[1]

การเริ่มต้นใช้งาน

 • ปุ่มสั่งการรีโมทคอนโทรล หัวข้อนี้กล่าวถึงปุ่มต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรล
 • ขั้วต่อ
 • การติดสว่างของ LED
 • โฮมเมนู
 • การเลือกสัญญาณเข้า
 • การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
 • คุณสมบัติการเข้าถึง
[2] การเริ่มต้นใช้งาน

ปุ่มสั่งการรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ เค้าโครงปุ่มกด ชื่อปุ่มและคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

คลิกที่ปุ่มที่ภาพของรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงรายละเอียด

(พลังงาน)
เปิดหรือสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย/สแตนด์บายผ่านเครือข่าย
TV
สลับไปยังช่องทีวีหรือช่องสัญญาณเข้า และแสดง เมนูทีวี โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การใช้ เมนูทีวี
(MIC)
พูดที่บริเวณนี้เพื่อใช้ไมโครโฟนในรีโมทคอนโทรล มีไฟ LED แสดงเหนือไมโครโฟน
(การตั้งค่าเร็ว)
แสดง การตั้งค่าเร็ว โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การใช้ การตั้งค่าเร็ว

คำแนะนำ

 • คุณสามารถใช้คุณสมบัติ [ค้นหารีโมท] ได้ง่าย ๆ เพื่อค้นหารีโมทคอนโทรลโดยกดปุ่มเปิดปิด TV โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การค้นหารีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรลแบบมีเสียงเตือน)
(เลือกอินพุต)
แสดงและเลือกแหล่งที่มาของอินพุต เป็นต้น โปรดดูรายละเอียดในหน้า การเลือกสัญญาณเข้า
MENU
การใช้งานฟังก์ชั่นจากเมนูบนหน้าจอ
(ขึ้น) / (ลง) / (ซ้าย) / (ขวา) / (ตกลง) (การนำทางบน D-Pad)
การนำทางและการเลือกเมนูบนหน้าจอ
(ย้อนกลับ)
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
(โฮม)
แสดงเมนูโฮมของทีวี โปรดดูรายละเอียดที่หน้า โฮมเมนู
+/- (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียง
(Google Assistant/ไมโครโฟน)
ถาม Google ให้ช่วยสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่ กดปุ่ม Google Assistant (หรือ MIC) ที่รีโมทเพื่อเริ่มต้น
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การใช้ไมโครโฟนของรีโมทคอนโทรล
Google Assistant ไม่มีให้บริการในบางภาษา/ประเทศ/พื้นที่
(ปิดเสียง)
ปิดเสียงชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อคืนค่าเสียง

คำแนะนำ

 • บริการชอร์ตคัทสามารถเปิดหรือปิดได้โดยกดค้างที่ (ปิดเสียง) เป็นเวลา 3 วินาที
CH +/- (ช่อง)
เลือกช่อง
(แดชบอร์ด)
แสดง แดชบอร์ด
(เปิดเล่น) / (หยุดชั่วคราว)
ดำเนินการกับข้อมูลสื่อบนทีวีและอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync ซึ่งเชื่อมต่ออยู่
(คำแนะนำ)
แสดงคู่มือรายการดิจิตอลของ TV หรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียม (เฉพาะรุ่นที่ใช้กับการควบคุมกล่องเคเบิล/ดาวเทียมเท่านั้น) โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การใช้ผังรายการ
ปุ่มแอป (บริการออนไลน์)
เลือกใช้บริการสตรีมมิ่งต่าง ๆ ได้โดยกดที่ปุ่มเพียงครั้งเดียว
[3] การเริ่มต้นใช้งาน

ขั้วต่อ

ประเภทและรูปทรงของขั้วต่อที่มีให้จะแตกต่างกันออกไปตามทีวีของท่าน
โปรดดูตำแหน่งของขั้วต่อที่ คู่มือการตั้งค่า (คู่มือฉบับพิมพ์)

ขั้วต่อคำอธิบาย
ภาพพอร์ต USB
USB
เชื่อมต่อเข้ากับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ/ที่จัดเก็บสื่อ USB

หมายเหตุ

 • การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB ขนาดใหญ่อาจรบกวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ข้างๆ กัน ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อกับอินพุต USB อื่นแทน
ภาพขั้วต่อ REMOTE RS-232C
REMOTE RS-232C
ขั้วต่อนี้ใช้สำหรับให้บริการเท่านั้น
ภาพช่องต่อ VIDEO IN
VIDEO IN
เชื่อมต่อกับ VCR/อุปกรณ์วิดีโอเกม/เครื่องเล่น DVD/กล้องวิดีโอ
สำหรับการเชื่อมต่อแบบคอมโพสิท ให้ใช้ สายต่ออนาล็อก (ไม่ได้ให้มาด้วย)
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปทรงของสายต่ออนาล็อกที่ การเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์หรือ DVD
VIDEO IN และ S-CENTER SPEAKER IN​ ใช้ขั้วต่อร่วมกัน
ภาพช่องต่อ S-CENTER SPEAKER IN
S-CENTER SPEAKER IN​
ต่อ TV และอุปกรณ์เสียงเข้ากับช่องจ่ายสัญญาณ/หัวเสียบ S-CENTER OUT โดยใช้ สายโหมดลำโพงกลางของทีวี ก่อนเชื่อมต่อ ให้ถอดปลั๊กจ่ายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่โทรทัศน์และอุปกรณ์เสียงที่จะเชื่อมต่อออก
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การใช้ TV เป็นลำโพงตัวกลาง (เฉพาะรุ่นที่รองรับโหมดลำโพงกลางของทีวี)

หมายเหตุ

 • หากคุณไม่ได้ใช้ขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN หรือ S-CENTER SPEAKER IN​ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันเสียงออกจากลำโพง
  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นปิด [โหมดลำโพงกลางของทีวี] ใน [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก]
ภาพช่องต่อหูฟัง
(หูฟัง)
การเชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อหูฟังเพื่อฟังเสียงจากทีวี รองรับช่องต่อขนาดเล็กแบบสเตอริโอ 3 ขาเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถส่งเสียงจากทั้งหูฟังและลำโพงทีวีได้ในเวลาเดียวกัน
ภาพขั้วต่อ HDMI IN
HDMI IN
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI อินเทอร์เฟซ HDMI สามารถโอนสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอลผ่านสายเชื่อมต่อสายเดียว รับชมเนื้อหา 4K คุณภาพสูงได้โดยเชื่อมต่อสายPremium High Speed HDMI Cable(s) และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] ของพอร์ต HDMI IN
ภาพพอร์ต HDMI IN SUPPORT 4K 120p
HDMI IN (4K 120 Hz)
หากคุณใช้อุปกรณ์ HDMI ที่รองรับการจ่ายสัญญาณวิดีโอแบบ 4K 100/120 Hz ให้ต่อ Ultra High Speed HDMI Cable และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] ของพอร์ต HDMI IN

หมายเหตุ

 • การรองรับสัญญาณ 4K 100 Hz จะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
ภาพพอร์ต HDMI IN eARC/ARC
HDMI IN (eARC/ARC)
เชื่อมต่อเครื่องเสียงที่รองรับ eARC (Enhanced Audio Return Channel) หรือ ARC (Audio Return Channel) โดยต่อสายเข้าที่พอร์ต HDMI ที่ระบุเป็นeARC/ARC” ที่ทีวี นี่เป็นคุณสมบัติที่ส่งเสียงไปยังระบบเสียงที่รองรับ eARC/ARC ผ่านสาย HDMI หากระบบเสียงไม่รองรับ eARC/ARC ท่านจะต้องเชื่อมต่อกับ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ภาพช่องต่อ DVI
DVI
การเชื่อมต่อหัวแปลง DVI - HDMI/อุปกรณ์ HDMI
หากอุปกรณ์มีช่องต่อ DVI ให้เชื่อมต่อเข้ากับช่อง HDMI IN ที่รองรับ DVI ผ่านหัวแปลง DVI - HDMI (ไม่ให้มาด้วย) และเชื่อมต่อช่องสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์กับช่อง HDMI AUDIO IN
ภาพพอร์ต HDMI AUDIO IN
HDMI AUDIO IN
การเชื่อมต่อหัวแปลง DVI - HDMI/อุปกรณ์ HDMI
หากอุปกรณ์มีช่องเสียบ DVI ให้เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณขาเข้า HDMI IN ที่รองรับ DVI ผ่านทางอินเตอร์เฟซหัวแปลง DVI - HDMI (ไม่ได้จัดมาให้) แล้วทำการต่อช่องสัญญาณเสียงขาออกของอุปกรณ์เข้าที่ HDMI AUDIO IN
ภาพช่องต่อ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเสียงด้วยช่องอินพุตเสียงออปติคอล
เมื่อการเชื่อมต่อระบบเสียงไม่สามารถใช้ได้กับ ARC โดยใช้สาย HDMI ท่านต้องเชื่อมสายสัญญาณเสียงออปติคอลเข้ากับ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) เพื่อให้ส่งออกเสียงดิจิตอลได้
ภาพขั้วต่อ ANTENNA
(ช่องสาย/เสาอากาศ)
การเชื่อมต่อกับสาย/เสาอากาศ/กล่องรับสัญญาณภายนอก

หมายเหตุ

 • เมื่อเชื่อมต่อสายกับช่องสาย/เสาอากาศ ให้ใช้นิ้วขันเท่านั้นเนื่องจากการเชื่อมต่อที่แน่นเกินไปอาจทำให้ทีวีเสียหายได้
ภาพพอร์ต LAN
LAN
เชื่อมต่อกับเราเตอร์
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยใช้สาย LAN
ภาพช่องต่อ CENTER SPEAKER IN
CENTER SPEAKER IN
การใช้ลำโพงทีวีเป็นลำโพงกลาง ให้เชื่อมต่อสายส่งสัญญาณของ AV รีซีฟเวอร์ของท่านเข้ากับ CENTER SPEAKER IN ของทีวี
ใช้งานลำโพง TV ของคุณเป็นลำโพงตัวกลางโดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]

หมายเหตุ

 • ก่อนต่อสาย ให้ถอดสายไฟ AC (สายหลัก) ของทั้งทีวีและ AV รีซีฟเวอร์ออกก่อน
 • หากคิดว่าจะไม่ใช้ขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN หรือ S-CENTER SPEAKER IN​ ให้ปรับตั้งค่าตามนี้เพื่อป้องกันเสียบรบกวนจากลำโพง
  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรลและปิด [โหมดลำโพงกลางของทีวี] จาก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก]
[4] การเริ่มต้นใช้งาน

การติดสว่างของ LED

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของโทรทัศน์ได้จากการติดสว่างของไฟ LED
ตำแหน่งของ LED จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

ภาพแสดงตำแหน่งของไฟ LED ไฟ LED จะอยู่ที่ A และ B ตามลำดับโดยเริ่มจากทางซ้ายภาพแสดงตำแหน่งของไฟ LED ไฟ LED จะอยู่ที่ B และ A ตามลำดับโดยเริ่มจากทางซ้าย

 1. LED สำหรับฟังก์ชันเสียง (ทางด้านซ้ายหรือตรงกลางขวาด้านล่างของโทรทัศน์ เฉพาะทีวีที่มีไมโครโฟนในตัว*)
 2. การตอบสนองการดำเนินการ ไฟ LED (ที่ตรงกลางด้านล่างของทีวี)

* ไมโครโฟนในตัวของ TV อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่/รุ่น/ภาษาที่คุณเลือก

ไฟ LED สำหรับฟังก์ชันเสียง

“สว่าง” หรือ “กระพริบ” เมื่อตรวจพบ “Ok Google” และทีวีกำลังสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ รูปแบบการสว่างของไฟ LED นี้จะขึ้นอยู่กับสถานะของการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ

 • หลังจากกดปุ่ม MIC/Google Assistant ที่รีโมทคอนโทรลและสิ้นสุดการเปิดใช้งานไมค์ในตัวที่ TV ไฟ LED แสดงการทำงานของฟังก์ชั่นเสียงจะติดสว่างเป็นสีเหลืองอ่อนเมื่อไมค์ในตัวของ TV ปิดทำงาน (ขณะเปิดใช้งาน การตอบสนองการดำเนินการ LED จะติดเป็นสีอำพัน) รูปแบบการส่องสว่างของ LED อาจเปลี่ยนปตามค่าปรับตั้ง
 • สีของ LED แสดงการทำงานของเสียงอาจแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบทางเทคนิค

ไฟ LED การตอบสนองการดำเนินการ

“สว่าง” หรือ “กะพริบ” เป็นสีขาวเมื่อทีวีเปิดอยู่ เมื่อรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล หรือเมื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
เมื่อเปิดใช้งาน [การตรวจพบ "Ok Google"] ไฟจะ “สว่าง” เป็นสีอำพัน (เฉพาะ TV ที่มีไมค์ในตัว*)
* ไมโครโฟนในตัวอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/รุ่น/ภาษาของท่าน
ขณะเปิดใช้ สวิตช์ไมโครโฟนในตัว ระบบจะ “เปิด” ทำงานเป็นสีอำพัน (เฉพาะ TV ที่มีไมค์ในตัว*) ทั้งนี้ LED อาจไม่ติดสว่าง ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้ง
* ไมโครโฟนในตัวอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/รุ่น/ภาษาของคุณ

[5] การเริ่มต้นใช้งาน

โฮมเมนู

หน้าจอที่ปรากฏขึ้นเมื่อท่านกดปุ่ม HOME/(โฮม) ที่รีโมทคอนโทรลจะเรียกว่าโฮมเมนู จากโฮมเมนู ท่านสามารถค้นหาเนื้อหาและเลือกเนื้อหา แอป และการตั้งค่าที่แนะนำได้

รายการที่ปรากฏขึ้นที่โฮมเมนูจะขึ้นอยู่กับว่ามีการตั้งค่าบัญชี Google ไว้ที่ TV หรือไม่
(คุณสมบัติบางอย่างใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศของคุณ รูปภาพใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น อาจแตกต่างจากหน้าจอจริง)

(A) โฮมเมนูเมื่อตั้งค่าบัญชี Google กับ TV
ภาพโฮมเมนูเมื่อตั้งค่าบัญชี Google ไว้
(B) โฮมเมนูเมื่อไม่ได้ตั้งค่า Google บัญชี ไว้กับ TV
ภาพโฮมเมนูเมื่อไม่ได้ตั้งค่าบัญชี Google ไว้

การตั้งค่าบัญชี Google และเพลิดเพลินกับ TV

หากคุณเชื่อมต่อ TV เข้ากับอินเทอร์เน็ตและตั้งค่าบัญชี Google คุณสามารถติดตั้งแอพที่ต้องการบนทีวีและเพลิดเพลินกับวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตและใช้เสียงของคุณเพื่อค้นหาเนื้อหา

เพลิดเพลินกับทีวีโดยไม่ต้องตั้งค่าบัญชี Google

แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งค่าบัญชี Google คุณยังสามารถรับชม TV และ/หรือดูเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจาก TV เช่น เครื่องเล่น Blu-ray ได้ หากคุณเชื่อมต่อ TV เข้ากับอินเทอร์เน็ตคุณยังสามารถใช้บริการสตรีมมิ่งอินเทอร์เน็ตที่แสดงในโฮมเมนูได้อีกด้วย

หมายเหตุ

 • ตั้งค่าบัญชี Google ในภายหลังและใช้งาน TV โดยตั้งค่า Google TV™ จากเมนู Home หรือเมนูตั้งค่า
 • หากคุณลบบัญชี Google ทีวีจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

คำแนะนำ

 • หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดโทรทัศน์ ขึ้นอยู่กับค่าที่ปรับตั้งไว้ หากท่านแก้ไขค่าต่อไปนี้ ท่านสามารถปรับหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดโทรทัศน์เป็นช่องสัญญาณโทรทัศน์หรือช่องสัญญาณต่อพ่วง เช่น HDMI ที่รับชมไว้ก่อนที่จะปิดโทรทัศน์
  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. เลือก [ลักษณะการทำงานเมื่อเปิดเครื่อง] จากนั้นเลือก [อินพุตที่ใช้ล่าสุด]

  ครั้งถัดไปที่เปิดโทรทัศน์ ช่องสัญญาณโทรทัศน์หรือช่วงสัญญาณต่อพ่วง เช่น HDMI ที่ท่านรับชมก่อนหน้าจะปิดโทรทัศน์จะปรากฏขึ้น

  รายละเอียดทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • โปรดดูข้อมูลอื่นๆ ที่ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” บนเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony
  คำถามที่ถูกถามบ่อยสำหรับการแก้ไขปัญหา
[6] การเริ่มต้นใช้งาน

การเลือกสัญญาณเข้า

หากต้องการใช้อุปกรณ์ต่างๆ (เช่น เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD หรือแฟลชไดรฟ์ USB) ที่เชื่อมต่อกับทีวี หรือดูทีวีหลังจากใช้งานอุปกรณ์แล้ว ท่านจะต้องสลับช่องสัญญาณเข้า

หากท่านแก้ไขรายการและเพิ่มแอป ท่านจะสามารถสลับไปยังแอปเหล่านั้นได้ในหน้าจอเลือกช่องสัญญาณเข้า

 1. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  หรือกดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ใช้ปุ่ม (ซ้าย) / (ขวา) เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จากนั้นกดปุ่ม (Enter)

หมายเหตุ

 • หากไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับอินพุต HDMI อินพุต HDMI อาจไม่แสดงใน [ช่องต่อเข้า]

การแก้ไขรายการช่องสัญญาณเข้า

 1. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า)
 2. กดปุ่ม (ขวา) (หรือปุ่ม (ซ้าย) ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้แสดงผลของทีวี) แล้วเลือก (แก้ไข)
 3. เลือกแอป/ช่องสัญญาณเข้า/อุปกรณ์ที่ต้องการแสดงหรือซ่อน
 4. เลือก [ปิด]

คำแนะนำ

 • เปลี่ยนลำดับหรือซ่อนรายการที่จัดแสดงโดยกดปุ่ม (ขึ้น) ที่รีโมทคอนโทรลขณะที่รายการถูกแรเงาเลือกอยู่ จากนั้น [ย้าย] และ [ซ่อน] จะปรากฏขึ้น หากท่านเลือก [ย้าย] ให้ใช้ (ซ้าย) / (ขวา) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม (ตกลง) บนรีโมทคอนโทรล
 • คุณสามารถสลับมาที่สัญญาณถ่ายทอดรายการ TV โดยกดปุ่ม TV ปุ่ม
[7] การเริ่มต้นใช้งาน

การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ

คุณสามารถแก้ไขเสียงให้ได้คุณภาพดีที่สุดสำหรับการรับชมโดยใช้ไมโครโฟนควบคุมระยะไกลเพื่อวัดระดับเสียงทดสอบจาก TV (ค่านี้อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับทีวีบางรุ่น)
รุ่นที่รองรับการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติจะมีค่าปรับตั้งดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [การปรับเสียง] — [การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ]

ภาพการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • ผลการปรับเทียบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการรับชมของคุณ
 • เสียงทดสอบที่ดังจะถูกเปิดเล่นจากทีวีระหว่างการตรวจวัด
 • อย่าบังช่องไมโครโฟนที่ปลายรีโมทคอนโทรลระหว่างการตรวจวัด
 • อย่าย้ายรีโมทคอนโทรลระหว่างการตรวจวัด เนื่องจากอาจทำให้การตรวจวัดไม่ถูกต้อง
 • ทำการปรับเทียบเมื่อเสียงแวดล้อมของท่านเงียบสนิท เสียงอาจทำให้การตรวจวัดไม่ถูกต้อง
 • การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติจะไม่สามารถดำเนินการได้หากท่านใช้ Sound Bar แก้ไขค่าต่อไปนี้
  [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ลำโพง] — [ลำโพงทีวี]
 1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกค่าต่อไปนี้
  [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [การปรับเสียง] — [การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ] — [การตั้งค่าการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ]
 2. ตรวจวัดตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  เสียงจะถูกแก้ไขอัตโนมัติตามผลการตรวจวัดเงื่อนไขแวดล้อมในการรับชมของท่าน
  ภาพแสดงการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ ถือรีโมทคอนโทรลที่ระดับอกของท่านและชี้ไมโครโฟนไปที่ทีวีเพื่อทำการตรวจวัด

คำแนะนำ

การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติอาจล้มเหลวในกรณีต่อไปนี้

 • หากมีการย้ายรีโมทคอนโทรลระหว่างการตรวจวัด
 • หากมีเสียงอื่นนอกจากเสียงทดสอบ (เช่น เสียงรบกวน) ระหว่างการตรวจวัด
[8] การเริ่มต้นใช้งาน

คุณสมบัติการเข้าถึง

ทีวีนี้มีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง [การช่วยเหลือพิเศษ] เช่นฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับข้อความบนหน้าจอการซูมเพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้นและคำบรรยาย

หมายเหตุ

 • คุณสมบัติบางส่วนอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศของท่าน

กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [การช่วยเหลือพิเศษ] เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติเสริมการใช้งานของผู้ใช้

[การช่วยเหลือพิเศษ] มีฟังก์ชันทางลัดเพื่อให้ท่านสามารถเปิดหรือปิดได้โดยการกดปุ่ม (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

คำแนะนำ

 • เปลี่ยนฟังก์ชั่นลัดโดยเลือก [ทางลัดสำหรับการเข้าถึง] ใน [การช่วยเหลือพิเศษ] เปิดใช้งาน [เปิดใช้ทางลัดการเข้าถึง] แล้วเปลี่ยนฟังก์ชั่นเป็น [บริการทางลัด]
 • หากคุณเลือก [บทช่วยสอนเกี่ยวกับการเข้าถึง] ใน [การช่วยเหลือพิเศษ] ท่านจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่โทรทัศน์รองรับ (คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในรุ่นที่ท่านใช้)
 • หากต้องการใช้การแปลงข้อความเป็นคำพูดกับคู่มือช่วยเหลือโปรดดูคู่มือช่วยเหลือในเว็บไซต์สนับสนุน Sony โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานได้จากเว็บไซต์ให้บริการของ Sony

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/
  รหัสสำหรับเว็บไซต์บริการของ Sony

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/

[9]

คุณสมบัติการทำงานที่เป็นประโยชน์

 • การค้นหาเนื้อหา/การใช้งานทีวีด้วยเสียงของท่าน
 • การใช้งานแอปที่ต้องการ
 • การค้นหารีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรลแบบมีเสียงเตือน)
 • ใช้งานแอปและบริการสตรีมมิ่งวิดีโออย่างปลอดภัย (ความปลอดภัยและข้อจำกัด)
 • การใช้ ชุดกล้องและไมโครโฟน (เฉพาะรุ่นที่รองรับ BRAVIA CAM)
[10] คุณสมบัติการทำงานที่เป็นประโยชน์

การค้นหาเนื้อหา/การใช้งานทีวีด้วยเสียงของท่าน

 • การใช้ไมโครโฟนของรีโมทคอนโทรล คุณสมบัตินี้ใช้ได้สำหรับ TV ที่มีรีโมทคอนโทรลที่มีปุ่ม Google Assistant/MIC
 • การใช้ไมค์ในตัวที่ TV (เฉพาะ TV ที่มีไมค์ในตัว)
[11] การค้นหาเนื้อหา/การใช้งานทีวีด้วยเสียงของท่าน | การค้นหาเนื้อหา/การใช้งานทีวีด้วยเสียงของท่าน

การใช้ไมโครโฟนของรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลที่รองรับระบบสั่งการด้วยเสียงจะมีปุ่ม Google Assistant/MIC และไมโครโฟนในตัว แจ้ง Google ให้ค้นหาภาพยนตร์ แอพสตรีม เปิดเล่นเพลงและควบคุม TV ด้วยเสียงของคุณ กดปุ่ม Google Assistant (หรือ MIC) ที่รีโมทเพื่อเริ่มต้น

 1. กดปุ่ม Google Assistant/MIC ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้
  ไมโครโฟนที่รีโมทคอนโทรลจะถูกเปิดใช้ขณะกดปุ่ม และ LED ที่รีโมทคอนโทรลจะติดสว่าง
  ภาพปุ่ม MIC ที่รีโมทคอนโทรล
 2. พูดผ่านไมโครโฟนขณะกดค้างที่ปุ่ม Google Assistant/MIC
  อาจมีตัวอย่างคำพูดแสดงบนหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
  ภาพแสดงการพูดลงในส่วนบนของรีโมทคอนโทรล
  ระบบจะแสดงผลการค้นหาเมื่อคุณพูดใส่ไมโครโฟน

หมายเหตุ

 • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการใช้งานการค้นหาด้วยเสียง
 • ชนิดของรีโมทคอนโทรลที่ให้มาพร้อมกับทีวีจะแตกต่างกันไป และรีโมทคอนโทรลแบบมีไมโครโฟนในตัวจะมีในบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ รีโมทคอนโทรลเสริมสามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ
 • ในการใช้ไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรลท่านต้องเพิ่มและตั้งค่าบัญชี Google ให้กับทีวี
[12] การค้นหาเนื้อหา/การใช้งานทีวีด้วยเสียงของท่าน | การค้นหาเนื้อหา/การใช้งานทีวีด้วยเสียงของท่าน

