TV:n.

  Observera

  • Google TV-inställning och en internetanslutning krävs för att använda Chromecast built-in.

  Använda AirPlay

  Den här TV:n har stöd för AirPlay 2.

  1. Se till att din Apple enhet är ansluten till samma nätverk som din TV.
  2. Proceduren beror på innehållet som kommer att visas på TV:n enligt följande.
   • Tryck på (AirPlay -video) för att visa videon.
   • Tryck på (Action -delning) för att visa foton.
   • Tryck på (AirPlay -ljud) för att spela musik.
   • Tryck på (Spegling) för att visa skärmen på en mobil enhet.
    (I vissa appar måste du kanske trycka på en annan ikon först.)
  3. Välj AirPlay på en mobil enhet som en iPhone eller iPad, och välj den TV som du vill använda med AirPlay.

  Tips

  • TV:n stöder Apple HomeKit.
   Du kan styra TV:n med en mobil enhet som en iPhone eller iPad genom att trycka på knappen (Ingångsval) på fjärrkontrollen, välja (AirPlay) och följa anvisningarna på skärmen för att konfigurera Apple HomeKit.
   Tillgängliga åtgärder varierar beroende på appens och programvarans version.
  • Om du väljer [På (Påslagen av appar)] i [Fjärrstart] kan du slå på TV:n med appar på en mobil enhet såsom en iPhone eller iPad.

  Observera

  • Google TV-inställning och en internetanslutning krävs för att använda AirPlay.
  • Användningen av en mobil enhet som iPhone eller iPad varierar beroende på operativsystemets version.
  [61] Använda TV:n med andra enheter

  Datorer, kameror, och videokameror

  • Ansluta en dator och visa lagrat innehåll
  • Ansluta en kamera eller videokamera och visa lagrat innehåll
  • Specifikationer för datorns videosignal
  [62] Datorer, kameror, och videokameror | Datorer, kameror, och videokameror

  Ansluta en dator och visa lagrat innehåll

  Så här ansluter du en dator

  Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.

  Bild på anslutningsmetoden
  1. Dator
  2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

  * Kontrollera att du använder en godkänd Premium HDMI‐höghastighetskabel märkt med HDMI -logotypen. Vi rekommenderar en HDMI-kabel med ultrahög hastighet när du ansluter till en dator som stöder 4K 120 Hz.

  Om du vill kontrollera videosignalspecifikationer

  • Specifikationer för datorns videosignal

  Om du vill visa innehåll som lagrats på en PC

  När du har anslutit datorn trycker du på knappen (Ingångsval) och väljer ingången som datorn är ansluten till.

  Kontrollera filformat som stöds

  • Filer och format som stöds

  Observera

  • För optimal bildkvalitet rekommenderar vi att du ställer in din dator till utgångsbildsignaler enligt en av inställningarna som visas i ”Specifikationer för datorns bildsignal”.
  • Beroende på anslutningsstatusen kan bilden vara suddig eller utsmetad. I så fall ska du ändra datorinställningarna och sedan välja en annan insignal från ”Specifikationer för datorns videosignal”.
  [63] Datorer, kameror, och videokameror | Datorer, kameror, och videokameror

  Ansluta en kamera eller videokamera och visa lagrat innehåll

  Så här ansluter du en kamera eller videokamera

  Anslut en Sony digital stillbildskamera eller videokamera med en HDMI-kabel. Använd en kabel som har ett HDMI-miniuttag (kontakt) i ändan som ansluts till den digitala stillbildskameran/videokameran och ett standard HDMI-uttag (kontakt) som ansluts till TV:n.

  Bild på anslutningsmetoden
  1. Digital stillbildskamera
  2. Videokamera
  3. HDMI-kabel (medföljer ej)*

  * Kontrollera att du använder en godkänd Premium HDMI‐höghastighetskabel märkt med HDMI -logotypen.

  Visa innehåll som lagrats på en digital stillbildskamera/videokamera

  1. När du har anslutit den digitala stillbildskameran/videokameran ska du slå på den.
  2. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.
  3. Starta uppspelningen på den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.

  Kontrollera filformat som stöds

  • Filer och format som stöds

  Tips

  • Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. Kontrollera att enheten är BRAVIA Sync-kompatibel. Vissa enheter kanske inte är kompatibla med BRAVIA Sync även om de har ett HDMI-uttag (kontakt).
  [64] Datorer, kameror, och videokameror | Datorer, kameror, och videokameror

  Specifikationer för datorns videosignal

  (Upplösning, Horisontell frekvens/Vertikal frekvens)

  • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
  • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
  • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
  • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
  • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
  • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
  • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
  • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *
  • 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
  • 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bitar)

  * När 1920 x 1080-timingen tillämpas på HDMI-ingången kommer den att behandlas som en videotiming och inte datortiming. Detta påverkar [Skärmkontroll]-inställningarna i [Visning och ljud]. Om du vill visa datorinnehåll ställer du in [Bredbildsläge] till [Helskärm], och [Bildstorlek] till [+1]. ([Bildstorlek] är endast konfigurerbar när [Automatiskt bildformat] är inaktiverad.)

  Tips

  • Om datorn matar ut 3840 x 2160p, 120 Hz, kan du använda den som videoingångssignal.

  Observera

  • Bilden kan vara oskarp och kanske inte visas korrekt beroende på din anslutningsstatus. I det här fallet ändrar du datorns inställningar och väljer en annan ingångssignal i ”Specifikationer för datorns videosignal”.
  [65] Använda TV:n med andra enheter

  Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

  • Mata ut ljud från ett ljudsystem
  • Ansluta ett ljudsystem
  • Justera ett ljudsystem
  • Använda TV:n som en mitthögtalare (endast på modeller med Centerhögtalare-läge för TV)
  • Lyssna på ljudformat som stöds med eARC
  • Åtkomst till ljudsysteminställningar
  [66] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

  Mata ut ljud från ett ljudsystem

  Du kan ansluta ljudsystem som AV-mottagare eller soundbars till TV:n. Välj en anslutningsmetod nedan enligt specifikationerna för ljudsystemet du vill ansluta.

  • Anslutning med en HDMI -kabel (för mer information, läs ”Anslutning med en HDMI -kabel” nedan.)
  • Anslutning med en digital optisk kabel

  För anslutningssätt, se sidan Ansluta ett ljudsystem.

  Observera

  • Se bruksanvisningen för enheten som ska anslutas.

  Anslutning med en HDMI -kabel

  Den här TV:n har stöd för Audio Return Channel (ARC) eller Enhanced Audio Return Channel (eARC). Du kan använda en HDMI -kabel för att mata ut ljud från ljudsystem som stöder ARC och eARC.

  På TV-apparater som stöder eARC kan du mata ut (mata igenom) ljudsignaler från externa ingångsenheter som är anslutna till TV:n till ljudsystem som stöder eARC genom att använda HDMI-terminalen med texten ”eARC/ARC”.

  För anslutningssätt, se sidan Ansluta ett ljudsystem.

  Observera

  • Placeringen av HDMI -terminalen som stöder eARC/ARC varierar beroende på modellen. Se den medföljande Startguide.
  [67] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

  Ansluta ett ljudsystem

  Se bilderna nedan för att ansluta en ljudanläggning som en AV-mottagare eller sound bar.

  Observera

  • Tillgängliga terminaler beror på modellen/regionen/landet.

  Anslutning av en soundbar

  Vi rekommenderar att du ansluter TV:ns HDMI-ingång (eARC eller ARC) till HDMI-utgången (eARC eller ARC) på din soundbar med en HDMI-kabel.

  Bild på soundbar-anslutning
  1. Soundbar
  2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

  * Vi rekommenderar att du använder en godkänd Premium HDMI‐höghastighetskabel.

  Mer information om att ansluta en soundbar via HDMI finns i ”HDMI-anslutning”.
  Om du ansluter TV:n till en soundbar via HDMI kan du använda följande funktioner.

  • Länka soundbarens och TV:ns till/från-tillstånd
  • Visa och konfigurera soundbar-inställningar på TV:n

  Observera

  • Vilka funktioner som är tillgängliga beror på din soundbar.
  • eARC” eller ”ARC” kanske inte anges på HDMI-uttaget beroende på din soundbar. Mer information om hur du ansluter finns i bruksanvisningen för din soundbar.

  Anslutning av ljudförstärkare

  Vi rekommenderar att du ansluter TV:ns HDMI-ingång (eARC eller ARC) till HDMI-utgången (eARC eller ARC) på din soundbar via HDMI. Beroende på ljudsystemet kan du även ansluta med en digital optisk kabel.

  Bild på anslutning av ljudförstärkare
  1. Ljudförstärkare
  2. HDMI-kabel (medföljer ej)*
  3. Digital optisk kabel (medföljer ej)

  * Vi rekommenderar att du använder en godkänd Premium HDMI‐höghastighetskabel.

  Mer information om att ansluta en ljudförstärkare via HDMI finns i ”HDMI-anslutning”. Mer information om att ansluta en ljudförstärkare med en digital optisk kabel finns i ”Digital optisk kabelanslutning”.

  HDMI -anslutning (eARC stöds)

  1. Anslut den externa ingångsenheten och TV:n med en HDMI-kabel. Anslut TV:n och ljudsystemet med en annan HDMI-kabel.
   Anslut ljudanläggningen till TV:ns HDMI-ingångsterminal som bär texten ”ARC” eller ”eARC/ARC”.
   Bild på anslutningsmetoden
   1. Extern ingångsenhet (t.ex. en Blu-ray/DVD-spelare)
   2. HDMI-kabel (medföljer ej)
   3. AV-mottagare eller sound bar
   4. HDMI-kabel med Ethernet (medföljer ej)*

   * Vi rekommenderar auktoriserade Premium HDMI‐höghastighetskabel som bär logotypen HDMI.

  2. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [eARC-läge] — [Auto].
  3. Välj [Högtalare] — [Ljudanläggning].
  4. Aktivera ljudsystemets eARC-funktion.
   Se bruksanvisningen för enheten.
  5. Justera ett ljudsystem

  Observera

  • Du kan inte välja [eARC-läge] om text-till-tal-funktionen för skärmtext i TV:ns tillgänglighetsfunktioner är aktiverad.
  • Om ljud spelas upp från en eARC -stödd enhet när du tittar på HDMI-ingången fungerar TV:n på följande vis:
   • ljud från systemljud och ljudsvar hörs inte, och
   • röstigenkänningens prestanda för den inbyggda mikrofonen kan minska (endast på TV-apparater med inbyggd mikrofon).

  HDMI -anslutning (ARC stöds)

  1. Anslut TV:n och ljudsystemet med en HDMI-kabel.
   Anslut till TV:ns HDMI-ingångsterminal som bär texten ”ARC” eller ”eARC/ARC”.
   Bild på anslutningsmetoden
   1. AV-mottagare eller sound bar
   2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

   * Vi rekommenderar auktoriserade Premium HDMI‐höghastighetskabel som bär logotypen HDMI.

  2. Justera ett ljudsystem

  Observera

  • För ARC -anslutningar kan röstigenkänningens prestanda minska (endast på TV-apparater med inbyggd mikrofon).

  Digital optisk kabelanslutning

  1. Anslut TV:n och ljudsystemet med en digital optisk kabel.
   Anslut till ljudsystemets digitala optiska ingångsterminal.
   Bild på anslutningsmetoden
   1. AV-mottagare eller sound bar
   2. Optisk ljudkabel (medföljer ej)
  2. Justera ett ljudsystem

  Tips

  HDMI-anslutning som är centrerad på ett ljudsystem (eARC-stödd)

  Du kan göra anslutningarna centrerade i ett ljudsystem på följande sätt.
  För TV-inställningarna ska du se HDMI-anslutning (eARC-stödd). För ljudsysteminställningarna ska du se enhetens bruksanvisning.

  Bild på anslutningsmetoden
  1. Extern ingångsenhet (t.ex. en Blu-ray/DVD-spelare)
  2. HDMI-kabel (medföljer ej)
  3. AV-mottagare eller sound bar
  4. HDMI-kabel med Ethernet (medföljer ej)*

  * Vi rekommenderar auktoriserade Premium HDMI‐höghastighetskabel som bär logotypen HDMI.

  [68] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

  Justera ett ljudsystem

  När du har anslutit ett ljudsystem till TV:n, justera TV:ns ljudutgång från ljudsystemet.

