Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Ladda kamerans batteri

Ladda kameran med en dator.

 1. Kontrollera så att strömmen på kameran är OFF
  • Det går inte att ladda när kameran är påslagen. Stäng av kameran genom att trycka på ON/OFF-knappen tills POWER-lampan slocknar.
 2. Anslut kameran till en aktiverad dator med mikro-USB-kabeln (medföljer)

  1 Lyser orange under laddning

  2 Mikro-USB-kabel (medföljer)

 3. Koppla från kameran från datorn när batteriet laddas
  • Batteriet laddas (full laddning) när POWER/CHG-lampan (ström) tänds.
  • Batteriets NP-BY1 (medföljer) laddningstid *1 är enligt följande.

   Laddning via en dator: Cirka 2 tim 25 min.

   Laddning via AC-UD10*2 (säljs separat): Cirka 2 tim 05 min.

  *1 Tid som krävs för att ladda ett helt tomt batteri vid en temperatur på runt 25°C. Laddningen kan ta längre tid under vissa omständigheter eller förhållanden.

  *2 Snabb uppladdning är möjlig genom att använda USB-laddaren AC-UD10 (säljs separat). Använd mikro-USB-kabeln (medföljer) för anslutning till laddaren.

OBS!

 • Det går endast att använda batteri av typen Y med denna kamera.
 • Stäng av kameran vid uppladdning av batteriet.
 • Utsätt inte kameran för våld när du ansluter kameran till en dator. Kameran eller datorn kan skadas.
 • Det kan hända att batteriet på den bärbara datorn utarmas snabbt när du ansluter kameran till en bärbar dator som inte är ansluten till nätströmmen. Låt inte kameran vara ansluten till datorn under en längre tid.
 • Uppladdning av batteriet med, eller anslutning till, specialanpassade eller hembyggda datorer garanteras inte. Det kan hända att laddningen inte fungerar som den ska beroende på vilken typ av USB-enhet som används.
 • Funktionen kan inte garanteras med alla datorer.
 • Ladda kameran en gång i halvåret till en gång om året för att behålla batteriets prestanda om kameran inte ska användas under en längre tid.

   

Tips

 • Kontrollera den återstående batteriladdningen

  En indikator för den återstående batteriladdningen visas längst upp till vänster på skärmen.

 • Den indikator för återstående batteriladdning som visas är under vissa omständigheter inte rätt.
 • Det tar ungefär en minut innan indikatorn för återstående laddning visas rätt.