การใช้ไมค์ในตัวที่ TV (เฉพาะ TV ที่มีไมค์ในตัว)

ไมโครโฟนในตัวของ TV อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่/ประเทศ/ภาษาที่คุณเลือก

ดูรายละเอียดภาษาที่รองรับไมค์ในตัวผ่านทาง TV ได้จากเว็บไซต์ให้บริการต่อไปนี้ Sony

https://www.sony.net/tv-hf/ga/
คิวอาร์โค้ดสำหรับเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony
https://www.sony.net/tv-hf/ga/

คำแนะนำ

 • URL อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ใช้งาน TV ได้มากกว่าผ่านเสียงของคุณเอง เริ่มต้นด้วย “Ok Google” เพื่อ:

 • ควบคุม TV และอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน
 • เพลิดเพลินไปกับเพลงและสื่อบันเทิงต่าง ๆ
 • ค้นหาคำตอบ
 • วางแผนวันของคุณเพื่อจัดการงานต่าง ๆ

หันหน้าเข้าหา TV แล้วพูดว่า “Ok Google” เพื่อเริ่มต้น

เมื่อ LED การทำงานของระบบเสียงกะพริบเป็นสีขาว ให้เริ่มพูดสั่งการ
ตำแหน่งของ LED จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

ภาพแสดงตำแหน่งของไฟ LED บนทีวี A และ B ตามลำดับจากทางซ้ายภาพแสดงตำแหน่งของไฟ LED บนทีวี B และ A ตามลำดับจากทางซ้าย

 1. LED สำหรับฟังก์ชันเสียงจะอยู่ที่ด้านล่างทางด้านซ้ายของบริเวณกลางหรือกลางขวาของ TV
 2. LED ที่ด้านล่าตรงกลางของ TV จะติดสว่างเป็นสีอำพันหากตั้งค่า TV ให้ตรวจหาสัญญาณ “Ok Google

เมื่อต้องการใช้ไมโครโฟนในตัว ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าต่อไปนี้

 1. เปิดสวิตช์ไมค์ในตัวที่ทีวี
  ดูตำแหน่งไมค์ในตัวที่สวิตช์ของ TV ได้จาก คู่มืออ้างอิง/คู่มือการตั้งค่า

หมายเหตุ

 • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการใช้งานไมโครโฟนในตัวของ TV
 • โดยส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้ไมค์ในตัวได้เมื่อเปิดใช้งาน สวิตช์ไมโครโฟนในตัว แต่อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า TV
 • หลังจากเปิดไมค์ในตัวที่สวิตช์ทีวี คุณจะต้องกดปุ่ม MIC/Google Assistant ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์/ประเทศ/พื้นที่ของคุณ (เฉพาะรุ่นที่มีสวิตช์ไมค์ในตัว)
 • การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดใช้งานไมค์ในตัว เนื่องจากไมค์จะคอยดูดเสียงอยู่ตลอดเวลา

คำแนะนำ

 • ขณะตั้งค่า TV ให้ตรวจหาสัญญาณ “Ok Google”, การตอบสนองการดำเนินการ LED จะติดว่างเป็นสีอำพันแม้ว่าจะปิด TV (หรือสามารถตั้งค่าไม่ให้ติดสว่างได้)
 • ไมค์ในตัวของ TV อาจดูดเสียงแวดล้อมและทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถใช้ [ความไวของไมโครโฟนในตัว] เพื่อปรับความไวของไมค์

  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
  [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [ความไวของไมโครโฟนในตัว]

[13] คุณสมบัติการทำงานที่เป็นประโยชน์

การใช้งานแอปที่ต้องการ

 • กำลังติดตั้งแอป
[14] การใช้งานแอปที่ต้องการ | การใช้งานแอปที่ต้องการ

กำลังติดตั้งแอป

ท่านสามารถติดตั้งแอปไปยังโทรทัศน์ได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถติดตั้งแอพที่เข้ากันได้กับทีวีเท่านั้น อาจแตกต่างจากแอพสำหรับสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต
 • จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชี Google เพื่อติดตั้งแอป

คำแนะนำ

 • หากท่านไม่มีบัญชี Google บัญชี หรือต้องการสร้างบัญชีร่วม ให้สร้างบัญชีใหม่โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  เว็บไซต์ข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศของท่าน นอกจากนี้ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูรายละเอียดที่หน้าหลักของ Google
 • เราขอแนะนำให้ท่านสร้างบัญชี Google บัญชี บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา
 1. กดปุ่ม HOME/(หน้าหลัก) และจาก [ค้นหา] ในหน้าจอหลัก ให้พูดว่า “Search for <app name> apps” เพื่อค้นหาแอพที่คุณต้องการติดตั้ง เป็นต้น หรือเลือกฟิลด์ป้อนข้อมูลและใช้แป้นพิมพ์หน้าจอ
 2. เลือก แอพ จากผลการค้นหาแล้วทำการติดตั้ง

คำแนะนำ

 • หากการค้นหาแอพไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ให้พูดว่า “Google Play Store” แล้วลองค้นหาแอพจากหน้าจอ Google Play Store
 • นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกหมวดหมู่ได้จากแท็บ แอพ ในโฮมเมนู แล้วเลือกแอปที่ต้องการ

หลังจากการดาวน์โหลด ระบบจะติดตั้งและเพิ่มแอปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือก [เปิด] เพื่อเรียกใช้แอพ

คำแนะนำ

 • เริ่มการทำงานของแอปที่ติดตั้งในภายหลังโดยเลือกแท็บ แอพ ในโฮมเมนู แล้วเลือก [ดูทั้งหมด] ที่ขอบด้านขวาของพื้นที่แอป เลือกแอปที่ติดตั้งเพื่อเริ่มการทำงาน

เกี่ยวกับแอปที่ต้องชําระเงิน

มีแอปฟรีและแอปที่ต้องชําระเงิน หากต้องการซื้อแอปที่ต้องชำระเงินต้องใช้รหัสบัตรของขวัญ Google Play แบบชำระล่วงหน้าหรือข้อมูลบัตรเครดิต คุณสามารถซื้อบัตรของขวัญ Google Play จากร้านค้าปลีกต่างๆ

การลบแอป

 1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมตคอนโทรล เลือก [การตั้งค่า] — [แอป] เลือกแอพที่จะลบแล้วทำการถอนการติดตั้ง
[15] คุณสมบัติการทำงานที่เป็นประโยชน์

การค้นหารีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรลแบบมีเสียงเตือน)

รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้พร้อมกับ TV มีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหารีโมทคอนโทรลได้โดยการเปิดเสียงจากระบบเสียงเตือนในตัวเมื่อหารีโมทคอนโทรลไม่เจอ เช่น หากจำไม่ได้ว่าทิ้งไว้ที่ไหน (เช่น ใต้เบาะนั่งหรือซ่อนอยู่ในกองหนังสือพิมพ์) หรือขณะรับชมภาพยนตร์ในห้องมืด

รีโมทคอนโทรลที่เปิดเสียงเตือนด้านล่างโซฟา

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหารีโมทคอนโทรล

การใช้ปุ่มเปิดปิดที่ TV

 1. กดปุ่มเปิดปิดที่ TV
  เมนูจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ TV
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแล้วเลือก [ค้นหารีโมท] จากเมนูที่จัดแสดง
  เสียงเตือนจะดังขึ้นที่รีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุ

  • ตัวเลือก [ค้นหารีโมท] ที่ปรากฏขึ้นโดยการกดปุ่มเปิดปิดที่ TV จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อรีโมทคอนโทรลที่มีเสียงเตือนในตัวถูกเข้าคู่ไว้กับ TV แล้ว
  • อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะทางที่คุณสามารถค้นหารีโมทคอนโทรลจาก TV ของคุณ เสียงเตือนไม่สามารถเปิดเล่นจากรีโมทคอนโทรลในพื้นที่ที่อับสัญญาณ
  [16] คุณสมบัติการทำงานที่เป็นประโยชน์

  ใช้งานแอปและบริการสตรีมมิ่งวิดีโออย่างปลอดภัย (ความปลอดภัยและข้อจำกัด)

  ท่านสามารถใช้ทีวีได้อย่างปลอดภัยโดยตั้งข้อจำกัดการติดตั้งในแอพที่ดาวน์โหลดจากแหล่งที่ไม่รู้จักหรือการจำกัด อายุของ ผู้ใช้งานโปรแกรม และวิดีโอ (คุณสมบัติบางอย่างใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น / ภูมิภาค / ประเทศของคุณ)

  คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติการทำงานต่อไปนี้ [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] เพื่อ:

  • จำกัดช่องทีวีและการใช้งานอินพุตภายนอก
  • จำกัดการติดตั้งแอปจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
  • จำกัดการใช้งานแอป (ระบบล็อคด้วยรหัสผ่าน)
  • จำกัดระยะเวลาใช้งานทีวี

  คุณสามารถจำกัดคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ โดยการตั้งค่าต่อไปนี้

  กำหนดข้อจำกัดช่วงอายุสำหรับรายการต่าง ๆ

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกรายการต่อไปนี้ตามลำดับ
   [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [การจัดประเภทรายการทีวี]
   ตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับรุ่น/ประเทศ/พื้นที่/ค่าปรับตั้งของคุณ

  จำกัดการใช้แอป (ระบบล็อคด้วยรหัสผ่าน)

  ตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้งานแอป เช่น อินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

  ตั้งค่าจำกัดการใช้งานใน [การควบคุมโดยผู้ปกครอง]

  หากตั้งค่านี้ไว้ ท่านจะต้องกรอก PIN เมื่อเริ่มการทำงานของแอพ

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
   [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] — [แอปพลิเคชัน]
  2. ตั้งค่าหรือกรอก PIN
  3. เปิดใช้งาน [จำกัดแอป]
  4. เลือกแอปที่ท่านต้องการจำกัดจากรายชื่อแอป
   แอปที่ถูกจำกัดการใช้งานจะเปลี่ยนจาก (ปลดล็อคแล้ว) เป็น (ถูกล็อค) จำกัดการใช้งานแอปทั้งหมดโดยเลือก [แอปทั้งหมด]

  จำกัดการติดตั้งแอพจากแหล่งท่มาที่ไม่รู้จัก

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
   [การตั้งค่า] — [ความเป็นส่วนตัว] — [ความปลอดภัยและข้อจำกัด] — [ไม่รู้จักที่มา] — ปรับค่าใน [ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จัก]

  หมายเหตุ

  • หากท่านเปลี่ยนการตั้งค่า [ความปลอดภัยและข้อจำกัด] อุปกรณ์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยแอปที่ไม่รู้จักจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ Play Store ท่านยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของท่านหรือการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดจากการใช้แอพเหล่านี้
  • หากลืม PIN คุณจะต้องรีเซ็ต TV เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน อย่าลืมรหัส PIN

  คำแนะนำ

  • อาจมีข้อจำกัดอื่นๆแยกต่างหากขึ้นอยู่กับแอป สำหรับรายละเอียดโปรดดูวิธีใช้ของแอพ

  จำกัดเวลาใช้งานโทรทัศน์

  ตั้งค่าเพื่อจำกัดเวลาใช้งานโทรทัศน์สำหรับเด็ก

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
   [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] — [เวลาจอภาพ]
  2. ตั้งค่าหรือกรอก PIN
  3. เปิดใช้งาน [จำกัดเวลาจอภาพ] เพื่อเริ่มจำกัดการใช้งาน
   ค่าจำกัดการใช้งานจะปรากฏขึ้นด้านล่าง [จำกัดเวลาจอภาพ] ปรับค่าโดยตั้งค่าใน [ขีดจำกัดเวลาการใช้] หรือ [ช่วงเวลาที่จำกัด]
  [17] คุณสมบัติการทำงานที่เป็นประโยชน์

  การใช้ ชุดกล้องและไมโครโฟน (เฉพาะรุ่นที่รองรับ BRAVIA CAM)

  คุณสามารถเชื่อมต่อ ชุดกล้องและไมโครโฟน (CMU-BC1M) ที่จัดมาให้หรือ ชุดกล้องและไมโครโฟน (CMU-BC1) เสริมที่จัดหาเองเข้ากับ TV เพื่อใช้งานวิดีโอแชทหรือตั้งค่าภาพและเสียงให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมตามตำแหน่งการรับชม

  การติดตั้งและถอด ชุดกล้องและไมโครโฟน

  การเชื่อมต่อ

  เชื่อมต่อ ชุดกล้องและไมโครโฟน ที่จัดมาให้เข้ากับพอร์ต Camera ที่ด้านหลังของ TV คุณสามารถปรับมุมและตำแหน่งแนวตั้งของ ชุดกล้องและไมโครโฟน ได้

  การเชื่อมต่อกับกล้องที่จัดมาให้

  การถอด

  ถอด ชุดกล้องและไมโครโฟน ที่จัดมาให้ได้ง่าย ๆ โดยบิดเล็กน้อยตามภาพด้านล่าง

  การถอดกล้องที่จัดมาให้

  คำแนะนำ

  • สำหรับ ชุดกล้องและไมโครโฟน (CMU-BC1) เสริม ให้ต่อเข้ากับ TV โดยทำตามคำแนะนำในคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับ CMU-BC1

  หมายเหตุ

  • คุณอาจต้องอัพเดตซอฟต์แวร์ TV ของคุณเพื่อใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ ชุดกล้องและไมโครโฟน กรุณาทำการอัพเดตหากได้รับแจ้งให้อัพเดตซอฟต์แวร์

  การตั้งค่า ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง

  กำหนดค่าที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ของ ชุดกล้องและไมโครโฟน

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกรายการตามลำดับต่อไปนี้
   [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [BRAVIA CAM] — รายการที่ต้องการ

  ค่าปรับตั้งที่ใช้การได้

  [ปรับภาพและเสียงอัตโนมัติ]* (เฉพาะในโหมด BRAVIA XR)
  ชุดกล้องและไมโครโฟน จะตรวจหาตำแหน่งมุมมองของผู้ใช้และปรับความสว่างหน้าจอ ระดับเสียงและสมดุลของเสียงอัตโนมัติ
  [สว่าง]
  ปรับความสว่างอัตโนมัติตตามระยะต่อไปนี้เพื่อให้สีคมชัดมากขึ้น
  [เน้นเสียง]
  ปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามระยะทางการรับชม หากคุณอยู่ห่างจาก TV เสียงจะดังขึ้น
  [สมดุลเสียง]
  ปรับสมดุลเพื่อให้เสียงดังเสมือนว่าคุณกำลังรับชมจากหน้าจอ TV แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ตาม
  [การแจ้งเตือนความใกล้]*
  แจ้งให้คุณทราบหากระยะรับชม TV ใกล้เกินไป
  คุณจะต้องกรอก PIN ของคุณเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ขณะเปิดใช้งาน ระบบจะตั้งค่าเป็น 1 ม. (3 ฟุต) (ค่าเริ่มต้น) คุณสามารถเลือก [กำหนดระยะห่าง] เพื่อกำหนดระยะทาง
  [โหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ]*
  สลับไปโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ เช่น ปรับลดความสว่างหน้าจอขณะไม่พบผู้ใช้อยู่หน้าจอ TV เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง
  [จัดการท่าทาง]*
  สามารถใช้รูปแบบสั่งการที่ด้านหน้าของ TV ให้ปิดทำงาน ปรับระดับเสียง เปลี่ยนช่องหรือเปิดเล่นเนื้อหา

  * อาจต้องมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตเพื่อใช้คุณสมบัติการทำงานบางอย่าง
  ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง บางส่วนที่เพิ่มเข้ามาจากการอัพเดตซอฟต์แวร์จะถูกเพิ่มไปยัง การตั้งค่าเร็ว โดยคุณสามารถ เปิด/ปิด คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น [ปรับภาพและเสียงอัตโนมัติ]
  โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่หน้า การอัปเดตซอฟต์แวร์

  คำแนะนำ

  [BRAVIA CAM] ใน ชุดกล้องและไมโครโฟน มีคุณสมบัติการทำงานหลายอย่างใน ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง กำหนดค่าตามความเหมาะสม

  • คุณสามารถใช้ ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง เพื่อไม่ให้ส่งภาพจากกล้องไปยังเครือข่าย และสามารถลบข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ผ่านทาง ชุดกล้องและไมโครโฟน แล้วทำการรีเซ็ต ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง
   [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [BRAVIA CAM] — [ล้างข้อมูล]
  • ปิด LED สำหรับ ชุดกล้องและไมโครโฟน โดยปิดใช้งานค่าต่อไปนี้
   [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [BRAVIA CAM] — [ไฟ LED กิจกรรมของกล้อง]
   LED จะติดสว่างอยู่ตลอดเวลาระหว่างวิดีโอแชทหรือขณะอัพเดต ชุดกล้องและไมโครโฟน
  • อาจต้องอัพเดตซอฟต์แวร์ของ ชุดกล้องและไมโครโฟน ตรวจสอบข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์โดยเลือกรายการต่อไปนี้ตามลำดับ
   [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [BRAVIA CAM] — [อัพเดทซอฟท์แวร์]
  [18]

  การรับชมทีวี

  • การรับชมรายการทีวี
  • คุณสมบัติที่มีประโยชน์ขณะรับชมทีวี
  • การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ
  [19] การรับชมทีวี

  การรับชมรายการทีวี

  • การทำความเข้าใจไอคอนต่างๆ บนแถบข้อมูล
  • การใช้ผังรายการ
  • การปรับการตั้งค่าช่อง
  • การใช้ เมนูทีวี
  • การใช้บริการทีวีที่ออกอากาศแบบอินเตอร์แอคทีฟ
  [20] การรับชมรายการทีวี | การรับชมรายการทีวี

  การทำความเข้าใจไอคอนต่างๆ บนแถบข้อมูล

  เมื่อเปลี่ยนช่อง แถบข้อมูลจะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไอคอนต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในแถบข้อมูล

  รายการไอคอนและคำอธิบาย :
  บริการข้อมูล (แอปพลิเคชันการออกอากาศ)
  :
  บริการวิทยุ
  :
  บริการสำหรับสมาชิก/เข้ารหัส
  :
  มีเสียงหลายภาษาให้เลือกใช้งาน
  :
  มีคำบรรยายใต้ภาพ
  :
  มีคำบรรยายใต้ภาพและ/หรือเสียงสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  :
  อายุขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับรายการปัจจุบัน (จาก 3 ถึง 18 ปี)
  :
  ควบคุมระดับสิทธิการเล่น
  :
  มีเสียงสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
  :
  มีเสียงคำบรรยายใต้ภาพ
  :
  มีเสียงแบบหลายช่องเสียง
  [21] การรับชมรายการทีวี | การรับชมรายการทีวี

  การใช้ผังรายการ

  ท่านสามารถค้นหารายการที่ชื่นชอบของท่านได้อย่างรวดเร็ว

  1. กดปุ่ม GUIDE/(คำแนะนำ) เพื่อแสดงรายการแบบดิจิตอล
  2. เลือกรายการที่จะรับชม
   รายละเอียดรายการจะปรากฏขึ้น
  3. เลือก [รับชม] เพื่อรับชมรายการ

  คำแนะนำ

  • (เฉพาะรุ่นที่รองรับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์เท่านั้น) หากมีการตั้งค่า [การตั้งค่าการควบคุมกล่องเคเบิล/ดาวเทียม] ใน [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม] จาก [ช่องต่อเข้า] คุณสามารถแสดงคำแนะนำรายการของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ได้
  [22] การรับชมรายการทีวี | การรับชมรายการทีวี

  การปรับการตั้งค่าช่อง

  • การรับการออกอากาศสัญญาณภาพแบบดิจิตอล
  • การแยกประเภทหรือแก้ไขช่อง
  [23] การปรับการตั้งค่าช่อง | การปรับการตั้งค่าช่อง | การปรับการตั้งค่าช่อง

  การรับการออกอากาศสัญญาณภาพแบบดิจิตอล

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่อง] — [ตั้งค่าช่อง] — [การปรับอัตโนมัติ]
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับจูนช่องดิจิตอลทั้งหมดที่มีและจัดเก็บไว้ในทีวี

  การเปลี่ยนช่วงการปรับจูน

  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่อง] — [ตั้งค่าช่อง] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [ช่วงการปรับช่อง] — [ปกติ] หรือ [แบบขยาย]

  [ปกติ]
  ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ภายในภูมิภาค/ประเทศของท่าน
  [แบบขยาย]
  ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาค/ประเทศใด

  คำแนะนำ

  • ท่านสามารถปรับจูนทีวีใหม่ได้โดยเลือก [การปรับอัตโนมัติ] แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หลังจากย้ายไปยังที่พักอาศัยใหม่ เปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือเพื่อค้นหาช่องที่เพิ่งเปิดใหม่
  [24] การปรับการตั้งค่าช่อง | การปรับการตั้งค่าช่อง | การปรับการตั้งค่าช่อง

  การแยกประเภทหรือแก้ไขช่อง

  ท่านสามารถแยกประเภทการแสดงช่องตามลำดับที่ท่านต้องการได้

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่อง] — [แก้ไขรายการช่อง]
   หากกำลังแสดงผลหลายรายการ ให้เลือกรายการเดียวที่ท่านต้องการแก้ไข
  2. เลือกช่องที่ท่านต้องการย้ายไปยังตำแหน่งใหม่
   ท่านสามารถเลือก [แทรก] หรือ [สลับ] ช่องที่เลือกได้ แก้ไขโดยเลือก [ประเภทการเรียงลำดับ]
  3. เลือกตำแหน่งใหม่ที่ต้องการย้ายช่องที่เลือกไว้
  4. เลือก [เสร็จสิ้น] เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

  หมายเหตุ

  • ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศของท่าน
  [25] การรับชมรายการทีวี | การรับชมรายการทีวี

  การใช้ เมนูทีวี

  กดปุ่ม TV ขณะที่รับชมรายการ TV เพื่อแสดง [เมนูทีวี] รายชื่อช่องจะแสดงใน [เมนูทีวี] และท่านสามารถเลือกรายการบนช่องอื่น ๆ ขณะรับชมทีวีได้อย่างง่ายดาย

  ท่านสามารถเพิ่มช่องรายการโปรด เมื่อใช้ตัวปรับจูนในตัวได้

  ภาพของหน้าจอทีวี

  หมายเหตุ

  • หน้าจอและเมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านกำลังรับชมและรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาคของท่าน
  1. กดปุ่ม TV ขณะรับชมรายการ TV
   เมนูทีวี” จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
  2. เลื่อนโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวา แล้วเลือกรายการที่ท่านต้องการรับชม
   หากคุณเลือกเลื่อนโฟกัสลงแล้วเลือก [การตั้งค่าทีวี] หรือ [รีโมทคอนโทรล] ตัวเลือกที่ใช้ได้ขณะคุณรับชมจะปรากฏขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ เช่น [ดิจิตอล] หรือ [เคเบิล] เพื่อแก้ไขช่องรายการที่จัดแสดง (ตัวเลือกที่ปรากฏจะแตกต่างกันไปตามรายการที่คุณกำลังรับชม)

  คำแนะนำ

  • เพิ่มช่องที่คุณกำลังรับชมเป็นรายการโปรดโดยกดปุ่ม (ขึ้น) ที่รีโมทคอนโทรลจาก [เมนูทีวี] จากนั้นเพิ่มช่องไปยังรายการโปรดจากเมนูที่ปรากฏขึ้น
  • หากคุณกำหนดค่ากล่องรับสัญญาณ TV ไว้ระหว่างตั้งค่าเบื้องต้น คุณสามารถกดปุุ่ม TV เพื่อแสดงช่องรายการของกล่องรับสัญญาณ TV

   ท่านยังสามารถใช้งานกล่องเคเบิล/ดาวเทียมด้วยแผงควบคุมที่แสดงขึ้นเมื่อท่านเลือก [รีโมทคอนโทรล] ได้อีกด้วย

   รุ่นที่ใช้ได้กับการควบคุมกล่องเคเบิล/ดาวเทียมจะมี [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม] ใน [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า]

  [26] การรับชมรายการทีวี | การรับชมรายการทีวี

  การใช้บริการทีวีที่ออกอากาศแบบอินเตอร์แอคทีฟ

  การแสดงข้อมูลตัวอักษร

  ท่านสามารถดูข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพกราฟฟิกที่เป็นตัวอักษรได้ ซึ่งรวมไปถึงข่าวในประเทศ ข้อมูลสภาพอากาศ และผังรายการทีวี ท่านสามารถค้นดูข้อมูลที่ท่านสนใจ และเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการแสดงโดยการใส่หมายเลข

  1. กดปุ่ม MENU เพื่อแสดง [เมนูควบคุม] จากนั้นเลือก [การนำทางการแพร่สัญญาณข้อมูล/สี] — [Text] จากเมนูเพื่อแสดงข้อมูล

  ข้อมูลเกี่ยวกับบริการข้อมูลตัวอักษรดิจิตอล

  บริการข้อความดิจิทัลนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายพร้อมกราฟิกและรูปภาพที่ราบรื่น มีคุณสมบัติต่างๆเช่นลิงก์ของเพจและการนำทางที่ใช้งานง่าย บริการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงจำนวนมาก (ความพร้อมใช้งานของคุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศของคุณ)

  ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอินเตอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันแบบดิจิตอล

  บริการแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบนำเสนอข้อความและกราฟิกดิจิทัลคุณภาพสูงพร้อมด้วยตัวเลือกขั้นสูง บริการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยผู้แพร่ภาพกระจายเสียง (ความพร้อมใช้งานของคุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศของคุณ)

  หมายเหตุ

  • บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟจะสามารถใช้งานได้หากมีให้บริการจากสถานีออกอากาศ
  • ฟังก์ชั่นและเนื้อหาบนหน้าจอที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานีออกอากาศ
  • หากเลือกคำบรรยายใต้ภาพและท่านเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นข้อมูลตัวอักษรดิจิตอล คำบรรยายใต้ภาพอาจหยุดแสดงในบางสถานการณ์ เมื่อท่านออกจากแอปพลิเคชันข้อมูลตัวอักษรดิจิตอล หน้าจอคำบรรยายใต้ภาพจะแสดงขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
  [27] การรับชมทีวี

  คุณสมบัติที่มีประโยชน์ขณะรับชมทีวี

  ตั้งเวลา
  ใช้การตั้งเวลาเพื่อเปิดและปิดทีวี
  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ตั้งเวลา & นาฬิกา
  การล็อกโดยผู้ปกครอง
  ใช้ [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] เพื่อตั้งค่าการจำกัดโดยผู้ปกครอง
  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ระบบ
  (การตั้งค่าคำบรรยายใต้ภาพ)
  คุณสามารถกดปุ่ม MENU ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดใช้งานคำบรรยาย
  การปรับคุณภาพของภาพ/เสียง
  ปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ
  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การแสดงผลและการปรับเสียง
  [28] การรับชมทีวี

  การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ

  • การปรับคุณภาพของภาพ
  • การปรับคุณภาพของเสียง
  • การตั้งค่า“การปรับเสียง”ขั้นสูง
  • ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง
  • เสมอกัน
  [29] การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ | การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ

  การปรับคุณภาพของภาพ

  ท่านสามารถตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจอแสดงผลทีวี เช่น สีและความสว่างสำหรับคุณภาพของภาพ หรือขนาดหน้าจอได้

  หมายเหตุ

  • การแสดงผลจริงอาจแตกต่างกันไปหรือการตั้งค่าบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาคและเนื้อหาที่ท่านกำลังรับชมอยู่

  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

  ภาพ

  ปรับการตั้งค่าภาพ เช่น ความสว่าง สี และเฉดสี

  พื้นฐาน
  ท่านสามารถตั้งค่าสิ่งต่อไปนี้ได้
  โหมดภาพ
  เปลี่ยนคุณภาพของภาพตามเนื้อหาที่ท่านกำลังรับชมอยู่ เช่น ภาพยนตร์
  ยกเลิกการตั้งค่าภาพสำหรับ ***
  รีเซ็ตการตั้งค่าภาพสำหรับโหมดภาพปัจจุบันให้เป็นการตั้งค่าแรกเริ่มจากโรงงาน
  โหมดภาพอัตโนมัติ
  เลือกโหมดภาพโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาที่กำลังรับชม
  โหมดปรับเทียบ ***
  ปรับภาพให้ได้คุณภาพใกล้กับที่ผู้จัดทำเนื้อหาต้องการขณะรับชมเนื้อหาสตรีมมิ่งวิดีโอที่รองรับและแอปที่รองรับ
  ปรับแสงอัตโนมัติ
  ปรับความสว่างให้เหมาะสมกับแสงสว่างโดยรอบ
  เซ็นเซอร์แสงสว่างโดยรอบ
  ปรับความสว่างและสีของภาพอัตโนมัติตามไฟแวดล้อม
  การแสดงผลจริงอาจไม่มีขึ้นอยู่กับรุ่น/ประเทศ/พื้นที่ของคุณ
  สว่าง
  ปรับไฟจอภาพเพื่อแสดงสีขาวที่สว่างที่สุดและสีดำที่มืดที่สุด
  สี
  ปรับระดับความอิ่มตัวของสีและเฉดสี
  คมชัด
  ปรับความชัดเจนของภาพและลดความหยาบ
  เคลื่อนไหว
  ท่านสามารถตั้งค่าสิ่งต่อไปนี้ได้
  Motionflow
  ปรับแก้ภาพเคลื่อนไหว เพิ่มจำนวนเฟรมภาพเพื่อให้แสดงวิดีโอได้อย่างราบรื่น หากเลือก [เลือกปรับ] คุณสามารถปรับ [ความลื่นไหล] และ [ความคมชัด] ได้
  โหมดฟิล์ม
  ปรับคุณภาพของภาพตามเนื้อหาวิดีโอ เช่น ภาพยนตร์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สร้างการเคลื่อนไหวของภาพที่ถ่ายไว้ให้มีความราบรื่น (ภาพที่บันทึกไว้ที่ 24 เฟรมต่อวินาที) เช่น ภาพยนตร์
  การลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหว
  การปรับแต่งจะคล้าย ๆ กับ [ความคมชัด] ใน [Motionflow]

  หมายเหตุ

  • ขณะตั้งค่า [โหมดภาพ] เป็น [เกมส์], [การลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหว] จะถูกเปิดใช้งานและ [Motionflow] กับ [โหมดฟิล์ม] จะถูกปิดใช้งาน
  สัญญาณวิดีโอ
  ท่านสามารถตั้งค่าสิ่งต่อไปนี้ได้
  โหมด HDR
  ภาพที่เหมาะกับสัญญาณ High Dynamic Range
  ช่วงวิดีโอ HDMI
  เลือกช่วงสัญญาณสำหรับช่องต่อเข้า HDMI
  แถบสี
  เปลี่ยนช่วงการจำลองสี
  การปรับแต่งสีขั้นสูง
  ท่านสามารถตั้งค่าสิ่งต่อไปนี้ได้
  โทนสีขั้นสูง: พื้นฐาน
  ปรับอุณหภูมิสีอย่างละเอียดสำหรับแต่ละสี
  โทนสีขั้นสูง: หลายจุด (***p)
  ได้รับการปรับล่วงหน้าอย่างเหมาะสมแล้วในขั้นตอนการจัดส่ง ใช้การตั้งค่านี้สำหรับการปรับแต่งอย่างมืออาชีพ ขณะปรับแต่ง เราขอแนะนำให้ใช้ตัววิเคราะห์สี
  การปรับแต่งแต่ละสี
  ปรับเฉดสี ความอิ่มตัว และความสว่างสำหรับแต่ละสี

  จอภาพ

  ปรับอัตราส่วนของหน้าจอและพื้นที่หน้าจอที่รับชมได้

  โหมดจอภาพ
  ปรับขนาดภาพ
  กำหนดภาพระบบ 4:3
  การปรับขนาดอัตโนมัติสำหรับภาพอัตราส่วน 4:3
  บริเวณแสดงภาพอัตโนมัติ
  ปรับพื้นที่หน้าจอที่รับชมได้ตามสัญญาณโดยอัตโนมัติ
  บริเวณแสดงภาพ
  ปรับพื้นที่หน้าจอที่รับชมได้
  ตั้งค่าตำแหน่งหน้าจอ
  ปรับตำแหน่งของหน้าจอแนวตั้งและแนวนอน
  [30] การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ | การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ

  การปรับคุณภาพของเสียง

  ท่านสามารถตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสียงทีวีได้ เช่น คุณภาพเสียงและโหมดเสียง

  หมายเหตุ

  • การแสดงผลจริงอาจแตกต่างกันไปหรือการตั้งค่าบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาค การตั้งค่าของทีวี และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

  การปรับเสียง
  ปรับการตั้งค่าอินพุต เช่น ทีวีหรือ HDMI และการตั้งค่าทั่วไปอื่นๆ เพื่อใช้เอฟเฟกต์เสียงต่างๆ
  ท่านสามารถกำหนดค่าด้านล่างเหล่านี้ได้
  โหมดเสียง
  เลือกโหมด เช่น [ภาพยนตร์], [เพลง] หรือ [Dolby Audio] ตามสภาพแวดล้อมหรือความต้องการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่า“การปรับเสียง”ขั้นสูง
  การปรับแต่งเสียง
  ปรับคุณภาพเสียงสำหรับแต่ละโหมดเสียงในรุ่นที่มี โหมดเสียง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่า“การปรับเสียง”ขั้นสูง
  ระดับเสียง
  ปรับระดับเสียงของอินพุตปัจจุบัน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่า“การปรับเสียง”ขั้นสูง
  ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง
  รักษาระดับเสียงให้สม่ำเสมอสำหรับรายการและอินพุตทั้งหมด
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง
  เสมอกัน
  ปรับความสมดุลของลำโพง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสมอกัน
  การติดตั้งทีวี
  เปลี่ยน [การติดตั้งทีวี] ตามการติดตั้งโทรทัศน์เพื่อใช้งาน
  การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
  ปรับสัญญาณเสียงตามเงื่อนไขแวดล้อมในการรับชมของคุณ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
  ยกเลิก
  เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงทั้งหมดกลับไปเป็นการตั้งค่าแรกเริ่มจากโรงงาน
  สัญญาณเสียงออก
  ภาพเครื่องเสียง
  กำหนดค่าสัญญาณเสียงจากเฮดโฟนหรือเครื่องเสียงแทนลำโพงของ TV
  ท่านสามารถกำหนดค่าด้านล่างเหล่านี้ได้
  ลำโพง
  เลือกลำโพงทีวีหรือลำโพงภายนอก
  โหมดลำโพงกลางของทีวี
  ใช้ลำโพงทีวีเป็นลำโพงกลางของระบบโฮมเธียร์เตอร์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ TV เป็นลำโพงตัวกลาง (เฉพาะรุ่นที่รองรับโหมดลำโพงกลางของทีวี)
  การจัดลำดับความสำคัญเครื่องเสียง
  หากเปิดใช้อยู่ ระบบจะเปลี่ยนเอาต์พุตเสียงเป็นระบบเสียงที่ใช้กับ BRAVIA Sync ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดทีวี
  การควบคุมโฮมเธียเตอร์
  เปิดระบบเสียงของท่านและอนุญาตให้ท่านควบคุมได้
  การซิงค์โหมดเสียง
  ช่องเสียงของระบบเสียงที่เลือกจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนโหมดเสียงของทีวี
  A/V sync
  ปรับสัญญาณเสียงและวิดีโอขณะที่ใช้อุปกรณ์เสียง Bluetooth A2DP หรือระบบเสียงที่ต้องการซึ่งเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ HDMI
  โหมด eARC
  หาก [อัตโนมัติ] ถูกเลือกไว้ สัญญาณเสียงคุณภาพสูงจะถูกจ่ายออกเมื่ออุปกรณ์ที่รองรับ eARC ถูกเชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI ที่กำกับเป็นeARC/ARCeARC เป็นเวอร์ชั่นเสริมของ ARC โดยย่อมาจาก Enhanced Audio Return Channel การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ eARC ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงคุณภาพสูงแบบไม่มีการบีบอัด หรือรับฟังเสียงระบบเซอร์ราวด์รุ่นใหม่ได้นอกเหนือจากระบบเสียงที่รองรับผ่านการเชื่อมต่อ ARC ในปัจจุบัน ตรวจสอบฟอร์แมตเสียงที่รองรับโดย eARC ได้ที่ ส่งต่อรูปแบบเสียงรองรับด้วย eARC
  เชื่อมต่อ TV กับอุปกรณ์ที่รองรับ eARC โดยใช้สายเชื่อมต่อที่รองรับ eARC HDMI* ดูวิธีเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ eARC ได้จาก การเชื่อมต่อเครื่องเสียง
  *แนะนำให้ใช้สาย Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาต
  ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล
  กำหนดค่าวิธีส่งออกขณะส่งออกเสียงดิจิตอล การตั้งค่านี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีการตั้งค่า [ลำโพง] เป็น [เครื่องเสียง] เท่านั้น

  คำแนะนำ

  • จะมีความเพี้ยนและสัญญาณรบกวนน้อยกว่าในการส่งสัญญาณ และคุณภาพของเสียงจะเหนือกว่าการเชื่อมต่อแบบอะนาล็อก
  ระดับช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล
  ใช้กับ PCM เท่านั้น ระดับเสียงระหว่าง PCM และเสียงที่บีบอัดจะแตกต่างออกไป
  เอาต์พุต Dolby Digital Plus
  เลือกเอาต์พุตสำหรับ Dolby Digital Plus เพื่อการรองรับระบบเสียง Dolby Digital Plus และ ARC หากท่านใช้ ARC และเสียงออปติคอลออก ให้เลือก [Dolby Digital] (ระบบจะปิดเสียง Dolby Digital Plus เมื่อใช้เสียงออปติคอลออก)

  คำแนะนำ

  • Dolby Digital Plus เป็นระบบเสียงเซอร์ราวด์คุณภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีเสียงจาก Dolby
  โหมดส่งต่อ
  สัญญาณเสียงขาออกไปยังเครื่องเสียงโดยไม่มีการถอดรหัส
  ใช้โหมด pass through เป็นวิธีการเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดใน การเชื่อมต่อเครื่องเสียง
  [31] การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ | การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ

  การตั้งค่า“การปรับเสียง”ขั้นสูง

  หน้านี้จะแสดงการตั้งค่าต่างๆ สำหรับคุณสมบัติที่ท่านสามารถกำหนดค่าได้ใน [การปรับเสียง]

  หมายเหตุ

  • การแสดงผลจริงอาจแตกต่างกันไปหรือการตั้งค่าบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาค การตั้งค่าของทีวี และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

  การตั้งค่า [โหมดเสียง]

  การตั้งค่าคำอธิบาย
  ปกติปรับคุณภาพเสียงสำหรับเนื้อหาทั่วไป
  บทสนทนาเหมาะสำหรับการสนทนาเป็นคำพูด
  ภาพยนตร์ปรับคุณภาพเสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์
  เพลงช่วยให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เสียงที่ชัดเจนและทรงพลัง ดังเช่นในคอนเสิร์ต
  กีฬาจำลองพื้นที่ขนาดใหญ่ของสนามกีฬาหรือสถานที่อื่นๆ
  Dolby Audioส่งออกเสียงที่ได้รับการประมวลผลโดยเทคโนโลยีเสียง Dolby

  [การปรับแต่งเสียง]

  การตั้งค่าคำอธิบาย
  เซอร์ราวด์สร้างเสียงเซอร์ราวด์ที่เหมือนจริงอย่างแท้จริง
  เอฟเฟกต์เสียงเซอร์ราวด์ปรับเอฟเฟกต์เสียงเซอร์ราวด์
  อีควอไลเซอร์ปรับเสียงตามความถี่ที่แตกต่างกัน
  เน้นเสียงเน้นเสียง
  ปรับปรุงบทสนทนาเน้นเสียงเมื่อมีการตั้งค่า [โหมดเสียง] เป็น [Dolby Audio]

  [ระดับเสียง]

  การตั้งค่าคำอธิบาย
  ออฟเซ็ทระดับเสียงปรับระดับเสียงของอินพุตในปัจจุบันให้สัมพันธ์กับอินพุตอื่นๆ
  ช่วงเต็มระดับ Dolbyชดเชยระดับเสียงที่แตกต่างกันระหว่างช่องทางต่างๆ (ใช้กับเสียง Dolby Digital เท่านั้น)
  ระดับเสียง MPEGปรับระดับเสียง MPEG
  ช่วงเต็มระดับ HE‑AACชดเชยระดับเสียงที่แตกต่างกันระหว่างช่องทางต่างๆ (ใช้กับเสียง HE‑AAC เท่านั้น)
  ระดับเสียง HE‑AACปรับระดับเสียง HE‑AAC
  [32] การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ | การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ

  ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง

  ระดับเสียงจะถูกปรับอัตโนมัติในระดับที่เหมาะสมตามการปรับเปลี่ยนระดับเสียงของสัญญาณถ่ายทอดและสัญญาณอินพุท
  การลดความต่างของระดับเสียงที่เกิดขึ้นขณะเปลี่ยนช่องหรือสัญญาณจะทำให้คุณสามารถรับชมได้ที่ระดับเสียงคงที่ เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกค่าปรับตั้งต่อไปนี้
  [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [การปรับเสียง] — [ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง]

  ภาพการปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง

  หมายเหตุ

  • ผลที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์/ประเทศ/ภูมิภาค ค่าปรับตั้ง สัญญาณถ่ายทอดและสัญญาณอินพุทของคุณ
  [33] การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ | การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ

  เสมอกัน

  สมดุลของเสียงด้านซ้ายและขวาจะถูกปรับให้เหมาะสม
  เนื่องจากระยะจากผนังและหน้าต่าง และเสียงสะท้อนที่คุณได้ยิน อาจทำให้เสียงด้านซ้ายและขวาไม่สมดุล ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกค่าปรับตั้งต่อไปนี้
  [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [การปรับเสียง] — [เสมอกัน]

  ภาพการปรับสมดุล

  หมายเหตุ

  • ผลที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์/ประเทศ/ภูมิภาค ค่าปรับตั้งและสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง
  [34]

  การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  • อุปกรณ์ USB
  • เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์และ DVD
  • กล่องเคเบิล/ดาวเทียม
  • แสดงหน้าจอแอพ iPhone/สมาร์ทโฟนหรือ iPad/แท็บเล็ตที่ TV
  • คอมพิวเตอร์ กล้อง และกล้องวิดีโอ
  • เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์)
  • เครื่องเล่นวิดีโอเกม
  • รับฟังเสียงระบบ 3 มิติได้ง่าย ๆ ผ่านลำโพงคล้องคอหรือเฮดโฟน (เฉพาะ BRAVIA XR)
  • อุปกรณ์บลูทูธ
  • การปรับการตั้งค่าซิงโครไนซ์ AV
  • อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync
  • การรับชมภาพในแบบ 4K จากอุปกรณ์ที่รองรับ
  • คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA
  [35] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  อุปกรณ์ USB

  • การเล่นเนื้อหาที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB
  • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่ใช้สำหรับเก็บภาพถ่ายและเพลง
  • ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน
  [36] อุปกรณ์ USB | อุปกรณ์ USB

  การเล่นเนื้อหาที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB

  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

  เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับช่อง USB ของทีวีเพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย เพลง และไฟล์วิดีโอที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

  เพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย/เพลง/ภาพยนตร์ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB

  ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย/เพลง/ภาพยนตร์ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB บนหน้าจอทีวีได้

  1. หากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับทีวีมีสวิตช์เปิดปิด ให้เปิดสวิตช์
  2. กดปุ่ม HOME/(โฮม) แล้วเลือก แอป จากเมนู Home จากนั้นเลือก [เครื่องเล่นสื่อ]
   หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS ท่านสามารถกดปุ่ม APPS
  3. เลือกชื่ออุปกรณ์ USB
  4. เลือกโฟลเดอร์ แล้วเลือกไฟล์เพื่อเล่น

  การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

  • ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  หมายเหตุ

  • รูปภาพหรือโฟลเดอร์บางรายการอาจใช้เวลาสักครู่ในการแสดง ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพ ขนาดของไฟล์ และจำนวนไฟล์ในโฟลเดอร์
  • การแสดงอุปกรณ์ USB อาจใช้เวลาสักพักเนื่องจากทีวีจะต้องเข้าถึงอุปกรณ์ USB ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
  • ช่อง USB ทั้งหมดบนทีวีรองรับ USB ความเร็วสูง พอร์ต USB สีน้ำเงินรองรับ SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1 หรือ USB 3.0) ไม่รองรับฮับ USB
  • ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ USB ห้ามปิดทีวีหรืออุปกรณ์ USB ห้ามถอดสาย USB และห้ามนำสื่อบันทึกข้อมูลออกหรือใส่ มิฉะนั้น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB อาจเสียหาย
  • การเล่นอาจไม่สามารถทำได้แม้ไฟล์จะอยู่ในฟอร์แมตที่สนับสนุนก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ดังกล่าว

  คำแนะนำ

  • โปรดดูข้อมูลอื่นๆ ที่ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” บนเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony
   คำถามที่ถูกถามบ่อยสำหรับการแก้ไขปัญหา
  [37] อุปกรณ์ USB | อุปกรณ์ USB

  ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่ใช้สำหรับเก็บภาพถ่ายและเพลง

  • ช่อง USB บนทีวีสนับสนุนระบบไฟล์ FAT16, FAT32, exFAT และ NTFS
  • เมื่อเชื่อมต่อกล้องดิจิตอล Sony เข้ากับทีวีโดยใช้สาย USB ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB บนกล้องเป็นโหมด “อัตโนมัติ” หรือ “อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่
  • หากกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลของท่านใช้กับทีวีไม่ได้ให้ลองทำดังต่อไปนี้:
   • ตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB บนกล้องของท่านเป็น “อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่
   • คัดลอกไฟล์จากกล้องไปยังแฟลชไดรฟ์ USB จากนั้นเชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากับทีวี
  • ภาพถ่ายบางภาพและภาพยนตร์อาจถูกขยาย ส่งผลให้ภาพมีคุณภาพต่ำ ภาพถ่ายอาจไม่แสดงเต็มจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและอัตราส่วน
  • อาจใช้เวลาสักครู่ในการแสดงภาพถ่ายขึ้นอยู่กับไฟล์และ/หรือการตั้งค่า
  • ไม่ว่าในกรณีใด Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการบันทึกหรือความเสียหายหรือการสูญหายของเนื้อหาที่บันทึกซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของทีวี ความผิดปกติของอุปกรณ์ USB หรือปัญหาอื่นๆ
  [38] อุปกรณ์ USB | อุปกรณ์ USB

  ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  • ภาพถ่าย
  • เพลง
  • วิดีโอ
  • อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง (สำหรับวิดีโอ)
  • คำบรรยายใต้ภาพจากภายนอก
  [39] ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  ภาพถ่าย

  รูปแบบการใช้ : USB / เครือข่ายที่บ้าน

  ฟอร์แมตของไฟล์สกุล
  JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
  HEIF*.heic / *.heif / *.hif
  ARW *1*.arw
  • *1 ARW ใช้สำหรับเล่นไฟล์เท่านั้น

  ไฟล์และฟอร์แมตอื่นๆ ที่สนับสนุน

  • เพลง
  • วิดีโอ
  • อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง (สำหรับวิดีโอ)
  • คำบรรยายใต้ภาพจากภายนอก
  [40] ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  เพลง

  รูปแบบการใช้ : USB / เครือข่ายที่บ้าน

  mp4

  สกุล: *.mp4 / *.m4a

  คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

  3gpp

  สกุล: *.3gp / *.3g2

  คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

  Asf

  สกุล: *.wma

  คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

  ogg

  สกุล: *.ogg

  คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

  อื่นๆ

  คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  LPCM *132k / 44.1k / 48k

  สกุล: *.mp3

  คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
  MP2L316k / 22.05k / 24k
  MP2.5L38k / 11.025k / 12k

  สกุล: *.wav

  คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

  สกุล: *.flac

  คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

  สกุล: *.aac

  คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
  • *1 รูปแบบการใช้ของ LPCM คือเครือข่ายที่บ้านเท่านั้น
  • *2 รูปแบบการใช้ของ WAV คือ 2ch เท่านั้น

  ไฟล์และฟอร์แมตอื่นๆ ที่สนับสนุน

  • ภาพถ่าย
  • วิดีโอ
  • อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง (สำหรับวิดีโอ)
  • คำบรรยายใต้ภาพจากภายนอก
  [41] ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  วิดีโอ

  รูปแบบการใช้ : USB / เครือข่ายที่บ้าน

  MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  MPEG1 MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  MPEG2TS

  สกุล : *.m2t

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  สกุล : *.m2ts / *.mts

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

  MP4 (*.mp4)

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@120fps
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  • *1 สายนี้รวมถึงรูปแบบการใช้ฟอร์แมต XAVC S อัตราบิตที่รองรับสูงสุดสำหรับ XAVC S คือ 100 Mbps

  avi (*.avi)

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  Xvid MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  Motion JPEG μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

  Asf (*.asf / *.wmv)

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML WMA9 Standard 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  MKV (*.mkv)

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายใน / ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  Xvid DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  VP8 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  VP9 Profile 0, Profile 2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps
  AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

  3gpp (*.3gp / *.3g2)

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

  MOV (*.mov)

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  Motion JPEG AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

  WebM (*.webm)

  ประเภทคำบรรยายใต้ภาพ : ภายนอก

  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ (Profile@Level)ตัวแปลงสัญญาณเสียงความละเอียดสูงสุด/ต่ำสุดอัตราเฟรมสูงสุด
  VP8 Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  VP9 Profile 0, Profile 2 Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps

  ไฟล์และฟอร์แมตอื่นๆ ที่สนับสนุน

  • ภาพถ่าย
  • เพลง
  • อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง (สำหรับวิดีโอ)
  • คำบรรยายใต้ภาพจากภายนอก
  [42] ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง (สำหรับวิดีโอ)

  ตัวแปลงสัญญาณเสียงอัตราการสุ่มตัวอย่าง
  LPCM44.1k / 48k
  MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
  MPEG1L332k / 44.1k / 48k
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
  AC332k / 44.1k / 48k
  AC444.1k / 48k
  E-AC332k / 44.1k / 48k
  Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
  WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
  DTS core32k / 44.1k / 48k
  μ-LAW8k
  PCM (U8)8k
  PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
  PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

  ไฟล์และฟอร์แมตอื่นๆ ที่สนับสนุน

  • ภาพถ่าย
  • เพลง
  • วิดีโอ
  • คำบรรยายใต้ภาพจากภายนอก
  [43] ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน | ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  คำบรรยายใต้ภาพจากภายนอก

  รูปแบบการใช้ : USB

  ฟอร์แมตของไฟล์สกุล
  SubStation Alpha*.ass / *.ssa
  SubRip*.srt

  ไฟล์และฟอร์แมตอื่นๆ ที่สนับสนุน

  • ภาพถ่าย
  • เพลง
  • วิดีโอ
  • อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง (สำหรับวิดีโอ)
  [44] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์และ DVD

  • การเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์หรือ DVD
  • การรับชมแผ่นบลูเรย์และ DVD
  [45] เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์และ DVD | เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์และ DVD

  การเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์หรือ DVD

  เชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD เข้ากับทีวี

  ใช้วิธีการเชื่อมต่อด้านล่างตามขั้วต่อที่มีอยู่ในทีวีของคุณ

  หมายเหตุ

  • ขั้วที่มีให้ใช้จะขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ

  คำแนะนำ

  • นอกจากนี้ท่านยังสามารถเชื่อมต่อกล่องเคเบิล/ดาวเทียมได้เช่นเดียวกับเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD

  การเชื่อมต่อ HDMI

  เพื่อให้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ต่อเครื่องเล่นของท่านกับโทรทัศน์โดยใช้สาย HDMI หากเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD มีพอร์ต (ช่องต่อ) HDMI ให้เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI
  ต่อแอมป์ลำโพงหรือซาวด์บาร์พร้อม ๆ กันได้ตามคำแนะนำในหัวข้อการเชื่อมต่อ HDMI (รองรับ eARC) ใน การเชื่อมต่อเครื่องเสียง
  ปรับกรอบเวลาสำหรับสัญญาณภาพและเสียงขาออกได้จากหัวข้อ การปรับการตั้งค่าซิงโครไนซ์ AV

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD (เหมือนกับการเชื่อมต่อกล่องเคเบิล/ดาวเทียม)
  2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

  * ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาตและมีโลโก้ HDMI กำกับอยู่

  • หากอุปกรณ์มีช่องต่อ (เต้าเสียบ) DVI ให้เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI (ที่มี AUDIO IN) ผ่านหัวแปลง DVI - HDMI (ไม่ให้มาด้วย) และเชื่อมต่อช่องต่อสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ (เต้าเสียบ) กับ HDMI AUDIO IN
   สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ โปรดดู คู่มือการตั้งค่า เพื่อตรวจสอบว่าทีวีของท่านรองรับ HDMI AUDIO IN หรือไม่

  การเชื่อมต่อแบบคอมโพสิท

  หากเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ของท่านมีพอร์ตคอมโพสิท (ช่องต่อ) ให้เชื่อมต่อโดยใช้สายวิดีโอ/เสียงคอมโพสิท

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD (เหมือนกับการเชื่อมต่อกล่องเคเบิล/ดาวเทียม)
  2. สายอะนาล็อกต่อพ่วง (จัดมาให้)*
  3. สาย RCA (ไม่ให้มาด้วย)

  * สายต่ออนาล็อกให้มาในบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ

  สายที่เชื่อมต่อกับช่องต่อสัญญาณวิดีโอเข้า

  ช่องต่อ 3.5 มม.ของสายต่ออนาล็อก มี 4 ขา

  ภาพสายเสียง/วิดีโอ (ขายแยก)
  1. 3.5 มม.
  2. ช่องซ้ายสำหรับสัญญาณเสียง
  3. สัญญาณวิดีโอ
  4. สายดิน
  5. ช่องขวาสำหรับสัญญาณเสียง
  [46] เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์และ DVD | เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์และ DVD

  การรับชมแผ่นบลูเรย์และ DVD

  ท่านสามารถดูเนื้อหาจากแผ่นบลูเรย์/DVD หรือเนื้อหาอื่นที่เครื่องเล่นของท่านรองรับบนทีวีได้

  1. เปิดเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่
  2. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือกเครื่องเล่น Blu-ray/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่
  3. เริ่มเล่นเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่

  คำแนะนำ

  • หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ท่านจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี นอกจากนี้หากคุณกดปุ่ม MENU ที่รีโมทคอนโทรลขณะรับชมเนื้อหาจากสัญญาณ HDMI ให้เลือก [การควบคุม ***] คุณจะสามารถเรียกใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ BRAVIA Sync จากหน้าจอ TV
  [47] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  กล่องเคเบิล/ดาวเทียม

  • การเชื่อมต่อกล่องเคเบิล/ดาวเทียม
  • วิธีควบคุมกล่องเคเบิล/ดาวเทียมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
  [48] กล่องเคเบิล/ดาวเทียม | กล่องเคเบิล/ดาวเทียม

  การเชื่อมต่อกล่องเคเบิล/ดาวเทียม

  เชื่อมต่อกล่องเคเบิล/ดาวเทียมเข้ากับทีวี
  เชื่อมต่อกับอินพุตของทีวี
  โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์หรือ DVD

  [49] กล่องเคเบิล/ดาวเทียม | กล่องเคเบิล/ดาวเทียม

  วิธีควบคุมกล่องเคเบิล/ดาวเทียมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

  รุ่นที่ใช้ได้กับการควบคุมกล่องเคเบิล/ดาวเทียมจะมี [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม] ใน [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า]

  การเรียกใช้ [การตั้งค่าการควบคุมกล่องเคเบิล/ดาวเทียม] ใน [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม] จะทำให้คุณสามารถควบคุมกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านรีโมทคอนโทรลของทีวี

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า] — [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม] — [การตั้งค่าการควบคุมกล่องเคเบิล/ดาวเทียม]
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  หมายเหตุ

  • เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล ให้ชี้ไปที่กล่องเคเบิล/ดาวเทียม
  • ปุ่มบางปุ่มอาจไม่ตอบสนอง ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายนอก
  • หากท่านกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้การทำงานอาจไม่ทำงาน ให้ลองกดปุ่มซ้ำ
  • ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ
  [50] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  แสดงหน้าจอแอพ iPhone/สมาร์ทโฟนหรือ iPad/แท็บเล็ตที่ TV

  Chromecast built-inหรือ AirPlay ช่วยให้ท่านสามารถแสดง (แคสต์) เว็บไซต์และหน้าจอแอปที่ท่าน ชื่นชอบ บนอุปกรณ์มือถือของท่านไปยังทีวีได้โดยตรง

  การใช้ Chromecast built-in

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เข้ากับเครือข่ายที่บ้าน ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่ทีวีเชื่อมต่ออยู่
  2. เปิดแอปที่รองรับ Chromecast built-in บนอุปกรณ์มือถือ
  3. เลือกไอคอน (แคสต์) ในแอป
  4. เลือกทีวีที่ต้องการแคสต์
   หน้าจอของอุปกรณ์มือถือจะแสดงบนทีวี

  หมายเหตุ

  • ต้องตั้งค่า Google TV และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Chromecast built-in

  การใช้ AirPlay

  ทีวีนี้รองรับ AirPlay 2

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับทีวีของท่าน
  2. กระบวนการนี้จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะจัดแสดงที่ TV ดังต่อไปนี้
   • แสดงวิดีโอโดยกดเลือก (วิดีโอ AirPlay)
   • แสดงภาพโดยกดเลือก (Action share)
   • เปิดเล่นเพลงโดยกดเลือก (ระบบเสียง AirPlay)
   • แสดงหน้าจออุปกรณ์พกพาโดยกดเลือก (จำลองหน้าจอ)
    (ในแอพบางตัว คุณสามารถกดที่ไอคอนอื่นได้ก่อน)
  3. เลือก AirPlay จากอุปกรณ์พกพา เช่น iPhone หรือ iPad แล้วเลือก TV ที่จะใช้กับ AirPlay

  คำแนะนำ

  • ทีวีนี้รองรับ Apple HomeKit
   คุณสามารถควบคุม TV โดยใช้อุปกรณ์พกพา เช่น iPhone หรือ iPad โดยกดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ที่รีโมทคอนโทรล โดยเลือก (AirPlay), แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า Apple HomeKit
   ส่วนการทำงานที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของแอปและซอฟต์แวร์
  • หากคุณเลือก [เปิด (เปิดจากแอป)] ใน [เริ่มใช้งานระยะไกล] คุณสามารถเปิดทีวีผ่านแอปบนอุปกรณ์พกพา เช่น iPhone หรือ iPad

  หมายเหตุ

  • ต้องตั้งค่า Google TV และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ AirPlay
  • การดำเนินการในอุปกรณ์มือถือ เช่น iPhone หรือ iPad อาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน OS
  [51] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  คอมพิวเตอร์ กล้อง และกล้องวิดีโอ

  • การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และการดูเนื้อหาที่จัดเก็บไว้
  • การเชื่อมต่อกล้องหรือกล้องวิดีโอและการดูเนื้อหาที่จัดเก็บไว้
  • คุณสมบัติของสัญญาณวิดีโอ
  [52] คอมพิวเตอร์ กล้อง และกล้องวิดีโอ | คอมพิวเตอร์ กล้อง และกล้องวิดีโอ

  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และการดูเนื้อหาที่จัดเก็บไว้

  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  ใช้สาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับทีวี

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. คอมพิวเตอร์
  2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

  * ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาตและมีโลโก้ HDMI กำกับอยู่ ขอแนะนำให้ใช้สาย Ultra High Speed HDMI Cable ขณะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่รองรับการแสดงผลแบบ 4K 120Hz

  ตรวจสอบคุณสมบัติของสัญญาณวิดีโอ

  • คุณสมบัติของสัญญาณวิดีโอ

  การรับชมเนื้อหาที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์

  หลังจากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) จากนั้นเลือกสัญญาณขาเข้าที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่ด้วย

  การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

  • ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  หมายเหตุ

  • เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด เราแนะนำให้ท่านตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ส่งสัญญาณวิดีโอตามกรอบเวลาที่ระบุใน “คุณสมบัติของสัญญาณวิดีโอ”
  • ภาพอาจไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะเป็นรอยเปื้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของการเชื่อมต่อ ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์และเลือกสัญญาณเข้าอื่นจากรายการ “คุณสมบัติของสัญญาณวิดีโอ”
  [53] คอมพิวเตอร์ กล้อง และกล้องวิดีโอ | คอมพิวเตอร์ กล้อง และกล้องวิดีโอ

  การเชื่อมต่อกล้องหรือกล้องวิดีโอและการดูเนื้อหาที่จัดเก็บไว้

  การเชื่อมต่อกล้อง/กล้องวิดีโอ

  เชื่อมต่อกล้องดิจิตอลหรือกล้องวิดีโอ Sony โดยใช้สาย HDMI ใช้สายที่มีปลั๊กต่อ HDMI ขนาดเล็ก (ช่องต่อ) สำหรับปลายด้านที่ต่อกับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ และปลั๊กต่อ (ช่องต่อ) HDMI มาตรฐานสำหรับปลายด้านที่ต่อกับทีวี

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. กล้องดิจิตอล
  2. กล้องวิดีโอ
  3. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

  * ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาตและมีโลโก้ HDMI กำกับอยู่

  การรับชมเนื้อหาที่เก็บอยู่ในกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ

  1. หลังจากเชื่อมต่อกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ ให้เปิดเครื่อง
  2. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือกกล้องถ่ายภาพ/กล้องวิดีโอดิจิตอลที่เชื่อมต่ออยู่
  3. เริ่มเล่นกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่

  การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

  • ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  คำแนะนำ

  • หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รองรับ BRAVIA Sync อุปกรณ์บางตัวอาจไม่รองรับกับ BRAVIA Sync แม้ว่าจะมีพอร์ต HDMI (ช่องต่อ) ก็ตาม
  [54] คอมพิวเตอร์ กล้อง และกล้องวิดีโอ | คอมพิวเตอร์ กล้อง และกล้องวิดีโอ

  คุณสมบัติของสัญญาณวิดีโอ

  (ความละเอียด ความถี่แนวนอน/ความถี่แนวตั้ง)

  • 640 x 480, 31.5 kHz/60 Hz
  • 800 x 600, 37.9 kHz/60 Hz
  • 1024 x 768, 48.4 kHz/60 Hz
  • 1152 x 864, 67.5 kHz/75 Hz
  • 1280 x 1024, 64.0 kHz/60 Hz
  • 1600 x 900, 56.0 kHz/60 Hz
  • 1680 x 1050, 65.3 kHz/60 Hz
  • 1920 x 1080, 67.5 kHz/60 Hz *
  • 3840 x 2160, 67.5 kHz/30 Hz
  • 3840 x 2160, 135.0 kHz/60 Hz (8 บิต)

  * สัญญาณเวลา 1920 x 1080 ที่ส่งไปยังช่องสัญญาณเข้า HDMI จะได้รับการประมวลผลเสมือนเป็นสัญญาณเวลาวิดีโอ ไม่ใช่สัญญาณเวลาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่อค่า [จอภาพ] ใน [การแสดงผลและการปรับเสียง] สำหรับการรับชมเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ ให้ตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [เต็มจอ] และ [บริเวณแสดงภาพ] เป็น [+1] ([บริเวณแสดงภาพ] สามารถกำหนดค่าได้เมื่อปิดใช้งาน [บริเวณแสดงภาพอัตโนมัติ] เท่านั้น)

  คำแนะนำ

  • หากคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับสัญญาณที่ 3840 x 2160p, 120Hz คุณสามารถใช้เป็นค่าสัญญาณวิดีโอตามนี้ได้

  หมายเหตุ

  • ภาพอาจเบลอและอาจแสดงไม่ถูกต้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อของท่าน ในกรณีนี้ ให้ปรับค่าคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกสัญญาณขาเข้าอื่นใน “คุณสมบัติของสัญญาณวิดีโอ”
  [55] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์)

  • การส่งสัญญาณเสียงจากเครื่องเสียง
  • การเชื่อมต่อเครื่องเสียง
  • การปรับเครื่องเสียง
  • การใช้ TV เป็นลำโพงตัวกลาง (เฉพาะรุ่นที่รองรับโหมดลำโพงกลางของทีวี)
  • ส่งต่อรูปแบบเสียงรองรับด้วย eARC
  • การใช้งานค่าปรับตั้งเครื่องเสียง
  [56] เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์) | เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์)

  การส่งสัญญาณเสียงจากเครื่องเสียง

  ท่านสามารถเชื่อมต่อเครื่องเสียง เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์เข้ากับทีวีได้ เลือกวิธีเชื่อมต่อด้านล่างตามข้อมูลจำเพาะของเครื่องเสียงที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ

  • การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI (สำหรับรายละเอียด โปรดอ่านให้ละเอียดเกี่ยวกับ “การเชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI” ด้านล่าง)
  • การเชื่อมต่อด้วยสายดิจิตอลออปติคอล

  โปรดดูวิธีการเชื่อมต่อที่หน้า การเชื่อมต่อเครื่องเสียง

  หมายเหตุ

  • โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ

  การเชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI

  ทีวีรุ่นนี้รองรับ Audio Return Channel (ARC) หรือ Enhanced Audio Return Channel (eARC) ท่านสามารถใช้สาย HDMI เพื่อส่งสัญญาณเสียงจากเครื่องเสียงที่รองรับ ARC และ eARC

  จาก TV ที่รองรับ eARC, คุณสามารถจ่ายสัญญาณ (ส่งต่อ) เสีนงจากอุปกรณ์จ่ายสัญญาณต่อถ่วงที่เชื่อมต่อกับ TV กับเครื่องเสียงที่รองรับ eARC โดยใช้ขั้วต่อ HDMI ที่มีข้อความ “eARC/ARC

  โปรดดูวิธีการเชื่อมต่อที่หน้า การเชื่อมต่อเครื่องเสียง

  หมายเหตุ

  • ตำแหน่งของขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ eARC/ARC แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น โปรดดู คู่มือการตั้งค่า ที่ให้มา
  [57] เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์) | เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์)

  การเชื่อมต่อเครื่องเสียง

  ดูภาพประกอบด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเสียง เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์

  หมายเหตุ

  • ขั้วที่มีให้ใช้จะขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ

  การเชื่อมต่อซาวด์บาร์

  ขอแนะนำให้เชื่อมต่อขั้ว HDMI ของ TV (eARC หรือ ARC) เข้ากับขั้วสัญญาขาออก HDMI ของซาวด์บาร์ (eARC หรือ ARC) โดยใช้สาย HDMI

  ภาพการเชื่อมต่อซาวด์บาร์
  1. ซาวด์บาร์
  2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

  * ขอแนะนำให้ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับการรับรอง

  เชื่อมต่อกับซาวด์บาร์ผ่าน HDMI โดยดูคำแนะนำเกี่ยวกับ “การเชื่อมต่อ HDMI
  หากคุณเชื่อมต่อ TV กับซาวด์บาร์ผ่าน HDMI คุณสามารถใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้

  • เชื่อมโยงสถานะการจ่ายไฟของซาวด์บาร์และ TV
  • แสดงและกำหนดค่าซาวด์บาร์ที่ TV

  หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับซาวด์บาร์ที่ใช้
  • eARC” หรือ “ARC” อาจไม่มีแจ้งไว้ที่ขั้วต่อ HDMI ขึ้นอยู่กับซาวด์บาร์ที่ใช้ ดูรายละเอียดการเชื่อมต่อได้จากคู่มือสำหรับซาวด์บาร์

  การเชื่อมต่อแอมป์เครื่องเสียง

  ขอแนะนำให้เชื่อมต่อขั้ว HDMI ของ TV (eARC หรือ ARC) กับขั้วสัญญาณขาออก HDMI ของซาวด์บาร์ (eARC หรือ ARC) ผ่านขั้วต่อ HDMI นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับสายดิจิตอลออพติคอลได้เช่นกัน

  ภาพการเชื่อมต่อแอมป์เครื่องเสียง
  1. แอมป์เครื่องเสียง
  2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*
  3. สายดิจิตอลออพติคอล (ไม่ได้จัดมาให้)

  * ขอแนะนำให้ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับการรับรอง

  ดูการเชื่อมต่อแอมป์เครื่องเสียงผ่าน HDMI ได้จากหัวข้อ “การเชื่อมต่อ HDMI” เชื่อมต่อแอมป์เครื่องเสียงกับสายดิจิตอลออพติคอลได้จากหัวข้อ “การเชื่อมต่อสายดิจิตอลออปติคอล”

  การเชื่อมต่อ HDMI (รองรับ eARC)

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตภายนอกและ TV ด้วยสาย HDMI เชื่อมต่อ TV และเครื่องเสียงด้วยสาย HDMI อื่น
   เชื่อมต่อเครื่องเสียงเข้าที่ขั้วสัญญาณขาเข้า HDMI ของทีวีที่มีข้อความ “ARC” หรือ “eARC/ARC
   ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
   1. อุปกรณ์อินพุตภายนอก (เช่น เครื่องบันทึกบลูเรย์/DVD)
   2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)
   3. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
   4. HDMI เคเบิลพร้อมด้วยอีเทอร์เน็ต (ไม่มีมาให้)*

   * เราขอแนะนำ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาต ที่มีโลโก้ HDMI

  2. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [โหมด eARC] — [อัตโนมัติ]
  3. เลือก [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]
  4. เปิดใช้คุณสมบัติ eARC ของเครื่องเสียง
   ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
  5. การปรับเครื่องเสียง

  หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถเลือก [โหมด eARC] หากฟังก์ชั่น text-to-speech สำหรับข้อความบนหน้าจอภายในคุณสมบัติการใช้งานของ TV ถูกเปิดใช้งานไว้
  • หากเสียงส่งออกมาจากอุปกรณ์ที่รองรับ eARC ในขณะที่คุณกำลังรับชมผ่านอินพุต HDMI ทีวีจะทำงานดังต่อไปนี้
   • เสียงจากระบบเสียงและการตอบสนองของเสียงจะไม่แสดงผล และ
   • ประสิทธิภาพการจดจำเสียงของไมโครโฟนในตัวอาจลดลง (เฉพาะทีวีที่มีไมโครโฟนในตัวเท่านั้น)

  การเชื่อมต่อ HDMI (รองรับ ARC)

  1. เชื่อมต่อทีวีและเครื่องเสียงด้วยสาย HDMI
   เชื่อมต่อขั้ว HDMI ของทีวีที่มีข้อความ “ARC” หรือ “eARC/ARC
   ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
   1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
   2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

   * เราขอแนะนำ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาต ที่มีโลโก้ HDMI

  2. การปรับเครื่องเสียง

  หมายเหตุ

  • สำหรับการเชื่อมต่อ ARC ประสิทธิภาพการจดจำเสียงอาจลดลง (เฉพาะทีวีที่มีไมโครโฟนในตัว)

  การเชื่อมต่อสายดิจิตอลออปติคอล

  1. เชื่อมต่อทีวีและเครื่องเสียงด้วยสายดิจิตอลออปติคอล
   เชื่อมต่อเข้ากับช่องอินพุตดิจิตอลออปติคอลของเครื่องเสียง
   ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
   1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
   2. สายสัญญาณเสียงออปติคอล (ไม่ให้มาด้วย)
  2. การปรับเครื่องเสียง

  คำแนะนำ

  การเชื่อมต่อ HDMI ตรงกลางที่เครื่องเสียง (รองรับeARC)

  คุณสามารถเชื่อมต่อกลางเครื่องเสียงได้ตามนี้
  ดูคำแนะนำในการตั้งค่า TV ได้จากหัวข้อ การเชื่อมต่อ HDMI (รองรับeARC) ดูการตั้งค่าเครื่องเสียงได้จากคู่มือสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. อุปกรณ์อินพุตภายนอก (เช่น เครื่องบันทึกบลูเรย์/DVD)
  2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)
  3. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
  4. HDMI เคเบิลพร้อมด้วยอีเทอร์เน็ต (ไม่มีมาให้)*

  * เราขอแนะนำ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาต ที่มีโลโก้ HDMI

  [58] เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์) | เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์)

  การปรับเครื่องเสียง

  หลังจากเชื่อมต่อเครื่องเสียงเข้ากับทีวี ให้ปรับเอาต์พุตเสียงของทีวีจากเครื่องเสียง

  การปรับระบบเสียงที่เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล HDMI หรือสายดิจิตอลออปติคอล

  1. หลังจากเชื่อมต่อ TV กับเครื่องเสียงของคุณ ให้กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]
  2. เปิดระบบเสียงที่เชื่อมต่อจากนั้นปรับระดับเสียง
   หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ท่านสามารถใช้งานได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

  หมายเหตุ

  • คุณจะต้องกำหนดค่า [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] สอดคล้องกับเครื่องเสียงของคุณ กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล]
  • หากเครื่องเสียงไม่รองรับ Dolby Digital หรือ DTS ให้ตั้งค่า [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] เป็น [PCM]
  • ค่า [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] จะถูกปิดใช้งานขณะใช้สัญญาณเสียงที่ส่งจาก HDMI และใช้ eARC

  คำแนะนำ

  • หากเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่กำหนดด้วยสาย HDMI ท่านสามารถปรับเวลาแสดงภาพและเสียงได้
   • การปรับการตั้งค่าซิงโครไนซ์ AV
  [59] เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์) | เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์)

  การใช้ TV เป็นลำโพงตัวกลาง (เฉพาะรุ่นที่รองรับโหมดลำโพงกลางของทีวี)

  รุ่นที่มีรองรับ โหมดลำโพงกลางของทีวี จะมีขั้ว CENTER SPEAKER IN หรือ S-CENTER SPEAKER IN​ ที่ด้านหลังของทีวี

  สำหรับทีวีที่มีช่องสัญญาณ S-CENTER SPEAKER IN​ คุณสามารถใช้ทีวีเป็นลำโพงตัวกลางในกรณีต่อไปนี้

  • ขณะเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับช่องจ่ายสัญญาณ/ช่องเสียบ S-CENTER OUT

  การใช้ทีวีเป็นลำโพงตัวกลางจะทำให้การพูดคุยเป็นธรรมาติเนื่องจากคุณจะได้ยินเสียงจากทั้งหน้าจอและในระยะใกล้เคียง

  คำแนะนำ

  • สำหรับเครื่องเสียงที่รองรับ Acoustic Center Sync ที่มีขั้วต่อ S-CENTER OUT ให้พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
   https://www.sony.net/hav_faq

   https://www.sony.net/hav_faq
   คิวอาร์โค้ดสำหรับเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony

  • บางรุ่นจะมีทั้งขั้ว CENTER SPEAKER IN และ S-CENTER SPEAKER IN​
  1. ต่อ TV และซาวด์บาร์ที่รองรับ Acoustic Center Sync โดยใช้ สายโหมดลำโพงกลางของทีวี ที่จัดมาให้กับอุปกรณ์ที่รองรับ
   ต่อสายโหมดลำโพงตรงกลางสำหรับทีวีเข้าที่ขั้วต่อด้านหลังของทีวี
   1. สายโหมดลำโพงกลางของทีวี (จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ เช่น ซาวด์บาร์ที่มีขั้วต่อ S-CENTER OUT)