  Justera ett ljudsystem som är anslutet till en HDMI -kabel eller digital optisk kabel

  1. När du har anslutit TV:n till ljudsystemet trycker du på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och väljer sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [Ljudanläggning].
  2. Starta den anslutna ljudanläggningen och justera därefter volymen.
   Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med en HDMI -anslutning kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

  Observera

  • Du måste konfigurera [Digital ljudutgång]-inställningarna enligt ditt ljudsystem. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång].
  • Om ljudsystemet inte är kompatibelt med Dolby Digital eller DTS ska inställningen [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång] ställas in på [PCM].
  • Inställningarna för [Digital ljudutgång] är inaktiverade medan du använder ljudsignaler som skickas från HDMI-ingången med eARC.

  Tips

  • Om ett specifikt ljudsystem är anslutet till en HDMI-kabel kan du justera bildens och ljudets utmatningstid.
   • Justera inställningen för AV-synk
  [69] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

  Använda TV:n som en mitthögtalare (endast på modeller med Centerhögtalare-läge för TV)

  Modeller med Centerhögtalare-läge för TV har CENTER SPEAKER IN-terminaler eller S-CENTER SPEAKER IN​-terminaler på baksidan av TV:n.

  På TV-apparater med S-CENTER SPEAKER IN​-ingång kan du använda TV:n som mittenhögtalare i följande fall.

  • När en soundbar med ett S-CENTER OUT-uttag är ansluten

  Genom att använda TV:n som mittenhögtalare låter samtal naturliga eftersom du kan höra dem från skärmen och dess omgivning.

  Tips

  • För ljudsystem som stöder Acoustic Center Sync med en S-CENTER OUT-terminal ska du se följande.
   https://www.sony.net/hav_faq

   https://www.sony.net/hav_faq
   QR-kod för Sonys supportwebbplats

  • Vissa modeller har både CENTER SPEAKER IN- och S-CENTER SPEAKER IN​-terminaler.
  1. Anslut TV:n och en soundbar som stöder Acoustic Center Sync till Kabel för centerhögtalare-läge för TV, som medföljde enheten som stöds.
   Anslut kabeln för TV-mitthögtalarläget till anslutningsterminalen på baksidan av TV:n.
   1. Kabel för centerhögtalare-läge för TV (medföljer enheter som soundbars som har S-CENTER OUT-terminaler)

   Observera

   • Även när du ansluter en soundbar med en S-CENTER OUT-terminal måste den anslutas till TV:n med en HDMI-kabel som en vanlig soundbar.
   • Se installationsanvisningen för ljudsystemet med en S-CENTER OUT-terminal.
  2. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och ändra — [Ljudutgång] till [Ljudanläggning].

  Observera

  • Om det centrerade ljudet inte är en utmatning från TV:n ska du aktivera [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Centerhögtalare-läge för TV].

  Ansluta en AV-förstärkare med en högtalarkabel

  Anslut TV:n och AV-förstärkaren med en högtalarkabel.

  Anslut högtalarkabeln till anslutningsterminalen på baksidan av TV:n
  1. AV-förstärkare
  2. Högtalarkabel (medföljer ej)

  Använd en separat högtalarkabel (medföljer inte) för att ansluta AV-förstärkaren till CENTER SPEAKER IN-terminalen på TV:n.
  Vid anslutning, se till att snurra högtalarkabelns ändar och sätt i dem i anslutningsterminalerna på TV:n och AV-förstärkaren.

  CENTER SPEAKER IN-terminalen varierar beroende på modell. Se illustrationen nedan när du ansluter högtalarkabeln.

  *Skär av ca 10 mm (13/32 tum) isolering från högtalarkabeln i varje ände.

  Observera

  • För att förhindra att kablarna från högtalarkabeln kommer i kontakt med varandra, se till att du inte skär av för mycket av högtalarkabeln.
  • Anslut högtalarkabeln korrekt så att polariteten (+/-) mellan TV- och AV-mottagaren matchar.
  [70] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

  Lyssna på ljudformat som stöds med eARC

  Bekräfta att du kan passera igenom följande ljudformat

  • 7.1-kanal linjär PCM: 32/44,1/48 kHz 16 bitar
  • Dolby Digital
  • Dolby Digital Plus
  • DTS
  • Dolby TrueHD
  • DTS-HD MA
  • Dolby Atmos
  • DTS:X Master Audio
  • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

  Mer information finns på supportsidan.

  • Supportwebbplats
  [71] Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar) | Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)

  Åtkomst till ljudsysteminställningar

  Du kan komma åt inställningarna för ljudsystemet (till exempel en AV-förstärkare eller en soundbar), till exempel ljudkvalitet från TV:ns Snabbinställningar.

  Bild på Snabbinställningar som visas på TV-skärmen
  1. Anslut ljudsystemet via HDMI (eARC/ARC)-terminalen.
  2. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj en ljudsysteminställning.
   För mer information om ljudsysteminställningar ska du se bruksanvisningen för ljudsystemet.

  Observera

  • Ljudsysteminställningar visas endast för modeller som stöds.
   För information om modeller som stöds ska du se supportwebbplatsen.
   https://www.sony.net/hav_faq
   QR-kod för https://www.sony.net/hav_faq
   https://www.sony.net/hav_faq
  • Vilka inställningar som visas beror på typen av ljudsystem.

  Tips

  • För inställningar som inte visas som standard väljer du de inställningar du vill lägga till från (Ändra).
  [72] Använda TV:n med andra enheter

  Spelkonsoler

  Ansluta

  Anslut en spelkonsol med stöd för HDMI till TV:n med en HDMI-kabel.
  Om du vill ansluta en ljudförstärkare eller soundbar på samma gång ska du se HDMI-anslutning (eARC-stödd) i Ansluta ett ljudsystem.

  Bild på anslutningsmetoder
  1. Spelkonsol
  2. HDMI-kabel (säljs separat)

  Tips

  • En Premium HDMI‐höghastighetskabel är bra för allmänna ändamål, men om du vill ansluta en spelkonsol som stöder 4K 120 Hz ska du använda HDMI-kabeln som medföljer spelkonsolen eller en HDMI-kabel med ultrahög hastighet.
  • HDMI-portarnas typ och placering varierar beroende på TV:n. Se dokumentationen som medföljer TV:n.

  Ändra inställningar för HDMI-ingången

  När du har anslutit ställer du in den anslutna HDMI-ingången.
  Om du vill maximera prestandan på TV:n och spelkonsolen ställer du in [HDMI-signalformat].

  Automatisk inställning

  1. När spelkonsolen är påslagen ansluter du den till TV:n med en HDMI-kabel.
   Ställ in genom att följa instruktionerna på TV-skärmen.

  Manuell inställning

  1. Tryck på (Snabbinställningar) -knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
   [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat]

   Välj det optimala formatet för din spelkonsol.

  Tips

  • Om du ansluter en spelkonsol med stöd för 4K 120 Hz-videoutgångar ska du ställa in [Förbättrat format (4K120, 8K)].
  • Om du ansluter en spelkonsol med stöd för VRR anger du [Förbättrat format (VRR)].

  Observera

  • När du ansluter en spelkonsol med stöd för 4K 120 Hz och VRR kontrollerar du etiketten på HDMI-ingångarna på TV:n och ansluter till HDMI-ingången som är märkt 4K 120 Hz eller 4K 120 Hz 8K eller ansluter till HDMI-ingången som visas som [Förbättrat format (4K120, 8K)] eller [Förbättrat format (VRR)] för [HDMI-signalformat].
   De [HDMI-signalformat] som är tillgängliga beror på modellen. Vissa HDMI-format kanske inte heller stöds beroende på modell/region/land.
  • Om [Förbättrat format (VRR)] är inställt kan ljusstyrkan fluktuera en aning (flimmer) på TV-skärmen beroende på frekvensen i utdata från den anslutna spelkonsolen.

  Spelmeny

  Tryck på MENU-knappen för att visa en speciell meny för videospel längst ner på skärmen.

  Bild på spelmenyn

  Tips

  • Beroende på den anslutna spelkonsolen kan [Bildinställning] automatiskt ändras till [Spel]. Om [Spel] inte väljs automatiskt ställer du in det manuellt.

  Observera

  • De tillgängliga alternativen kan variera.
  • Alternativ som inte stöds är gråmarkerade (inte tillgängliga).
  [73] Använda TV:n med andra enheter

  3D-surroundljud med nackhögtalare eller hörlurar (endast BRAVIA XR-modeller)

  Om du ansluter sändaren till TV:n kan du använda en nackhögtalare eller ett par Sony-hörlurar för att uppleva 3D-surroundljud (spatialt ljud).

  Mer information finns på adressen nedan.

  https://www.sony.net/bravia-xr-3ds
  kod för Sonys supportwebbplats

  https://www.sony.net/bravia-xr-3ds

  Platserna för det optiska digitala ljuduttaget och USB-porten varierar beroende på modellen. Se Startguide.

  [74] Använda TV:n med andra enheter

  Bluetooth-enheter

  • Ansluta en Bluetooth-enhet
  • Bluetooth-profiler som stöds
  [75] Bluetooth-enheter | Bluetooth-enheter

  Ansluta en Bluetooth-enhet

  Para ihop TV:n med en Bluetooth-enhet

  Endast för modeller med stöd för Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter som hörlurar eller högtalare.

  Modeller med stöd för Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

  1. Aktivera Bluetooth-enheten och lägga den i parningsläge.
   Information om hur du parar ihop Bluetooth-enheten finns i enhetens bruksanvisning.
  2. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Parkoppla tillbehör] för att placera TV:n i parkopplingsläget.
   Tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
  3. Välj önskad enhet och följ sedan instruktionerna på skärmen.
   Om du uppmanas att ange ett lösenord finns information i enhetens bruksanvisning.
   När ihopparningen är klar ansluter enheten till TV:n.

  För att ansluta en parkopplad Bluetooth-enhet

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör].
  2. Välj en parkopplad men ej ansluten enhet.
  3. Välj [Anslut].

  Observera

  • När en soundbar och TV:n är parkopplade via Bluetooth ska du ansluta den externa ingångsenheten, t.ex. en Blu-ray/DVD-spelare, till TV:n.
  [76] Bluetooth-enheter | Bluetooth-enheter

  Bluetooth-profiler som stöds

  TV:n stöder följande profiler:

  • HID (Human Interface Device Profile)
  • HOGP (HID over GATT Profile)
  • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
  • SPP (Serial Port Profile)
  [77] Använda TV:n med andra enheter

  Justera inställningen för AV-synk

  Om en Bluetooth-ljudenhet är ansluten kan en viss fördröjning mellan bild och ljud förekomma till följd av Bluetooth-egenskaperna. Du kan justera fördröjningen mellan bild och ljud i A/V-synkronisering-inställningarna.

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [A/V-synkronisering] — önskat alternativ.

  Om ljudenheten inte är ansluten med en HDMI-kabel kan ljudet bli fördröjt på grund av ljudenhetens egenskaper. I detta fall ska du justera tidsinställningen för video- och ljudutmatningen med A/V-synkronisering-inställningen.

  1. Tryck på (Snabbinställningar) på fjärrkontrollen, och välj följande i ordning.
   [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [A/V-synkronisering] — önskad inställning

  Observera

  • Beroende på den anslutna Bluetooth-ljudenheten eller den anslutna HDMI-enheten kan bilden och ljudet vara osynkade fastän [A/V-synkronisering]-inställningen är inställd på [] eller [Auto].
  • För att förhindra att TV:n visar en svart skärm omedelbart efter att den slagits på med en sound bar ansluten trådlöst (Bluetooth) ska [A/V-synkronisering] vara inställt på [].
  • Om [Bildinställning] är inställt på ett av alternativen nedan är utgångstimingen för bild och ljud inte justerad ens när [A/V-synkronisering] är inställt på [Auto].
   • [Spel]
   • [Grafik]
   • [Bilder]
   För att justera [A/V-synkronisering] i något dessa lägen ska [] väljas.
  • Om en Bluetooth-ljudenhet är ansluten kan TV:ns mottaglighet kännas sämre när den används för att spela TV-spel eftersom inställningen [A/V-synkronisering] lägger till en fördröjning till bildens utsignal. För spel som är beroende av svarstid rekommenderar vi inte att du använder en Bluetooth-enhet och rekommenderar att du använder TV-högtalarna eller en soundbar med en kabelanslutning istället (HDMI-kabel/digital optisk kabel).
  [78] Använda TV:n med andra enheter

  BRAVIA Sync-kompatibla enheter

  • BRAVIA Sync översikt
  • Med funktioner för BRAVIA Sync-kompatibla enheter
  • Justera BRAVIA Sync-inställningar
  [79] BRAVIA Sync-kompatibla enheter | BRAVIA Sync-kompatibla enheter

  BRAVIA Sync översikt

  Om en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (t.ex., Blu-ray-spelare, AV-förstärkare) är ansluten med en HDMI-kabel går det att styra enheten med TV:ns fjärrkontroll.

