อ้างอิง

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็ก

การวิเคราะห์ทิศทางอาจไม่ถูกต้องได้จากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