Videon ja äänen live-suoratoisto (USB-suoratoisto) (video)

Voit yhdistää tietokoneen tms. kameraan ja käyttää kameran videota ja ääntä live-suoratoistoon tai verkkoneuvottelupalveluihin.

Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun kameran järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmiston) versio on 2.00 tai uudempi.

 1. Aseta kamera videotallennustilaan ja aseta valotus, tarkennus jne.
 2. Valitse MENU (Kamera- asetukset2) → [USB-suoratoisto].
  [USB-suoratoisto:Ei yhdistetty] ilmestyy kameran näyttöön.
 3. Yhdistä kamera tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen USB-kaapelilla noudattamalla näytön ohjeita.
  [USB-suoratoisto:Valmiustila] ilmestyy kameran näyttöön, ja kamera siirtyy suoratoiston valmiustilaan.
  • Käytä kaapelia tai sovitinta, joka sopii yhdistettävän laitteen liittimeen.
 4. Käynnistä suoratoisto live-suoratoisto-/verkkoneuvottelupalvelusta.
  [USB-suoratoisto:Lähtö] ilmestyy kameran näyttöön.
  • Voit poistua [USB-suoratoisto]-toiminnosta painamalla MODE-painiketta tai kiekkopainikkeen keskiötä. Kamera palaa videotallennustilaan.

Tietoja USB-kaapeliliitännöistä

Jos kameran virta kytketään päälle USB-kaapelin ollessa yhdistettynä, [USB-suoratoisto]-toimintoa ei voi suorittaa. Irrota USB-kaapeli, suorita [USB-suoratoisto] ja yhdistä sitten USB-kaapeli uudelleen.

Vihje

 • Jos [USB-suoratoisto]-toiminto määritetään mukautettuun näppäimeen, voit käynnistää [USB-suoratoisto]-toiminnon helposti näppäintä painamalla.
 • Videotallennuksen asetuksia (tarkennus, valotus jne.), jotka olivat käytössä ennen [USB-suoratoisto]-toiminnon suorittamista, käytetään live-suoratoistettavaan videoon. Säädä videotallennuksen asetukset ennen suoratoiston aloittamista.
 • Jos määrität valotusajan, ISO-herkkyyden tms. kiekkopainikkeeseen tai tallennat ne toimintovalikkoon, voit säätää näitä arvoja myös USB-suoratoiston aikana.
 • Jos määrität [Tuote-esittelyas.]- tai [Vaihda sumea tausta] -asetukseksi [Oma painike], voit käyttää näitä toimintoja myös USB-suoratoiston aikana.
 • Suoratoistodatan muoto on seuraava.
  • Videon muoto: MJPEG
  • Tarkkuus: HD720 (1280 × 720)
  • Kuvanopeus: 30 fps / 25 fps
  • Äänimuoto: PCM, 48 kHz, 16 bittiä, 2 kanavaa
 • USB-suoratoiston aikana tietokone syöttää virran kameraan. Jos haluat kuluttaa mahdollisimman vähän tietokoneen virtaa, valitse [USB-virtalähde]-asetukseksi [Ei käytössä].

Huomautus

 • Seuraavia ei voi tehdä, kun [USB-suoratoisto] on käynnissä.
  • Suoratoistettavan videon tallennus
  • Valikkonäytön toiminnot
  • Toistonäyttöön siirtyminen
  • Mukautetun valkotasapainon saaminen
  • Kuvaus tietokoneelle
  • Ohjaa älypuhelimel.
 • Seuraavia toimintoja ei voi käyttää, kun [USB-suoratoisto] on käynnissä.
  • Virrans. aloitusaika
  • Autom. näytön sam.