Task

วิธีปรับมุมของแท่นวาง

ท่านสามารถปรับมุมของแท่นวางให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่านได้ โดยเลื่อนฐานของแท่นวางขึ้นไปด้านบนหรือลงมาด้านล่าง
เลื่อนฐานของแท่นวางลงไปด้านล่างเมื่อต้องการใช้งานแท็บเล็ตเป็นกรอบรูปหรือนาฬิกาตั้งโต๊ะ เลื่อนฐานของแท่นวางขึ้นไปด้านบนเมื่อต้องการใช้งานจอภาพสัมผัสหรือเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์ (แยกจำหน่าย)
หมายเหตุ
  • เมื่อใช้งานในขณะที่ฐานของแท่นวางอยู่ที่ระดับต่ำ ให้ลากสายของอุปกรณ์แปลงไฟ AC ผ่านช่องที่ฐานของแท่นวาง เพื่อป้องกันไม่ให้แท่นวางล้ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง