Digital 4K-videokamera/Digital HD-videokameraFDR-X1000V/HDR-AS200V

Om det vattentäta fodralets vattentäta prestanda

 • Den vattentäta prestandan är enligt följande när kameran läggs i det vattentäta fodralet.
  • FDR-X1000V (SPK-X1) går att använda vid ett vattendjup på 10 m under 60 minuter.
  • HDR-AS200V (SPK-AS2) går att använda vid ett vattendjup på 5 m under 30 minuter.
 • Den vattentäta prestandan baseras på företagets teststandarder.
 • Utsätt inte det vattentäta fodralet för vatten under tryck, t.ex. från kranen.
 • Använd inte det vattentäta fodralet i vatten från varma källor.
 • Använd det vattentäta fodralet i rekommenderad vattentemperatur på mellan -10°C till +40°C.
 • Ibland kan det hända att vattentäta fodralets prestanda försämras om det utsätts för kraftiga stötar t.ex. om det tappas i golvet. Vi rekommenderar att du, mot en avgift, får det vattentäta fodralet undersökt vid en auktoriserad reparationsverkstad.
 • Det tål inte oavbruten nedsänkning i vatten och svåra miljöförhållanden.

Använda anti-dimskyddet (AKA-AF1 (säljs separat))

 • Sätt i anti-dimskyddet inomhus i låg luftfuktighet.
 • Sätt i anti-dimskyddet i kameran några timmar innan tagning.
 • Placera anti-dimskyddet i en försluten påse om du inte ska använda det.
 • Det går att använda anti-dimskyddet ungefär 200 gånger i följd om det torkas tillräckligt mellan gångerna.

SPK-X1 (medföljer FDR-X1000V)

 • Sätt i anti-dimskyddet (AKA-AF1) i utrymmet på motsatt sida av kameraskärmen när det ska användas.

: Anti-dimskydd

SPK-AS2 (medföljer HDR-AS200V)

 • Sätt i anti-dimskyddet (AKA-AF1) i utrymmet på kamerans undersida när det ska användas.

: Anti-dimskydd