Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Växla mellan NTSC/PAL

Du kan välja en inställning beroende på TV-systemet i det land eller den region du använder kameran.

 1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen

  En lista med inställningsalternativ visas.

 2. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja (växla mellan NTSC/PAL) i (inställningar för anslutna enheter), tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen
 3. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja önskat inställningsvärde, tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen

  : Välj när TV-systemet är NTSC.

  : Välj när TV-systemet är PAL.

OBS!

 • När du ändrar inställningen via fjärrkontrollen kopplas kameran och fjärrkontrollen från och kameran startar om automatiskt. När kameran har startat om ansluts fjärrkontrollen och kameran automatiskt igen.
 • Inspelningsmedia som formaterats eller spelats in i NTSC (PAL) kan inte spelas in eller spelas upp i PAL (NTSC). Efter att du växlat inställningen NTSC/PAL formaterar du aktuellt inspelningsmedia eller använder ett annat inspelningsmedia.