Digital 4K-videokamera/Digital HD-videokameraFDR-X1000V/HDR-AS200V

Sätta i batteriet

 1. Skjut låsspaken åt sidan för att öppna batterilocket.

  FDR-X1000V

  HDR-AS200V

 2. Sätt i batteriet.

  FDR-X1000V

  HDR-AS200V

  : Rikta in -märket enligt bilden.

 3. Stäng locket.
  • Se till så att den gula markeringen på låsspaken inte syns.

Ta bort batteriet

Öppna locket och skjut batteriutmatningsspaken åt sidan, plocka sedan ur batteriet.

Ställa in den automatiska avstängningsfunktionen

Välj [A.OFF] på skärmen [SETUP] - [CONFG] ställ sedan in den automatiska avstängningsfunktionen. Standardinställningen är [60sec]. Ändra inställningen enligt önskemål. Se ”Automatisk avstängning” för mer information.