Digital HD-videokameraHDR-AZ1/RM-LVR2V

Ansluta till en Android-smartphone

Genom att ansluta kameran till din smartphone kan du manövrera kameran med din smartphone samt den medföljande fjärrkontrollen.

Om kameran och din smartphone är anslutna utan NFC, följer du stegen nedan för inställningar.

  1. Slå på strömmen till kameran
  2. Tryck på kamerans Wi-Fi-knapp för att visa (enkel anslutning)
  3. Starta PlayMemories Mobile på din smartphone

  4. Välj det SSID som står tryckt på etiketten på batterilockets baksida

  5. Ange det lösenord som finns på etiketten på batterilockets baksida (endast första gången)

OBS!

  • Det går inte att ansluta en smartphone till flera kameror samtidigt.
  • Det kan hända att live-view-bilder inte visas som de ska beroende på lokal elektrisk störning eller prestandan på din smartphone.