อ้างอิง

ข้อควรทราบในการถือแท็บเล็ต

  • เมื่อวางตามแนวนอน ให้ถือแท็บเล็ตโดยให้เลนส์กล้องด้านหน้าอยู่ด้านบน

  • เมื่อวางตามแนวตั้ง ให้ถือแท็บเล็ตโดยให้เลนส์กล้องด้านหน้าอยู่ทางด้านซ้าย ระวังอย่าจับที่บริเวณเซ็นเซอร์แสงแวดล้อม

  • บางโปรแกรมอาจไม่สนับสนุนการหมุนหน้าจอ บางโปรแกรมอาจหมุนหน้าจอในทิศทางตรงกันข้าม

  • ระวังอย่าถือหรือใช้มือบังเสาอากาศตามตำแหน่งที่แสดงในภาพด้านล่าง เมื่อใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi, Bluetooth หรือ GPS

  1. Wi-Fi / Bluetooth

  1. GPS

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง