Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

IR-fjärrkontroll

Du kan manövrera kameran med en infraröd fjärrkontroll (RMT-845 (säljs separat)).

 1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen

  En lista med inställningsalternativ visas.

 2. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja (IR-fjärrkontroll) i (inställningar för anslutna enheter), tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen
 3. Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjärrkontrollen för att välja önskat inställningsvärde, tryck sedan på REC/ENTER-knappen på fjärrkontrollen

  : Gör att du kan manövrera kameran med den infraröda fjärrkontrollen

  (standard): Går inte att manövrera kameran med den infraröda fjärrkontrollen

OBS!

 • Den infraröda fjärrkontrollen RMT-845 (säljs separat) krävs för att använda denna funktion.
  Köp den vid ett Sony-servicecenter.
 • Du kan endast manövrera följande inställningar med RMT-845 (säljs separat). Andra inställningar går inte att använda.
  • Återställa tidkoden
  • Starta/stoppa inspelningen