Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Przesłona

Istnieje możliwość rejestrowania obrazów w trybie priorytetu IRIS. Zmiana parametru IRIS powoduje zmianę zakresu ostrości. Ustawienie parametru IRIS można zmieniać w zależności od rodzaju fotografowanych obrazów, w celu wyostrzenia obiektu i rozmycia tła lub też w celu wyostrzenia całego obrazu.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Przesłona] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto:
Przysłona będzie regulowana automatycznie.
Ręczny:
Przycisk pozwala regulować przysłonę, zwiększając ostrość całego obrazu (zwiększanie parametru IRIS), a przycisk – wyostrzając obiekt i rozmywając tło (zmniejszanie parametru IRIS).