อ้างอิง

เกี่ยวกับหน้าจอโฮม

บนหน้าจอโฮมจะมีช็อตคัทของโปรแกรม, แถบแสดงสถานะ, วิดเจ็ต รวมทั้งรายการอื่นๆปรากฏอยู่ หน้าจอโฮมประกอบด้วยหน้าทั้งสิ้นห้าหน้า โดยท่านสามารถแตะแล้วปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนหน้า

A: กล่องค้นหาด่วน/ตัวเรียกโปรแกรมด่วน

 • กล่องค้นหาด่วน

  แตะที่กล่องเพื่อค้นหาได้อย่างง่ายดายด้วย Google [รายละเอียด]
 • ตัวเรียกโปรแกรมด่วน

  แตะไอคอนในตัวเรียกโปรแกรมด่วนเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม เนื่องจากตัวเรียกโปรแกรมด่วนจะปรากฏบนทุกๆหน้าของหน้าจอโฮม หากลงทะเบียนโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยเอาไว้ที่นี่ จะเพิ่มความสะดวกในการเรียกใช้งานโปรแกรม
คำแนะนำ
 • แตะที่ไอคอนค้างไว้เพื่อจัดเรียงไอคอนในตัวเรียกโปรแกรมด่วน หรือเลื่อนไอคอนเข้าหรือออกจากตัวเรียกโปรแกรมด่วน

B: Favorites/Apps & Widgets

 • Favorites

 • Apps & Widgets

  แตะที่นี่เพื่อแสดงรายการโปรแกรมและรายการวิดเจ็ต [รายละเอียด]

C: วิดเจ็ต

ท่านสามารถเลือกวิดเจ็ตที่โปรดปรานจากรายการวิดเจ็ตเพื่อจัดวางไว้บนหน้าจอโฮมได้ [รายละเอียด]

D: ปุ่มควบคุมเบื้องต้น

 • (กลับไป): แตะที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้

 • (โฮม): แตะที่นี่เพื่อแสดงหน้าจอโฮม

 • (โปรแกรมล่าสุด): แตะที่นี่เพื่อแสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน [รายละเอียด]

E: Small Apps

ท่านสามารถเปิดโปรแกรมที่อยู่ในรูปแบบ Small Apps ได้ แม้จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งกำลังทำงานอยู่ วิธีเปิดใช้งานอีกโปรแกรมหนึ่ง ให้แตะ เพื่อแสดงตัวเรียก Small Apps แล้วเลือกโปรแกรมที่ต้องการ หากต้องการสร้างช็อตคัท ให้แตะ ที่ตัวเรียก Small Apps แล้วเลือกโปรแกรม

F: นาฬิกาดิจิตอล

แตะที่นี่เพื่อแสดงแถบแจ้งเตือน [รายละเอียด]
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง