Digital 4K-videokamera/Digital HD-videokameraFDR-X1000V/HDR-AS200V

Detta är en handbok för felsökning och frågor när digital 4K-videokamera/digital HD-videokamera används.