Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Ansluta till iPhone

Genom att ansluta kameran till en iPhone kan du manövrera kameran med din iPhone samt den medföljande fjärrkontrollen.

  1. Välj [Inställningar] på din iPhone, välj därefter [Wi-Fi] och kamerans SSID

  2. Ange det lösenord som finns på etiketten på batteriets baksida (endast första gången)

  3. Bekräfta anslutningen till SSID på bifogad etikett

  4. Återgå till hemskärmen, starta sedan PlayMemories Mobile

OBS!

  • Det går inte att ansluta en iPhone till flera kameror samtidigt.
  • Det kan hända att live-view-bilder inte visas som de ska beroende på lokal elektrisk störning eller prestandan på din iPhone.