Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Inställningar tidkod/användarbit

Du kan använda tidkod/användarbit när tagningsläget är inställt på filmläge och filminspelningsformatet är inställt på XAVC S.

 1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen

  En lista med inställningsalternativ visas.

 2. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja (tidkod/användarbit) i (inställningar för anslutna enheter), tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen
 3. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja önskat inställningsvärde, tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen

: Ställer in tidkoden

 • Välj 4-siffriga nummer, tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen.
 • Tidkoden kan väljas inom följande intervall.
  • När du väljer 30p eller 60p

   00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:29

  • När du väljer 25p eller 50p

   00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:24

 • När du väljer 24p kan du ställa in de sista 2 siffrorna i tidkoden för bilderna i grupper om 4, mellan 0 och 23.
 • Du kan ställa in alternativen nedan.

 

TC FORMAT

(standard): Spelar in tidkoden i drop frame

: Spelar in tidkoden i non-drop frame

 • I följande lägen kommer tidkoden att spelas in i [NDF] och format kommer inte att visas.
  • När TV-systemet är [PAL].

    

TC RUN

: Tidkoden avancerar i efterföljande ordning oavsett kamerans funktion

(standard): Tidkoden avancerar endast vid inspelning av XVAC S-filmer och den börjar spela in i efterföljande ordning från tidkoden från den senaste tagna bilden

 

TC MAKE

(standard): Den nyligen inställda tidkoden spelas in på inspelningsmedia

: Den senaste tidkoden för föregående inspelning hämtas från inspelningsmedia och den nya tidkoden spelas in i efterföljande ordning från den senaste tidkoden.

 • Tidkoden avancerar i REC-läget oavsett inställningen av .

   

: Ställer in användarbit

 • Ställ in 4-siffriga nummer, tryck sedan på ENTER-knappen.

  Användarbit kan väljas inom följande intervall.

  00:00:00:00 (standard) - FF:FF:FF:FF

 • Du kan ställa in alternativen nedan.

UB TIME REC

: Spelar in tiden som användarbit

(standard): Spelar inte in tiden som användarbit

Återställa

Alla värden är 0 om du trycker på fjärrkontrollens DISP-knapp samtidigt som du väljer TC PRESET eller UB PRESET med fjärrkontrollen. Alla värden återställs om du trycker en gång till på fjärrkontrollens REC/ENTER-knapp.

OBS!

 • Tidkod/användarbit går endast att ställa in i filmläge.
 • Använd ett SDXC-kort snabbare än Klass10 vid inspelning av filmer i XAVC S.
 • När fjärrkontrollen inte är ansluten till kameran via Wi-Fi, går det inte att ändra kamerans inställningar.
 • För att återgå till skärmen för val av inställningsalternativ från skärmen för val av inställningsvärde väljer du .
 • För att utföra inställningen på skärmen för val av alternativ eller inställningsvärde väljer du .

Tips

 • Om tidkod

  Tidkod är en användbar funktion för avancerad bildredigering genom att spela in timmar/minuter/sekunder/bilder som bilddata.

  När TV-systemet är inställt på [NTSC] och bildhastigheten är 30p eller 60p, uppstår luckor mellan den faktiska tiden och tidkoden under en längre tids inspelning eftersom det finns ett viss skillnad mellan antalet bilder för tidkoden och den faktiska bildfrekvensen för NTSC-bildsignal per sekund. Drop frame korrigerar dessa luckor för att försäkra om att tidkoden stämmer med den faktiska tiden. De första bildnumren (för de första 2 bildnumren för 30p eller de första 4 för 60p) tas bort varje minut förutom var tionde minut. Tidkod utan denna korrigering kallad non-drop frame.

   

 • Om användarbit

  Användarbit är en funktion som spelar in information (8-siffriga hexadecimalnummer) t.ex. datum/tid/scennummer. Denna funktion är användbar för att redigera filmer med två eller fler kameror.