นื่คือคู่มือใช้งานสำหรับอ้างอิงเมื่อพบปัญหาและมีคำถามเมื่อใช้งานกล้องบันทึกวิดีโอ 4K/กล้องบันทึกวิดีโอ HD ระบบดิจิตอล