กล้องบันทึกวิดีโอ HD ระบบดิจิตอลHDR-AZ1/RM-LVR2V

นี่คือคู่มือสำหรับอ้างอิงในการแก้ปัญหาหรือเมื่อมีข้อสงสัยในการใช้งานกล้องบันทึกวิดีโอ HD ระบบดิจิตอล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PlayMemories Mobile ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

http://www.sony.net/pmm/

เมื่อใช้งาน Live-View Remote ร่วมกับกล้องอื่น โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้

http://helpguide.sony.net/cam/1530/v1/th/index.html