  Bild på användningen av en BRAVIA Sync-kompatibel enhet
  [80] BRAVIA Sync-kompatibla enheter | BRAVIA Sync-kompatibla enheter

  Med funktioner för BRAVIA Sync-kompatibla enheter

  Om du vill använda BRAVIA Sync-kompatibla enheter från TV:n så ska du använda knappen (Ingångsval) på fjärrkontrollen för att välja den enhet som du vill använda.

  Blu-ray/DVD-spelare

  • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren när Blu-ray/DVD-spelaren börja spela upp.
  • Stänger automatiskt av den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren när du stänger av TV:n.
  • Tillåter funktioner som menydrift och uppspelning med knapparna (Upp) / (Ned) / (Vänster) / (Höger) på TV:ns fjärrkontroll.

  AV-förstärkare

  • Startar automatiskt den anslutna AV-förstärkaren och växlar ljudutgångarna från TV-högtalarna till ljudanläggningen när du startar TV:n. Denna funktion är endast tillgänglig om du tidigare har använt AV-förstärkaren för att mata ut TV-ljud.
  • Växlar automatiskt ljudutgången till AV-förstärkaren genom att starta AV-förstärkaren när TV:n startas.
  • Stänger automatiskt av den anslutna AV-förstärkaren när du stänger av TV:n.
  • Justerar volymen ((Volym) +/- knappar) och stänger av ljudet (knappen (ljudlös)) för den anslutna AV-förstärkaren med TV:ns fjärrkontroll.

  Videokamera

  • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna videokameran när videokameran startar.
  • Stänger automatiskt av den anslutna videokameran när du stänger av TV:n.
  • Tillåter funktioner som menydrift och uppspelning med knapparna (Upp) / (Ned) / (Vänster) / (Höger) på TV:ns fjärrkontroll.
  [81] BRAVIA Sync-kompatibla enheter | BRAVIA Sync-kompatibla enheter

  Justera BRAVIA Sync-inställningar

  När BRAVIA Sync är inställd kommer du att kunna stänga av en ansluten enhet med TV:n eller ställa in en enhet ansluten via HDMI-kabeln som hanteras med TV:ns fjärrkontroll.

  1. Starta den anslutna enheten.
  2. Om du vill aktivera [BRAVIA Sync-kontroll] trycker du på (Snabbinställningar) på fjärrkontrollen och väljer sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll].
  3. Aktivera BRAVIA Sync på den anslutna enheten.
   När en specifik Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet är ansluten och påslagen och [BRAVIA Sync-kontroll] har aktiverats, aktiveras BRAVIA Sync automatiskt på den enheten. Mer information finns i bruksanvisningen för den anslutna utrustningen.

  Tillgängliga alternativ

  Tillgängliga alternativ visas nedan. (Alternativen varierar beroende på din modell/region/land.)

  [Apparater automatiskt Av]
  Om alternativet inaktiveras stängs inte den anslutna enheten av automatiskt när TV:n stängs av.
  [TV automatiskt På]
  Om alternativet inaktiveras, startar inte TV:n automatiskt när den anslutna enheten startar.
  [BRAVIA Sync-enhetslista]
  Visar BRAVIA Sync-enhetslistan.
  [Tangenter för enhetskontroll]
  Gör att du kan ställa in knappar för att styra en HDMI-ansluten enhet.
  [82] Använda TV:n med andra enheter

  Visa bilder i 4K från kompatibla enheter

  • Visa bilder i 4K-upplösning
  • Inställningar för att visa bilder igenom HDMI -ingång med högre kvalitet
  [83] Visa bilder i 4K från kompatibla enheter | Visa bilder i 4K från kompatibla enheter

  Visa bilder i 4K-upplösning

  Du kan ansluta en digital stillbildskamera/videokamera som stöder HDMI 4K-utgång till HDMI IN på TV:n för att visa högupplösta foton lagrade på kameran. Du kan också visa högupplösta bilder som lagrats i anslutna USB-enheter eller hemnätverket. En bild med 4K eller högre upplösning kan visas i 4K-upplösning (3840×2160).

  Funktionens tillgänglighet beror på regionen/landet.

  Bild på bilder från olika enheter som visas på TV:n
  1. Digital stillbildskamera
  2. Videokamera
  3. USB-enhet
  4. Nätverksenhet

  Så här visar du foton som lagrats på en USB-enhet eller nätverksenhet i 4K-upplösning

  1. Anslut USB-enheten eller nätverksenheten till TV:n.
  2. Tryck på HOME/(START), välj Appar på startmenyn och sedan [Mediaspelare].
   Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp, tryck på APPS -knappen.
  3. Välj namnet på USB-enheten eller nätverksenhetens namn.
  4. Markera mappen och välj sedan den fil som ska spelas.

  Visa bilder som lagrats på en digital stillbildskamera/videokamera

  1. Anslut en digital stillbildskamera eller videokamera som stöder HDMI-utgång till HDMI IN-uttaget (kontakten) på TV:n med en HDMI-kabel.
  2. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna enheten.
  3. Ställ in den anslutna enheten på 4K-utgång.
  4. Starta uppspelningen på den anslutna enheten.

  Kontrollera filformat som stöds

  • Filer och format som stöds

  Om du vill visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet

  Du kan ställa in HDMI-signalformatFörbättrat format om du vill visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet.

  Mer information om Förbättrat format eller hur du ändrar inställningar finns på sidan Inställningar för att visa bilder igenom HDMI -ingång med högre kvalitet.

  Observera

  • En 3D-bild kan inte visas.
  • Om du byter bild genom att trycka på (vänster) / (höger) kan det ta en liten stund innan bilden visas.
  [84] Visa bilder i 4K från kompatibla enheter | Visa bilder i 4K från kompatibla enheter

  Inställningar för att visa bilder igenom HDMI -ingång med högre kvalitet

  Om du vill visa en bild från en enhet som är ansluten till HDMI-ingångsterminalen i HDMI-format av högre kvalitet*1, ställer du in [HDMI-signalformat] i [Externa ingångar].
  *1 Såsom 8K, 4K 100/120 Hz, 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4K 60p 4:4:4 eller 4:2:2

  HDMI-signalformat

  Om du vill ändra HDMI-signalens formatinställning trycker du på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och väljer sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat] HDMI-ingången som du vill ställa in.
  Följ instruktionerna på skärmen och ställ in signalformatet för HDMI-signalen från HDMI-ingångsterminalen på ett lämpligt format enligt nedan. Tillgängliga signalformat för HDMI beror på vilken modell som används och på HDMI-ingången.

  • Standardformat
  • Förbättrat format
  • Förbättrat format (Dolby Vision)
  • Förbättrat format (4K120, 8K)
  • Förbättrat format (VRR)

  Observera

  • Stöd för visning av 4K 100/120 Hz och 8K-bild beror på din modell/region/land.
  • Stöd för varierande bilduppdateringsfrekvens (VRR) beror på din modell.
  • I Förbättrat format kanske inte bild och ljud återges på ett korrekt sätt. I detta fall, anslut enheten till HDMI IN som finns i [Standardformat] eller ändra HDMI-signalformatet för HDMI IN till [Standardformat].
  • Ange endast Förbättrat format när du använder kompatibla enheter.
  • När du tittar på en 4K-bild med hög kvalitet ska du använda en Premium HDMI‐höghastighetskabel-kabel som stöder hastigheter på 18 Gbps. Mer information om en Premium HDMI‐höghastighetskabel som stöder hastigheter på 18 Gbps finns i specifikationerna för kabeln.
  • För att visa en bild i 4K 100/120 Hz eller 8K, krävs en HDMI-kabel med ultrahög hastighet som stöder 48 Gbps. Se kabelspecifikationerna för att ta reda på om en kabel stöder 48 Gbps.
  [85] Använda TV:n med andra enheter

  BRAVIA Anslutningsguide

  Beskrivningar om anslutning av enheter till TV: n finns också tillgängliga på Sony supportwebbplats. Se vid behov.

  • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
   QR-kod för Sonys supportwebbplats
  [86]

  Ansluta till ett nätverk

  • Ansluta till ett nätverk
  • Funktioner för hemnätverk
  • Visa internetmedia
  [87] Ansluta till ett nätverk

  Ansluta till ett nätverk

  • Ansluta till ett nätverk med en LAN-kabel
  • Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel
  [88] Ansluta till ett nätverk | Ansluta till ett nätverk

  Ansluta till ett nätverk med en LAN-kabel

  Ansluta till ett nätverk med en LAN-kabel

  Med en trådbunden LAN-anslutning kan du få åtkomst till Internet och ditt hemmanätverk.

  Se till att du ansluter till Internet eller hemnätverk via en router.

  Bild på anslutningsmetoden
  1. LAN-kabel
  2. Dator
  3. Router
  4. Modem
  5. Internet
  1. Konfigurera LAN-routern.
   Mer information finns i bruksanvisningen för din LAN-router eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).

  Observera

  • För säkerhets skull rekommenderar vi starkt att du ansluter din TV till Internet via en router/modem som innehåller routerfunktioner. Om du ansluter din TV direkt till Internet kan TV:n utsättas för säkerhetshot av innehåll eller personlig information.
   Kontakta din internetleverantör eller nätverksadministratör för att bekräfta att ditt nätverk innehåller routerfunktioner.
  • Nätverksinställningarna som krävs kan variera beroende på Internetleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
  [89] Ansluta till ett nätverk | Ansluta till ett nätverk

  Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel

  • Använda Wi-Fi för att ansluta TV:n till Internet/Nätverket
  • Använda Wi-Fi Direct för att ansluta till TV:n (ingen trådlös router krävs)
  [90] Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel | Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel | Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel

  Använda Wi-Fi för att ansluta TV:n till Internet/Nätverket

  Med det inbyggda trådlösa nätverket kan du få åtkomst till Internet och utnyttja fördelarna med att ansluta trådlöst till ett nätverk

  Bild på anslutningsmetoden
  1. Dator
  2. Trådlös router
  3. Modem
  4. Internet
  1. Konfigurera den trådlösa routern.
   Mer information finns i bruksanvisningen för din trådlösa router eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
  2. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet].
  3. Välj ett nätverk som du vill ansluta till och ange lösenordet.
   Om TV:n inte kan ansluta till Internet/Nätverket, se sidan TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket..

  Stänga av det inbyggda trådlösa nätverket

  1. Om du vill inaktivera [wifi] trycker du på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och väljer sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [wifi].

  Tips

  • För jämn videoströmning:
   • Ändra om möjligt inställningen för din trådlösa router till en nätverksstandard med hög hastighet som 802.11n eller 802.11ac.
    Mer information om hur man ändrar inställningen finns i bruksanvisningen för din trådlösa router, eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
   • Om ovanstående procedur inte ger någon förbättring ändrar du inställningen på din trådlösa router till 5 GHz, vilket kan bidra till att förbättra kvaliteten på videoströmningen.
   • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/ditt land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan TV:n endast anslutas till en trådlös router som använder 2,4 GHz-bandet.

  Observera

  • För säkerhets skull rekommenderar vi starkt att du ansluter din TV till Internet via en router/modem som innehåller routerfunktioner. Om du ansluter din TV direkt till Internet kan TV:n utsättas för säkerhetshot av innehåll eller personlig information.
   Kontakta din internetleverantör eller nätverksadministratör för att bekräfta att ditt nätverk innehåller routerfunktioner.
  • Nätverksinställningarna som krävs kan variera beroende på Internetleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
  • Om du väljer alternativet [Visa lösenord] i inmatningsskärmen för lösenord, kan lösenordet bli synligt för andra personer.
  [91] Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel | Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel | Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel

  Använda Wi-Fi Direct för att ansluta till TV:n (ingen trådlös router krävs)

  Du kan ansluta en enhet till TV:n trådlöst, utan att använda en trådlös router, och sedan strömma video, bilder och musik som lagras på enheten direkt till TV:n.

