Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Slå på/stänga av strömmen till kameran

Slå på strömmen till kameran.

  1. Tryck på ON/OFF-knappen
    • Du kan starta inspelningen genom att trycka på kamerans REC-knapp för att slå på strömmen.

Stänga av strömmen till kameran

Tryck en gång till på ON/OFF-knappen för att stänga av kameran.

  • Kontrollera så att POWER-lampan har slocknat genom att trycka på ON/OFF-knappen.