Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Ljudsignal

Du kan ställa in kamerans ljudsignal på ON/OFF.

 1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen

  En lista med inställningsalternativ visas.

 2. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja (ljudsignal) i (inställningar för anslutna enheter), tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen
 3. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja önskat inställningsvärde, tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen

  (standard): Ljudsignal hörs

  : Ljudsignal hörs inte

OBS!

 • När fjärrkontrollen inte är ansluten till kameran via Wi-Fi, går det inte att ändra kamerans inställningar.
 • För att återgå till skärmen för val av inställningsalternativ från skärmen för val av inställningsvärde väljer du .
 • För att utföra inställningen på skärmen för val av alternativ eller inställningsvärde väljer du .