Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Sätta i/ta ur kamerans batteri

Sätta i/ta ur batteriet i/från kameran.

Sätta i batteriet

 1. Öppna luckan

  Skjut låsspärren mot OPEN-sidan.

  Öppna luckan från .

 2. Sätt i batteriet
  • Det kan hända att batteriet inte matas ut om batteriutmatningsbladet ligger under batteriet. Detta kan dessutom orsaka vattenläckage.

  1 Rikta in -märket på batteriet mot samma märke på kameran

  2 Placera batteriet på batteriutmatningsbladet och sätt i batteriet

  3 Sätt i batteriet genom att rikta in -märket på batteriet mot samma märke på kameran och placera den tryckta sidan enligt bilden

 3. Stäng luckan
  • Stäng luckan ordentligt och skjut låsspärren i riktning mot LOCK. Se till att den gula markeringen på låsspärren inte syns och att luckan är helt stängd. Dubbelkontrollera så att batteriutmatningsbladet inte sitter fast i luckan eller sticker ut under luckan. Om det kommer främmande material t.ex. sand inuti luckan kan det hända att tätningspackningen repas vilket kan leda till att vatten tränger in i kameran.

 4. Ta bort batteriet
  • Öppna batteriluckan och dra ut batteriutmatningsbladet för att ta bort batteriet.