   หมายเหตุ

   • แม้ว่าจะเชื่อมต่อลำโพง (sound bar) กับขั้ว S-CENTER OUT จะต้องมีการเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สาย HDMI เหมือนกับลำโพงปกติ
   • ดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากเครื่องเสียงของคุณที่ใช้ขั้วต่ำ S-CENTER OUT
  2. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล ปรับค่า — [สัญญาณเสียงออก] เป็น [เครื่องเสียง]

  หมายเหตุ

  • หากเสียงตรงกลางไม่ดังออกจาก TV ให้เปิดใช้ [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [โหมดลำโพงกลางของทีวี]

  การเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ AV โดยใช้สายลำโพง

  เชื่อมต่อทีวีและ AV รีซีฟเวอร์ด้วยสายลำโพง

  เชื่อมต่อสายลำโพงเข้ากับขั้วต่อที่ด้านหลังของทีวี
  1. AV รีซีฟเวอร์
  2. สายลำโพง (ไม่ให้มาด้วย)

  ใช้สายลำโพง (ไม่ให้มาด้วย) เพื่อเชื่อมต่อ AV รีซีฟเวอร์เข้ากับขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN ของทีวี
  เมื่อเชื่อมต่อ อย่าลืมบิดปลายสายลำโพงและเสียบกับขั้วต่อของทีวีและ AV รีซีฟเวอร์

  ขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดดูตัวเลขด้านล่างขณะต่อสายลำโพง

  *ดึงฉนวนกันความร้อนประมาณ 10 มม. (13/32 นิ้ว) จากสายลำโพงที่ปลายแต่ละด้าน

  หมายเหตุ

  • เพื่อป้องกันไม่ให้สายของสายลำโพงสัมผัสกัน แต่อย่าดึงสายลำโพงออกมากเกินไป
  • เชื่อมต่อสายลำโพงอย่างถูกต้องเพื่อให้ขั้ว (+/-) ระหว่างทีวีและ AV รีซีฟเวอร์ตรงกัน
  [60] เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์) | เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์)

  ส่งต่อรูปแบบเสียงรองรับด้วย eARC

  ยืนยันว่าท่านสามารถส่งต่อรูปแบบเสียงต่อไปนี้ได้

  • 7.1 channel linear PCM: 32/44.1/48 kHz 16 บิต
  • Dolby Digital
  • Dolby Digital Plus
  • DTS
  • Dolby TrueHD
  • DTS-HD MA
  • Dolby Atmos
  • DTS:X Master Audio
  • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

  สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่เพจช่วยเหลือ

  • เว็บไซต์ช่วยเหลือ
  [61] เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์) | เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์)

  การใช้งานค่าปรับตั้งเครื่องเสียง

  คุณสามารถใช้งานการปรับตั้งค่าเครื่องเสียง (เช่น แอมปลิฟายเออร์ AV หรือซาวด์บาร์) เช่น การกำหนดคุณภาพสัญญาณเสียงจาก การตั้งค่าเร็ว ของ TV

  ภาพ Quick Settings บนหน้าจอ TV
  1. เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงผ่านขั้วต่อ HDMI (eARC/ARC)
  2. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือกการตั้งค่าเครื่องเสียง
   ดูรายละเอียดการตั้งค่าเครื่องเสียงได้จากคู่มือสำหรับเครื่องเสียงของคุณ

  หมายเหตุ

  • ค่าปรับตั้งสำหรับเครื่องเสียงจะปรากฏขึ้นเฉพาะในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
   ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รุ่นที่รองรับได้จากไซต์ให้บริการ
   https://www.sony.net/hav_faq
   รหัส QR สำหรับ https://www.sony.net/hav_faq
   https://www.sony.net/hav_faq
  • ค่าที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องเสียง

  คำแนะนำ

  • ดูการตั้งค่าที่ไม่ได้ปรากฏเป็นค่าเริ่มต้นโดยเลือกค่าปรับตั้งที่จะเพิ่มจาก (แก้ไข)
  [62] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  เครื่องเล่นวิดีโอเกม

  การเชื่อมต่อ

  เชื่อมต่อเครื่องเล่นวิดีโอเกมที่รองรับ HDMI กับ TV ของคุณโดยใช้สา HDMI
  ต่อแอมป์ลำโพงหรือซาวด์บาร์พร้อม ๆ กันได้ตามคำแนะนำในหัวข้อการเชื่อมต่อ HDMI (รองรับ eARC) ใน การเชื่อมต่อเครื่องเสียง

  ภาพวิธีการเชื่อมต่อ
  1. เครื่องเล่นวิดีโอเกม
  2. สาย HDMI (จำหน่ายแยกต่างหาก)

  คำแนะนำ

  • Premium High Speed HDMI Cable(s) ใช้ได้กับการใช้งานทั่วไป แต่หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องเล่นวิดีโอเกมที่รองรับ 4K 120Hz ให้ใช้สาย HDMI ที่จัดมาให้กับเครื่องเล่นเกม หรือ Ultra High Speed HDMI Cable
  • ประเภทและตำแหน่งของพอร์ต HDMI จะแตกต่างกันไปตาม TV รุ่นของคุณ ดูรายละเอียดได้จากเอกสารกำกับที่จัดมาให้พร้อมกับ TV

  การปรับแต่งค่าสัญญาณ HDMI ขาเข้า

  หลังทำการเชื่อมต่อ ให้ตั้งค่าพอร์ตสัญญาณขาเข้า HDMI ที่เชื่อมต่อไว้
  เพื่อให้ TV และเครื่องเล่นเกมทำงานเต็มประสิทธิภาพ ให้ตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI]

  ตั้งค่าอัตโนมัติ

  1. ขณะเปิดเครื่องเล่นวิดีโอเกม ให้เชื่อมต่อเข้ากับ TV โดยใช้สาย HDMI
   ตั้งค่าตามคำแนะนำในหน้าจอ TV

  ตั้งค่าด้วยตัวเอง

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
   [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า] — [รูปแบบสัญญาณ HDMI]

   เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเกมของคุณ

  คำแนะนำ

  • หากคุณต่อเครื่องเล่นเกมที่รองรับสัญญาณวิดีโอ 4K 120 Hz ให้ตั้งค่า [รูปแบบที่ปรับปรุง (4K120, 8K)]
  • หากคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นวิดีโอเกมที่รองรับ VRR ให้ตั้งค่าเป็น [รูปแบบที่ปรับปรุง (VRR)]

  หมายเหตุ

  • ขณะเชื่อมต่อเครื่องเล่นวิดีโอเกมที่รองรับ 4K 120Hz และ VRR ให้ตรวจสอบฉลากกำกับของพอร์ตสัญญาณขาเข้า HDMI ที่ TV แล้วเชื่อมต่อกับพอร์ตสัญญาณขาเข้า HDMI ที่ระบุเป็น 4K 120Hz หรือ 4K 120Hz 8K หรือเชื่อมต่อกับพอร์ตสัญญาณขาเข้า HDMI ที่แสดงผลเป็น [รูปแบบที่ปรับปรุง (4K120, 8K)] หรือ [รูปแบบที่ปรับปรุง (VRR)] สำหรับ [รูปแบบสัญญาณ HDMI]
   [รูปแบบสัญญาณ HDMI] ที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับรุ่น HDMI บางตัวอาจไม่รองรับขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ
  • หาก [รูปแบบที่ปรับปรุง (VRR)] ถูกตั้งค่าไว้ ความสว่างอาจมีการกระเพื่อม (กะพริบ) เล็กน้อยที่จอ TV ขึ้นอยู่กับความถี่สัญญาของเนื้อหาที่จ่ายออกจากเครื่องเล่นวิดีโอเกมที่เชื่อมต่อไว้

  เมนูเกม

  การกดที่ปุ่ม MENU จะเป็นการแสดงเมนูพิเศษสำหรับวิดีโอเกมที่ด้านล่างของหน้าจอ

  ภาพเมนูเกม

  คำแนะนำ

  • [โหมดภาพ] อาจปรับอัตโนมัติเป็น [เกมส์] ขึ้นนอยู่กับเครื่องเล่นเกมที่เชื่อมต่ออยู่ หาก [เกมส์] ไม่ได้ถูกเลือกอัตโนมัติ ให้ทำการเลือกด้วยตัวเอง

  หมายเหตุ

  • ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไป
  • ตัวเลือกที่ไม่รองรับจะเป็นแถบสีเทา (ใช้ไม่ได้)
  [63] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  รับฟังเสียงระบบ 3 มิติได้ง่าย ๆ ผ่านลำโพงคล้องคอหรือเฮดโฟน (เฉพาะ BRAVIA XR)

  คุณสามารถเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณไปยัง TV และใช้ลำโพงคล้องคอหรือชุดหูฟังจาก Sony เพื่อรับฟังเสียงแบบ 3 มิติ (เสียงเชิงพื้นที่)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก URL ด้านล่าง

  https://www.sony.net/bravia-xr-3ds
  รหัสสำหรับเว็บไซต์บริการของ Sony

  https://www.sony.net/bravia-xr-3ds

  ตำแหน่งของช่องจ่ายสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบออพติคอลและพอร์ต USB จะแตกตางกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือการตั้งค่า

  [64] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  อุปกรณ์บลูทูธ

  • การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ
  • โปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ
  [65] อุปกรณ์บลูทูธ | อุปกรณ์บลูทูธ

  การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

  การจับคู่ทีวีกับอุปกรณ์บลูทูธ

  เฉพาะรุ่นที่รองรับ Bluetooth A2DP เท่านั้นที่สามารถใช้อุปกรณ์เสียง Bluetooth เช่น หูฟังหรือลำโพง

  รุ่นที่รองรับ Bluetooth A2DP ที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์เสียง Bluetooth จะมี [A/V sync] ให้เลือกใน [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก]

  1. เปิดอุปกรณ์บลูทูธและตั้งค่าในโหมดการจับคู่
   การตั้งค่าอุปกรณ์บลูทูธของท่านในโหมดการจับคู่ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น
  2. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [จับคู่อุปกรณ์เสริม] เพื่อตั้งค่า TV ในโหมดเข้าคู่อุปกรณ์
   อุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานได้จะปรากฏขึ้น
  3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
   หากท่านได้รับการแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น
   หลังจากการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับทีวี

  การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่แล้ว

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม]
  2. เลือกอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แต่ไม่ได้เชื่อมต่อ
  3. เลือก [เชื่อมต่อ]

  หมายเหตุ

  • ขณะเชื่อมต่อซาวด์บาร์และ TV ผ่าน Bluetooth ให้ต่ออุปกรณ์จ่ายสัญญาณต่อพ่วง เช่น เครื่องบันทึก Blu-ray/DVD เข้ากับ TV
  [66] อุปกรณ์บลูทูธ | อุปกรณ์บลูทูธ

  โปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ

  ทีวีรองรับโปรไฟล์ต่อไปนี้

  • HID (โปรไฟล์อุปกรณ์อินเตอร์เฟสสำหรับผู้ใช้)
  • HOGP (โปรไฟล์ HID ผ่าน GATT)
  • A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง)
  • AVRCP (โปรไฟล์การควบคุมการเล่นเสียง/วิดีโอจากระยะไกล)
  • SPP (โปรไฟล์พอร์ตอนุกรม)
  [67] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  การปรับการตั้งค่าซิงโครไนซ์ AV

  หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงบลูทูธ อาจมีการหน่วงระหว่างภาพกับเสียงเนื่องจากคุณลักษณะของบลูทูธ ท่านสามารถปรับการหน่วงระหว่างภาพกับเสียงได้ด้วยการตั้งค่า A/V sync

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [A/V sync] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  หากอุปกรณ์สัญญาณเสียงเชื่อมต่อผ่านสายย HDMI เสียงอาจหน่วงเนื่องจากคุณสมบัติของเครื่องเสียงดังกล่าว ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับกรอบเวลาสำหรับสัญญาณภาพและเสียงขาออกผ่าน A/V sync

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
   [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [A/V sync] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  หมายเหตุ

  • ขึ้นอยู่กับเครื่องเสียง Bluetooth หรืออุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อ ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกันแม้ว่าจะตั้งค่า [A/V sync] เป็น [เปิด] หรือ [อัตโนมัติ]
  • การป้องกันไม่ให้ทีวีแสดงหน้าจอสีดำในทันทีหลังจากเปิดทีวีเมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์แบบไร้สาย (บลูทูธ) ให้ตั้งค่า [A/V sync] เป็น [เปิด]
  • หากตั้งค่า [โหมดภาพ] เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้านล่างนี้ การกำหนดเวลาแสดงภาพและเสียงจะไม่ถูกปรับแม้จะตั้งค่า [A/V sync] เป็น [อัตโนมัติ]
   • [เกมส์]
   • [กราฟฟิก]
   • [ภาพถ่าย]
   หากต้องการปรับ [A/V sync] เมื่ออยู่ในโหมดใดๆ เหล่านี้ ให้เลือก [เปิด]
  • หากมีเครื่องเสียง Bluetooth เชื่อมต่ออยู่ การตองสนองของ TV ขณะเล่นวิดีโอเกมอาจหน่วงเนื่องจาก [A/V sync] มีการหน่วงกรอบเวลาจ่ายสัญญาณภาพ สำหรับเกมที่ขึ้นอยู่กับเวลาตอบสนองเราไม่แนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์บลูทูธ และแนะนำให้ท่านใช้ลำโพงของทีวีหรือซาวด์บาร์ที่มีการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (สายเคเบิล HDMI / สายเคเบิลดิจิตอลออปติคอล) แทน
  [68] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync

  • ภาพรวมของ BRAVIA Sync
  • การใช้งานคุณสมบัติต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync
  • การปรับการตั้งค่า BRAVIA Sync
  [69] อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync | อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync

  ภาพรวมของ BRAVIA Sync

  หากอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync(เช่น เครื่องเล่นแผ่น BD AV รีซีฟเวอร์) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้

  ภาพประกอบของการใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync
  [70] อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync | อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync

  การใช้งานคุณสมบัติต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync

  ใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync จาก TV โดยใช้ปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้งาน

  เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD

  • เปิดทีวีโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนสัญญาณเข้าไปยังเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD เริ่มทำงาน
  • ปิดเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านปิดทีวี
  • อนุญาตการทำงาน เช่น การทำงานของเมนูและการเล่นด้วยปุ่ม (ขึ้น) / (ลง) / (ซ้าย) / (ขวา) บนรีโมทคอนโทรล

  AV รีซีฟเวอร์

  • เมื่อเปิดทีวี ชุดAV Receiverที่เชื่อมต่ออยู่จะเปิดขึ้นและเปลี่ยนเอาต์พุตเสียงจากลำโพงทีวีจะเปลี่ยนเป็นเสียงจากชุดเครื่องเสียงโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ท่านเคยใช้ AV Receiver เพื่อส่งสัญญาณเสียงของทีวีมาก่อน
  • เมื่อเปิด AV รีซีฟเวอร์ในขณะที่ทีวีเปิดอยู่ สัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยัง AV รีซีฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
  • เมื่อปิดทีวี ชุดAV Receiverที่ต่ออยู่จะปิดโดยอัตโนมัติ
  • ปรับระดับเสียง (ปุ่ม (ระดับเสียง) +/-) และปิดเสียง (ปุ่ม (ปิดเสียง)) ของตัวรับสัญญาณ AV ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์

  กล้องถ่ายวิดีโอ

  • เปิดทีวีและเปลี่ยนสัญญาณเข้าไปยังกล้องวิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดกล้อง
  • ปิดกล้องถ่ายวิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดทีวี
  • อนุญาตการทำงาน เช่น การทำงานของเมนูและการเล่นด้วยปุ่ม (ขึ้น) / (ลง) / (ซ้าย) / (ขวา) บนรีโมทคอนโทรล
  [71] อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync | อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync

  การปรับการตั้งค่า BRAVIA Sync

  หลังจากตั้งค่า BRAVIA Sync คุณจะสามารถปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีหรือตั้งค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านสาย HDMI เพื่อสั่งการผ่านรีโมทคอนโทรลของทีวี

  1. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  2. เปิดใช้ [การควบคุม BRAVIA Sync] โดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า] — [การตั้งค่า BRAVIA Sync] — [การควบคุม BRAVIA Sync]
  3. เปิดใช้งาน BRAVIA Sync บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ Sony BRAVIA Sync บางรุ่นและเปิดเครื่องพร้อมกับเปิดใช้งาน [การควบคุม BRAVIA Sync] BRAVIA Sync จะทำงานบนอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

  ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

  ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้ปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง (ตัวเลือกจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศของท่าน)

  [ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ]
  หากปิดใช้งาน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะไม่ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อปิดทีวี
  [เปิดทีวีอัตโนมัติ]
  หากปิดใช้งาน ทีวีจะไม่เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  [รายการอุปกรณ์ BRAVIA Sync]
  แสดงรายการอุปกรณ์ BRAVIA Sync
  [ปุ่มควบคุมเครื่องมือ]
  ช่วยให้ท่านตั้งค่าปุ่มเพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ HDMI
  [72] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  การรับชมภาพในแบบ 4K จากอุปกรณ์ที่รองรับ

  • กำลังดูภาพที่ความละเอียด 4K
  • การตั้งค่าดูภาพผ่านสัญญาณ HDMI เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น
  [73] การรับชมภาพในแบบ 4K จากอุปกรณ์ที่รองรับ | การรับชมภาพในแบบ 4K จากอุปกรณ์ที่รองรับ

  กำลังดูภาพที่ความละเอียด 4K

  ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพนิ่ง / กล้องวิดีโอดิจิทัลที่รองรับสัญญาณ HDMI 4K ไปยัง HDMI IN ของทีวีเพื่อแสดงภาพถ่ายความละเอียดสูงที่จัดเก็บไว้ในกล้อง ท่านยังสามารถแสดงภาพถ่ายความละเอียดสูงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อหรือเครือข่ายในบ้านของท่าน สามารถแสดงภาพที่มีความละเอียด 4K หรือสูงกว่าด้วยความละเอียด 4K (3840 × 2160)

  ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้ในบางภูมิภาค/ประเทศ

  ภาพประกอบของภาพอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏบนทีวี
  1. กล้องดิจิตอล
  2. กล้องวิดีโอ
  3. อุปกรณ์ USB
  4. อุปกรณ์เครือข่าย

  การรับชมภาพที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ความละเอียดภาพ 4K

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์เครือข่ายเข้ากับทีวี
  2. กดปุ่ม HOME/(โฮม) แล้วเลือก แอป จากเมนู Home จากนั้นเลือก [เครื่องเล่นสื่อ]
   หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS ท่านสามารถกดปุ่ม APPS
  3. เลือกชื่ออุปกรณ์ USB หรือชื่ออุปกรณ์เครือข่่าย
  4. เลือกโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกไฟล์เพื่อเล่น

  การรับชมภาพที่เก็บอยู่ในกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ

  1. เชื่อมต่อกล้องดิจิตอลหรือกล้องวิดีโอที่รองรับสัญญาณออก HDMI กับพอร์ต (ช่องต่อ) HDMI IN ของทีวีโดยใช้สาย HDMI
  2. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  3. ตั้งค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นสัญญาณออกแบบ 4K
  4. เริ่มเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

  การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

  • ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  การรับชมภาพที่ความละเอียดภาพ 4K ที่มีคุณภาพสูงกว่า

  ท่านสามารถตั้งค่า รูปแบบสัญญาณ HDMI เป็น รูปแบบที่ปรับปรุง เพื่อรับชมภาพที่ความละเอียดภาพ 4K ที่มีคุณภาพสูงกว่า

  โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบที่ปรับปรุง หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าที่หน้า การตั้งค่าดูภาพผ่านสัญญาณ HDMI เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น

  หมายเหตุ

  • ไม่สามารถแสดงภาพ 3D ได้
  • หากท่านเปลี่ยนภาพด้วยการกดปุ่ม (ซ้าย) / (ขวา) อาจใช้เวลาสักครู่ในการแสดงภาพ
  [74] การรับชมภาพในแบบ 4K จากอุปกรณ์ที่รองรับ | การรับชมภาพในแบบ 4K จากอุปกรณ์ที่รองรับ

  การตั้งค่าดูภาพผ่านสัญญาณ HDMI เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น

  แสดงภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วสัญญาณขาเข้า HDMI แบบคุณภาพสูงในฟอร์แมต HDMI*1 โดยตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] จาก [ช่องต่อเข้า]
  *1 เช่น 8K, 4K 100/120 Hz, 4K 60p 4:2:0 10 บิต, 4K 60p 4:4:4 หรือ 4:2:2

  รูปแบบสัญญาณ HDMI

  แก้ไขค่าฟอร์แมรสัญญาณ HDMI โดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า] — [รูปแบบสัญญาณ HDMI] — เลือกสัญญาณ HDMI ที่คุณต้องการตั้งค่า
  ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและตั้งค่ารูปแบบสัญญาณ HDMI สำหรับช่องสัญญาณ HDMI เป็นรูปแบบที่เหมาะสมด้านล่าง รูปแบบสัญญาณ HDMI ที่รองรับจะขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์และช่องสัญญาณ HDMI ขาเข้า

  • รูปแบบมาตรฐาน
  • รูปแบบที่ปรับปรุง
  • รูปแบบที่ปรับปรุง (Dolby Vision)
  • รูปแบบที่ปรับปรุง (4K120, 8K)
  • รูปแบบที่ปรับปรุง (VRR)

  หมายเหตุ

  • รองรับการแสดงผล 4K 100/120 Hz และ 8K ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศของท่าน
  • การรองรับอัตรารีเฟรชแปรผัน (VRR) จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณใช้
  • เมื่อใช้งาน รูปแบบที่ปรับปรุง ภาพและเสียงอาจถูกส่งออกมาไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ HDMI IN ที่อยู่ใน [รูปแบบมาตรฐาน] หรือเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณ HDMI ของ HDMI IN เป็น [รูปแบบมาตรฐาน]
  • ตั้งค่าเป็น รูปแบบที่ปรับปรุง เมื่อใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น
  • เมื่อท่านรับชมภาพ 4K ที่มีคุณภาพสูง ต้องใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่รองรับความเร็ว 18 Gbps สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่รองรับความเร็ว 18 Gbps โปรดดูข้อมูลจำเพาะของสายนั้นๆ
  • แสดงผลแบบ 4K 100/120 Hz หรือ 8K โดยจะต้องใช้ Ultra High Speed HDMI Cable ที่รองรับการเชื่อมต่อ 48 Gbps ตรวจสอบว่าสายสัญญาณรองรับการเชื่อมต่อ 48 Gbps ได้หรือไม่จากรายละเอียดทางเทคนิคของสายสัญญาณ
  [75] การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

  คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA

  รายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวียังมีระบุไว้ในเว็บไซต์ให้บริการของ Sony อ่านรายละเอียดจาแหล่งข้อมูลนี้ได้ตามความจำเป็น

  • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
   คิวอาร์โค้ดสำหรับเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony
  [76]

  การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

  • กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  • คุณสมบัติของเครือข่ายที่บ้าน
  • การเปิดดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  [77] การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

  กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

  • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN
  • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
  [78] กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย | กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

  การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN

  การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN

  การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สายจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายที่บ้านได้

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายที่บ้านผ่านเราเตอร์

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. สาย LAN
  2. คอมพิวเตอร์
  3. เราเตอร์
  4. โมเด็ม
  5. อินเตอร์เน็ต
  1. การตั้งค่าเราเตอร์ LAN ของท่าน
   โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานของเราเตอร์ LAN ของท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)

  หมายเหตุ

  • เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เชื่อมต่อทีวีของท่านกับอินเตอร์เน็ตผ่านเราเตอร์/โมเด็มที่มีฟังก์ชันเราเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การเชื่อมต่อทีวีของท่านกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงอาจทำให้ทีวีมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การดึงข้อมูลหรือปลอมแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคล
   ติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบของท่านเพื่อยืนยันว่าเครือข่ายมีฟังก์ชันเราเตอร์
  • การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเราเตอร์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานที่ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือมาพร้อมกับเราเตอร์ ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
  [79] กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย | กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

  การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

  • การใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่าย
  • การใช้ Wi-Fi Direct ในการเชื่อมต่อทีวี (ไม่ต้องใช้เราเตอร์ไร้สาย)
  [80] การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

  การใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่าย

  อุปกรณ์ LAN ไร้สายในเครื่องช่วยให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงผ่านเครือข่ายได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณใดๆ

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. คอมพิวเตอร์
  2. เราเตอร์ไร้สาย
  3. โมเด็ม
  4. อินเตอร์เน็ต
  1. ตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายของท่าน
   โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานของเราเตอร์ไร้สายของท่าน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
  2. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต]
  3. เลือกเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อแล้วกำหนดรหัสผ่าน
   หากทีวีของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่าย โปรดดูที่หน้า ทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่ายได้

  หากต้องการปิด LAN ไร้สายในเครื่อง

  1. ปิดใช้งาน [Wi-Fi] โดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [Wi-Fi]

  คำแนะนำ

  • การเล่นวิดีโอสตรีมอย่างราบรื่น:
   • แก้ไขการตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สายของคุณเป็นมาตรฐานเครือข่ายความเร็วสูง เช่น 802.11n หรือ 802.11ac หากสามารถทำได้
    โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าที่คู่มือการใช้งานของเราเตอร์ไร้สายของท่าน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
   • หากขั้นตอนด้านบนไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สายของท่านเป็น 5GHz ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของการสตรีมวิดีโอได้
   • แถบคลื่นความถี่ 5GHz อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศของท่าน หากไม่มีการรองรับแถบคลื่นความถี่ 5GHz คุณจะสามารถเชื่อมต่อทีวีกับเราเตอร์ไร้สายได้โดยใช้แถบคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น

  หมายเหตุ

  • เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เชื่อมต่อทีวีของท่านกับอินเตอร์เน็ตผ่านเราเตอร์/โมเด็มที่มีฟังก์ชันเราเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การเชื่อมต่อทีวีของท่านกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงอาจทำให้ทีวีมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การดึงข้อมูลหรือปลอมแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคล
   ติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบของท่านเพื่อยืนยันว่าเครือข่ายมีฟังก์ชันเราเตอร์
  • การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเราเตอร์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานที่ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือมาพร้อมกับเราเตอร์ ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
  • หากท่านเลือกตัวเลือก [แสดงรหัสผ่าน] ในหน้าจอป้อนรหัสผ่าน รหัสผ่านที่แสดงอยู่นั้นอาจถูกผู้อื่นเห็นได้
  [81] การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

  การใช้ Wi-Fi Direct ในการเชื่อมต่อทีวี (ไม่ต้องใช้เราเตอร์ไร้สาย)

  ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ไร้สาย จากนั้นสตรีมวิดีโอ ภาพถ่าย และเพลงที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านไปยังทีวีโดยตรงได้

  หมายเหตุ

  • Wi-Fi Direct จะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์เข้ากับ TV โดยตรงแทนการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นสตรีมมิ่งวิดีโอที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะสามารถเปิดเล่นได้ผ่านโทรทัศน์
  ภาพประกอบของเนื้อหาแบบสตรีมมิ่ง
  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [Wi‑Fi Direct] — [การตั้งค่า Wi‑Fi Direct]
  2. เลือกชื่อทีวีที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีด้วยอุปกรณ์ Wi-Fi Direct
   หากอุปกรณ์ไม่รองรับ Wi-Fi Direct ให้เลือก [แสดงเครือข่าย (SSID)/รหัสผ่าน]
  3. ใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับทีวี
  4. ส่งเนื้อหาจากอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi ไปยังทีวี
   โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์

  หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

  เมื่อหน้าจอพร้อมใช้งานสำหรับการตั้งค่า Wi-Fi Direct ปรากฏขึ้น ให้เลือก [แสดงเครือข่าย (SSID)/รหัสผ่าน] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

  ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุด 10 เครื่อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มในขณะที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่แล้ว 10 ตัว ให้ถอดอุปกรณ์ตัวที่ไม่จำเป็นออก จากนั้นจึงเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น

  การเปลี่ยนชื่อทีวีที่แสดงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [เกี่ยวกับ] — [ชื่ออุปกรณ์]

  การแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่/ยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์

  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [Wi‑Fi Direct] — [แสดง/ลบรายการเครื่องมือ]

  การยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์จากรายชื่อที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม (ตกลง) จากนั้นเลือก [ใช่] บนหน้าจอยืนยัน

  การยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ทั้งหมด ให้เลือก [ลบทั้งหมด] จากรายชื่อ จากนั้น [ใช่] ในหน้าจอยืนยัน

  [82] การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

  คุณสมบัติของเครือข่ายที่บ้าน

  • การปรับการตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน
  • การเล่นเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์
  • การเล่นเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์สื่อข้อมูล
  [83] คุณสมบัติของเครือข่ายที่บ้าน | คุณสมบัติของเครือข่ายที่บ้าน

  การปรับการตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน

  ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเครือข่ายที่บ้านต่อไปนี้ได้

  การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ไคลเอนท์ (TV) และอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ (เครื่องบันทึก BD/DVD) กับเครือข่ายเดียวกัน
  ลงทะเบียนโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ไคลเอนท์บนเซิร์ฟเวอร์ได้ตามคำแนะนำในคู่มือสำหรับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์

  ภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายที่บ้าน
  1. ทีวี
  2. เครื่องบันทึก BD/DVD
  3. เราเตอร์ LAN ไร้สาย
  4. โมเด็ม

  การตรวจสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [ตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน] — [การวิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์] — แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการวินิจฉัยปัญหา

  การใช้ฟังก์ชั่นจําลองภาพ

  เชื่อมต่ออุปกรณ์เรนเดอร์ (TV) อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ (เครื่องบันทึก BD/DVD) และอุปกรณ์ที่ควบคุมเซิร์ฟเวอร์และเครื่องเรนเดอร์ (สมาร์ทโฟน) เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเปิด TV ได้จากเครือข่ายเดียวกัน

  ภาพคุณสมบัติการทำงานของเครื่องเรนเดอร์เครือข่ายตามบ้าน

  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [ตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน] — [Renderer] — เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  [ฟังก์ชั่น Renderer]
  เปิดใช้งานฟังก์ชันตัวแสดง
  ท่านสามารถเล่นไฟล์ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอที่อยู่ในอุปกรณ์ควบคุม (เช่น กล้องดิจิตอล) บนหน้าจอทีวีได้โดยการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวโดยตรง
  [การควบคุมเข้าถึง Renderer]
  • เลือก [สิทธิ์การเข้าถึงอัตโนมัติ] เพื่อเข้าใช้ทีวีโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ควบคุมเข้าใช้ทีวีครั้งแรก
  • เลือก [การตั้งค่าแบบเลือกปรับ] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตเข้าใช้ของอุปกรณ์ควบคุมแต่ละชิ้น

  การใช้อุปกรณ์รีโมท

  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [การตั้งค่าอุปกรณ์รีโมท] แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  [ควบคุมจากระยะไกล]
  สั่งการทำงานของทีวีจากอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้
  [ยกเลิกลงทะเบียนอุปกรณ์รีโมท]
  ยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อปิดใช้การสั่งการทำงานของทีวีจากอุปกรณ์ดังกล่าว
  [84] คุณสมบัติของเครือข่ายที่บ้าน | คุณสมบัติของเครือข่ายที่บ้าน

  การเล่นเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์

  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหา (ไฟล์รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ) ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เครือข่ายที่อยู่ในห้องอื่น ถ้าท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายภายในบ้านผ่านทางเราเตอร์

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. คอมพิวเตอร์ (เซิร์ฟเวอร์)
  2. เราเตอร์
  3. โมเด็ม
  4. อินเตอร์เน็ต
  1. เชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายที่บ้านของท่าน
  2. กดปุ่ม HOME/(โฮม) แล้วเลือก แอป จากเมนู Home แล้วเลือก [เครื่องเล่นสื่อ]
   หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS ท่านสามารถกดปุ่ม APPS
  3. เลือกชื่ออุปกรณ์เครือข่าย
  4. เลือกโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกไฟล์เพื่อเล่น

  การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

  • ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน

  หมายเหตุ

  • การเล่นอาจไม่สามารถทำได้แม้ไฟล์จะอยู่ในฟอร์แมตที่สนับสนุนก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ดังกล่าว
  [85] คุณสมบัติของเครือข่ายที่บ้าน | คุณสมบัติของเครือข่ายที่บ้าน

  การเล่นเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์สื่อข้อมูล

  ท่านสามารถเล่นไฟล์ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอที่อยู่ในอุปกรณ์ควบคุม (เช่น กล้องดิจิตอล) บนหน้าจอทีวีได้โดยการใช้งานตัวควบคุมดังกล่าวโดยตรง หากท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายภายในบ้านผ่านทางเราเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมดังกล่าวควรใช้ได้กับฟังก์ชั่นจำลองภาพ

  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. กล้องดิจิตอล (อุปกรณ์ควบคุม)
  2. เราเตอร์
  3. โมเด็ม
  4. อินเตอร์เน็ต
  1. เชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายที่บ้านของท่าน
  2. ใช้งานอุปกรณ์ควบคุมเพื่อเริ่มเล่นเนื้อหาบนหน้าจอทีวี
  [86] การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

  การเปิดดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

  ท่านสามารถใช้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอเช่น YouTube™ และ Netflix เพื่อรับชมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต บริการที่มีให้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาคของท่าน ท่านสามารถเปิดใช้บริการเหล่านี้ได้โดยเลือกแอปของพวกเขาในเมนูหลัก หากมีการตั้งค่าบัญชี Google บนทีวีท่านยังสามารถเลือกเนื้อหาที่แสดงในเมนูหลักได้อีกด้วย

  หมายเหตุ

  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการดูเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต
  • บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง เช่น Netflix และ Amazon Prime เป็นบริการแบบมีค่าใช้จ่าย
  • บริการวิดีโอสตรีมมิ่งที่รองรับจะขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ และบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศอาจไม่รองรับบริการดังกล่าว

  คำแนะนำ

  • แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งค่าบัญชี Google ไว้ที่ TV แต่ยังสามารถดูวิดีโอได้จาก YouTube ที่ปรากฏที่หน้าจอหลักหาก TV เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต ติดตั้งแอพใหม่ เช่น สำหรับการสตรีมวิดีโอโดยตั้งค่าและเพิ่มบัญชี Google
  [87]

  การตั้งค่า

  เนื้อหาที่แสดงในการตั้งค่าทีวีจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ

  • การใช้ การตั้งค่าเร็ว
  • การใช้ แดชบอร์ด Eco
  • ช่อง & ช่องต่อเข้า ช่องและช่องต่อเข้า ฯลฯ
  • การแสดงผลและการปรับเสียง ภาพ จอภาพ การปรับเสียงและสัญญาณเสียงออก ฯลฯ
  • เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
  • บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้ กำหนดค่าบัญชี Google หรือเพิ่มบัญชีอื่น ๆ
  • ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถจำกัดการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักได้
  • แอป
  • ระบบ วันที่และเวลา, ภาษา / Language, เสียงระบบ, การช่วยเหลือพิเศษ, การควบคุมโดยผู้ปกครอง และ ไฟสัญญาณ LED ฯลฯ
  • รีโมตและอุปกรณ์เสริม การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลและ Bluetooth
  • ความช่วยเหลือและความคิดเห็น ความช่วยเหลือจาก Sony และ Google
  • ตั้งเวลา & นาฬิกา ตั้งเวลาเปิด, ตั้งเวลาปิด, ปลุก, การแสดงนาฬิกา ฯลฯ
  [88] การตั้งค่า

  การใช้ การตั้งค่าเร็ว

  หากท่านกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) บนรีโมทคอนโทรล ท่านสามารถใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น [โหมดภาพ] [ตั้งเวลาปิด] และ [ปิดภาพ] บนหน้าจอปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการตั้งค่า เช่น [สัญญาณเสียงออก] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถแสดงผล [การตั้งค่า] จาก [การตั้งค่าเร็ว] ได้อีกด้วย

  หมายเหตุ

  • เนื้อหาที่แสดงในการตั้งค่าทีวีจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ
  ภาพของหน้าจอทีวี
  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลื่อนโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเลือกการตั้งค่า

  การเปลี่ยนการตั้งค่าที่แสดงขึ้น

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลื่อนโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวา แล้วเลือก (แก้ไข)
  3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
  4. เลือก [ปิด]

  คำแนะนำ

  • หากต้องการเปลี่ยนลำดับหรือซ่อนรายการที่แสดง ให้กดปุ่ม (ตกลง) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้พร้อมกับไฮไลท์รายการนั้น แล้วระบบจะแสดง [ย้าย] และ [ซ่อน] หากท่านเลือก [ย้าย] ให้ใช้ (ซ้าย) / (ขวา) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม (ตกลง) บนรีโมทคอนโทรล
  • ด้วย [การแจ้งเตือน BRAVIA] ใน การตั้งค่าเร็ว ท่านจึงสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการแจ้งเตือน เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์และระดับแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลต่ำหรือไม่
  [89] การตั้งค่า

  การใช้ แดชบอร์ด Eco

  คุณสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น ประหยัดพลังงาน
  นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ขณะทำการตั้งค่า

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [แดชบอร์ด Eco]
   ภาพหน้าจอ TV ที่แสดงค่า Quick Settings อยู่
  2. จากเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้ปรับโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวาแล้วเลือกค่าที่ต้องการ
   ภาพหน้าจอ TV ที่แสดงค่า Eco Dashboard อยู่
  [90] การตั้งค่า

  ช่อง & ช่องต่อเข้า

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

  [ช่อง]
  ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการรับรายการออกอากาศ
  การปรับจูนช่องสัญญาณดิจิตอล
  การรับการออกอากาศสัญญาณภาพแบบดิจิตอล
  การแยกประเภทช่องหรือแก้ไขรายชื่อช่อง
  การแยกประเภทหรือแก้ไขช่อง
  [ค่ากำหนด (ช่อง)]
  กำหนดค่า [การตั้งค่าคำบรรยาย] และ [การตั้งค่าเสียง (การออกอากาศ)]
  [แบนเนอร์ข้อมูล]
  แสดงข้อมูลรายการเมื่อมีการเปลี่ยนช่อง
  [ช่องต่อเข้า]
  ปรับการตั้งค่าช่องต่อเข้าและ BRAVIA Sync
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ BRAVIA Sync โปรดดูที่ อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync
  [91] การตั้งค่า

  การแสดงผลและการปรับเสียง

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

  [ภาพ]
  กำหนดค่าการตั้งค่าการแสดงผลที่ปรับคุณภาพของภาพ เช่น ความสว่างหน้าจอ
  หากต้องการปรับคุณภาพของภาพให้ตรงตามความต้องการ โปรดดูหน้า การปรับคุณภาพของภาพ
  [จอภาพ]
  ปรับขนาดและตำแหน่งหน้าจอ
  [การปรับเสียง]
  กำหนดค่าการตั้งค่าที่ปรับเสียง
  หากต้องการปรับคุณภาพของเสียงให้ตรงตามความต้องการ โปรดดูหน้า การปรับคุณภาพของเสียง
  [สัญญาณเสียงออก]
  กำหนดค่าการตั้งค่าการเลือกที่เกี่ยวกับลำโพง
  [การตั้งค่าจอภาพขั้นสูง] (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)
  ใช้เมื่อตั้งค่า [เลื่อนพิกเซล] หรือทำการ [รีเฟรชจอภาพ] ด้วยตนเอง
  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)
  [92] การตั้งค่า

  เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

  กำหนดการตั้งค่าต่างๆ เช่น LAN ไร้สาย, LAN แบบใช้สาย และเครือข่ายที่บ้าน

  [93] การตั้งค่า

  บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

  เมื่อบัญชี Google ถูกตั้งค่าบนทีวี

  กำหนดค่าบัญชี Google หรือเพิ่มบัญชีอื่น ๆ

  เมื่อบัญชี Google ไม่ได้ตั้งค่าบนทีวี

  ไม่สามารถใช้ [บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้] ได้ หากต้องการตั้งค่าบัญชี Google ให้ตั้งค่า Google TV จากเมนูการตั้งค่า

  [94] การตั้งค่า

  ความเป็นส่วนตัว

  คุณสามารถจำกัดการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักได้

  [95] การตั้งค่า

  แอป

  ช่วยให้ท่านสามารถกำหนดค่าหรือถอนการติดตั้งแอปหรือล้างไฟล์แคชได้

  [96] การตั้งค่า

  ระบบ

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ระบบ] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  หมายเหตุ

  • ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่ปรากฏขึ้นหรือสามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรทัศน์

  ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

  [การช่วยเหลือพิเศษ]
  ปรับการตั้งค่าของฟังก์ชันการเข้าถึงและบริการสำหรับช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
  [เกี่ยวกับ]
  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับทีวี
  คุณสามารถรีเซ็ต TV ของคุณได้ที่นี่
  [วันที่และเวลา]
  กำหนดค่าเวลาปัจจุบันและการแสดงนาฬิกาอัตโนมัติ
  [ภาษา / Language]
  เลือกภาษาเมนู ภาษาของเมนูที่เลือกถูกจะกำหนดภาษาการจดจำเสียง
  [แป้นพิมพ์]
  ปรับการตั้งค่าของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
  [พื้นที่เก็บข้อมูล]
  เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล
  [โหมดแอมเบียนท์]
  กำหนดค่าการแสดงผลที่หน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานโทรทัศน์หลังจากเลยเวลาที่กำหนดขณะจัดแสดงเนื้อหาที่ไม่ใช่สัญญาณถ่ายทอดหรือวิดีโอ
  [กำลังไฟฟ้าและพลังงาน]
  กำหนดค่าเพื่อประหยัดพลังงานและการเริ่มทำงานของหน้าจอโทรทัศน์
  [แคสต์]
  กำหนดค่าสิทธิ์อนุญาตในการทำงานขณะส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ต่อพ่วง
  [รีสตาร์ท]
  รีสตาร์ทโทรทัศน์
  [การควบคุมโดยผู้ปกครอง]
  กำหนดค่าล็อคเนื้อหาสำหรับเด็กเพื่อจำกัดการใช้งาน เช่น [ช่อง & ช่องต่อเข้า], [แอปพลิเคชัน] และ [เวลาจอภาพ]
  [ไฟสัญญาณ LED]
  กำหนดค่า [การตอบสนองการดำเนินการ] และ [สถานะการตรวจจับเสียง]* (เมนูที่แสดงจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)
  [เสียง]
  กำหนดการตั้งค่า [เสียงระบบ]
  [Apple AirPlay และ HomeKit]
  กำหนดค่าสำหรับ Apple AirPlay และ HomeKit
  [การตั้งค่าเริ่มแรก]
  ตั้งค่าคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น เครือข่ายและช่องสัญญาณ สำหรับการใช้งานครั้งแรก
  [การตั้งค่าโหมดร้านค้า]
  ปรับหน้าจอสำหรับการใช้แสดงหน้าร้านด้วยการตั้งค่า [โหมดตัวอย่าง] ฯลฯ

  * เฉพาะทีวีที่มีไมโครโฟนในตัว

  [97] การตั้งค่า

  รีโมตและอุปกรณ์เสริม

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

  คุณสามารถเปิดหรือปิด Bluetooth หรือลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth

  [Bluetooth]
  เปิดหรือปิดใช้งาน Bluetooth
  [จับคู่อุปกรณ์เสริม]
  จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth
  [BRAVIA CAM]
  เชื่อมต่อ ชุดกล้องและไมโครโฟน เพื่อตั้งค่า ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง
  [รีโมทคอนโทรล]
  ตั้งค่าสำหรับการจับคู่รีโมทสั่งงานด้วยเสียง
  [98] การตั้งค่า

  ความช่วยเหลือและความคิดเห็น

  ความช่วยเหลือจาก Sony สามารถแสดงได้ที่นี่ หากตั้งค่าบัญชี Google ในทีวี คุณจะให้คําติชม Google ได้

  [99] การตั้งค่า

  ตั้งเวลา & นาฬิกา

  จาก ตั้งเวลา & นาฬิกา คุณสามารถตั้งค่า ตั้งเวลาเปิด, ตั้งเวลาปิด, ปลุก และ การแสดงนาฬิกา

  การเพิ่ม ตั้งเวลา & นาฬิกา ไปยังหน้าจอเลือกสัญญาณขาเข้า

  1. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า)
   อุปกรณ์และแอปที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นด้านล่างของหน้าจอ
  2. กดปุ่ม (ขวา) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก (แก้ไข)
  3. เลือก ตั้งเวลา & นาฬิกา จากนั้นกดปุ่ม ป้อน
   ตั้งเวลา & นาฬิกา จะถูกเพิ่มเข้ามา

  การกำหนดค่าสำหรับ ตั้งเวลา & นาฬิกา

  1. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือกรายการต่อไปนี้
   [ตั้งเวลา & นาฬิกา] — ค่าที่ต้องการ

  ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

  [ตั้งเวลาเปิด]
  เปิดโทรทัศน์ไปยังช่องหรือสัญญาณขาเข้าที่ต้องการตามเวลาที่กำหนด
  [ตั้งเวลาปิด]
  ปิดโทรทัศน์ในเวลาที่กำหนด
  [ปลุก]
  เปิดเล่นเสียงเมื่อพ้นเวลาที่กำหนด
  [การแสดงนาฬิกา]
  แสดงนาฬิกาที่หน้าจอโทรทัศน์ตลอดเวลาหรือทุกชั่วโมง
  [100]

  การแก้ไขปัญหา

  • เริ่มที่นี่ ประสบปัญหา? เริ่มที่นี่
  • ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ
  • แป้นพิมพ์
  • การรับการออกอากาศ
  • เสียง
  • เครือข่าย (อินเตอร์เน็ต/บ้าน)/แอป
  • รีโมทคอนโทรล/อุปกรณ์เสริม
  • พลังงาน
  • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  • LED
  [101] การแก้ไขปัญหา

  เริ่มที่นี่

  • การวินิจฉัยด้วยตนเอง
  • การอัปเดตซอฟต์แวร์
  • หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง)
  • คำถามที่ถูกถามบ่อยสำหรับการแก้ไขปัญหา
  [102] เริ่มที่นี่ | เริ่มที่นี่

  การวินิจฉัยด้วยตนเอง

  ให้ตรวจสอบว่าทีวีทำงานตามปกติหรือไม่

   1. กดเลือก (เลือกสัญญาณขาเข้า) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือก [ช่วยเหลือ] หากไม่มี [ช่วยเหลือ] ให้เลือ [แก้ไข] แล้วเพิ่ม [ช่วยเหลือ] เข้าไป
   2. เลือก [สถานะและการตรวจวิเคราะห์] — [การวิเคราะห์ตัวเอง]

   คำแนะนำ

   นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบอาการต่อไปนี้ได้ใน [สถานะและการตรวจวิเคราะห์]

   • [การตรวจวิเคราะห์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต]
   • [การตรวจวิเคราะห์การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก]
   • [การทดสอบภาพและเสียง]

   หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   • รีเซ็ตทีวี (เริ่มระบบใหม่) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง)
   • ตรวจสอบและลองอัปเดตซอฟต์แวร์
   • เว็บไซต์ช่วยเหลือ
   [103] เริ่มที่นี่ | เริ่มที่นี่

   การอัปเดตซอฟต์แวร์

   Sony จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและมอบประสบการณ์ทีวีล่าสุดให้แก่ผู้ใช้ วิธีการที่ง่ายที่สุดในการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์คือผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับทีวี

   หากต้องการตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

   1. กดเลือก (เลือกสัญญาณขาเข้า) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือก [ช่วยเหลือ] หากไม่มี [ช่วยเหลือ] ให้เลือก [แก้ไข] แล้วเพิ่ม [ช่วยเหลือ] เข้าไป
   2. เลือก [สถานะและการตรวจวิเคราะห์] เปิดใช้งาน [ตรวจหาการอัพเดทโดยอัตโนมัติ] ใน [สถานะและการตรวจวิเคราะห์] — [อัพเดทซอฟท์แวร์ระบบ]

   คำแนะนำ

   • การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง ให้เลือก [อัพเดทซอฟท์แวร์]
   • ท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสำหรับชุดข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์ได้จาก การแจ้งเตือน BRAVIA หรือเว็บไซต์บริการ

   หมายเหตุ

   • เมื่อ [ตรวจหาการอัพเดทโดยอัตโนมัติ] ปิดใช้งาน ทีวีจะไม่สามารถรับการแจ้งเตือนได้แม้ว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ตาม

   การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

   หากท่านไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ท่านสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

   โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ช่วยเหลือที่หน้า เว็บไซต์ช่วยเหลือ

   [104] เริ่มที่นี่ | เริ่มที่นี่

   หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง)

   หากท่านมีปัญหา เช่น ภาพไม่แสดงบนหน้าจอหรือรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน ให้รีเซ็ตทีวีโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองขั้นตอนการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานด้านล่างนี้
   หากต่ออุปกรณ์ USB ภายนอกเข้ากับทีวีให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากทีวีก่อนการรีเซ็ต

   การรีเซ็ตค่าการใช้พลังงาน

   1. เริ่มการทำงานของทีวีใหม่ด้วยรีโมทคอนโทรล
    กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกว่าทีวีจะเปิดใหม่ (ข้อความปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น)

    หากยังเกิดปัญหาอยู่ให้ถอดปลั๊กโทรทัศน์แล้วกดปุ่มเปิดปิดที่โทรทัศน์หนึ่งครั้ง
    จากนั้นรอ 2 นาทีก่อนเเปิดโทรทัศน์ คุณสามารถกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ที่ TV (40 วินาทีขึ้นไป) จนกว่าเครื่องจะปิดและทำการรีสตาร์ท ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้

   2. ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออก (สายหลัก)
    หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากขั้นตอนที่ 1 ให้ถอดปลั๊กสายไฟของทีวี (สายหลัก) ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดที่โทรทัศน์แล้วปล่อย รอประมาณ 2 นาที แล้วเสียบปลั๊ก (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า

   คำแนะนำ

   • ทีวีรุ่นที่มี 1 ปุ่ม (ปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้น) สามารถเปิดใหม่อีกครั้งได้โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีเพื่อแสดงเมนูการใช้งาน เลือก [เริ่มต้นใหม่] ในเมนู จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดทีวีใหม่
   • การตั้งค่าส่วนบุคคลและข้อมูลของท่านจะไม่สูญหายหลังจากรีสตาร์ททีวี

   รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

   หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่รีเซ็ตแล้ว ให้ลองรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

   หมายเหตุ

   การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดของทีวี (เช่น Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายบัญชี Google และข้อมูลการเข้าสู่ระบบอื่น ๆ Google Play และแอปอื่น ๆ ที่ติดตั้ง)

   1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [เกี่ยวกับ] — [รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น] — [รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น]
   2. ลบข้อมูลทั้งหมด
    หากท่านตั้งค่ารหัส PIN ไว้สำหรับโทรทัศน์ ท่านจะได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูลดังกล่าว
    หลังจากสิ้นสุดการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน TV จะเรยีกใช้ตัวช่วยตั้งค่าเบื้องต้น คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google
   [105] เริ่มที่นี่ | เริ่มที่นี่

   คำถามที่ถูกถามบ่อยสำหรับการแก้ไขปัญหา

   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา ท่านสามารถดู “คำถามที่ถูกถามบ่อย” ในเว็บไซต์ช่วยเหลือของเราด้านล่าง

   • http://www.sony.net/androidtv-faq/
    คิวอาร์โค้ดสำหรับเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony
   • http://www.sony.net/androidtv-faq/
   [106] การแก้ไขปัญหา

   ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ

   • ไม่มี สี/ภาพมืด/สี เพี้ยน/ภาพสว่างเกินไป
   • ภาพบิดเบี้ยว/หน้าจอกะพริบ
   • ภาพ HDR ความละเอียดสูงจะไม่แสดงขึ้น
   • จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)
   [107] ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ | ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ

   ไม่มี สี/ภาพมืด/สี เพี้ยน/ภาพสว่างเกินไป

   • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายอากาศ (เสาอากาศ)/สายสัญญาณ
   • เชื่อมต่อทีวีเข้ากับสายไฟ AC (สายหลัก) และกดปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีหรือรีโมทคอนโทรล
   • กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [ภาพ] เพื่อทำการปรับแต่ง
    โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การปรับคุณภาพของภาพ
   • กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วตรวจสอบค่า [สว่าง] และ [ประหยัดพลังงาน] ที่หน้าจอ การตั้งค่าเร็ว
    คุณไม่สามารถตั้งค่า [สว่าง] ได้ขณะตั้งค่า [ประหยัดพลังงาน] เป็น [สูง] แก้ไขค่า [ประหยัดพลังงาน]

   หมายเหตุ

   • คุณภาพของภาพจะขึ้นอยู่กับสัญญาณภาพและรายการ
   • คุณภาพของภาพอาจดีขึ้นหากปรับแต่งค่าใน [ภาพ] จาก [การตั้งค่า]
    กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [ภาพ] — [สว่าง] แล้วทำการปรับค่า [สว่าง] หรือ [ความเปรียบต่าง]
   [108] ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ | ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ

   ภาพบิดเบี้ยว/หน้าจอกะพริบ

   ตรวจสอบการเชื่อมต่อและตำแหน่งของ สายอากาศ (เสาอากาศ) และอุปกรณ์ภายนอก

   • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายอากาศ (เสาอากาศ)/สายสัญญาณ
   • ขยับสายอากาศ (เสาอากาศ)/สายสัญญาณให้ห่างจากสายสัญญาณเชื่อมต่ออื่นๆ
   • เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม ควรเว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าวกับทีวี
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายโคแอกเชียล 75 โอห์ม คุณภาพสูงเชื่อมต่อกับสายอากาศ (เสาอากาศ)

   ตรวจสอบการตั้งค่า [เคลื่อนไหว]

   • กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [ภาพ] — [เคลื่อนไหว] — [Motionflow] — [ปิด]
   • แก้ไขค่าปัจจุบันของ [โหมดฟิล์ม] เป็น [ปิด]
    กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [ภาพ] — [เคลื่อนไหว] — [โหมดฟิล์ม]
   [109] ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ | ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ

   ภาพ HDR ความละเอียดสูงจะไม่แสดงขึ้น

   จำเป็นต้องใช้เพื่อดูภาพ HDR ความละเอียดสูง เช่น 4K (50p/60p)*

   • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถเล่น 4K (50p/60p)* ได้
   • ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่รองรับ 18 Gbps
   • ตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] เป็น [รูปแบบที่ปรับปรุง] โดยเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า] — [รูปแบบสัญญาณ HDMI] — เลือกขั้วต่อ HDMI ที่ต้องการใช้
   • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีการตั้งค่าหรือเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือไม่

   * สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ

   [110] ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ | ภาพ (คุณภาพ)/หน้าจอ

   จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

   • หน้าจอมืดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)
   • ข้อความ [การรีเฟรชจอภาพไม่เสร็จสิ้น] แสดงขึ้น (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)
   • ท่านกังวลเกี่ยวกับอาการภาพค้างบนหน้าจอ (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)
   • เส้นสีขาว หรือแดง เขียวหรือน้ำเงินจะปรากฏชึ้นที่หน้าจอ (เฉพาะบางรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)
   [111] จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED) | จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED) | จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

   หน้าจอมืดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

   • หากทั้งภาพหรือบางส่วนของภาพยังคงหยุดนิ่ง หน้าจอจะค่อยๆ มืดขึ้นเพื่อลดอาการภาพค้างบนหน้าจอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการปกป้องจอแสดงผล ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด
   [112] จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED) | จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED) | จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

   ข้อความ [การรีเฟรชจอภาพไม่เสร็จสิ้น] แสดงขึ้น (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

   หากทีวีเปิดอยู่ สายไฟ AC (สายหลัก) ถูกถอดออก หรืออุณหภูมิโดยรอบไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 10°C ถึง 40°C ในระหว่างการรีเฟรชจอภาพ การดำเนินการจะไม่สำเร็จและข้อความนี้จะปรากฏขึ้น เริ่มขั้นตอนอีกครั้งใหม่ทั้งหมด

   คำแนะนำ

   • การรีเฟรชหน้าจออาจต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
   [113] จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED) | จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED) | จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

   ท่านกังวลเกี่ยวกับอาการภาพค้างบนหน้าจอ (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

   หากมีการแสดงภาพเดียวกันซ้ำ ๆ หรือเป็นเวลานานอาจเกิดการค้างของภาพได้ ปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

   ทีวีมี 2 ฟังก์ชัน ได้แก่ [เลื่อนพิกเซล] และ [รีเฟรชจอภาพ] ที่ออกแบบมาเพื่อลดอาการภาพค้างบนหน้าจอ
   คุณสามารถเรียกใช้ [รีเฟรชจอภาพ] ในกรณีที่จำเป็น

   1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [การตั้งค่าจอภาพขั้นสูง] — [รีเฟรชจอภาพ]

   คำแนะนำ

   • [เลื่อนพิกเซล] คือคุณสมบัติที่ป้องกันไม่ให้เกิดภาพตกค้างโดยการเคลื่อนภาพโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่จำกัด ในสถานการณ์ปกติ ให้เปิดใช้ตัวเลือกนี้ไว้
   • เพื่อลดอาการภาพค้างเราขอแนะนำให้ปิดทีวีเป็นประจำทุกวันเป็นเวลานานกว่าสี่ชั่วโมงโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือปุ่มเปิด / ปิดบนทีวี

   หมายเหตุ

   • ทำการรีเฟรชจอภาพด้วยตนเองเฉพาะเมื่ออาการภาพค้างบนหน้าจอสังเกตเห็นได้ชัดเท่านั้น หลีกเลี่ยงการทำมากกว่าปีละครั้ง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของจอแสดงผลได้
   • ภาพที่มีนาฬิกาและสีสันสดใสทำให้เกิดอาการภาพค้างบนหน้าจอได้ง่าย หลีกเลี่ยงการแสดงภาพลักษณะนี้เป็นเวลานาน มิฉะนั้นอาจเกิดอาการภาพค้างบนหน้าจอได้
   [114] จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED) | จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED) | จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

   เส้นสีขาว หรือแดง เขียวหรือน้ำเงินจะปรากฏชึ้นที่หน้าจอ (เฉพาะบางรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

   • ระบบรีเฟรชหน้าจอกำลังทำงาน เส้นสีขาวหรือแดง เขียวหรือน้ำเงินอาจปรากฏขึ้นที่หน้าจอระหว่างรีเฟรชหน้าจอ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติของทีวี

   คำแนะนำ

   • การรีเฟรชหน้าจออาจต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
   • ในกรณีต่อไปนี้ การรีเฟรชหน้าจอจะไม่เสร็จสิ้นและข้อความแจ้งจะปรากฏขึ้น
    • อุณหภูมิห้องไม่อยู่ในช่วง 10°C และ 40°C ระหว่างการรีเฟรชหน้าจอ (เฉพาะบางรุ่น)
    • ทีวีกำลังเปิดอยู่
    • สายไฟถูกถอดออก
    หากข้อความนี้ปรากฏขึ้น ให้ดูรายละเอียดในการรีเฟรชหน้าจอจากคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับ TV ของคุณ
   [115] การแก้ไขปัญหา

   แป้นพิมพ์

   ท่านไม่สามารถใช้งานหน้าจอปัจจุบันหลังจากที่แป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้น

   • กลับไปที่การทำงานของหน้าจอด้นหลังแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยกดปุ่ม BACK/(BACK) ที่รีโมทคอนโทรล
   [116] การแก้ไขปัญหา

   การรับการออกอากาศ

   • ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อแก้ไขปัญหาการรับสัญญาณทีวีของท่าน
   • ท่านไม่สามารถรับชมช่องดิจิตอล
   • ช่องสัญญาณดิจิตอลบางช่องหายไป
   [117] การรับการออกอากาศ | การรับการออกอากาศ

   ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อแก้ไขปัญหาการรับสัญญาณทีวีของท่าน

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายอากาศ (เสาอากาศ) เชื่อมต่อกับทีวีอย่างแน่นหนา
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายอากาศ (เสาอากาศ) ไม่หลวมหรือหลุดออก
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายหรือขั้วต่อสายของ สายอากาศ (เสาอากาศ) ไม่เสียหาย
   • หากต้องการรับชมเนื้อหาแบบสตรีมมิ่ง โปรดเชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต

   คำแนะนำ

   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony
    เว็บไซต์ช่วยเหลือ
   [118] การรับการออกอากาศ | การรับการออกอากาศ

   ท่านไม่สามารถรับชมช่องดิจิตอล

   • โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการติดตั้งในพื้นที่ว่ามีการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณแบบดิจิตอลในพื้นที่ของท่านหรือไม่
   • เปลี่ยนไปใช้ สายอากาศ (เสาอากาศ)ที่มีคุณสมบัติในการรับสัญญาณที่ดีกว่านี้
   [119] การรับการออกอากาศ | การรับการออกอากาศ

   ช่องสัญญาณดิจิตอลบางช่องหายไป

   การเปลี่ยนช่วงการปรับจูน (ใช้งานได้ในบางภูมิภาค/ประเทศ)

   กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่อง] — [ตั้งค่าช่อง] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [ช่วงการปรับช่อง]

   [ปกติ]
   ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ภายในภูมิภาค/ประเทศของท่าน
   [แบบขยาย]
   ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาค/ประเทศใด

   การอัปเดตบริการดิจิตอล

   ท่านสามารถดำเนินการ [การปรับอัตโนมัติ] หลังจากย้ายไปยังที่พักอาศัยใหม่ เปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือเพื่อค้นหาช่องที่เพิ่งเปิดใหม่ได้

   การปรับตั้งการอัปเดตบริการอัตโนมัติ

   เราแนะนำให้ท่านเปิดใช้งาน [อัพเดทการบริการอัตโนมัติ] เพื่อให้สามารถเพิ่มบริการดิจิตอลใหม่ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อสามารถใช้งานได้

   1. เปิดใช้ [อัพเดทการบริการอัตโนมัติ] โดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่อง] — [ตั้งค่าช่อง] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [อัพเดทการบริการอัตโนมัติ]

   หากปิดใช้งาน ท่านจะได้รับการแจ้งเมื่อมีบริการดิจิตอลใหม่ๆ ด้วยข้อความบนหน้าจอ และบริการเหล่านี้จะไม่เพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติ

   คำแนะนำ

   • ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้ในบางภูมิภาค/ประเทศ หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้งาน [การปรับอัตโนมัติ] เพื่อเพิ่มบริการใหม่ๆ
   [120] การแก้ไขปัญหา

   เสียง

   • ไม่มีเสียงแต่ภาพคมชัด
   • ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาเมื่อใช้กับชุดโฮมเธียเตอร์
   • ท่านต้องการส่งเสียงออกจากหูฟัง / อุปกรณ์เสียง Bluetooth และระบบเสียง / ลำโพงทีวีพร้อมกัน
   • ท่านกังวลเกี่ยวกับการหน่วงระหว่างภาพกับเสียง
   • ไม่มีเสียงทีวีเช่นเสียงการทำงานหรือเสียงตอบรับ
   • ท่านไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ eARC ได้
   • ท่านไม่สามารถใช้การค้นหาด้วยเสียงด้วยไมโครโฟนในตัวทีวี (เฉพาะทีวีที่มีไมโครโฟนในตัว)
   • TV จะตอบสนองต่อเสียงแวดล้อม (เฉพาะ TV ที่มีไมค์ในตัว)
   [121] เสียง | เสียง

   ไม่มีเสียงแต่ภาพคมชัด

   • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายอากาศ (เสาอากาศ)/สายสัญญาณ
   • เชื่อมต่อทีวีเข้ากับสายไฟ AC (สายหลัก) และกดปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีหรือรีโมทคอนโทรล
   • ตรวจสอบที่ปุ่มปรับระดับเสียง
   • กดปุ่ม (ปิดเสียง) หรือปุ่ม (ระดับเสียง) + เพื่อยกเลิกการปิดเสียง
   • กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ลำโพง] — [ลำโพงทีวี]
   • หากมีการเชื่อมต่อกับหูฟังหรืออุปกรณ์เสียงแบบบลูทูธ จะไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงทีวีหรือระบบเสียงที่เชื่อมต่อผ่าน eARC/ARC ถอดหูฟังหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงแบบบลูทูธ
   [122] เสียง | เสียง

   ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาเมื่อใช้กับชุดโฮมเธียเตอร์

   • กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]
   • หากเครื่องเสียงไม่รองรับ Dolby Digital หรือ DTS ให้ตั้งค่า [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] เป็น [PCM]
   • หากท่านเลือกช่องสัญญาณอนาล็อก (RF) และระบบแสดงภาพไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเปลี่ยนระบบออกอากาศของทีวี กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่อง] — [ตั้งค่าช่อง] — [การปรับช่องด้วยตนเอง] — [อนาล็อก][ระบบทีวี] ([อนาล็อก] ที่มีจัดให้หรือชื่อตัวเลือกใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศ/สถานการณ์ของท่าน)
   • ตรวจสอบว่าค่า [ระดับช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] ของ TV ตั้งไว้สูงสุดหรือไม่

    กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก:
    [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ระดับช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล]

   • เมื่อใช้งานช่องสัญญาณเข้า HDMI พร้อมกับ Super Audio CD หรือ DVD-Audio DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) อาจไม่มีสัญญาณเสียงส่งออกมา
   [123] เสียง | เสียง

   ท่านต้องการส่งเสียงออกจากหูฟัง / อุปกรณ์เสียง Bluetooth และระบบเสียง / ลำโพงทีวีพร้อมกัน

   หากต้องการส่งเสียงออกจากทั้งหูฟัง/อุปกรณ์เสียงบลูทูธและลำโพงทีวี

   ทีวีไม่สามารถส่งเสียงจากทั้งหูฟังหรืออุปกรณ์เสียงบลูทูธและลำโพงทีวีได้ในเวลาเดียวกัน

   เพื่อส่งเสียงจากทั้งระบบเสียงที่เชื่อมต่อผ่าน eARC/ARC และลำโพงทีวี

   เสียงสามารถออกจากทั้งระบบเสียงที่เชื่อมต่อกับทีวีและลำโพงทีวีได้ในเวลาเดียวกันโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

   • เชื่อมต่อทีวีและเครื่องเสียงโดยใช้สายดิจิตอลออปติคอล
   • ตั้งค่าg [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] เป็น [PCM]

   โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบดิจิตอลที่หน้า การเชื่อมต่อเครื่องเสียง

   [124] เสียง | เสียง

   ท่านกังวลเกี่ยวกับการหน่วงระหว่างภาพกับเสียง

   หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงบลูทูธ

   ภาพกับเสียงจะไม่ตรงกันเนื่องจากเกิดการหน่วงเสียงซึ่งเป็นคุณลักษณะของบลูทูธ ท่านสามารถปรับเวลาแสดงภาพและเสียงได้ด้วยการตั้งค่า A/V sync

   1. ตั้งค่า [A/V sync] เป็น [อัตโนมัติ] หรือ [เปิด] กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [A/V sync]

   หากเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่กำหนดด้วยสาย HDMI

   หากอุปกรณ์สัญญาณเสียงเชื่อมต่อผ่านสายย HDMI เสียงอาจหน่วงเนื่องจากคุณสมบัติของเครื่องเสียงดังกล่าว ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับกรอบเวลาสำหรับสัญญาณภาพและเสียงขาออกผ่าน A/V sync

   1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
    [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [A/V sync] — [อัตโนมัติ] หรือ [เปิด]
   [125] เสียง | เสียง

   ไม่มีเสียงทีวีเช่นเสียงการทำงานหรือเสียงตอบรับ

   หากเชื่อมต่อ TV ผ่าน eARC หรือ [โหมดส่งต่อ] ตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] เสียง TV เช่น จากการทำงานของรีโมทคอนโทรลหรือระบบตอบกลับด้วยเสียงจะไม่ถูกจ่ายออกมาเนื่องจากสัญญาณเสียงจาก HDMI จะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องเสียง eARC หากต้องการให้เสียงทีวีดัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

   • หยุดดูอุปกรณ์ช่องสัญญาณเข้า HDMI
   • ตั้งค่า [โหมด eARC] เป็น [ปิด]
    กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [โหมด eARC] — [ปิด]
   • ตั้งค่า [โหมดส่งต่อ] เป็น [ปิด]
    กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [โหมดส่งต่อ] — [ปิด]
   [126] เสียง | เสียง

   ท่านไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ eARC ได้

   • [โหมด eARC] ไม่สามารถใช้ได้หากฟังก์ชั่น text-to-speech สำหรับข้อความบนหน้าจอภายในคุณสมบัติการใช้งานของ TV ถูกเปิดไว้
   • เชื่อมต่อระบบเสียงกับ HDMI สายเคเบิลด้วยอีเทอร์เน็ต
   • ต่อเครื่องเสียงกับพอร์ต HDMI ของโทรทัศน์ที่มีข้อความ “ARC” หรือ “eARC/ARC
   • ตั้งค่าระบบดังนี้
    [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [โหมด eARC] — [อัตโนมัติ]
    [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]
   • เปิดใช้คุณสมบัติ eARC ของเครื่องเสียง
   [127] เสียง | เสียง

   ท่านไม่สามารถใช้การค้นหาด้วยเสียงด้วยไมโครโฟนในตัวทีวี (เฉพาะทีวีที่มีไมโครโฟนในตัว)

   ตรวจสอบว่าสวิตช์ไมค์ในตัวเปิดทำงานหรือไม่ ประสิทธิภาพในการตรวจจำเสียงของไมค์ในตัวอาจลดลงเช่นกันในกรณีต่อไปนี้

   • เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ eARC
   • เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์
   • ขณะตั้งค่า [โหมดส่งต่อ] เป็น [อัตโนมัติ]
   [128] เสียง | เสียง

   TV จะตอบสนองต่อเสียงแวดล้อม (เฉพาะ TV ที่มีไมค์ในตัว)

   ไมค์ในตัวของ TV อาจดูดเสียงแวดล้อมและทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
   ปรับค่าความไวของไมค์ในตัวของทีวีเป็น [ปานกลาง] หรือ [ต่ำ]

   กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
   [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [ความไวของไมโครโฟนในตัว]

   [129] การแก้ไขปัญหา

   เครือข่าย (อินเตอร์เน็ต/บ้าน)/แอป

   • ทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่ายได้
   • ท่านเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ แต่เชื่อมต่อกับแอปและบริการบางอย่างไม่ได้
   [130] เครือข่าย (อินเตอร์เน็ต/บ้าน)/แอป | เครือข่าย (อินเตอร์เน็ต/บ้าน)/แอป

   ทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่ายได้

   หากไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือมีการยกเลิกการเชื่อมต่อ โปรดลองทำดังนี้

   • กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วตรวจสอบว่าเปิดใช้งานค่าต่อไปนี้ไว้
    [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [Wi-Fi]
   • ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งของทีวีและเราเตอร์ไร้สาย สภาพสัญญาณอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้
    • มีอุปกรณ์ไร้สายอื่น เตาไมโครเวฟ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ วางอยู่ใกล้เคียง
    • มีพื้นหรือผนังขวางระหว่างเราเตอร์ไร้สายกับทีวี
   • ปิดเปิดเราเตอร์ไร้สายแล้วลองใหม่อีกครั้ง
   • หากระบบไม่แสดงชื่อเครือข่าย (SSID) ของเร้าท์เตอร์ไร้สายที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ โปรดเลือก [เพิ่มเครือข่ายใหม่] เพื่อป้อนชื่อเครือข่าย (SSID)

   หากปัญหายังคงอยู่หลังจากทำตามขันตอนข้างต้น หรือท่านไม่สามารถเชื่อมต่อได้แม้กับเครือข่ายแบบมีสาย โปรดตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย

   การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย

   1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [สถานะเครือข่าย] — [ตรวจสอบการเชื่อมต่อ]
    ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่าน และ/หรือ ข้อมูลการเชื่อมต่อในคู่มือการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่ากับเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)

   คำแนะนำ

   • วิธีแก้ไขปัญหาจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสถานะเครือข่าย โปรดดูวิธีแก้ไขแต่ละปัญหาที่ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” บนเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony

   หมายเหตุ

   • ถ้าเชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่และทีวีได้รับไอพีแอดเดรสแล้ว ให้ท่านตรวจสอบการเชื่อมต่อและการปรับตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์สื่อข้อมูลของท่าน

    กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [สถานะเครือข่าย]

   [131] เครือข่าย (อินเตอร์เน็ต/บ้าน)/แอป | เครือข่าย (อินเตอร์เน็ต/บ้าน)/แอป

   ท่านเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ แต่เชื่อมต่อกับแอปและบริการบางอย่างไม่ได้

   • การตั้งค่าวันที่และเวลาของทีวีเครื่องนี้อาจไม่ถูกต้อง ท่านอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปและบริการเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปและบริการบางอย่างหากเวลาไม่ถูกต้อง
    หากเวลาไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — เปิดใช้งาน [วันที่และเวลาอัตโนมัติ] จาก [ระบบ] — [วันที่และเวลา]
   • ตรวจสอบว่าสาย LAN หรือสายไฟ AC (สายหลัก) ของเราเตอร์/โมเด็ม* เชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
    * เราเตอร์/โมเด็มของท่านต้องได้รับการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเสียก่อน ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านสำหรับการตั้งค่าเราเตอร์/โมเด็ม
   • ให้ลองใช้แอปในครั้งถัดไป เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเนื้อหาแอปอาจยังไม่เปิดบริการ

   คำแนะนำ

   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony
    เว็บไซต์ช่วยเหลือ
   [132] การแก้ไขปัญหา

   รีโมทคอนโทรล/อุปกรณ์เสริม

   • รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
   • ท่านต้องการปิดไฟของรีโมทคอนโทรล (เฉพาะรีโมทคอนโทรลที่มีไฟเท่านั้น)
   [133] รีโมทคอนโทรล/อุปกรณ์เสริม | รีโมทคอนโทรล/อุปกรณ์เสริม

   รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

   ให้ตรวจสอบว่าทีวีทำงานตามปกติหรือไม่

   • กดปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีเพื่อตรวจดูว่าปัญหาดังกล่าวเป็นที่รีโมทคอนโทรลหรือไม่ ดูตำแหน่งของปุ่มเปิดปิดได้จาก คู่มืออ้างอิง/คู่มือการตั้งค่า ที่จัดมาให้พร้อมกับ TV
   • หากทีวีไม่ทำงาน ให้ลองทำการรีเซ็ตใหม่อีกครั้ง
    หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง)

   ให้ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลทำงานได้ตามปกติหรือไม่

   • หันรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบริเวณด้านหน้าของทีวี
   • ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ที่บริเวณเซ็นเซอร์รีโมท
   • แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อาจรบกวนการทำงานของรีโมทคอนโทรล ทดลองปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของแบตเตอรี่ตรงกับสัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ในช่องบรรจุแบตเตอรี่
   • แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ำ ถอดฝาครอบรีโมทคอนโทรลออกและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
    • แบบเลื่อน
     ภาพประกอบวิธีการถอดฝาครอบรีโมทคอนโทรลออก
    • แบบกด-ปล่อย
     ภาพประกอบวิธีการถอดฝาครอบรีโมทคอนโทรลออก