  Observera

  • Wi-Fi Direct ansluter smartphones och datorer direkt till TV:n i stället för via internet. Det innebär att videoströmmar som kräver en internetanslutning inte kan spelas upp på TV:n.
  Bild på strömning av innehåll
  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-inställningar].
  2. Välj TV-namnet som visas på TV-skärmen med Wi-Fi Direct-enheten.
   Om enheten inte stöder Wi-Fi Direct, välj [Visa nätverk (SSID)/lösenord].
  3. Använd Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten för att ansluta med TV:n.
  4. Skicka innehållet från Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten till TV:n.
   Mer information finns i bruksanvisningen för enheten.

  Om anslutningen misslyckas

  När standbyskärmen för Wi-Fi Direct-inställningen visas väljer du [Visa nätverk (SSID)/lösenord] och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

  Ansluta en annan enhet

  Följ stegen ovan för att ansluta enheter. Upp till 10 enheter kan vara anslutna samtidigt. För att ansluta en enhet när 10 enheter redan är anslutna måste du koppla bort en av de anslutna enheterna och sedan ansluta den andra enheten.

  Ändra namnet på TV:n som visas på den anslutna enheten

  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [System] — [Om] — [Enhetens namn].

  Lista anslutna enheter/avregistrera enheter

  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Visa Enhetslista/Ta bort].

  Om du vill avregistrera en enhet väljer du enheten i listan som ska raderas och trycker sedan på (Bekräfta). Välj därefter [Ja] i bekräftelserutan.

  Om du vill avregistrera alla enheter väljer du [Ta bort alla] i listan och sedan [Ja] i bekräftelserutan.

  [92] Ansluta till ett nätverk

  Funktioner för hemnätverk

  • Justera inställningar för hemmanätverk
  • Spela upp innehåll från en dator
  • Spela upp innehåll från en mediaserver
  [93] Funktioner för hemnätverk | Funktioner för hemnätverk

  Justera inställningar för hemmanätverk

  Du kan justera följande inställningar för hemmanätverk.

  Ansluta till en server

  Anslut klientenheten (TV:n) och serverenheten (BD/DVD-inspelare) till samma nätverk.
  Se serverenhetens bruksanvisning för information om att registrera TV:n som en klientenhet på servern.

  Bild på en anslutning i ett hemnätverk
  1. TV
  2. BD/DVD-inspelare
  3. Trådlös LAN-router
  4. Modem

  Kontrollera serveranslutningen

  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Hemmanätverksinställningar] — [Serverdiagnostik] — följ instruktionerna på skärmen för att utföra diagnostik.

  Använd funktionen rendera

  Anslut visningsenheten (TV:n), serverenheten (BD/DVD-inspelaren) och enheten som styr servern och visningsenheten (smartmobilen) till samma nätverk. Du kan använda smartmobilen för att styra TV:n inom samma nätverk.

  Bild på visningsenhetens funktioner i hemnätverk

  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Hemmanätverksinställningar] — [Renderer] — önskat alternativ.

  [Renderer-funktion]
  Aktivera renderer-funktionen.
  Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler i en kontrollenhet (t.ex. en digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra enheten direkt.
  [Åtkomstbehörighet för Renderer]
  • Välj [Automatisk åtkomstbehörighet] för att automatiskt få åtkomst till TV:n när en kontrollenhet får åtkomst till TV:n första gången.
  • Välj [Anpassade inställningar] för att ändra inställningen för åtkomstbehörighet för varje kontrollenhet.

  Använd funktionen fjärrenhet

  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Fjärrenhetsinställningar] — önskat alternativ.

  [Fjärrstyr]
  Aktivera styrning av TV:n från en registrerad enhet.
  [Avregistrera fjärr-enhet]
  Avregistrera en enhet för att inaktivera styrning av TV:n från den enheten.
  [94] Funktioner för hemnätverk | Funktioner för hemnätverk

  Spela upp innehåll från en dator

  Du kan ta del av innehåll (foto/musik/videofiler) som lagras på en nätverksenhet i ett annat rum om du ansluter TV:n till ett hemnätverk via en router.

  Bild på anslutningsmetoden
  1. Dator (server)
  2. Router
  3. Modem
  4. Internet
  1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk.
  2. Tryck på HOME/(START), välj Appar på startmenyn och sedan [Mediaspelare].
   Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS -knapp, tryck på APPS -knappen.
  3. Välj namn på nätverksenheten.
  4. Markera mappen och välj sedan den fil som ska spelas.

  Kontrollera filformat som stöds

  • Filer och format som stöds

  Observera

  • Beroende på filtyp kan det hända att det inte går att spela upp även när man använder format som stöds.
  [95] Funktioner för hemnätverk | Funktioner för hemnätverk

  Spela upp innehåll från en mediaserver

  Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler från en kontrollenhet (t.ex. en digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra kontrollenheten direkt, om du ansluter TV:n till ett hemmanätverk via en router. Kontrollenheten ska även vara renderer-kompatibel.

  Bild på anslutningsmetoden
  1. Digital stillbildskamera (Kontrollenhet)
  2. Router
  3. Modem
  4. Internet
  1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk.
  2. Använd funktioner på kontrollenheten för att börja spela upp innehållet på TV-skärmen.
  [96] Ansluta till ett nätverk

  Visa internetmedia

  Du kan använda videotjänster som YouTube™ och Netflix för att titta på innehåll på Internet. De tjänster som är tillgängliga varierar beroende på land och region. Du kan starta tjänsterna genom att markera apparna på HOME-menyn. Om ett Google -konto anges på TV:n, kan du också välja innehåll som visas på HOME-menyn.

  Observera

  • En Internetanslutning krävs för att titta på innehåll på Internet.
  • Tjänster för videoströmning såsom Netflix och Amazon Prime är betaltjänster.
  • Strömningstjänster för video som stöds beror på modellen/regionen/landet, och vissa modeller/regioner/länder stöder inte sådana tjänster.

  Tips

  • Även om ett Google-konto inte är inställt på TV:n kan du titta på videoklipp från t.ex. YouTube som visas på startmenyn så länge TV:n är ansluten till internet. Om du vill installera nya appar från videoströmningstjänster måste du konfigurera/lägga till ett Google-konto på TV:n.
  [97]

  Inställningar

  Menyerna som visas på TV-inställningarna varierar beroende på modellen/regionen/landet.

  • Använda Snabbinställningar
  • Använda Eco-instrumentbräda
  • Kanaler & Ingångar Kanaler, Externa ingångar och Inställn. för inspelningsenhet osv.
  • Visning och ljud Bild, Skärmkontroll, Ljud och Ljudutgång, osv.
  • Nätverk och internet
  • Konton och inloggning Konfigurera Google-kontot eller lägg till andra konton.
  • Integritet Du kan begränsa installationen av appar från okända källor.
  • Appar
  • System Datum och tid, Språk/Language, Systemljud, Tillgänglighet, Föräldrakontroll och LED-indikator osv.
  • Fjärrkontroller och tillbehör Fjärrkontroll och Bluetooth-inställningar.
  • Hjälp och feedback Ger hjälp från Sony och Google.
  • Timers och klocka På-timer, Avstängn.timer, Larm, Visa klocka, osv.
  [98] Inställningar

  Använda Snabbinställningar

  Om du trycker på (Snabbinställningar) på fjärrkontrollen kan du snabbt få tillgång till funktioner som [Bildinställning], [Avstängn.timer], och [Bild släckt] på den aktuella skärmen och inställningar som [Ljudutgång] beroende på de anslutna enheterna. Du kan också visa [Inställningar] på [Snabbinställningar].

  Observera

  • Menyerna som visas på TV-inställningarna varierar beroende på modellen/regionen/landet.
  Bild på TV-skärmen
  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen.
  2. Flytta fokus och för att ändra en inställning eller välja den.

  Så här ändrar du inställningarna som visas

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen.
  2. Flytta fokusen åt vänster eller höger och välj (Ändra).
  3. Välj önskad inställning.
  4. Välj [Stäng].

  Tips

  • Om du vill ändra ordningen eller dölja ett visat objekt håller du nere (Bekräfta) på fjärrkontrollen med det objektet markerat så att [Flytta] och [Dölj] visas. Om du väljer [Flytta] använder du (vänster) / (höger) på fjärrkontrollen för att flytta objektet till önskad position och trycker sedan på (Bekräfta) på fjärrkontrollen.
  • Med [BRAVIA-meddelanden] i Snabbinställningar kan du kontrollera om det finns meddelanden såsom programuppdateringar och låga batterinivåer i fjärrkontrollen.
  [99] Inställningar

  Använda Eco-instrumentbräda

  Du kan konfigurera olika inställningar för att minska strömförbrukningen, till exempel Energisparläge.
  Du kan också kontrollera beskrivningar för funktioner medan du ställer in dem.

  1. Tryck på (Snabbinställningar) på fjärrkontrollen och välj sedan [Eco-instrumentbräda].
   Bild på TV-skärmen där Snabbinställningar visas
  2. I den visade menyn flyttar du fokus åt vänster eller höger och väljer önskad inställning.
   Bild på TV-skärmen där Eco Dashboard visas
  [100] Inställningar

  Kanaler & Ingångar

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — önskat alternativ.

  Tillgängliga alternativ

  [Kanaler]
  Konfigurerar inställningarna för mottagning av sändningsprogram. Du kan också konfigurera inställningarna för mottagning av satellitprogram.
  Ställa in digitala kanaler
  Ta emot digitala sändningar
  Ställa in satellit
  Ta emot satellitsändningar
  Om du vill sortera kanaler eller redigera kanallistan
  Sortera eller redigera kanalerna
  [Inställningar (Kanaler)]
  Konfigurerar [Inställningar för textning] och [Ljudinställningar (Sändning)].
  [Infobanner]
  Visa programinformation när kanal ändras.
  [Externa ingångar]
  Konfigurerar inställningarna för externa ingångar och BRAVIA Sync.
  För mer information om BRAVIA Sync, se BRAVIA Sync-kompatibla enheter.
  [Inställn. för inspelningsenhet]
  Konfigurerar inställningarna för USB-hårddiskar för inspelning. (Alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på modell/region/land.)
  [Genväg för TV-knapp]
  Om en extern ingång, t.ex. en ansluten mottagare, är inställd, visas den när du trycker på TV-knappen på fjärrkontrollen.
  [101] Inställningar

  Visning och ljud

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

  Tillgängliga alternativ

  [Bild]
  Konfigurerar bildskärmsinställningar som anpassar bildkvaliteten, till exempel skärmens ljusstyrka.
  Information om hur du justerar bildkvaliteten efter dina önskemål finns på sidan för Justering av bildkvaliteten.
  [Skärmkontroll]
  Justerar skärmstorlek och position.
  [Ljud]
  Konfigurerar inställningar som justerar ljudet.
  Information om hur du justerar ljudkvaliteten efter dina önskemål finns på sidan Justering av ljudkvaliteten.
  [Ljudutgång]
  Konfigurerar valinställningar relaterade till högtalare.
  [Inställningar för expertpanel] (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
  Används när du ställer in [Pixelläge] eller manuellt utför [Uppdatera panel].
  Mer information finns i OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel).
  [102] Inställningar

  Nätverk och internet

  Konfigurerar inställningar för till exempel LAN eller trådlöst LAN och hemnätverk.

  [103] Inställningar

  Konton och inloggning

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Konton och inloggning] — önskat alternativ.

  Tillgängliga alternativ

  När ett Google -konto är inställt på TV:n

  Konfigurera Google -kontot eller lägg till andra konton.

  När ett Google -konto inte är inställt för TV:n

  [Konton och inloggning] kan inte användas. Om du vill skapa ett Google -konto, ska du skapa Google TV på inställningsmenyn.

  [104] Inställningar

  Integritet

  Du kan begränsa installationen av appar från okända källor.

  [105] Inställningar

  Appar

  Gör att du kan konfigurera eller avinstallera appar eller rensa cacheminnet.

  [106] Inställningar

  System

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [System] — önskat alternativ.

  Observera

  • Beroende på inställningarna på TV:n kanske vissa alternativ inte visas eller är tillgängliga.

