Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Användning

Läs detta först

Delarnas namn

Visning

Komma igång

Kontrollera medföljande delar

Förbereda för användning

Förbereda kameran

Förbereda Live-View-fjärrkontrollen

Ansluta Live-View-fjärrkontrollen till kameran (enkel anslutning)

Ansluta Live-View-fjärrkontrollen till flera kameror (multianslutning)

Ansluta kameran till din smartphone

Andra förberedelser (använda tillbehör)

Tagning

Spela in filmer eller stillbilder

Ändra inställningarna för Live-View-fjärrkontrollen

Lista över inställningsalternativ

Filminställningar

Stillbildsinställningar

Intervallfotoinställningar

Inställningar anslutna enheter

Inställningar fjärrkontroll

Visning

Visning

Växla visning för kameran och Live-View-fjärrkontrollen

Radera

Livestreaming av filmer

Livestreaming med kameran (liveanslutning)

Dator

Action Cam Movie Creator

Importera GPS-assistansdata

Övrigt

Beräknad varaktighet för inspelning och uppspelning med kamerans batteri

Inspelbar tid, inspelbart antal foton på ett minneskort

Angående användning

Använda kameran utomlands

Specifikationer

Varumärken

Angående licenser