Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Formatera

Du kan radera alla filmer och foton på ditt media och återställa dess minneskapacitet.

 1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen

  En lista med inställningsalternativ visas.

 2. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja (formatera) i (inställningar för anslutna enheter), tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen
  • Formateringen är genomförd.
  • Välj (tillbaka), tryck sedan på REC/ENTER-knappen för att avbryta formateringen.

OBS!

 • Spara viktiga bilder på enheter som t.ex. en dator före formateringen.
 • Utför inte någon av funktionerna nedan under formatering.
  • Tryck på någon av knapparna
  • Mata ut minneskortet
  • Ansluta/koppla från en kabel
  • Sätta i/ta ut batteriet
 • När fjärrkontrollen inte är ansluten till kameran via Wi-Fi, går det inte att ändra kamerans inställningar.
 • För att återgå till skärmen för val av inställningsalternativ från skärmen för val av inställningsvärde väljer du .
 • För att utföra inställningen på skärmen för val av alternativ eller inställningsvärde väljer du .