อ้างอิง

วิธีอัพเดต Android ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

อัพเดตแท็บเล็ตของท่านให้เป็น Android เวอร์ชั่นล่าสุด
หมายเหตุ
  • เมื่อทำการอัพเดตจนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแท็บเล็ตกลับเป็น Android เวอร์ชั่นเก่าได้อีก ในการอัพเดตต้องมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 50 % แและต้องใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC ร่วมด้วย หากแบตเตอรี่หมดระหว่างการอัพเดต อาจส่งผลทำให้ไม่สามารถเปิดเครื่องแท็บเล็ตได้อีกต่อไป

  • ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในที่เก็บข้อมูลภายใน (พื้นที่หน่วยความจำภายในแท็บเล็ต) จะไม่โดนลบระหว่างการอัพเดต

  • ที่เก็บข้อมูลภายในจะต้องมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการอัพเดต

  • โปรแกรมบางตัวอาจไม่สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Android เวอร์ชั่นที่อัพเดตเข้ามาใหม่ และอาจไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปหลังการอัพเดต

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมแต่ละตัวสนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Android เวอร์ชั่นใดก่อนทำการอัพเดต

  • การอัพเดตอาจใช้เวลานาน หากท่านเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยฟังก์ชั่นไร้สายแบบ WAN (3G) นอกจากนั้น ยังอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโหลดข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการเครือข่ายที่ท่านเลือกใช้

  1. [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [About tablet]

  1. แตะ [System update]

หน้าจอสำหรับเริ่มต้นการอัพเดตจะปรากฏขึ้นหากมีข้อมูลที่จำเป็นต้องอัพเดต ให้เริ่มต้นดัพเดตโดยทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง