Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Scen (intervallfotografering)

Du kan ställa in en scen vid intervalltagning av foton.

  1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen

    En lista med inställningsalternativ visas.

  2. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja (scen) under (inställningar intervallfotografering), tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen
  3. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja önskat inställningsvärde, tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen

    (standard) : Tar bilder med standardkvalitet

    : Tar bilder med en kvalitet som passar blåaktiga motiv t.ex. i akvarium eller i närheten av vatten med blått ljus

OBS!