  Tillgängliga alternativ

  [Tillgänglighet]
  Konfigurerar inställningarna för tillgängliga funktioner och tjänster för att hjälpa användare att lättare navigera sina enheter.
  [Om]
  Visar information om TV:n.
  Här kan du återställa TV:n.
  [Datum och tid]
  Konfigurerar aktuell tid och automatisk klockvisning.
  [Språk/Language]
  Väljer menyspråk. Det valda menyspråket anges även som röstigenkänningsspråk.
  [Tangentbord]
  Konfigurerar inställningarna för tangentbordet på skärmen.
  [Lagring]
  Ändrar inställningarna relaterade till datalagring.
  [Viloläge]
  Konfigurerar vad som visas på skärmen när TV:n inte används efter en viss tid medan annat innehåll än sändningar och videor visas.
  [Ström och energi]
  Konfigurerar inställningarna för energibesparing samt TV:ns startskärm.
  [Casta]
  Konfigurerar åtgärdsbehörigheter när du castar från en extern enhet.
  [Starta om]
  Startar om TV:n.
  [Föräldrakontroll]
  Konfigurerar föräldralåsinställningarna som begränsar användningen av objekt som [Kanaler & Externa ingångar], [Appar] och [Skärmtid].
  [LED-indikator]
  Konfigurerar inställningarna för [Operatörssvar] och [Status för röstdetektering]* . (Menyn som visas varierar beroende på modell.)
  [Ljud]
  Konfigurerar inställningen [Systemljud].
  [Apple AirPlay och HomeKit]
  Konfigurerar inställningarna för Apple AirPlay och HomeKit.
  [Första installationen]
  Ställer in grundläggande funktioner såsom nätverk och kanaler för första användningstillfället.
  [Inställningar för butiksläget]
  Förbättrar kvaliteten på skärmen om den ska användas i en butik [Demoläge], osv.

  * Endast TV-apparater som har inbyggd mikrofon

  [107] Inställningar

  Fjärrkontroller och tillbehör

  1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — önskat alternativ.

  Tillgängliga alternativ

  Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth eller registrera Bluetooth-enheter.

  [Bluetooth]
  Aktiverar eller inaktiverar Bluetooth.
  [Parkoppla tillbehör]
  Parar Bluetooth-enheter.
  [BRAVIA CAM]
  Ansluter Kamera och mikrofonenhet för att ställa in Kamerans känselfunktioner.
  [Fjärrkontroll]
  Inställning för att para ihop Röst-fjärrkontroll.
  [108] Inställningar

  Hjälp och feedback

  Hjälp från Sony kan visas här. Om ett Google -konto skapas för TV:n, du kan också ge Google synpunkter.

  [109] Inställningar

  Timers och klocka

  I Timers och klocka, kan du ställa in På-timer, Avstängn.timer, Larm, och Visa klocka.

  Lägga till Timers och klocka på skärmen för ingångsval

  1. Tryck på knappen (Ingångsval).
   Tillgängliga enheter och appar visas längst ner på skärmen.
  2. Tryck på (Höger) -knappen på fjärrkontrollen och välj (Ändra).
  3. Välj Timers och klocka och tryck på Ange.
   Timers och klocka har lagts till.

  Om du vill konfigurera inställningar för Timers och klocka

  1. Tryck på knappen (Ingångsval) på fjärrkontrollen och välj följande.
   [Timers och klocka] — önskad inställning

  Tillgängliga alternativ

  [På-timer]
  Slår på TV:n till önskad kanal eller ingång vid en förinställd tid.
  [Avstängn.timer]
  Stänger av TV:n efter en förinställd tid.
  [Larm]
  Spelar upp ett ljud efter en förinställd tid.
  [Visa klocka]
  Visar alltid klockan på TV-skärmen eller vid varje timme.
  [110]

  Felsökning

  • Börja här Har du problem? Börja här.
  • Bild (kvalitet)/skärm
  • Tangentbord
  • Mottagning av sändning
  • Ljud
  • Nätverk (Internet/hem)/appar
  • Fjärrkontroll/tillbehör
  • Ström
  • Anslutna enheter
  • USB-HDD inspelning
  • Lysdiod
  [111] Felsökning

  Börja här

  • Självdiagnostik
  • Programuppdateringar
  • Om du måste starta om TV:n helt
  • Vanliga frågor för felsökning
  [112] Börja här | Börja här

  Självdiagnostik

  Kontrollera om TV:n fungerar som den ska.

   1. Tryck på (Ingångsval) på fjärrkontrollen och välj [Hjälp]. Om [Hjälp] inte finns väljer du [Ändra] och lägger till [Hjälp].
   2. Välj [Status och diagnostik] — [Självdiagnostik].

   Tips

   Du kan också kontrollera följande symptom under [Status och diagnostik].

   • [Diagnostik för internetanslutning]
   • [Diagnostik för anslutning av extern enhet]
   • [Bild- och ljudtest]

   Om problemet kvarstår kan du prova följande.

   • Återställ (starta om) TV:n. Mer information finns i Om du måste starta om TV:n helt.
   • Kontrollera och testa Programuppdateringar.
   • Supportwebbplats
   [113] Börja här | Börja här

   Programuppdateringar

   Sony kommer då och då att ge programuppdateringar för att förbättra funktionerna och erbjuda användarna den senaste TV-upplevelsen. Det enklaste sättet att få programuppdateringar är via en Internet-anslutning till TV:n.

   Söka efter programuppdateringar automatiskt

   1. Tryck på (Ingångsval) på fjärrkontrollen och välj [Hjälp]. Om [Hjälp] inte finns väljer du [Ändra] och lägger till [Hjälp].
   2. Välj [Status och diagnostik]. Aktivera [Kontrollera automatiskt för uppdatering] i [Status och diagnostik] — [Systemprogramuppdatering].

   Tips

   • Om du vill uppdatera programvaran manuellt väljer du [Programuppdatering].
   • Du kan se om BRAVIA-meddelanden eller supportwebbplatsen har en lista över ändringar som gjorts av programuppdateringen.

   Observera

   • När [Kontrollera automatiskt för uppdatering] har inaktiverats kan inte TV:n ta emot meddelanden även när en programuppdatering är tillgänglig.

   Uppdatera programvara via USB-lagringsenheten

   Om du inte har en nätverksanslutning, kan du även uppdatera programvaran med hjälp av ett USB-minne.

   Mer information om supportwebbplatsen finns på Supportwebbplats.

   [114] Börja här | Börja här

   Om du måste starta om TV:n helt

   Återställ TV:n enligt nedan om du har problem såsom att bilden inte visas på skärmen eller att fjärrkontrollen inte fungerar. Återställ till fabriksinställningarna om problemet kvarstår.
   Om en extern USB-enhet är kopplad till TV:n, ska du koppla ur USB-enheten från TV:n innan du återställer den.

   Starta om

   1. Starta om TV:n med fjärrkontrollen.
    Håll strömknappen på fjärrkontrollen intryckt i cirka 5 sekunder tills TV:n startas om (ett meddelande om avstängning visas).

    Om problemet kvarstår kopplar du ur TV:n och trycker på strömknappen på TV:n en gång.
    Vänta sedan i två minuter innan du startar TV:n. Beroende på modellen kan du trycka och hålla in strömknappen på TV:n (40 sekunder eller längre) tills den stängs av och startar om.

   2. Koppla ur nätsladden (huvudströmmen).
    Om problemet kvarstår efter steg 1 ska du dra ur TV:ns strömsladd (huvudströmmen) från eluttaget. Tryck sedan på strömknappen på TV:n och släpp den. Vänta 2 minuter och sätt in nätsladden (huvudströmmen) i eluttaget.

   Tips

   • TV-modeller som bara har en knapp på TV:n (endast strömknappen) kan också startas om med strömbrytaren. Tryck på strömknappen på TV:n för att visa funktionsmenyn, välj [Starta om] på menyn, och håll sedan strömknappen intryckt för att starta om TV:n.
   • Dina personliga inställningar och data försvinner inte när TV:n startas om.

   Återställ standardinställningar

   Återställ till fabriksinställningarna om problemet kvarstår efter en omstart.

   Observera

   Om du återställer till fabriksinställningarna raderas alla data och inställningar på TV:n (såsom information om Wi-Fi och trådbundna nätverksinställningar, Google -konto och annan inloggningsinformation, Google Play samt andra installerade appar).

   1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [System] — [Om] — [Återställ standardinställningarna] — [Återställ standardinställningar].
   2. Ta bort allt.
    Om du har ställt in en PIN-kod för din TV måste du mata in den igen.
    TV:n påbörjar startinställningsguiden när fabriksinställningen är klar. Du måste godkänna användarvillkoren för Google och Integritetspolicyn för Google.
   [115] Börja här | Börja här

   Vanliga frågor för felsökning

   För hjälp vid felsökning kan du också ta del av ”Vanliga frågor” på vår supportwebbplats nedan.

   • http://www.sony.net/androidtv-faq/
    QR-kod för Sonys supportwebbplats
   • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   [116] Felsökning

   Bild (kvalitet)/skärm

   • Ingen färg/Mörk bild/Färgen är inte korrekt/Bilden är för ljus.
   • Förvrängd bild./Skärmen blinkar.
   • HDR-bilder med hög upplösning visas inte.
   • OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)
   [117] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

   Ingen färg/Mörk bild/Färgen är inte korrekt/Bilden är för ljus.

   • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
   • Anslut TV:n till nätströmmen och tryck på strömknappen på TV:n eller fjärrkontrollen.
   • Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] för att göra justeringar.
    Mer information finns på sidan Justering av bildkvaliteten.
   • Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och kontrollera [Ljusstyrka] och [Energisparläge] på Snabbinställningar-skärmen.
    Du kan inte ställa in [Ljusstyrka] när [Energisparläge] är inställt på [Hög]. Ändra inställningen [Energisparläge].

   Observera

   • Bildkvaliteten är beroende av signalen och innehållet.
   • Bildkvaliteten kan förbättras om du ändrar den i [Bild] under [Inställningar].
    Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Ljusstyrka], och justera [Ljusstyrka] eller [Kontrast].
   [118] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

   Förvrängd bild./Skärmen blinkar.

   Du kan kontrollera anslutning och läge för antennen (antenn) och kringutrustning

   • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
   • Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
   • När du installerar en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.
   • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.

   Kontrollera [Rörelse] -inställningen

   • Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Rörelse] — [Motionflow] — [Av].
   • Ändra den aktuella inställningen för [Filmläge] till [Av].
    Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Rörelse] — [Filmläge].
   • Kontrollera inställningarna för [Analog].
    Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Manuell inställning] — [Analog].
    • Inaktivera [LNA] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)
    • Utför [AFT] för att förbättra bilden vid analog mottagning.
     (Tillgängligheten för [Analog] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)
   [119] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

   HDR-bilder med hög upplösning visas inte.

   Följande krävs för att titta på högupplösta HDR-bilder som 4K (50p/60p)*.

   • Anslut spelbar enhet med 4K (50p/60p)*.
   • Använd en Premium HDMI‐höghastighetskabel som stöder 18 Gbps.
   • Ställ in [HDMI-signalformat] till [Förbättrat format] genom att välja [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat] HDMI-terminalen som du vill ställa in.
   • Kontrollera om den anslutna enheten har de senaste inställningarna eller firmware.

   * Tillgänglighet beror på modell/region/land.

   [120] Bild (kvalitet)/skärm | Bild (kvalitet)/skärm

   OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

   • Skärmen blir mörkare efter en viss tid. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
   • Meddelandet [Paneluppdateringen slutfördes inte] visas. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
   • Du är orolig för en inbränning. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
   • En vit, röd, grön eller blå linje visas på skärmen. (endast vissa modeller utrustade med en OLED-panel)
   [121] OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

   Skärmen blir mörkare efter en viss tid. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

   • Om hela bilden eller en del av bilden kvarstår, kommer skärmen gradvis bli mörkare för att minska inbränning. Detta är en funktion för att skydda panelen, och är inte ett fel.
   [122] OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

   Meddelandet [Paneluppdateringen slutfördes inte] visas. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

   Om TV:n är påslagen, nätsladden (huvudströmmen) är urkopplad eller den omgivande temperaturen faller utanför intervallet mellan 10°C och 40°C under paneluppdateringen, kommer processen inte att slutföras och detta meddelande visas. Starta proceduren igen från början.

   Tips

   • Beroende på modell kan det ta upp till en timme att uppdatera panelen.
   [123] OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

   Du är orolig för en inbränning. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

   Om samma bild visas flera gånger eller under långa tidsperioder, kan bildkvarhållning inträffa. Det är inte något fel på TV:n.

