อ้างอิง

ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม (แท่นวาง)

  1. ช่องต่อสายไฟ

  1. ช่องต่อสำหรับชาร์จไฟ (ด้านในของช่องด้านบน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง