Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Tworzenie filmu z zaznaczenia (format MP4) za pomocą Kreatora filmu z zaznaczenia

Kreator filmu z zaznaczenia może tworzyć filmy z zaznaczenia z filmów (format AVCHD).

Można dostosować zakres edycji Kreatora filmu z zaznaczenia oraz muzykę w tle dla filmów z zaznaczenia, stosowanie do preferencji.

Podczas tworzenia filmów z zaznaczenia za pomocą Kreatora filmu z zaznaczenia zaleca się użycie zasilacza sieciowego.

 1. Otwórz monitor LCD i naciśnij przycisk (Podgląd obrazów), aby przejść do trybu odtwarzania.
  • Alternatywą jest wybór opcji (Podgląd obrazów) na monitorze LCD.
  • Wyświetlony zostanie ekran Podgląd wydarzeń.

 2. Wyświetl żądane wydarzenie pośrodku Podglądu wydarzeń i wybierz opcję [ Zaznaczenie].
  • Opcja [ Zaznaczenie] nie będzie wyświetlana, gdy wybrane zostaną jedynie filmy nagrane w formacie AVCHD.

 3. Aby zmienić ustawienia, wybierz opcję , zmień ustawienia stosownie do potrzeb na wyświetlanym ekranie ustawień, a następnie wybierz opcję .
 4. Na ekranie potwierdzenia ustawienia wybierz opcję - . Utworzony zostanie film z zaznaczenia.
  • Czas wymagany na utworzenie filmu z zaznaczenia jest około dwukrotnie dłuższy niż całkowity czas tworzonego filmu.
  • Utworzony film z zaznaczenia zostanie zapisany w formacie MP4.
 5. Wybierz żądaną czynność, gdy tworzenie filmu z zaznaczenia zostanie zakończone.

  A: Aby wyjść.

  B: Wyświetlony zostanie ekran, na którym można wybrać udostępnienie utworzonego filmu z zaznaczenia na smartfonie lub komputerze. Do udostępnienia filmu z zaznaczenia wymagane jest połączenie Wi-Fi lub USB.

  C: Aby odtworzyć utworzony film z zaznaczenia w celu sprawdzenia zawartości.

Elementy menu, które można ustawić

[Zakres wyboru]
Można zmienić zakres dat (data rozpoczęcia/data zakończenia) dla filmu z zaznaczenia, który zostanie utworzony.
[Długość filmu]
Można ustawić długość filmu z zaznaczenia.
[Efekt przejścia]
Można ustawić efekt przejścia pomiędzy scenami filmu z zaznaczenia.
[Szybkość przejścia]
Można ustawić szybkość przejścia pomiędzy scenami filmu z zaznaczenia.
[Muzyka]
Można wybrać preferowaną muzykę w tle filmu z zaznaczenia.
[Nakładanie audio]
Można regulować balans nagrywanego dźwięku i muzyki w tle.
[Punkt Zaznaczenia]

Można wybrać sceny, które mają być uwzględnione w filmie z zaznaczenia.

Aby dodać punkty zaznaczenia, odtwórz film, wybierz opcję w celu wstrzymania odtwarzania, a następnie wybierz opcję .

Aby usunąć punkty zaznaczenia z filmu, wybierz opcję - [Wyczyść wsz. punkty].

 

Wskazówka

 • Za pomocą funkcji przesyłania muzyki programu „PlayMemories Home” można zastąpić pliki muzyki w tle w tym urządzeniu.
  • Podłącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
  • Uruchom program „PlayMemories Home” zainstalowany na komputerze, a następnie wybierz funkcję przesyłania muzyki z paska menu.
 • Aby przesłać film z zaznaczenia na smartfon lub do komputera, wybierz opcję wyświetlaną na ekranie odtwarzania filmu z zaznaczenia.

Uwaga

 • Wybierz film AVCHD o czasie trwania wynoszącym 5 sekund lub więcej.
 • Jeśli czas trwania wybranego filmu jest krótszy niż czas zaznaczony w opcji [Długość filmu] lub czas muzyki w tle, nie będzie można utworzyć filmu z zaznaczenia.
 • Szybkość transmisji filmów z zaznaczenia utworzonych za pomocą funkcji [Kreator filmu z zaznaczenia] to 12 Mb/s.
 • Utworzonego filmu z zaznaczenia nie można zapisać, jeśli jego rozmiar pliku przekracza ilość wolnego miejsca w pamięci.
 • Dla filmu można ustawić do 10 punktów zaznaczenia. Jeśli liczba ustawionych punktów zaznaczenia osiągnie 10, nie będzie można ustawić kolejnych punktów zaznaczenia. Aby ustawić nowy punkt zaznaczenia, usuń wszystkie ustawione punkty zaznaczenia i ustaw je ponownie.
 • Jeśli żadne punkty zaznaczenia nie są ustawione, film z zaznaczenia będzie edytowany przy użyciu punktów wybranych przez to urządzenie.
 • Istnieje możliwość, że niektóre ustawione punkty zaznaczenia nie zostaną użyte w filmie z zaznaczenia.
 • Jeśli filmu z zaznaczenia nie można odtworzyć z powodu uszkodzonego pliku muzyki w tle, wybierz opcję - [Konfiguracja] - [ Ustaw. odtwarzania] - [Opróżnij muzykę], a następnie prześlij plik muzyki w tle do tego urządzenia. Pliki muzyki w tle są wstępnie zainstalowane w tym urządzeniu i można je odzyskać za pomocą funkcji przesyłania muzyki programu „PlayMemories Home”.
 • Dźwięk filmu z zaznaczenia jest konwertowany na 2-kanałowy dźwięk stereofoniczny.
 • Dla filmu z zaznaczenia można użyć tylko filmów AVCHD (z wyjątkiem filmów 24p).
 • Muzyka w tle wstępnie zainstalowana na tym urządzeniu wykorzystywana jest na podstawie oficjalnej umowy pomiędzy firmą Sony a podmiotami udzielającymi licencji. Filmy zawierające tę muzykę w tle mogą być wykorzystywane na potrzeby prywatne, powielane, dystrybuowane lub emitowane publicznie tylko wtedy, gdy przeznaczone są do celów non-profit i bez uzyskania jakiejkolwiek formy uznania od osoby, której są prezentowane.