Digitálny video rekordér s rozlíšením 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Táto príručka vám pomôže, ak keď si nebudete vedieť poradiť s používaním tohto produktu.