อ้างอิง

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้มาด้วย

  • อุปกรณ์แปลงไฟ AC

  • สายไฟ AC

  • สายคล้องมือ

  • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

  • ข้อมูลสำคัญ