Task

โปรดอ่านที่นี่ก่อน

ขอแสดงความยินดีด้วยกับการได้เป็นเจ้าของแท็บเล็ตจาก Sony เครื่องนี้

คำแนะนำการใช้งานนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานแท็บเล็ตและโปรแกรมต่างๆ ก่อนเริ่มต้นใช้งานแท็บเล็ตของท่าน โปรดอ่านข้อมูลสำคัญ (คำแนะนำด้านความปลอดภัย) ที่ให้มาด้วยให้เข้าใจก่อน

ชาร์จแบตเตอรี่

กรณีที่ท่านเพิ่งซื้อแท็บเล็ตมาใหม่ แบตเตอรี่ภายในเครื่องอาจมีพลังงานเหลืออยู่น้อย จึงควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มต้นใช้งานแท็บเล็ต [รายละเอียด]

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์

เมื่อท่านทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับทุกโปรแกรม มิฉะนั้นบางโปรแกรมอาจไม่สามารถเปิดใช้ได้
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง