ถ่ายภาพพาโนรามา

ให้ท่านสร้างภาพพาโนรามาภาพเดียว จากภาพหลายภาพที่ถ่ายขณะแพนกล้องกล้อง

 1. ปุ่ม MODE (โหมด) → [ถ่ายภาพพาโนรามา] → กดตรงกลางปุ่มควบคุม
  • ท่านยังสามารถตั้งโหมดถ่ายภาพได้เช่นกัน โดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดถ่ายภาพ]
 2. เล็งกล้องไปที่วัตถุ
 3. ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เล็งกล้องไปที่ปลายด้านหนึ่งของภาพพาโนรามาที่ต้องการ
  • ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการถ่ายภาพก่อนถ่ายจริงได้โดยใช้ปุ่มควบคุม

  (A) ส่วนนี้จะไม่ถูกถ่าย
 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
 5. หมุนกล้องไปจนสุดขอบของตัวชี้นำตามทิศทางลูกศรบนหน้าจอ


  (B) แถบนำ

หมายเหตุ

 • ถ้าหากไม่สามารถถ่ายได้ครบมุมภาพพาโนรามาที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริเวณสีเทาจะปรากฏในภาพผสมที่ได้ ในกรณีนี้ ให้หมุนผลิตภัณฑ์เร็วขึ้นเพื่อบันทึกภาพพาโนรามาให้ได้เต็มภาพ
 • เมื่อตั้ง [กว้าง] ไว้ที่ [พาโนรามา: ขนาด] อาจจะไม่สามารถถ่ายได้ครบมุมภาพพาโนรามาที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีนี้ ให้ลองถ่ายภาพหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า [พาโนรามา: ขนาด] เป็น [ปกติ]
 • เนื่องจากนำภาพหลายภาพมาต่อเข้าด้วยกัน รอยต่ออาจจะไม่ต่อเนื่องในบางกรณี
 • หากแหล่งกำเนิดแสง เช่น แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ กะพริบ ความสว่างและสีของภาพที่ต่อได้อาจจะไม่คงที่
 • หากมุมภาพทั้งหมดของการถ่ายภาพพาโนรามา และมุมที่ล็อค AE/AF มีความสว่างและโฟกัสแตกต่างกันมาก อาจจะถ่ายภาพได้ไม่สำเร็จ ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนมุมที่ปรับล็อค AE/AF แล้วถ่ายใหม่อีกครั้ง
 • สถานการณ์ต่อไปนี้ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพพาโนรามา:
  • วัตถุเคลื่อนไหว
  • วัตถุอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์มากเกินไป
  • วัตถุมีลวดลายคล้ายคลึงต่อเนื่องกัน เช่น ท้องฟ้า หาดทราย หรือสนามหญ้า
  • วัตถุที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น คลื่น หรือน้ำตก
  • วัตถุที่ความสว่างแตกต่างจากบริเวณรอบข้างมาก เช่น ดวงอาทิตย์ หรือหลอดไฟ
 • การถ่ายภาพพาโนรามาอาจจะถูกขัดจังหวะในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อหมุนกล้องเร็วหรือช้าเกินไป
  • เมื่อกล้องสั่นมากเกินไป
 • การถ่ายภาพต่อเนื่องจะทำในระหว่างที่มีการถ่ายภาพพาโนรามา และเสียงชัตเตอร์จะดังไปจนกว่าจะถ่ายเสร็จ
 • ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ได้ในการถ่ายภาพพาโนรามา:
  • ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม
  • ใบหน้า/ตาก่อนใน AF
  • ใบหน้าก่อนในหลายจุด
  • จัดเฟรมอัตโนมัติ
  • DRO/ออโต้ HDR
  • เอฟเฟ็คของภาพ
  • โปรไฟล์ภาพ
  • ลูกเล่นปรับผิวนวล
  • NR ที่ชัตเตอร์ช้า
  • ฟังก์ชั่นติดตาม
  • ซูม
  • โหมดขับเคลื่อน
  • ปรับหน้าจอสว่าง
 • ค่าในการตั้งค่าสำหรับบางฟังก์ชั่นจะถูกกำหนดไว้สำหรับการถ่ายภาพพาโนรามาดังต่อไปนี้:
  • [ISO] ถูกกำหนดไว้ที่ [ISO AUTO]
  • [บริเวณปรับโฟกัส] ถูกกำหนดไว้ที่ [กว้าง]
  • [NR ที่ ISO สูง] ถูกกำหนดไว้ที่ [ปกติ]
  • [โหมดแฟลช] ถูกกำหนดไว้ที่ [ปิดแฟลช]