Digital 4K-videokamera/Digital HD-videokameraFDR-X1000V/HDR-AS200V

Använda det vattentäta fodralet

Du kan spela in film på stranden genom att lägga kameran i det vattentäta fodralet.

 1. Skjut och håll spännets lås i riktning mot , ta sedan tag i de inringade knapparna och vänd spännet utåt i riktning mot .

  FDR-X1000V (SPK-X1)

  HDR-AS200V (SPK-AS2)

 2. Öppna fodralets lock.
 3. Sätt i kameran i fodralets hölje.
  • Släpp REC HOLD-brytaren (lås) på kameran.

  FDR-X1000V (SPK-X1)

  HDR-AS200V (SPK-AS2)

 4. Sätt i fliken på fodralets hölje i spåret på locket.

  FDR-X1000V (SPK-X1)

  HDR-AS200V (SPK-AS2)

 5. Spänn fast spännet över fliken på fodrallockets nedre del , stäng sedan spännet i riktning mot tills det klickar på plats.
  • Se till att spännet är låst med spännlåset.

  FDR-X1000V (SPK-X1)

  HDR-AS200V (SPK-AS2)

OBS!

 • Det går inte att använda REC-knappen när REC HOLD-brytaren är ställd i låst läge. Lås upp enligt nedan i pilens riktning före användning.

  FDR-X1000V (SPK-X1)

  HDR-AS200V (SPK-AS2)

 • Eftersom kameran inte kan ställa in skärpan under vatten passar den inte för tagning av bilder under vatten.
 • Det går att spela in ljudet när kameran är i det vattentäta fodralet, men ljudnivån är reducerad.
 • Trä i en passande rem genom anslutningshålet på det vattentäta fodralet, anslut sedan remmen till det tillbehör du har för avsikt att använda tillsammans med kameran.