Digital 4K-videokamera/Digital HD-videokameraFDR-X1000V/HDR-AS200V

Hur du kontrollerar vattenläckage

Stäng alltid det vattentäta fodralet och sänk ner det i vatten för att se så att det inte läcker in vatten, innan du lägger i kameran.

När du upptäcker ett fel med det vattentäta fodralet

Sluta omedelbart att använda enheten och lämna in den till närmaste Sony-återförsäljare om du upptäcker ett fel med det vattentäta fodralet vid inspektion eller kontroll av vattenläckage.