Digital 4K-videokamera/Digital HD-videokameraFDR-X1000V/HDR-AS200V

Sätta i ett minneskort

 1. Öppna locket.
 2. Sätt in ett minneskort tills det klickar på plats.
  • microSD-kort: För in i riktning mot .
  • Memory Stick Micro™ (M2): För in i riktning mot .

  FDR-X1000V

  HDR-AS200V

  1: microSD-kort

  2: Memory Stick Micro (Mark2)

  : Kontaktsida

  : Tryckt sida

 3. Stäng locket.

Mata ut minneskortet

Öppna locket och tryck försiktig in minneskortet en gång.

OBS!

 • Sätt i minneskortet på rätt sätt genom att se till att kortets sidor är vända åt rätt håll.
 • Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas.
 • Formatera minneskortet före användning.
 • Spara viktig information från minneskortet på annan media t.ex. på en dator, innan du formaterar minneskortet.
 • Sätt inte in andra minneskort än de av kompatibel storlek i minneskortfacket. I annat fall kan ett fel uppstå.
 • När du sätter in eller matar ur minneskortet, måste du vara försiktig så att inte minneskortet hoppar ut och faller i golvet.