   หมายเหตุ

   • รีโมทคอนโทรลที่มีปุ่ม Google Assistant/MIC button จะเชื่อมต่อกับ TV ผ่าน Bluetooth สัญญาณวิทยุรบกวนอาจเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้และทำให้เกิดปัญหา เช่น การทำงานของไมโครโฟนหรือรีโมทคอนโทรลมีปัญหา เนื่องจากคลื่นวิทยุของ Bluetooth ใช้ความถี่เดียวกับคลื่นวิทยุที่ออกมาจากไมโครเวฟและ LAN ไร้สาย
    • มีผู้คนหรืออุปสรรค (เช่น วัตถุโลหะหรือกำแพง) อยู่ระหว่างทีวีและรีโมทคอนโทรล
    • มีการใช้งานไมโครเวฟในบริเวณใกล้เคียง
    • มีการเข้าถึงจุด LAN ไร้สายในบริเวณใกล้เคียง
    • ทีวีและรีโมทคอนโทรลไม่ใช่คู่กัน
    ในกรณีเหล่านี้ ให้ลองทำตามวิธีแก้ไขต่อไปนี้
    • ใช้รีโมทคอนโทรลใกล้กับทีวีมากขึ้น
    • นำอุปสรรคออกจากพื้นที่ระหว่างทีวีและรีโมทคอนโทรล
    • ใช้รีโมทคอนโทรลเมื่อไม่มีการใช้งานไมโครเวฟ
    • ปิดอุปกรณ์บลูทูธ
    • ตรวจสอบการตั้งค่าบลูทูธของทีวี แล้วเปิดและปิดทีวี
     กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกรายการต่อไปนี้ตามลำดับ
     หากปิดใช้งาน [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [Bluetooth] ไว้ ให้เปิดใช้งาน หากเปิดการใช้งานอยู่แล้ว ให้ปิดการใช้งาน แล้วเปิดการใช้งานใหม่อีกครั้ง
    • ติดตั้งจุดเข้าถึง LAN ไร้สายและไมโครเวฟให้ห่างจากทีวีอย่างน้อย 10 ม.
    • หากแถบสัญญาณ 5 GHz มีให้เลือกใน LAN ไร้สาย ให้เชื่อมต่อกับแถบสัญญาณ 5 GHz
    • จับคู่รีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
     กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
     [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [รีโมทคอนโทรล] — [เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth] — [เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลอันใหม่] — ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลใหม่
     หากไม่สามารถใช้งาน TV ผ่านรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ ให้เลือกรายการข้างต้นตามลำดับจนถึง [เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลอันใหม่] โดยใช้รีโมทคอนโทรล TV เครื่องอื่นของ Sony แล้วลองทำการเชื่อมต่ออีกครั้งโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้
   • มีรีโมทคอนโทรลบลูทูธซึ่งจับคู่กับทีวีมาให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของท่าน ระหว่างการจัดส่ง จะไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรลที่จับคู่ซึ่งให้มาด้วยควบคุมทีวีเครื่องอื่นได้ ในการตรวจสอบการทำงานของรีโมทคอนโทรล ให้ใช้งานร่วมกับทีวีที่ให้มาคู่กับรีโมทคอนโทรลดังกล่าว

   การรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

   หากรีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้องเนื่องจากหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ไม่ดีหรือมีไฟฟ้าสถิตย์ อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยทำการรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

   1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล
   2. กดปุ่มเปิด/ปิดของรีโมทคอนโทรลประมาณสามวินาที
   3. ใส่แบตเตอรี่ใหม่ลงในรีโมทคอนโทรล

   หากปัญหายังคงอยู่ โปรดดูที่หน้า หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง) และ คำถามที่ถูกถามบ่อยสำหรับการแก้ไขปัญหา

   หมายเหตุ

   • เมื่อท่านถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กทีวีอีกครั้ง ท่านอาจไม่สามารถเปิดทีวีได้ชั่วขณะแม้ว่าท่านจะกดปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี เนื่องจากการเริ่มต้นระบบจำเป็นต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง รอเป็นเวลา 10 ถึง 20 วินาที จากนั้นให้ทดลองอีกครั้ง
   [134] รีโมทคอนโทรล/อุปกรณ์เสริม | รีโมทคอนโทรล/อุปกรณ์เสริม

   ท่านต้องการปิดไฟของรีโมทคอนโทรล (เฉพาะรีโมทคอนโทรลที่มีไฟเท่านั้น)

   ท่านสามารถปิดไฟของรีโมทคอนโทรลได้

   1. กดค้างที่ปุ่ม (ระดับเสียง) - จากนั้นกดปุ่ม HOME/(หน้าหลัก) ที่รีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 2 วินาที
    ปล่อยเมื่อ MIC LED ที่รีโมทคอนโทรลติดสว่างสองครั้ง
    เปิดใช้ไฟพื้นหลังรีโมทคอนโทรลอีกครั้งโดยทำตามขั้นตอนที่ระบุข้างต้น
   [135] การแก้ไขปัญหา

   พลังงาน

   • ทีวีไม่สามารถปิดได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลได้
   • ทีวีปิดเองโดยอัตโนมัติ
   • ทีวีเปิดเองโดยอัตโนมัติ
   • ไม่สามารถเปิดทีวีได้
   [136] พลังงาน | พลังงาน

   ทีวีไม่สามารถปิดได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลได้

   แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลอาจหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หรือปิดทีวีโดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีแทน
   ท่านสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีค้างไว้เพื่อปิดได้

   หมายเหตุ

   • ตำแหน่งของปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีจะแตกต่างกันออกไปตามรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาคของท่าน
    ตัวอย่างของรุ่นที่มีปุ่มเปิด/ปิดใต้ไฟ LED

   คำแนะนำ

   • สำหรับรุ่นที่มี 1 ปุ่มบนทีวี (ปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้น) ท่านสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีเพื่อแสดงเมนูการใช้งานแล้วปรับระดับเสียงหรือเปลี่ยนช่องได้
   • เมื่อระดับแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลต่ำ จะมีข้อความแจ้งเตือนบนเมนู HOME
   [137] พลังงาน | พลังงาน

   ทีวีปิดเองโดยอัตโนมัติ

   • หน้าจออาจถูกปิดเนื่องจากการตั้งค่า [ตั้งเวลาปิด]
   • ตรวจสอบการตั้งค่า [ระยะเวลา] ของ [ตั้งเวลาเปิด]
   • หากเวลาที่กำหนดใน [ปิดหลังทีวีจาก] ผ่านพ้นไป ระบบจะปิดทำงานอัตโนมัติ

    ตรวจสอบค่าปรับตั้งโดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือกตามลำดับต่อไปนี้
    [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [กำลังไฟฟ้าและพลังงาน] — [โหมดประหยัดพลังงาน] — [ปิดหลังทีวีจาก]

   [138] พลังงาน | พลังงาน

   ทีวีเปิดเองโดยอัตโนมัติ

   • ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน [ตั้งเวลาเปิด] หรือไม่
   • ปิดการตั้งค่า [เปิดทีวีอัตโนมัติ] ใน [การตั้งค่า BRAVIA Sync]
   [139] พลังงาน | พลังงาน

   ไม่สามารถเปิดทีวีได้

   ทำตามขั้นตอนตามลำดับด้านล่างจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้

   1. ตรวจสอบว่าเปิดทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลได้หรือไม่

   ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าของทีวีและกดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรล
   ตรวจดูว่าทีวีเปิดอยู่หรือไม่
   หากทีวีไม่เปิด ให้ลองรีเซ็ตทีวี (เปิดใหม่อีกครั้ง)

   • หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง)

   2. ตรวจสอบว่าเปิดทีวีด้วยปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีได้หรือไม่

   กดปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีและตรวจสอบว่าทีวีเปิดอยู่หรือไม่
   ดูตำแหน่งของปุ่มเปิดปิดได้จาก คู่มืออ้างอิง/คู่มือการตั้งค่า
   หากทีวีเปิดเครื่องตามขั้นตอนนี้ อาจเกิดปัญหากับรีโมทคอนโทรล โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้

   • รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

   3. ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออก (สายหลัก)

   ถอดสายไฟ (สายหลัก) ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีแล้วรอประมาณ 2 นาที และเสียบสายไฟ (สายหลัก) กลับเข้าไปในเต้าเสียบไฟฟ้า

   คำแนะนำ

   • เมื่อท่านถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กทีวีอีกครั้ง ท่านอาจไม่สามารถเปิดทีวีได้ชั่วขณะแม้ว่าท่านจะกดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี เนื่องจากการเริ่มต้นระบบจำเป็นต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง รอเป็นเวลา 10 ถึง 20 วินาที จากนั้นให้ทดลองอีกครั้ง
   [140] การแก้ไขปัญหา

   อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   • ไม่มีภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   • ท่านไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้
   • ท่านไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์ BRAVIA Sync HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่
   • ท่านไม่สามารถปิดกล่องเคเบิล/ดาวเทียมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีได้
   • ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง (เช่น กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์) โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี (ใช้ได้เฉพาะกับรุ่นที่เข้ากันได้ของกล่องควบคุมโทรทัศน์)
   • ตัดการทำงาน หรืออุปกรณ์ไม่ทำงาน
   [141] อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ | อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   ไม่มีภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   • เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าวกับทีวี
   • กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) เพื่อแสดงรายการสัญญาณขาเข้า จากนั้นเลือกสัญญาณขาเข้าที่ต้องการ
   • เสียบอุปกรณ์ USB ให้ถูกต้อง
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ USB ดังกล่าวได้รับการฟอร์แมตอย่างถูกต้องแล้ว
   • ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB ได้ทุกตัว นอกจากนี้ วิธีการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ USB หรือไฟล์วิดีโอที่กำลังเล่นอยู่
   • เปลี่ยนรูปแบบสัญญาณ HDMI ของสัญญาณเข้า HDMI ที่ไม่แสดงภาพเป็นรูปแบบมาตรฐาน กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า] — [รูปแบบสัญญาณ HDMI] — เลือกสัญญาณ HDMI ที่ต้องการใช้
   [142] อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ | อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   ท่านไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้

   • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
   [143] อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ | อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   ท่านไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์ BRAVIA Sync HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับ BRAVIA Sync
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า [การควบคุมสำหรับ HDMI] บนอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync และ [การตั้งค่า BRAVIA Sync] — [การควบคุม BRAVIA Sync] บนทีวี
   [144] อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ | อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   ท่านไม่สามารถปิดกล่องเคเบิล/ดาวเทียมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีได้

   รุ่นที่รองรับระบบควบคุมกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์จะมีรายการ [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม] อยู่ [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า]

   [145] อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ | อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง (เช่น กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์) โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี (ใช้ได้เฉพาะกับรุ่นที่เข้ากันได้ของกล่องควบคุมโทรทัศน์)

   รุ่นที่รองรับระบบควบคุมกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์จะมีรายการ [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม] อยู่ [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่องต่อเข้า]

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านรองรับอุปกรณ์ภายนอก
   • หากท่านกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้การทำงานอาจไม่ทำงาน ให้ลองกดปุ่มซ้ำ
   • ปุ่มบางปุ่มอาจไม่ทำงาน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายนอก
   [146] อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ | อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   ตัดการทำงาน หรืออุปกรณ์ไม่ทำงาน

   • ตรวจดูว่าอุปกรณ์เปิดอยู่หรือไม่
   • เปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
   • ลงทะเบียนอุปกรณ์ซ้ำอีกครั้ง
   • อุปกรณ์บลูทูธใช้แถบคลื่นความถี่ 2.4GHz ดังนั้น ความเร็วการสื่อสารอาจลดลงหรือถูกตัดเป็นบางครั้ง เนื่องมาจากการรบกวนของ LAN ไร้สาย
    หากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (เช่น ไมโครเวฟหรืออุปกรณ์มือถือ) วางอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อาจทำให้สัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุเพิ่มมากขึ้น
   • ทีวีหรืออุปกรณ์บนชั้นวางโลหะอาจไม่ทำงานเนื่องจากสัญญาณรบกวนจากการสื่อสารแบบไร้สาย
   • สำหรับระยะห่างในการสื่อสารระหว่างทีวีและอุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้ได้ ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น
   • เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธหลายตัวเข้ากับทีวี คุณภาพการสื่อสารบลูทูธอาจลดลง
   [147] การแก้ไขปัญหา

   LED

   • ท่านต้องการปิดใช้งานไฟ LED เพื่อไม่ให้ไฟสว่างขึ้นหรือกะพริบ
   • ไฟ LED การตอบสนองการดำเนินการ จะกะพริบเป็นสีแดง
   [148] LED | LED

   ท่านต้องการปิดใช้งานไฟ LED เพื่อไม่ให้ไฟสว่างขึ้นหรือกะพริบ

   ท่านสามารถใช้การตั้งค่าด้านล่างเพื่อปิดไฟ LED ได้

   วิธีปิดไฟ LED การตอบสนองการดำเนินการ (ไฟ LED สีขาว)

   กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [ไฟสัญญาณ LED] — ปิดใช้งาน [การตอบสนองการดำเนินการ]

   การปิด LED ฟังก์ชั่นเสียง (LED สีเหลืองอ่อน)/การตอบสนองการดำเนินการ LED (LED สีอำพัน) (เฉพาะ TV ที่มีไมค์ในตัว)

   ปิด LED ฟังก์ชั่นเสียงขณะปิด สวิตช์ไมโครโฟนในตัว หรือปิด LED การตอบสนองการทำงานขณะเปิดใช้ สวิตช์ไมโครโฟนในตัว ใน [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [ไฟสัญญาณ LED] ปิดใช้งาน [สถานะการตรวจจับเสียง]

   หมายเหตุ

   • สถานะของ LED จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและการตั้งค่าเปิด/ปิด สวิตช์ไมโครโฟนในตัว
   • สีของ LED ฟังก์ชั่นเสียงอาจแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบทางเทคนิค
   [149] LED | LED

   ไฟ LED การตอบสนองการดำเนินการ จะกะพริบเป็นสีแดง

   นับจำนวนครั้งที่กะพริบ (ภายในช่วงเวลา 3 วินาที)
   รีบูททีวีโดยถอดสายไฟ AC ออกจากทีวีเป็นเวลา 2 นาที จากนั้นเปิดทีวี
   หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ถอดสายไฟ AC ออก แล้วติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของ Sony โดยแจ้งจำนวนครั้งที่ไฟ LED การตอบสนองการดำเนินการ กะพริบ

   [150]

   ดัชนี/อื่น ๆ

   • ดัชนี
   • เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือ
   • โครงสร้างคู่มือช่วยเหลือ
   • รายละเอียดทางเทคนิค
   • เว็บไซต์ช่วยเหลือ
   • อัปเดตทีวีอยู่เสมอ
   • ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
   [151] ดัชนี/อื่น ๆ

   ดัชนี

   รายการทีวี

   • GUIDE/(คำแนะนำ)
   • การออกอากาศแบบอินเตอร์แอคทีฟ
   • ตั้งค่าช่อง
   • การล็อกโดยผู้ปกครอง

   รูปภาพ/จอแสดงผล

   • ภาพ 4K
   • โฮมเมนู
   • ภาพ
   • วันที่และเวลา
   • ภาษา / Language
   • การตั้งค่าจอภาพขั้นสูง
   • เลื่อนพิกเซล
   • รีเฟรชจอภาพ

   เสียง/เสียงพูด

   • การค้นหาด้วยเสียง, การใช้
   • การปรับเสียง

   รีโมทคอนโทรล

   • การค้นหาด้วยเสียง
   • HOME/(โฮม)
   • การตั้งค่าเร็ว
   • อินพุต
   • SYNC MENU

   การเชื่อมต่อ

   • บลูทูธ
   • Chromecast
   • BRAVIA Sync
   • อินเตอร์เน็ต

    อุปกรณ์ภายนอก

    • เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD, การเชื่อมต่อ
    • อุปกรณ์เก็บข้อมูล, USB ฯลฯ
    • คอมพิวเตอร์
    • กล้องดิจิตอล, กล้องวิดีโอ
    • เครื่องเสียง

    แอป

    • YouTube™
    • Netflix

    การเล่นไฟล์

    • คอมพิวเตอร์
    • ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุน
    • กล้องดิจิตอล, กล้องวิดีโอ

    อื่นๆ

    • เริ่มต้นใหม่
    • การช่วยเหลือพิเศษ
    • อัพเดทซอฟท์แวร์ระบบ
    • แดชบอร์ด Eco
    [152] ดัชนี/อื่น ๆ

    เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือ

    คู่มือช่วยเหลือนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานทีวีเครื่องนี้ นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งทีวีได้จาก คู่มือการตั้งค่า หรือรายละเอียดทางเทคนิคและการติดตั้งทีวีกับผนังได้จาก คู่มืออ้างอิง

    ภาพคู่มือ
    1. คู่มือการตั้งค่า
    2. คู่มืออ้างอิง

    เวอร์ชันคู่มือช่วยเหลือ

    มีคู่มือช่วยเหลืออยู่ 2 เวอร์ชัน ได้แก่ คู่มือช่วยเหลือในเครื่องและคู่มือช่วยเหลือออนไลน์ คู่มือช่วยเหลือออนไลน์มีข้อมูลล่าสุด
    คู่มือช่วยเหลือออนไลน์จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ต หากไม่ได้เชื่อมต่อจะแสดงคู่มือช่วยเหลือในเครื่องแทน

    ภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

    โครงสร้างคู่มือช่วยเหลือ

    ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างคู่มือช่วยเหลือได้จากหน้า โครงสร้างคู่มือช่วยเหลือ

    หมายเหตุ

    • ท่านอาจจำเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีเพื่อใช้งานคุณสมบัติล่าสุดที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่หน้า การอัปเดตซอฟต์แวร์
    • ชื่อของการตั้งค่าในคู่มือช่วยเหลืออาจแตกต่างจากชื่อที่แสดงในทีวี โดยจะขึ้นอยู่กับวันที่วางจำหน่ายทีวีหรือรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาคของท่าน
    • ภาพและภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือช่วยเหลืออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน
    • การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
    • คู่มือช่วยเหลือมีคำอธิบายทั่วไปสำหรับทุกรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ คำอธิบายคุณสมบัติบางส่วนอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศของท่าน

    คำแนะนำ

    • คู่มือช่วยเหลือนี้เขียนขึ้นสำหรับทุกภูมิภาค/ประเทศ คำอธิบายบางส่วนในคู่มือช่วยเหลือนี้ไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาคและประเทศ
    [153] ดัชนี/อื่น ๆ

    โครงสร้างคู่มือช่วยเหลือ

    คู่มือช่วยเหลือมีโครงสร้างเนื้อหาดังนี้

    การเริ่มต้นใช้งาน

    • ปุ่มสั่งการรีโมทคอนโทรล
    • ขั้วต่อ
    • การติดสว่างของ LED
    • โฮมเมนู
    • การเลือกสัญญาณเข้า
    • การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
    • คุณสมบัติการเข้าถึง

    คุณสมบัติการทำงานที่เป็นประโยชน์

    • การค้นหาเนื้อหา/การใช้งานทีวีด้วยเสียงของท่าน
    • การใช้งานแอปที่ต้องการ
    • การค้นหารีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรลแบบมีเสียงเตือน)
    • ใช้งานแอปและบริการสตรีมมิ่งวิดีโออย่างปลอดภัย (ความปลอดภัยและข้อจำกัด)
    • การใช้ ชุดกล้องและไมโครโฟน (เฉพาะรุ่นที่รองรับ BRAVIA CAM)

    การรับชมทีวี

    • การรับชมรายการทีวี
    • คุณสมบัติที่มีประโยชน์ขณะรับชมทีวี
    • การปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ

    การใช้งานทีวีกับอุปกรณ์อื่นๆ

    • อุปกรณ์ USB
    • เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์และ DVD
    • กล่องเคเบิล/ดาวเทียม
    • แสดงหน้าจอแอพ iPhone/สมาร์ทโฟนหรือ iPad/แท็บเล็ตที่ TV
    • คอมพิวเตอร์ กล้อง และกล้องวิดีโอ
    • เครื่องเสียง (เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์)
    • เครื่องเล่นวิดีโอเกม
    • รับฟังเสียงระบบ 3 มิติได้ง่าย ๆ ผ่านลำโพงคล้องคอหรือเฮดโฟน (เฉพาะ BRAVIA XR)
    • อุปกรณ์บลูทูธ
    • การปรับการตั้งค่าซิงโครไนซ์ AV
    • อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync
    • การรับชมภาพในแบบ 4K จากอุปกรณ์ที่รองรับ
    • คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA

    การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

    • กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย
    • คุณสมบัติของเครือข่ายที่บ้าน
    • การเปิดดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

    การตั้งค่า

    • การใช้ การตั้งค่าเร็ว
    • การใช้ แดชบอร์ด Eco
    • ช่อง & ช่องต่อเข้า
    • การแสดงผลและการปรับเสียง
    • เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
    • บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้
    • ความเป็นส่วนตัว
    • แอป
    • ระบบ
    • รีโมตและอุปกรณ์เสริม
    • ความช่วยเหลือและความคิดเห็น
    • ตั้งเวลา & นาฬิกา

    การแก้ไขปัญหา

    ดัชนี/อื่น ๆ

    • ดัชนี
    • เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือ
    • รายละเอียดทางเทคนิค
    • เว็บไซต์ช่วยเหลือ
    • อัปเดตทีวีอยู่เสมอ
    • ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
    [154] ดัชนี/อื่น ๆ

    รายละเอียดทางเทคนิค

    ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคได้จากเว็บไซต์ให้บริการของ Sony
    กรุณาเข้าไปที่หน้าผลิตภัณฑ์สำหรับทีวีรุ่นของคุณและตรวจสอบ รายละเอียดทางเทคนิค ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์บริการได้จากหน้า เว็บไซต์ช่วยเหลือ

    ภาพเว็บไซต์ให้บริการระบุรายละเอียดทางเทคนิค

    หมายเหตุ

    • หน้า รายละเอียดทางเทคนิค อาจไม่มีเผยแพร่ไว้สำหรับทีวีรุ่นที่คุณใช้ ในกรณีนี้ กรุณาดูรายละเอียดได้จาก คู่มืออ้างอิง
    [155] ดัชนี/อื่น ๆ

    เว็บไซต์ช่วยเหลือ

    สำหรับข้อมูลล่าสุดและคู่มือช่วยเหลือออนไลน์ โปรดไปที่เว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony:

    https://www.sony-asia.com/support/
    คิวอาร์โค้ดสำหรับเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony
    https://www.sony-asia.com/support/

    [156] ดัชนี/อื่น ๆ

    อัปเดตทีวีอยู่เสมอ

    ทีวีจะรับข้อมูล เช่น คำแนะนำรายการขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย/สแตนด์บายผ่านเครือข่าย เพื่อให้ทีวีของท่านได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้ท่านปิดทีวีตามปกติโดยใช้ปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี

    [157] ดัชนี/อื่น ๆ

    ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

    โลโก้ Vewd

    • Vewd® Core. Copyright 1995-2023 Vewd Software AS. All rights reserved.

    โลโก้บลูทูธ

    • ข้อความ Bluetooth® และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. การใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Sony Group Corporation และหน่วยงานในสังกัดอยู่ภายใต้การขออนุญาต

    โลโก้ DTS IMAX

    • ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก IMAX Corporation IMAX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IMAX Corporation ในสหรัฐฯ และ/หรือในประเทศอื่น สำหรับสิทธิบัตร DTS ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://patents.dts.com ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS, Inc. DTS, DTS Digital Surround และโลโก้ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐฯ และในประเทศอื่น © 2023 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

     โลโก้ hevc

     • ภายใต้ข้อถือสิทธิ์ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปของบรรดาสิทธิบัตร HEVC ซึ่งระบุไว้ที่ patentlist.accessadvance.com

     • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® และ Wi-Fi Direct® เป็น เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
     • โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED™ และ Wi-Fi CERTIFIED 6™ เป็นเครื่องหมายรับรองของ Wi-Fi Alliance

     • Disney+ และเครื่องหมายหรือโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Disney Enterprises, Inc. หรือหน่วยงานในสังกัด

     • Amazon, Prime Video และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือหน่วยงานในสังกัด

     • Apple, Apple Home, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และในประเทศหรือภูมิภาคอื่น
      ใช้งาน AirPlay และ Apple HomeKit กับโทรทัศน์เครื่องนี้โดยแนะนำให้ติดตั้ง iOS, iPadOS หรือ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด

     • LIV เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Culver Max Entertainment Pvt. Ltd. (Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd. เดิม)

     • Google TV เป็นชื่อของซอฟต์แวร์อุปกรณ์และเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC Google, YouTube และเครื่องหมายอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
     • BRAVIA และ BRAVIA XR เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Group Corporation หรือหน่วยงานในสังกัด

     • เครื่องหมายการค้าอื่นทัง้ หมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ ดังกล่าว

     หมายเหตุ

     • ความพร้อมของบริการต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับพื้นที่/ประเทศของคุณ