อ้างอิง

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Android

ท่านสามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันเวอร์ชั่นของ Android ที่กำลังใช้งานกับแท็บเล็ตของท่านได้
  1. แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [About tablet]

ท่านสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Android ที่กำลังใช้งานกับแท็บเล็ตของท่านได้ใน [Android version]
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง