อ้างอิง

การดูแลรักษาแท็บเล็ต

แท็บเล็ต

  • ตรวจให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดช่องต่อต่างๆแน่นดีแล้ว

  • ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ หรือผ้าชุบน้ำที่มีส่วนผสมของสารซักฟอกเล็กน้อย อย่าใช้สารซักฟอกในการทำความสะอาดจอภาพสัมผัส อย่าใช้แผ่นใยขัด, ผงขัด หรือตัวทำละลาย อย่างเช่น แอลกอฮอล์หรือเบนซิน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวเคลือบของแท็บเล็ตได้

  • หากแท็บเล็ตของท่านโดนความชื้น อย่างเช่น ฝน หรือละอองน้ำ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ แต่อย่าทำให้แห้งโดยใช้เตาอบหรือไดร์เป่าผม

กล้องในตัว

  • ทำความสะอาดที่ป้องกันเลนส์ของกล้องในตัวด้วยแปรงเป่าลมหรือแปรงนุ่มๆ หากที่ป้องกันเลนส์สกปรกมาก ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ อย่าใช้แรงขัดที่ป้องกันเลนส์ เพราะชิ้นส่วนนี้ไม่ทนทานต่อแรงกด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง