Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Sätta in/mata ut ett minneskort i/från kameran

Följande beskriver hur du sätter i/matar ut ett minneskort.

 1. Sätt i minneskortet tills det klickar på plats

  mikro-SD-kort: Sätt in det i riktning mot den tryckta sidan .

  Memory Stick Micro™ (Mark2): Sätt in det i riktning mot kontaktsidan .

  1 mikro-SD-kort/mikro-SDHC-kort/mikro-SDXC-kort

  2 Memory Stick Micro™ (Mark2)

  • Sätt i minneskortet på rätt sätt genom att se till att kortets sidor är vända åt rätt håll.
  • Sätt i minneskortet åt rätt håll annars kan inte kameran identifiera det.

 2. Stäng luckan
 3. Mata ut minneskortet
  • Öppna minneskortsluckan och tryck försiktig in minneskortet en gång.

OBS!

 • Felfri användning av alla minneskort kan inte garanteras.
 • Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas.
 • För att försäkra att minneskortet fungerar som det ska rekommenderar vi att du först använder denna kamera för att formatera minneskortet som ska användas med kameran.
 • Observera att alla data på minneskortet raderas när man formaterar det. Dessa data går inte att återställa.
 • Glöm därför inte att först säkerhetskopiera eventuella viktiga data till en dator eller något annat lagringsmedium.
 • Sätt inte in andra minneskort än de av kompatibel storlek i minneskortfacket. I annat fall kan ett fel uppstå.
 • När du sätter in eller matar ur minneskortet, måste du vara försiktig så att inte minneskortet hoppar ut och faller i golvet.
 • Ta ett par provbilder för att kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du börjar ta bilder på riktigt.
 • Om du stänger av kameran eller matar ut minneskortet när REC/åtkomstlampan lyser kan ett funktionsfel ske på minneskortet. Glöm därför inte att först säkerhetskopiera eventuella viktiga data till en dator eller någon annan lagringsplats.
 • Kontrollera följande vid användning.
  • Att terminalskyddet, minneskorts- och batterilocket är ordentligt stängda
  • Att inte något främmande material sitter fast i något lock eller skydd

  Om inte locken är ordentligt stängda eller främmande material hamnar inuti någon av locken kan det leda till att vatten tränger in i kameran.