   TV:n har två funktioner, [Pixelläge] och [Uppdatera panel] som syftar till att minska inbränning.
   Du kan utföra en [Uppdatera panel] när det behövs.

   1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Inställningar för expertpanel] — [Uppdatera panel].

   Tips

   • [Pixelläge] är en funktion som förhindrar bildbevarande genom att automatiskt flytta bilden med fasta intervall. Under normala omständigheter ska det här alternativet vara aktiverat.
   • För att minska bildbevarandet rekommenderar vi att du stänger av TV:n i mer än fyra timmar varje dag med fjärrkontrollen eller strömknappen på TV:n.

   Observera

   • Utför paneluppdatering manuellt endast när inbränning är särskilt märkbar. Undvika att utföra det mer än en gång om året, eftersom det kan påverka den användbara livslängden för panelen.
   • Bilder som innehåller klockor och ljusa färger orsakar lätta inbränningar. Undvik att visa dessa typer av bilder under långa tidsperioder, annars kan inbränningar uppstå.
   [124] OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel) | OLED-panel (endast modeller utrustade med en OLED panel)

   En vit, röd, grön eller blå linje visas på skärmen. (endast vissa modeller utrustade med en OLED-panel)

   • Paneluppdateringen körs. En vit, röd, grön eller blå linje kan visas på skärmen under paneluppdateringen. Det är inte något fel på TV:n.

   Tips

   • Beroende på modell kan det ta upp till en timme att uppdatera panelen.
   • I följande fall fullbordas inte paneluppdateringen och ett meddelande visas.
    • Rumstemperaturen ligger utanför intervallet 10°C och 40°C under paneluppdateringen (endast vissa modeller).
    • TV:n slås på.
    • Nätkabeln är bortkopplad.
    Om meddelandet visas kan du läsa mer i beskrivningen av paneluppdateringen i handboken som medföljer TV:n.
   [125] Felsökning

   Tangentbord

   Du kan inte använda den aktuella skärmen efter skärmtangentbordet visas.

   • För att återgå till att använda skärmen med tangentbordet på skärmen, trycker du på BACK/(TILLBAKA) på fjärrkontrollen.
   [126] Felsökning

   Mottagning av sändning

   • Kontrollera dessa saker först för att felsöka tv-mottagningen.
   • Du kan inte visa digitala kanaler.
   • Det går inte att visa satellitkanaler.
   • Vissa digitala kanaler saknas.
   [127] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

   Kontrollera dessa saker först för att felsöka tv-mottagningen.

   • Se till att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV:n.
    • Se till att antennkabeln inte sitter löst eller är bortkopplad.
    • Se till att antennkabeln eller antennkabelkontakten inte är skadad.
   • Välj [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Automatisk kanalinställning], och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera om de nödvändiga inställningarna efter att du flyttat till ett nytt hus eller om du försöker ansluta till nya tjänster.
   • För att titta på strömmande innehåll, anslut TV:n till Internet.

   Tips

   • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
    Supportwebbplats
   [128] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

   Du kan inte visa digitala kanaler.

   • Fråga en lokal installatör om det finns digitala sändningar i ditt område.
   • Uppgradera till en antenn med högre förstärkning.
   [129] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

   Det går inte att visa satellitkanaler.

   • Fråga en lokal installatör om det finns satellittjänster i ditt område.
   • Kontrollera satellitkabelanslutningen.
   • Koppla bort nätkabeln när meddelandet [Ingen signal. LNB överbelastad. Vänligen stäng av TV och kontrollera satellitinkopplingen.] visas. Kontrollera sedan att satellitkabeln inte är skadad och att satellitsignalkabeln inte är kortsluten i satellitanslutningen.
   • Kontrollera din LNB-enhet och inställningar.
   • Om TV:n har både ”MAIN” och ”SUB”-uttag (kontakter) och läget för dubbel satellitmottagning inte har ställts in, kan inte uttaget (uttag) märkt ”SUB” användas. Anslut i sådana fall din satellitantenn till uttaget (kontakten) som är märkt ”MAIN”.
   [130] Mottagning av sändning | Mottagning av sändning

   Vissa digitala kanaler saknas.

   Om du vill ändra inställningsområdet (tillgängligt beroende på region/land)

   Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Avancerade inställningar] — [Kanalinställningsområde].

   [Normal]
   Söker efter tillgängliga kanaler i din (ditt) region/land.
   [Utökad]
   Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.

   Uppdatera digitala tjänster

   Du kan köra [Automatisk kanalinställning] efter att du har flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantörer eller sökt efter nya kanaler.

   Konfigurera automatiska serviceuppdateringar

   Vi rekommenderar att [Autom. uppdatering] aktiveras så att nya digitala tjänster läggs till automatiskt när de blir tillgängliga.

   1. Om du vill aktivera [Autom. uppdatering], tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Avancerade inställningar] — [Autom. uppdatering].

   Om detta är inaktiverat informeras du om nya digitala tjänster av ett skärmmeddelande och tjänsterna läggs inte till automatiskt.

   Tips

   • Funktionens tillgänglighet beror på regionen/landet. Om det är otillgängligt, utför [Automatisk kanalinställning] för att lägga till nya tjänster.
   [131] Felsökning

   Ljud

   • Inget ljud men bra bild.
   • Inget ljud eller lågt ljud med ett hemmabiosystem.
   • Du vill mata ut ljud från både hörlurarna eller Bluetooths ljudenhet och ljudanläggningen/TV:ns högtalare samtidigt.
   • Du är orolig för en fördröjning mellan bild och ljud.
   • Inget TV-ljud såsom funktionsljud eller ljudsvar.
   • Du kan inte skapa en eARC -anslutning.
   • Du kan inte använda röstsökning med den inbyggda mikrofonen (endast TV-apparater med inbyggd mikrofon).
   • TV:n svarar på ljud från omgivningen (endast TV-apparater med inbyggd mikrofon).
   [132] Ljud | Ljud

   Inget ljud men bra bild.

   • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
   • Anslut TV:n till nätströmmen och tryck på strömknappen på TV:n eller fjärrkontrollen.
   • Kontrollera volymkontrollen.
   • Tryck på (ljudlös) eller (Volym) + för att lämna ljudlöst läge.
   • Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [TV-högtalare].
   • Om hörlurar eller Bluetooth är anslutna, matas inte ljud ut från TV-högtalarna eller ljudsystemen som är anslutna via eARC/ARC. Ta bort hörlurarna eller koppla från ljudenheten Bluetooth.
   [133] Ljud | Ljud

   Inget ljud eller lågt ljud med ett hemmabiosystem.

   • Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [Ljudanläggning].
   • Om ljudsystemet inte är kompatibelt med Dolby Digital eller DTS ska inställningen [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång] ställas in på [PCM].
   • Om du väljer en analog (RF) kanal och bilder inte visas korrekt, måste du ändra TV-sändningssystemet. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Manuell inställning] — [Analog][TV-system]. (Tillgängligheten för [Analog] eller alternativnamn varierar beroende på regionen/landet/situationen.)
   • Kontrollera om TV:ns [Volym för Digital ljudutgång]-inställning är på max.

    Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan:
    [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Volym för Digital ljudutgång]

   • När du använder HDMI -ingång med Super Audio CD eller DVD-ljud kanske inte DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erbjuder en ljudsignal.
   [134] Ljud | Ljud

   Du vill mata ut ljud från både hörlurarna eller Bluetooths ljudenhet och ljudanläggningen/TV:ns högtalare samtidigt.

   Om du vill mata ut ljud från både hörlurarna/Bluetooth-ljudenheten och TV:ns högtalare

   TV:n kan inte mata ut ljud från både hörlurarna eller Bluetooths ljudenhet och TV:ns högtalare samtidigt.

   Så här gör du för att mata ut ljud från både ett ljudsystem anslutet via eARC/ARC och TV:ns högtalare

   Ljudet kan matas ut från både ett ljudsystem anslutet till TV:n och TV-högtalarna samtidigt genom att följande villkor uppfylls.

   • Anslut TV:n och ljudsystemet med en digital optisk kabel
   • Ställa in [Digital ljudutgång] till [PCM]

   Mer information om digitala optiska kabelanslutningar finns på sidan Ansluta ett ljudsystem.

   [135] Ljud | Ljud

   Du är orolig för en fördröjning mellan bild och ljud.

   Om en Bluetooth-ljudenhet är ansluten

   Bilden och ljudet matchar inte eftersom ljudet är försenat på grund av Bluetooth-egenskaperna. Du kan justera utmatningen mellan bild och ljud i A/V-synkronisering-inställningarna.

   1. Ställ in [A/V-synkronisering] på [Auto] eller []. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [A/V-synkronisering].

   Om ett specifikt ljudsystem är anslutet till en HDMI-kabel

   Om ljudenheten inte är ansluten med en HDMI-kabel kan ljudet bli fördröjt på grund av ljudenhetens egenskaper. I detta fall ska du justera tidsinställningen för video- och ljudutmatningen med A/V-synkronisering-inställningen.

   1. Tryck på (Snabbinställningar) på fjärrkontrollen, och välj följande i ordning.
    [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [A/V-synkronisering] — [Auto] eller []
   [136] Ljud | Ljud

   Inget TV-ljud såsom funktionsljud eller ljudsvar.

   Om TV:n är ansluten via eARC eller om [Passera genom-läge] är inställt på [Auto] så återges inte TV-ljud från t.ex. fjärrkontrollen eller röstsvar eftersom ljudsignalerna från HDMI-ingången passerar genom och till eARC-ljudsystemet. Testa följande för att spela upp dessa ljud från TV:n.

   • Sluta titta på HDMI-ingångsenheten.
   • Ställ in [eARC-läge] på [Av].
    Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [eARC-läge] — [Av].
   • Ställ in [Passera genom-läge][Av].
    Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Passera genom-läge] — [Av].
   [137] Ljud | Ljud

   Du kan inte skapa en eARC -anslutning.

   • [eARC-läge] fungerar inte om text-till-tal-funktionen för skärmtext i TV:ns tillgänglighetsfunktioner är aktiverad.
   • Anslut ljudsystemet till en HDMI-kabel med Ethernet.
   • Anslut ljudanläggningen till TV:ns HDMI ingångsterminal som bär texten ”ARC” eller ”eARC/ARC”.
   • Konfigurera inställningarna enligt följande.
    [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [eARC-läge] — [Auto]
    [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [Ljudanläggning]
   • Aktivera ljudsystemets eARC-funktion.
   [138] Ljud | Ljud

   Du kan inte använda röstsökning med den inbyggda mikrofonen (endast TV-apparater med inbyggd mikrofon).

   Kontrollera om den inbyggda MIC-switchen är på. Röstigenkänningsfunktionen för den inbyggda mikrofonen kan också försämras i följande fall.

   • När eARC-funktioner har aktiverats
   • När en soundbar är ansluten
   • När [Passera genom-läge] är inställt på [Auto]
   [139] Ljud | Ljud

   TV:n svarar på ljud från omgivningen (endast TV-apparater med inbyggd mikrofon).

   TV:ns inbyggda mikrofon kan ta upp ljud från omgivningen och svara utan att det är meningen.
   Ändra känsligheten för TV:ns inbyggda mikrofon till [Mellan] eller [Låg].

   Tryck på (Snabbinställningar) -knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
   [Inställningar] — [System] — [Känslighet för inbyggd MIKROFON]

   [140] Felsökning

   Nätverk (Internet/hem)/appar

   • TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket.
   • Du kan ansluta till Internet, men inte till vissa appar och tjänster.
   [141] Nätverk (Internet/hem)/appar | Nätverk (Internet/hem)/appar

   TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket.

   Om det trådlösa nätverket inte ansluter eller kopplar ifrån, kan du prova följande.

   • Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och kontrollera sedan att följande inställning är aktiverad.
    [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [wifi]
   • Kontrollera installationsplatsen för TV:n och den trådlösa routern. Signalförhållandena kan påverkas av följande:
    • Andra trådlösa enheter, mikrovågsugnar, lysrör osv. finns i närheten.
    • Det finns golv eller väggar mellan den trådlösa routern och TV:n.
   • Stäng av och slå sedan på den trådlösa routern.
   • Om nätverksnamnet (SSID) för den trådlösa routern som du vill ansluta till inte visas, välj [Lägg till nytt nätverk] för att ange ett nätverksnamn (SSID).

   Om problemet inte löser sig trots ovanstående procedurer eller om du inte kan ansluta även om du har ett kabelanslutet nätverk, ska du kontrollera statusen för nätverksanslutningen.

   Kontrollera status för nätverksanslutningen

   1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Nätverksstatus] — [Kontrollera anslutning].
    Kontrollera nätverksanslutningarna och/eller serverns bruksanvisning för information om anslutningar, eller kontakta den som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).

   Tips

   • Lösningen varierar beroende på nätverkets statuskontroll. Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.

   Observera

   • Kontrollera serverns anslutningar och konfigureringar om nätverkskabeln är ansluten till en aktiv server och TV:n har hämtat en IP-adress.

    Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Nätverksstatus].

   [142] Nätverk (Internet/hem)/appar | Nätverk (Internet/hem)/appar

   Du kan ansluta till Internet, men inte till vissa appar och tjänster.

   • Inställningarna för datum och tid för denna TV kan vara felaktiga. Beroende på vissa appar och tjänster kan det hända att du inte kan ansluta till dessa appar och tjänster om tiden är fel.
    Om tiden är fel trycker du på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och väljer sedan [Inställningar] — aktivera [Automatiskt datum och tid] i [System] — [Datum och tid].
   • Kontrollera att LAN-kabeln eller nätkabeln (nätspänning) till routern/modemet* har anslutits ordentligt.
    * Din router/modem måste först ställas in för att ansluta till Internet. Kontakta din Internetleverantör för inställningar till router/modem.
   • Försök att använda appar senare. Servern hos leverantören av appens innehåll kan vara nere.

   Tips

   • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
    Supportwebbplats
   [143] Felsökning

   Fjärrkontroll/tillbehör

   • Fjärrkontrollen fungerar inte.
   • Du vill stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning. (endast fjärrkontroller som har bakgrundsbelysning)
   [144] Fjärrkontroll/tillbehör | Fjärrkontroll/tillbehör

   Fjärrkontrollen fungerar inte.

   Kontrollera om TV:n fungerar som den ska

   • Tryck på strömknappen på TV:n för att fastställa om problemet har att göra med fjärrkontrollen eller inte. För att hitta strömknappen, se Referensmaterial/Startguide som medföljer TV:n.
   • Om TV:n inte fungerar provar du att återställa den.
    Om du måste starta om TV:n helt

   Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar som den ska

   • Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn som är placerad på TV:ns framsida.
   • Håll området runt fjärrkontrollsensorn fritt från hinder.
   • Lysrörsljus kan störa fjärrkontrollanvändningen. Prova att stänga av allt lysrörsljus.
   • Kontrollera att batteriets positiva (+) och negativa (-) poler är rättvända enligt symbolerna i batterifacket.
   • Batterikapaciteten kan vara låg. Ta bort fjärrkontrollens lucka och byt ut batterierna.
    • Skjutbar typ
     Bild på hur du tar bort locket på fjärrkontrollen
    • Tryck och släpp typ
     Bild på hur du tar bort locket på fjärrkontrollen

   Observera

   • Fjärrkontroller med en Google Assistent/MIC-knapp ansluts till TV:n via Bluetooth. Radiostörningar kan uppstå i följande situationer och orsaka problem som att mikrofonen eller fjärrkontrollen fungerar dåligt eftersom Bluetooth-radiovågorna använder samma frekvens som de radiovågor som släpps ut från mikrovågor och trådlösa LAN.
    • Det finns människor eller andra hinder (t.ex. metallföremål eller väggar) mellan TV:n och fjärrkontrollen
    • En mikrovåg används i närheten
    • Det finns en trådlös åtkomstpunkt för LAN i närheten
    • TV:n och fjärrkontrollen är oparade
    Testa isåfall följande lösningar.
    • Använd fjärrkontrollen närmare TV:n
    • Ta bort hinder mellan TV:n och fjärrkontrollen
    • Använd fjärrkontrollen när en mikrovåg inte används
    • Stäng av andra Bluetooth-enheter
    • Kontrollera TV:ns Bluetooth-inställning och slå på och stäng av den
     Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
     Om [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Bluetooth] har inaktiverats, ska du aktivera det. Om det har aktiverats ska du inaktivera och aktivera det igen.
    • Ställ in trådlösa LAN-åtkomstpunkter och mikrovågor minst 10 m från TV:n
    • Om 5 GHz-bandet är tillgängligt i trådlöst LAN ska du ansluta till 5 GHz-bandet
    • Koppla ihop fjärrkontrollen igen
     Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
     [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Fjärrkontroll] — [Anslut via Bluetooth] — [Anslut en ny fjärrkontroll] — följ anvisningarna på skärmen för att återansluta fjärrkontrollen.
     Om du inte kan använda TV:n med den medföljande fjärrkontrollen ska du välja ovanstående i ordning tills du kommer till [Anslut en ny fjärrkontroll] sedan använder du en fjärrkontroll för en annan Sony-TV och försöker ansluta igen med den medföljande fjärrkontrollen.
   • Beroende på modell levereras en fjärrkontroll som redan är parkopplad med TV:n. Vid leveransen kan den medföljande parkopplade fjärrkontrollen inte användas för att styra andra TV-apparater. Testa fjärrkontrollen på den TV som den medföljde med.

   Återställ fjärrkontrollen

   Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska på grund av dålig batterikontakt eller statisk elektricitet kan problemet lösas genom att återställa fjärrkontrollen.

   1. Ta bort batterierna från fjärrkontrollen.
   2. Tryck på strömknappen på fjärrkontrollen i tre sekunder.
   3. Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.

   Om problemet kvarstår, se sidorna Om du måste starta om TV:n helt och Vanliga frågor för felsökning.

   Observera

   • När du kopplar ifrån TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n. Det beror på att det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.
   [145] Fjärrkontroll/tillbehör | Fjärrkontroll/tillbehör

   Du vill stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning. (endast fjärrkontroller som har bakgrundsbelysning)

   Du kan stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning.

   1. Tryck och håll ned knappen (Volym) - och sedan knappen HOME/(START) på fjärrkontrollen i 2 sekunder.
    Släpp när mikrofonens lysdiod på fjärrkontrollen tänds två gånger.
    Utför proceduren ovan för att aktivera fjärrkontrollens bakgrundsbelysning igen.
   [146] Felsökning

   Ström

   • TV:n kan inte stängas av med fjärrkontrollen.
   • TV:n stängs av automatiskt.
   • TV:n slås på automatiskt.
   • TV:n slås inte på.
   [147] Ström | Ström

   TV:n kan inte stängas av med fjärrkontrollen.

   Batterierna i fjärrkontrollen kan tömmas. Byt ut dem mot nya eller stäng av TV:n med strömknappen på TV:n.
   Du kan trycka och hålla in strömbrytaren på TV:n för att stänga av den.

   Observera

   • Placeringen för strömknappen på TV:n varierar beroende på din modell/land/region.
    Exempel på modell med strömbrytaren under LED-lampan

   Tips

   • För TV-modeller med en knapp på TV:n (endast strömknapp) kan du trycka på strömknappen på TV:n för att visa funktionsmenyn och justera volymen eller ändra kanaler.
   • När batterinivån på fjärrkontrollen är låg får du ett meddelande på HOME-menyn.
   [148] Ström | Ström

   TV:n stängs av automatiskt.

   • Skärmen kan ha stängts av på grund av [Avstängn.timer]-inställningar.
   • Kontrollera [Varaktighet]-inställningen i [På-timer].
   • Om tiden som ställts in i [Stäng av TV:n om] har förflutit stängs strömmen av automatiskt.

    Kontrollera inställningarna genom att trycka på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj följande i ordning.
    [Inställningar] — [System] — [Ström och energi] — [Strömsparläge] — [Stäng av TV:n om]

   [149] Ström | Ström

   TV:n slås på automatiskt.

   • Kontrollera om [På-timer] är aktiverad.
   • Inaktivera [TV automatiskt På]-inställningen i [BRAVIA Sync-inställningar].
   [150] Ström | Ström

   TV:n slås inte på.

   Utför rutinerna i nedanstående ordning tills problemet är löst.

   1. Kontrollera om TV:n aktiveras med fjärrkontrollen.

   Peka fjärrkontrollen mot sensorn på framsidan av TV:n och tryck på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen.
   Kontrollera om TV:n slås på.
   Om inte TV:n tänds, ska du försöka att starta om TV:n.

   • Om du måste starta om TV:n helt

   2. Kontrollera om TV:n slås på med PÅ/AV-knappen på TV:n.

   Tryck på PÅ/AV-knappen på TV:n och kontrollera om TV:n sätts på.
   För att hitta strömknappen ska du se Referensmaterial/Startguide.
   Om TV:n tänds med den här proceduren kan det hända att det finns ett problem med fjärrkontrollen. Se följande ämne.

   • Fjärrkontrollen fungerar inte.

   3. Koppla ur nätsladden (huvudströmmen).

   Koppla loss strömsladden från eluttaget. Tryck sedan på strömknappen på TV:n och vänta i 2 minuter. Sätt sedan tillbaka strömsladden (huvudströmmen) i uttaget.

   Tips

   • När du kopplar ifrån TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen eller TV:n. Det beror på att det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.
   [151] Felsökning

   Anslutna enheter

   • Ingen bild från en ansluten enhet.
   • Du kan inte välja en ansluten enhet.
   • Du kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.
   • Du kan inte stänga av Kabel / Satellit / Extern boxen med TV:ns fjärrkontroll.
   • En extern enhet (exempelvis en TV-box) kan inte styras via TV:ns fjärrkontroll. (Kabel / Satellit / Extern box endast på modeller med Kabel / Satellit / Extern box)
   • Funktionen avbryts eller en enhet fungerar inte.
   [152] Anslutna enheter | Anslutna enheter

   Ingen bild från en ansluten enhet.

   • Slå på den anslutna enheten.
   • Kontrollera kabelanslutningen mellan enheten och TV:n.
   • Tryck på (inmatningsval) för att visa listan med ingångar och välj därefter önskad ingång.
   • Sätt in USB-enheten korrekt.
   • Kontrollera att USB-enheten är korrekt formaterad.
   • Funktion kan inte garanteras för alla USB-enheter. Användningen varierar också beroende på USB-enhetens funktioner eller videofilerna som spelas.
   • Ändra HDMI-signalformatet för HDMI-ingången som inte visar en bild till standardformat. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat] HDMI-ingången som du vill ställa in.
   [153] Anslutna enheter | Anslutna enheter

   Du kan inte välja en ansluten enhet.

   • Kontrollera kabelanslutningen.
   [154] Anslutna enheter | Anslutna enheter

   Du kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.

   • Kontrollera att din enhet är BRAVIA Sync-kompatibel.
   • Se till att [Kontroll för HDMI] har ställts in på den BRAVIA Sync-kompatibla enheten och att [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll] ställts in på TV:n.
   [155] Anslutna enheter | Anslutna enheter

   Du kan inte stänga av Kabel / Satellit / Extern boxen med TV:ns fjärrkontroll.

   TV-boxens kompatibla modeller har [Kabel / satellit / extern box-inställning] i [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar].

   [156] Anslutna enheter | Anslutna enheter

   En extern enhet (exempelvis en TV-box) kan inte styras via TV:ns fjärrkontroll. (Kabel / Satellit / Extern box endast på modeller med Kabel / Satellit / Extern box)

   TV-boxens kompatibla modeller har [Kabel / satellit / extern box-inställning] i [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Externa ingångar].

   • Se till att TV:n stödjer den externa enheten.
   • Om du trycker och håller in en knapp på fjärrkontrollen kanske kommandot inte fungerar. Försök istället att trycka upprepade gånger på knappen.
   • Beroende på externa enheter kanske vissa knappar inte fungerar.
   [157] Anslutna enheter | Anslutna enheter

   Funktionen avbryts eller en enhet fungerar inte.

