Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Automatisk avstängning

Du kan ändra inställning för kamerans automatiska avstängning.

 1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen
 2. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja (automatisk avstängning) i (inställningar för anslutna enheter), tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen
 3. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja önskat inställningsvärde, tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen

  (standard): Stänger av strömmen till kameran efter cirka 60 sekunder

  : Den automatiska avstängningsfunktionen används inte

OBS!

 • Automatisk avstängning är inte tillgänglig i följande fall.
  • Vid inspelning av data till media
  • Vid filminspelning eller intervallinspelning av foton
  • Vid filmuppspelning eller livestreaming
  • När Wi-Fi-anslutning pågår, Wi-Fi-fjärrkontroll håller på att anslutas eller när en bild laddas upp till en smartphone
  • När en masslagringsenhet ansluts
 • När fjärrkontrollen inte är ansluten till kameran via Wi-Fi, går det inte att ändra kamerans inställningar.
 • För att återgå till skärmen för val av inställningsalternativ från skärmen för val av inställningsvärde väljer du .
 • För att utföra inställningen på skärmen för val av alternativ eller inställningsvärde väljer du .