Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Dodawanie punktu zaznaczenia podczas nagrywania

Podczas nagrywania można określić punkty zaznaczenia (sceny, które będą uwzględnione w filmie z zaznaczenia).

  1. Na ekranie nagrywania filmu wybierz opcję w prawym dolnym rogu ekranu w chwili, gdy pojawi się scena, którą chcesz uwzględnić w filmie z zaznaczenia.

Uwaga

  • Można ustawić do 10 punktów zaznaczenia. Jeśli liczba ustawionych punktów zaznaczenia osiągnie 10, nie będzie można ustawić kolejnych punktów zaznaczenia. Aby ustawić nowy punkt zaznaczenia, należy to zrobić podczas tworzenia filmu z zaznaczenia.
  • Punkty zaznaczenia można ustawić tylko w przypadku filmów AVCHD (z wyjątkiem filmów 24p) podczas nagrywania.
  • Ustawione punkty zaznaczenia nie zawsze są używane do filmu z zaznaczenia.