   • Kontrollera om enheten är påslagen.
   • Byt ut batterierna på enheten.
   • Omregistrera enheten.
   • Bluetooth-enheter använder 2,4 GHz-bandet och därför kan kommunikationshastigheten försämras eller klippas tillfälligt på grund av störningar från trådlösa nätverk.
    Om hushållsapparater (t.ex. en mikrovågsugn eller mobila enheter) placeras i närheten är störningar från radiovågor mer troliga.
   • TV:n eller enheten fungerar eventuellt inte på ett metallställ på grund av att trådlös kommunikation störs.
   • Information om kommunikationsavstånd mellan TV:n och andra enheter finns i bruksanvisningarna till enheterna.
   • Om flera Bluetooth-enheter är anslutna till TV:n kan Bluetooth-kommunikationens kvalitet försämras.
   [158] Felsökning

   USB-HDD inspelning

   • Du kan inte använda en USB-hårddiskenhet.
   • USB hårddisken kan inte registreras.
   [159] USB-HDD inspelning | USB-HDD inspelning

   Du kan inte använda en USB-hårddiskenhet.

   • Kontrollera att USB-hårddisken är:
    • korrekt ansluten.

     Kontrollera om den är ansluten till den blå USB-porten märkt som ”HDD REC”.

    • påslagen.
    • registrerad på TV:n.

     Om du vill registrera USB HDD-enheten till TV:n trycker du på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och väljer sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-registrering].

   • Det går inte att ansluta USB-hårddisken via en USB-hubb.
   • Utför [HDD-prestandatest] för att verifiera att specifikationerna för USB HDD-enheten uppfyller kraven.
    Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-prestandatest].
   [160] USB-HDD inspelning | USB-HDD inspelning

   USB hårddisken kan inte registreras.

   • Kontrollera om USB-hårddisken är ansluten till USB-porten (blå) som anges som ”HDD REC”.
   • Om USB-hårddisken är korrekt ansluten till den blå USB-porten, registrera den för inspelning igen eftersom den redan är registrerad som en enhet för andra ändamål än inspelning (t.ex. lagring).

   Observera

   • Om det finns enheter anslutna till USB1- och USB2-portarna, (endast på modeller med tre USB-portar), tar du bort dem tillfälligt medan du registrerar USB-hårddisken.
   1. Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [System] — [Lagring].
   2. Från [Lagring på enhet], väljer du USB HDD-enheten som du vill registrera för inspelning.
   3. Välj [Radera och formatera som flyttbar lagringsenhet] och välj sedan [Formatera].
   4. Välj [Registrera för inspelning].
   5. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera USB-hårddisken till TV:n.
   • Använd [HDD-prestandatest] för att verifiera att specifikationerna för USB-hårddisken uppfyller kraven.

    Om du vill utföra en [HDD-prestandatest] trycker du på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och väljer sedan [Inställningar] — [Kanaler & Ingångar] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-prestandatest].

   [161] Felsökning

   Lysdiod

   • Du vill inaktivera LED-lampan så att den inte lyser eller blinkar.
   • Operatörssvar-LED-lampan blinkar rött.
   [162] Lysdiod | Lysdiod

   Du vill inaktivera LED-lampan så att den inte lyser eller blinkar.

   Du kan använda inställningarna nedan för att stänga av LED-lampan.

   Om du vill stänga av LED-lampan Operatörssvar (vit LED-lampa)

   Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och välj sedan [Inställningar] — [System] — [LED-indikator] — inaktivera [Operatörssvar].

   Om du vill stänga av LED-lampan för röstfunktionen (svagt gul LED-lampa)/LED-lampan för Operatörssvar (orangegul LED-lampa) (endast TV-apparater med en inbyggd mikrofon)

   För att stänga av LED-lampan för röstfunktionen när Inbyggd MIC-switch är avstängd, eller för att stänga av drift-LED-lampan när Inbyggd MIC-switch är påslagen, ska du gå till [Inställningar] — [System] — [LED-indikator] och inaktivera [Status för röstdetektering].

   Observera

   • LED-lampans status beror på inställningarna och på/av-inställningen för Inbyggd MIC-switch.
   • Färgen för röstfunktionens LED-lampa kan variera beroende på specifikationen.
   [163] Lysdiod | Lysdiod

   Operatörssvar-LED-lampan blinkar rött.

   Räkna hur många gånger det blinkar (intervalltiden är tre sekunder).
   Starta om TV:n genom att koppla bort nätkabeln från TV:n i två minuter och slå sedan på TV:n.
   Om problemet kvarstår, koppla bort nätkabeln och kontakta Sony -kundtjänst. Ange antalet gånger LED-lampan Operatörssvar blinkar.

   [164]

   Index/övrigt

   • Index
   • Om hjälpguiden
   • Hjälpguidens struktur
   • Specifikationer
   • Supportwebbplats
   • Håll TV:n uppdaterad
   • Varumärkesinformation
   [165] Index/övrigt

   Index

   TV -program

   • GUIDE/(Guide)
   • Interaktiva sändningar
   • Satellitsändningar
   • Inspelning
   • Kanalinställningar
   • Barnlås

   Bild/visning

   • 4K-bilder
   • Startmenyn
   • Bild
   • Datum och tid
   • Språk/Language
   • Inställningar för expertpanel
   • Pixelläge
   • Uppdatera panel

   Ljud/röst

   • Röstsökning, använda
   • Ljud

   Fjärrkontroll

   • Röstsökning
   • HOME/(START)
   • Snabbinställningar
   • Ingångar
   • SYNC MENU

   Anslutningar

   • Bluetooth
   • Chromecast
   • BRAVIA Sync
   • Internet

    Externa enheter

    • USB-lagringsenheter, inspelning med
    • Blu-ray/DVD-spelare, ansluts
    • USB-minnesenheter, osv.
    • Datorer
    • Digitalkameror, videokameror
    • Ljudsystem

    Appar

    • YouTube™
    • Netflix

    Filuppspelning

    • Datorer
    • Filer och format som stöds
    • Digitalkameror, videokameror

    Annan

    • Starta om
    • Tillgänglighet
    • Systemprogramuppdatering
    • Eco-instrumentbräda
    [166] Index/övrigt

    Om hjälpguiden

    I denna hjälpguide förklaras hur du använder den här TV:n. Dessutom kan du se Startguide för beskrivningar om TV-installation och Referensmaterial för information som till exempel specifikationer och väggmontering av denna TV.

    Bild på bruksanvisningar
    1. Startguide
    2. Referensmaterial

    Versioner av hjälpguiden

    Det finns två versioner av hjälpguiden: den inbyggda versionen och onlineversionen. Onlinehjälpguiden innehåller den senaste informationen.
    Onlinehjälpguiden visas automatiskt när TV:n ansluts till internet, annars visas den inbyggda hjälpguiden.

    Bild på internetuppkoppling

    Hjälpguidens struktur

    Mer information om hjälpguidens struktur finns på sidan Hjälpguidens struktur.

    Observera

    • Du kan behöva uppdatera TV-programvaran om du vill kunna använda de senaste funktionerna som beskrivs i hjälpguiden. För ytterligare information om programuppdateringar, se sidan Programuppdateringar.
    • Namnen på inställningarna i Hjälpguiden kan skilja sig från de som visas på TV:n beroende på TV:ns versionsdatum eller din modell/land/region.
    • Bilderna och illustrationerna som används i hjälpguiden kan skilja sig beroende på TV-modellen.
    • Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan meddelande.
    • I hjälpguiden finns beskrivningar som är gemensamma för alla modeller/regioner/länder. Vissa beskrivningar av funktioner gäller inte beroende på din modell/region/land.

    Tips

    • Denna hjälpguide är skriven för alla regioner/länder. Vissa beskrivningar i hjälpguiden gäller inte för vissa regioner och länder.
    [167] Index/övrigt

    Hjälpguidens struktur

    Hjälpguiden är strukturerad på följande sätt.

    Komma igång

    • Fjärrkontroll
    • Anslutande terminal
    • Så här tänds LED-lamporna
    • Startmenyn
    • Välja ingångar
    • Utföra akustisk automatisk kalibrering
    • Tillgänglighetsfunktioner

    Praktiska funktioner

    • Söka efter innehåll/hantera TV:n med din röst
    • Använda apparna
    • Hitta fjärrkontrollen (endast modeller som levereras med fjärrkontroll med inbyggd summer)
    • Ta del av säkra appar och videoströmningstjänster (Säkerhet och begränsningar)
    • Använda Kamera och mikrofonenhet (endast modeller som stöder BRAVIA CAM)

    Titta på TV

    • Titta på TV -program
    • Praktiska funktioner när du tittar på TV
    • Ändra bild- och ljudkvaliteten till dina önskemål

    Spela in TV -program

    • Inspelning till en USB-hårddisk
    • Titta på/radera inspelat innehåll
    • Förstå de symboler som visas i den inspelade rubriklistan

    Använda TV:n med andra enheter

    • USB-enheter
    • Blu-ray och DVD-spelare
    • Kabel / Satellit / Extern box
    • Visa appskärmen för iPhone/smarttelefonen eller iPad/surfplattan på TV:n
    • Datorer, kameror, och videokameror
    • Ljudsystem (exempelvis en AV-mottagare eller ljudbar)
    • Spelkonsoler
    • 3D-surroundljud med nackhögtalare eller hörlurar (endast BRAVIA XR-modeller)
    • Bluetooth-enheter
    • Justera inställningen för AV-synk
    • BRAVIA Sync-kompatibla enheter
    • Visa bilder i 4K från kompatibla enheter
    • BRAVIA Anslutningsguide

    Ansluta till ett nätverk

    • Ansluta till ett nätverk
    • Funktioner för hemnätverk
    • Visa internetmedia

    Inställningar

    • Använda Snabbinställningar
    • Använda Eco-instrumentbräda
    • Kanaler & Ingångar
    • Visning och ljud
    • Nätverk och internet
    • Konton och inloggning
    • Integritet
    • Appar
    • System
    • Fjärrkontroller och tillbehör
    • Hjälp och feedback
    • Timers och klocka

    Felsökning

    Index/övrigt

    • Index
    • Om hjälpguiden
    • Specifikationer
    • Supportwebbplats
    • Håll TV:n uppdaterad
    • Varumärkesinformation
    [168] Index/övrigt

    Specifikationer

    Du kan hitta specifikationsinformationen på Sony supportwebbplats:
    Besök produktsidan på din TV och hänvisa till Specifikationer. Mer information om supportwebbplatsen finns på sidan Supportwebbplats.

    Bild på supportwebbplatsen Specifikation.

    Observera

    • En Specifikations sida är kanske inte tillgänglig beroende på modellen. I så fall hänvisas till Referensmaterial.
    [169] Index/övrigt

    Supportwebbplats

    Den senaste informationen och online-hjälpguiden finns på Sony supportwebbplats:

    https://www.sony.eu/support/
    QR-kod för Sonys supportwebbplats
    https://www.sony.eu/support/

    [170] Index/övrigt

    Håll TV:n uppdaterad

    TV:n hämtar data såsom programguide när den är i standbyläge/nätverksläge. För att din TV ska förbli uppdaterad rekommenderar vi att du stänger av TV:n på vanligt sätt med strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.

    [171] Index/övrigt

    Varumärkesinformation

    Vewd-logotyp

    • Vewd® Core. Copyright 1995-2023 Vewd Software AS. All rights reserved.

    Bluetooth-logotyp

    • Bluetooth®-ordmärket och -logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Group Corporation och dess dotterbolag sker under licens.

    DTS IMAX-logotyp

    • Tillverkad enligt licens från IMAX Corporation. IMAX® är ett registrerat varumärke som tillhör MAX Corporation i USA och/eller andra länder. För DTS-patent se http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, DTS Digital Surround, och DTS-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2023 DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.

     hevc-logotyp

     • Omfattas av ett eller fler av de HEVC-patentkrav som finns förtecknade på
      patentlist.accessadvance.com.

     • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® och Wi-Fi Direct® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
     • Wi-Fi CERTIFIED™- och Wi-Fi CERTIFIED 6™-logon är certifikationsmärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

     • Disney+ och alla relaterade logotyper och märken är varumärken som tillhör Disney Enterprises, Inc. eller dess dotterbolag.

     • Amazon, Prime Video och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

     • Apple, Apple Home, AirPlay och HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner.
      Den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS rekommenderas om du vill använda AirPlay och Apple HomeKit med den här TV:n.

     • LIV är ett varumärke eller registrerat märke som tillhör Culver Max Entertainment Pvt. Ltd. (tidigare känt som Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd.).

     • Google TV heter den här enhetens programvara och det är ett varumärke som tillhör Google LLC. Google, YouTube och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.
     • BRAVIA och BRAVIA XR är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess närstående bolag.

     • Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

     Observera

     • Tjänstens tillgänglighet beror på din region/ditt land.